OBRAZOVÉ NASTAVENÍ CP

pro kameru Canon XH-A1

Domů
ukázky prací
cine kamera C100
kamera XF100
videokurz
film Atahualpa
blog o kamerách
zápisník_2021
zápisník 2020
zápisník 2019
zamyšlení 2018
Komentáře 2018 č.1
komentáře 2017 č.2
komentáře 2017 č.1
Komentáře 2016 č.2
Komentáře 2016 č.1
blog aneb zápisník 7
blog aneb zápisník 6
blog aneb zápisník 5
blog aneb zápisník 4
blog aneb zápisník 3
blog aneb zápisník 2
blog aneb zápisník 1
CP pro XHA1
 

 

CP - Custom Preset aneb obrazová nastavení Canon kamer

Tyto "CP" profily nastavují obrazový procesor profesionálních videokamer Canon. U XH-A1 (XH-A1s) lze tyto profily jedním tlačítkem vypnout/zapnout, následně lze pomocí dalšího tlačítka volit jednotlivé profily (snad až devět profilů lze uložit přímo v kameře, zálohovat je lze uložením na SDHC kartě kamery, kde jich ale může být uloženo až dvacet, podle typu kamery. Listovat lze jak profily kamery tak profily z karty).

Pokud si nastavíte v menu druhé tlačítko pro "listování profily", pak můžete pomocí těchto dalších dvou tlačítek vybírat profily nejen "vzestupně" ale i  "sestupně", což samozřejmě urychluje výběr nastavení.

Často jde o několik profilů nastavení obrazového procesoru kamery pro běžné situace - tedy jeden například slouží pro natáčení za dobrého světla (s malým šumem a velkou prokresleností), další pro střední světlo s malým zesílením pomocí gain +6dB (např. podvečer, interiéry - se sníženým prokreslením pro malé maskování šumu), někdo si přidá "cine preset" pro použití cine1 gamma křivky, jeden profil může sloužit pro velmi malé světlo (zde se mírně omezí prokreslenost, což sníží viditelnost šumu, případně se použijí dešumátory NR2, upraví coring), atd.

Tedy použitím těchto profilů upravujeme obraz kamery tak, aby jsme dosáhli co nejlepšího výsledku ještě před záznamem.

Proč toto nastavení nenecháme až na postprodukční úpravy ve střižně?

Zaprvé z toho důvodu, že obrazový procesor kamery pracuje v nejvyšší možné kvalitě (v závislosti na typu použitého A/D převodníku kamery v 10-14bit škále s kvalitními barvami 422), záznam je u HDV vždy pouze s 8bit škálou a barvami 420.

A za druhé z toho důvodu, že dostáváme záznam již "předkorigovaný", který při správném nastavení kamery (ostrosti, clony, vyvážení barev, použití ND filtrů nebo nastavení zesílení - GAINu) vytvoří záznam, který je rovnou použitelný. To může hrát často roli u některých běžných záznamů, kde nám stačí pouze běžná kvalita obrazu (neděláme velké korekce barev - grading), případně je to výhodou tam, kde záznam hned po natočení odevzdáme a postprodukci provádí někdo jiný (nemáme šanci už do tohoto procesu nějak vstupovat).

 

Která nastavení upravujeme a proč - základní popis

Obecně rozdělujeme nastavení do čtyř oblastí:

- nastavení gamma křivky (normal, cine1, cine2) a color matrix (normal, cine1, cine2), tedy filmové vs. video gammy.

- nastavení strmosti podání v černé a bílé (Black ve třech stupních Strech, Middle, Press - u vyšších modelů toto nastavení odpovídá black gamma; Knee také ve třech stupních Low, Middle, High), nastavení celkového jasu SET (zesvětluje nebo ztmavuje celý obraz) a základní úrovně v oblasti černé PED (Pedestal - zesvětluje nebo ztmavuje oblast černé).

- nastavení s vlivem na podání detailů (nastavení Sharpness, nastavení detailů HDF middle, balance H/V detailu DHV 0, dešumátoru ploch - coring, dešumátorů NoiseReduction NR1 nebo NR2)

- nastavení barev (sytosti aneb saturace aneb color gain, fáze barev, jednotlivé barevné matice).

 

Pokud se k problému nastavení postavíme "NEVĚDECKY" ale čistě PRAKTICKY, pak jde o to nastavit správně černou (aby záběry nebyly za běžných podmínek našedlé - pokud si to tedy nepřejeme), aby u normal gammy bylo správně nastaveno knee ("kolínko"), které rozšíří dynamický rozsah kamery o cca jedno clonové číslo tím, že jasná přepálená místa trochu zkompresuje, aby byla správně nastavena saturace barev (sytost barev), kde preferujeme spíš neutrální podání (nepřebarvené) nebo jen velmi opatrně (jemně) nasaturované, následně pro záběry za malého světla nastavíme dešumátory a nižší podání ostrosti (abychom lépe zamaskovali rušivý šum zesílení aneb gainu), pro všechna nastavení upravíme barvy pomocí matice barev (pokud například pleťové barvy jdou obecně trochu do růžova, což je u canon kamer poměrně časté).

