KOMENTÁŘE 2018 - první část
Domů
ukázky prací
cine kamera C100
kamera XF100
videokurz
film Atahualpa
blog o kamerách
komentáře 2022
zápisník_2021
zápisník 2020
zápisník 2019
zamyšlení 2018
Komentáře 2018 č.1
komentáře 2017 č.2
komentáře 2017 č.1
Komentáře 2016 č.2
Komentáře 2016 č.1
blog aneb zápisník 7
blog aneb zápisník 6
blog aneb zápisník 5
blog aneb zápisník 4
blog aneb zápisník 3
blog aneb zápisník 2
blog aneb zápisník 1
CP pro XHA1

 

Komentáře se věnují nejrůznějším nadčasovým otázkám, které mě zajímají, od interpretací aktuálních společenských událostí, přes historii, kulturu až k vědeckým a dalším souvislostem.

Ústava ČR zaručuje, že cenzura názorů je nepřípustná.

Upozornění - pokud se vám stránka nezobrazuje správně (např. videa jsou v jiném pořadí) nebo se nezobrazuje celá, zavřete ji v prohlížeči "křížkem". Po novém otevření ji pak ještě obnovte - dejte znovu načíst, vše bude v pořádku.

Pro načtení aktualizace textů také stránku obnovte.

 

KRÉDO BLOGU

Někdo tvrdí, že: "Pravda je to, co nám zbude, když vše ostatní prošustrujeme."

Jedinou obranou je důkladně porozumět vlastní historii, abychom se z ní poučili.

 

 

NOVINKY

 

 

 

JAK "FUNGUJE" ZÁPADNÍ CIVILIZACE?

CO PROZRADILO MÉ ČTYŘLETÉ "BLOGOVÉ" ZKOUMÁNÍ

VÝROKŮ US PREZIDENTŮ A US AKADEMIKŮ O BANKOVNÍM SEKTORU

A O ZPŮSOBECH VEDENÍ VÁLEK VE DVACÁTÉM STOLETÍ?

MÍŘÍME KE ZMĚNĚ, NEBO JSME DÍK SKRYTÝM OPERACÍM

"TĚCH NA VRCHOLU" VLEČENI OPĚT DO TÉŽE SUPER-KRIZE?

 

4. července 2018

hlavní zdroje: všechny blogy zpět (víc v textu) a aktuální článek o financích zde.

 

motto

Čtěte tento text pomalu, ideálně ve stavu klidné mysli, opravdu vnímejte napsaná slova a nepřeskakujte různé pasáže, nechte celý text  proplout vaší myslí a až teprve poté začněte svou polemiku. Tak získáte maximální možný zisk z informací, uvedených níže. Je dobré číst i původní anglické citace, české překlady jsou často z časových důvodů kráceny a překládány volně, nikoliv přesně doslovně.

 

 

1. část:

Západní civilizace funguje dnes na čtyřech hlavních principech.

 

Jak ukazuje mé studium, tak západní civilizace je reprezentovaná od dob francouzské revoluce hlavně finančními centry v Evropě (kde od Napoleonských válek měla unikátní postavení rodina Rothschildů, jak ve Francii tak hlavně v Anglii - na začátku 20.století největší říši světa, ovládající ohromné koloniální impérium, zahrnující cca čtvrtinu veškeré souše na planetě), od r.1919-21 je pak západ ovládaný finančními centry ve Spojených státech amerických (Wall Street, obchodní a finanční říše J.P. Morgena a D. Rockefellera, ohromně mocné nadace pánů Forda, Rockefellera a Carnegieho, působící i na vzdělávací systém a s pomocí US rady CFR a uskupení typu Skull&Bones z Yale či později Trilaterální komise či Bilderberg skupiny i na administrativu), působícími na klíčové struktury vládní administrativy v USA (viz US akademici A. C. Sutton a E. Griffin, blog č.3 až 5, také oba komentáře 2017).

Po vzniku mocného finančního centra Fed v r.1913 a pro Německo klíčové banky BIS ve Švýcarsku koncem 20.let (která umožnila US a britskému byznysu ovládnout Německo po hyperinflaci v r.1922 a s pomocí plánů Dowese a Younga - navázaných na J. P. Morgena - umožnila prudce investovat v Německu paradoxně při ohromné hospodářské krizi 30.let v USA - to vše na popud Brita z Bank of England, pana Montagu Normena, a B. Stronga z Fedu, viz komentáře 2016, část první, druhý blog shora) pak došlo k ohromné druhé světové válce a po ní k naprostému posílení jejich moci (jak varoval např. US prezident Eisenhower "o růstu moci vojensko-průmyslového komplexu a hrozbě jím pořádaných velkých spektakulárních akcí pro posílení vlastního vlivu" - zveličováním hrozeb různých přirozených revolt chudých - jako akcí komunistů a později teroristů), protože po této válce došlo k růstu dluhů všech států a vzniku US konceptu neustálého válčení - posilování moci těch, co na dluzích a válkách vydělávají.

Vznikl koncept řízených konfliktů (válek) a řízených převratů v mnoha státech, kdy od 50.let (Dullesova CIA vznikla v r.1949 jako následnice OSS, vzniklé v r.1940, kdy Dulles současně byl předsedou US rady pro zahraniční vztahy CFR i prvním ředitelem OSS, sídlící v Rockefellerově centru) probíhaly války a převraty v Latinské i Střední Americe, v Africe (Sýrii, v r.1953 v Íránu), války v Koreji, Kambodži, Vietnamu, Salvadoru, Laosu, docházelo ke spolupráci s diktátory (Pinochet, Saddám, který pro ně vedl 8let válku s Íránem, aby když dosloužil byl odkopnut a zabit, po tomto vzoru dnes dopadne i pan Porošenko na Ukrajině), došlo i k budování mocných nadnárodních institucí (OSN, Světové banky, MMF, soudu v Haagu), skrytě sloužících hlavní touze těchto "center finanční moci" - odstranění vlivu národních států, kdy klíčovým dělícím rokem se stal začátek 70.let, pro Nixonův zákon o vzniku zlatem nekrytého dolaru, který dovolil "tisknout" peníze v masivních kvantech a tím definitivně ovládat ekonomiky států a vlády mnoha zemí (jištěný byl obchodováním ropy v dolaru, kdy se dolar stal světovou rezervní měnou, za obchod ropy výhradně v dolarech získali Saúdi už v 50.letech od těchto struktur v USA slib ochrany své královské rodiny).

Inflace (po skoro 200 letech relativně nízké devalvace kupní síly dolaru vůči zlatu) během následujících 40 let ožebračila postupně těch "spodních" 90% lidí, za neustálého bohatnutí bohatých (viz odkaz níž). Dolar vůči zlatu ztratil 98% své hodnoty a po konci studené války a rozvoji počítačů přišla éra poslední - éra finančních derivátů a ničím nekrytých peněz, od r.2000 řízených válek na Středním východě, nové vlny převratů a finančních krizí. Tam jsme dnes, viz hlavní odkaz pod nadpisem o fin. derivátech, krizích a dvou nových zákonech v ČR.

Tolik stručné shrnutí, viz následující statistiky OECD a dalších ekonomických zdrojů, které dokládají, že od 50.let na válkách a finančních krizích bohatne pouze malá skupina lidí, zatímco dluhy zůstávají státům a daň. poplatníkům, při mlčení "jejich" hlavních médií (např. fakt, že Fed investoval při krizi r.2008 nikoliv cca 1bilion US dolarů, ale 16bilionů US dolarů, přinesl jediný US finanční server a zpráva byla prakticky vytlačena, stejně jako kandidát na prezidenta Ron Paul, který v r.2010 zařídil první audit Fedu v historii, který právě toto odhalil), od 70.let pak dolar klesl v hodnotě opravdu neuvěřitelně.

 

Ilustrující odkazy této stručné a souhrnné úvodní první části:

 

FinanceTwitter.com (zde):  "Gap", tedy "díra" (vzdálenost) mezi chudými a bohatými dříve - a nyní.

0.7% Rich Population Control 116.6 trilions USD (0.7% bohatých kontroluje majetek 116.6 bilionů US dolarů).

 

Růst příjmů od r.1917 do r.2012 - "hnědě" příjmy 1% nejbohatších, "modře" příjmy "spodních 90%" lidí v USA.

V roce 1971 Nixon zrušil zlatý standard a bohatí začali bohatnout a chudí chudnout, po roce 2000 dokonce příjmy 1% nejbohatších převážily nad příjmy "spodních 90%" a dále stoupají. Vládní dluh USA je dnes asi 21bil USD (odhadněme 105% HDP, a rychle stoupá). Nastalo prudké "ředění měny", tisknutím více a více peněz, které tak ztrácely na hodnotě a dál fakticky snižovaly příjem těch chudších a obíraly o úspory ty šetrné a spořivé.