Nebudu tedy zdržovat s nějakou velkou teorií, jen podotknu, že kameru je vhodné pro nastavení připojit k dostatečně kvalitní televizi (HD 1920x1080) pomocí složkového kabelu (u novějších kamer pomocí HDMI), kameru zapneme do režimu KAMERA (ne VCR) a ztlumíme zvuk na TV (který by mohl chytit kladnou zpětnou vazbu a rozkmitat se).

Na této sestavě pak přímo kontrolujeme nastavení jednotlivých parametrů, pro nastavení malého světla doporučím provádět úpravy večer (pro lepší viditelnost prokreslení a šumu na TV), současně pořizujeme nahrávku na HDV kazetu, kterou se pak ještě s finálním nastavením nahrajeme do počítače a záběry prohlédneme na PC monitoru (na těchto monitorech je šum víc viditelný než na běžné kvalitní TV, protože levné LCD panely často šum zdůrazňují, spíš než potlačují).

Nastavení zpočátku přeženeme do extrému (abychom dobře na TV viděli, co se vlastně "děje"), pak nastavíme hodnotu, která se nám zdá správná (a ti méně zkušení tuto hodnotu následně ještě minimálně o 1/3 sníží směrem k normálu). Přehnaná nastavení (ostrosti, dešumátorů, saturace) nemohu doporučit, takový signál v dalších přepočtech ztrácí kvalitu a nepůsobí dobře (je třeba nehnat procesor kamery do extrému, holt je občas nutné si přisvítit, zvolit jiný záběr, atd.).

Při natáčení doporučím používat zebru (indikace přepalu jasové složky) nastavenou na 100pct, pro správnou expozici záběrů. Kamera mírný přepal (asi +5pct) nahraje, ale je dobré mít tyto situace pod kontrolou. Novější kamery pak poskytnou kromě zebry i WF (waveform) monitor.

 

Konkrétní nastavení kamery XH-A1

Při natáčení za normálních světelných podmínek můžeme nastavit buď normal nebo cine1 gamma, vypneme dešumátory, coring nastavíme do nuly, detaily nastavíme na vysoké prokreslení. Zkontrolujeme podání pleťových tónů a pomocí barevných matic případně zkusíme jemně upravit podání barev tak, aby nešly "do růžova" (ale měly správný mix žluté-zelené). Doporučuju pleťové barvy zkoušet s přímým odkukem na vyzkoušené TV (kde víme, že má slušné podání barev), snímat reálný model pro přímé porovnání s obrazem na TV.

I když nepůjde o zkalibrovaný kontrolní "profi" monitor, přesto základní úpravy zvládneme. Pomohou nám nastavení dalších lidí, zveřejněná na internetu - například ZDE .

1. Základní nastavení normal gamma.

Gamma  - normal (nastavení "strmější" normal gamma nebo "měkčí" cine1 gamma; do malého světla používejte do +6dB gainu normal gammu, poskytne lepší výsledky; cine1 bude tmavší ale současně tak trochu zamaskujete i šum v obraze, ovšem pozor pak na úpravy v postprodukci, kde šum můžete větším zkontrastněním zase snadno "odmaskovat")

Knee - middle (nastavení strmosti "kolínka" pro zacházení s přepaly - pozor při souběhu se cine1, kde někdy dochází k částečnému odbarvení jasných míst, například oblohy - modrá je pak našedlá, špatně se to opravuje, proto při použití Cine1 nastavte knee na auto nebo off; některé kamery mají nastavení Knee Saturation, které tento problém řeší)

Black - Strech (prokreslení v oblasti černé, při Press je černá "stlačena" a prokreslení v ní je nejmenší - pozor na toto velmi kontrastní podání s minimem kresby, spíš je lepší točit "mírně našedle" a později v postprodukci černou dočernit, opačně to už jde podstatně hůř)

Master PED - nula až -2 (jde opět o strmost v černé, záporné hodnoty "dočerňují", středy a jasy jsou nastavením nedotčeny; kombinací obou nastavení Black a PED nastavíte správné podání kresby v černé, například pro denní světlo může být lehce kontrastní, naopak pro malé světlo bývá lepší o něco méně kontrastní).

Setup Level (SET) - nula (základní nastavení jasu pro černou/šedou/bílou společně - kladné hodnoty zvyšují celkový jas, záporné snižují; nechte toto nastavení v továrnou nastavené nule).

----

Sharpness (ostrost) - minus jedna až +3 (elektronické doostření v obraz. procesoru, příliš vysoké nastavení způsobuje "třepání" linií, zdůrazňuje šum v obraze - nehodí se pro použití s gain, mohou vznikat artefakty při přepočtech, "elektronický" vzhled hran s vysokým kontrastem černá-bílá).

HDF (horizontal detail freq.) - high (nehodí se pro nastavení s gainem - zviditelňuje šum; pak je třeba zvolit méně prokreslené nastavení Middle "M")

DHV (detail H-V Balance) - nula (má poměrně malý vliv a prakticky se nepoužívá; u prokládaných statických záběrů díky němu můžete dočasně zvýšit prokreslenost Vertical detailů, např. při snímání detailních uměleckých děl v galeriích, apod.)

Coring - nula (dešumátor malých kontrastů aneb dešumátor ploch, při kladných hodnotách "maže textury", například strukturu dřeva, póry na lidské kůži; používá se pro snížení viditelnosti šumu v obraze, ale velmi opatrně).

NR1 - Noise Reduction - vždy OFF (vypnuto), tento dešumátor může při pohybu vytvářet "šmouhy za objekty", používá totiž více snímků. Proto jeho použití nelze doporučit (výjimkou jsou ZCELA statické záběry bez jakéhokoliv pohybu).

NR2 - OFF (tento dešumátor má nižší účinnost, ale nezpůsobuje "šmouhy za objekty v pohybu", proto se dá využít pro snížení viditelnosti šumu při zesílení NAD +6dB; použití je ale třeba si vyzkoušet, zda výsledek vyhovuje!). Pro běžné světlo se nepoužívá.

----

Color Matrix - normal (případně cine1)

Barevná matice odpovídá použité gamma křivce. Osobně jsem ale i u cine1 použil "normal" matrix a nastavení jsem pak dolaďoval saturací (color gain) a případně pomocí jednotlivých barevných matic.

Obraz šel pak trochu do zelena, barvy pleťovek pak nešly do růžova. Saturaci jsem nastavil "podle oka" na TV (pro cine1 byla myslím +8 až +12 Color Gain, pro cine2 -4 color gain). Nastavte barvy individuálně podle sebe.

----

Color gain (saturace) - nula, případně +17 pro plné barvy s normal gamma.

(při použití normal matrix pro cine1 gamma cca +8, pro cine2 -4)

R,G,B gain - VŽDY NULA (jednotlivá nastavení mají silný vliv, při +6 jste prakticky zapnuli gain barvy +6dB, což má velký vliv na šum, při +6 pro všechny tři barvy máte prakticky +6dB gain - doporučím nepoužívat toto nastavení).

jednotlivé matice barev:

RG matrix - nastavení červená-zelená

RB matrix - nastavení červená-modrá

GR matrix - nastavení zelená-červená

GB matrix - nastavení zelená-modrá

BR matrix - nastavení modrá-červená

BG matrix - nastavení modrá-zelená

U těchto nastavení je problém, že každá matice ovlivňuje vždy i všechny ostatní. Proto není vůbec snadné tato nastavení vyladit pro správné podání všech barev (a především pleťové barvy), tady už je pro nastavení nutný profesionální zkalibrovaný kontrolní monitor (v cenách od cca 200k CZK až k 800k CZK, tedy jde o zcela profesionální monitory).

Pro odklon od "růžové" v pleťových barvách můžete zkusit matici GR (Green-Red), lehkým odklonem od červené k zelené. Případně zkuste hodnoty -6, -4, 0, 0, +17, +2 (při normal gamma a normal Color matrix), což jsou hodnoty doporučené pro tyto kamery panem Alanem Roberts (testuje kamery pro BBC). Osobně jsem ale využil onu "fintu" k cine1 gamma použít normal Color Matrix (vůbec dle mého názoru cine1 gamma podávala s touto kamerou nejlepší barvy).

Některá nastavení matic lze nalézt na internetu (www.dvinfo.net, sekce Canon XH kamery, vlákna o Custom Preset jsou jako důležitá k nalezení hned v záhlaví celé diskuze).

 

Odvozené nastavení pro použití se cine1 gamma

liší se pouze v menší ostrosti a několika málo následujících nastaveních

Gamma - cine1

Color Matrix - cine1 (*nebo normal + úprava color gain +8)

Knee - off (nebo auto)

Sharpness - 0 (nebo -1 až -3, pro měkčí obraz; cenou je malá ztráta kresby)

Coring - 0 ( nebo +3, jemné "mazání textur" povrchů změkčuje obraz, snižuje šum)

HDF (horizontal detail freq.) - Middle (opět nepatrné snížení ostrosti, měkčí podání obrazu, snížení "ostrého podání" šumu).

 

Odvozené nastavení pro použití za malého světla (normal gamma do +6dB gain)

Gamma - normal

Color Matrix - normal (úprava color gain podle vlastního uvážení, plné barvy jsou +14 až +17)

Sharpness  -1 (malé maskování šumu)

Coring - 0 ( nebo +2, jemné "mazání textur" povrchů snižuje viditelnost šumu)

HDF (horizontal detail freq.) - Middle (snížení ostrosti maskuje "ostré podání" obrazového šumu).

 

Pro malé světlo a statické scény s minimem pohybu lze použít prodloužený čas závěrky i v režimu záznamu 50i (shutter speed 1/25), případně nastavit NR2 na hodnotu low. Vyzkoušet lze i vyšší hodnoty Coringu, ale tady je znatelná ztráta kresby textur (detailů obličejů). Je nutné toto vyzkoušet.

 

Experimetnální nastavení XH-A1 pro použití s +12dB gain (hrozí velký šum; použití pro extrémní světelné situace), výsledek vyžaduje i opatrné úpravy v postprodukci

GAMMA cine2, ColorMatriX normal (nebo 1, už si nepamatuji - upravte podle tohoto nastavení colorgain tak, aby výsledná saturace barev byla správná), ColorGaiN -4, ColorPHase 0

KNE auto, BLK M, PED -3, SET 0

SHP 0, HDF M, DHV 0, COR 2

NR1 0, NR2 0

all rest 0

Princip je ten, že gamma cine2 snižuje viditelnost šumu (při +12dB gainu), přitom výsledek je lepší, než normal gamma s +6dB. Pro snížení viditelnosti šumu je použito známých pomocných metod HDF - Middle (ne High), COR +2. Barvy jsou upraveny pomocí Color Gain, hodnotu PED lze upravit dle vlastního uvážení.

Dešumátory jsem nepoužil, protože někdy mám pocit, že je výsledek lepší bez nich .-) .

 

ZÁVĚREM

Experimentujte s nastaveními, používejte test obrazce, bádejte a hledejte. Nastavení vždy kontrolujte na TV i na PC monitoru, používejte modely pro kontrolu pleťové barvy (divák barvu tváře zná a její špatné podání vnímá velmi rušivě). Použití Custom nastavení obrazových profilů vám přinese méně viditelný šum, lepší barvy a kontrast základního obrazu (tedy menší úpravy základního obrazu v postprodukci), použití v terénu je snadné a rychlé (můžete si nastavit LCD, aby zobrazovalo používaný CP, viz menu custom display).

Nezapomeňte, že sklo kamery XH-A1 nejlépe kreslí při cloně cca F4-F5, při velkém zaclonění (nad F7) se projevuje tzv. difrakce a kresba viditelně "měkne" (použijte v takovém případě ND filtry). Taky "autogain" je spolehlivý ničitel všech záběrů, toto tlačítko mějte trvale nastavené na off (vypnuto). Pokud používáte ochranný UV filtr na objektiv, tak investujte vždy pouze do nejkvalitnějších modelů (s oboustrannými vícenásobnými antireflexy, v ceně cca 1100,- až 1300,- CZK), nekvalitní UV filtry vytvářejí závoj při natáčení v protisvětle a snižují kvalitu záběrů za malého světla.

Velmi dobrý popis všech nastavení naleznete ve volně dostupném manuálu ke kameře C100, kde je velmi podrobný popis všech parametrů (stáhnete ho např. z Canon.cz pomocí odkazu u této kamery). Většina vysvětlení platí i pro model XH-A1, liší se akorát použité stupnice (a síla jejich vlivu na nastavení konkrétního parametru; někdy má stupnice jen několik málo dílků, jindy je stupnice podrobnější, ale to nevypovídá vůbec nic o tom, jaký vliv na nastavení má změna o jeden dílek, může to být malá změna nebo velmi významná změna, parametr od parametru).

Hledejte diskuze na DVinfo.net, kde je velká mezinárodní komunita uživatelů, dívejte se na kanály jednotlivých kamer na vimeo.com (channel EOS C100, apod).

Všechna nastavení zde uveřejněná jsou poskytnuta pouze PRO INSPIRACI A BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, parametry, intenzita jednotlivých stupnic (vliv škály na nastavení), verze firmware, jiné antireflexní vrstvy na optice, to vše může mít vliv na výsledek, na celkové podání. Vše si vždy vyzkoušejte a používejte jen dle svého vlastního uvážení.

Snad vám těchto pár rad pomůže lépe využívat možnosti nastavení vaší Canon kamery.

 

© Pavel Sedlák, 2013