Víc statistiky OECD - zde, "příjmová nerovnost se vrátila na úroveň roku 1820... "

 

 

Kolik gramů zlata bylo v různých dobách za 100 US dolarů (tedy on už to není dolar, v levém horním rohu čteme info, že jde o papírek FEDu:"Federal Reserve Note", více ZDE).

Krize let 1865-1881 je dobře patrná, viz část druhá níž a projev US prezidenta Garfielda o tomto, byl následně (stejně jako US prezident Lincoln) zavražděn:

"Kdokoli ovládá objem peněz v dané zemi, je absolutní pán nad veškerým průmyslem a obchodem… a když si uvědomíte, že celý systém je velmi snadno ovládán, ať už jedním či druhým způsobem, několika málo mocnými muži na vrcholu, sami přijdete na to, odkud vznikají období inflací a krizí."

James Garfield, 1881

 

 

 

Vládní dluh evropských zemí je v r.2015 v průměru 90%, eurozóny 91%, zdroj eurostat.

 

Válka proti teroru - červený nápis s šipkou říká:"Jste tady".

 

R. Kennedy jr., r.2014: Proč nás nechtějí Arabové v Sýrii? - zde.

Vynikající analýza obsahující svědectví z vládní úrovně (tajná komise vlády USA) o převratech iniciovaných CIA od r.1949, druhá část článku se věnuje období 1979-2012, souvislostem války v Sýrii. Naprosto důvěryhodný autor ze slavné rodiny.

To understand this dynamic, we need to look at history from the Syrians’ perspective and particularly the seeds of the current conflict. Long before our 2003 occupation of Iraq triggered the Sunni uprising that has now morphed into the Islamic State, the CIA had nurtured violent jihadism as a Cold War weapon and freighted U.S./Syrian relationships with toxic baggage.

 

 

Vládní dluh evropských zemí v r.2015 je v žebříčku zde (detaily česky zde).

Vládní dluh je tvořen dluhem vlády a dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů.

 

Vlevo vládní dluhy zemí EU, vpravo masivní růst vládního dluhu USA od r.2000 (klikněte pro zvětšení obrázků).

 

Růst dluhů Francie a Británie, nepřímý důsledek z USA řízeného konfliktu v Iráku 2003, přímý důsledek krize toxických derivátových produktů z roku 2008 v USA, také naprostého selhání ratingových agentur USA, které to "toxické"označily za "zdravé".

Německo jako jediné vydělalo na euru, ovšem na úkor jižních států EU, které nesou tyto v podstatě nemorální zisky Němců velmi nelibě - kde je cíl eurozóny, fungovat v takovém měnovém režimu, aby docházelo k snižování rozdílů mezi státy, nikoliv k jejich zvyšování?

Lidé v USA a Evropě prostě plaťte tyto dluhy a mlčte...

 

 

E15, 2011 - Poskytl FED po krizi r.2008 1.2bil dolarů nebo tajně 16bilionů dolarů? (in english here)

Oficiální částka, na kterou přišlo americké daňové poplatníky zachraňování investičních bank, jež kvůli svým spekulacím s rizikovými deriváty de facto zkrachovaly, se ve všech médiích včetně New York Times uváděla jako 1,2bilionu dolarů.

Loni ale Ron Paul navzdory bankéřům prosadil mimořádný - první v historii - audit Federálního rezervního systému (Fed - americké centrální banky), kterou dlouhodobě označuje za hlavního viníka prohlubující se finanční krize.

Audit ale ukázal, že Fed poskytl v tajných půjčkách a zárukách bankám více než dvacetinásobek (16-29bil dolarů, dle použité metodiky).

 

Současně Fed od krize r.2008 nakupoval (za ničím kryté peníze, vytvořené v počítači) státní dluhopisy vlády USA, má jich dnes za víc než 4biliony US dolarů:

CNBC, 18. 6. 2018 - Finding buyers for government debt has become increasingly important since the Federal Reserve halted its bond-buying program in October 2016 after swelling its holdings to more than $4.2 trillion.

 

 

web magazín euro.cz, ZDE - text pana Müllera:

 PŘED KAŽDOU KRIZÍ JE KRÁTKÝ VZESTUP AKCIÍ.

Tamní text vychází z originálního článku s grafy zde.

Doporučuji najít si na webu třeba Steva Sjuggeruda, který založil poradenskou firmu Thrue Wealth. Steve vysvětluje, že obrovské množství volné hotovosti a nízké úrokové míry přivedou v roce 2017 a 2018 na akciové trhy další tuny dolarů.

Velmi zajímavý postřeh se týká centrálních bank.

Steve upozorňuje, že švýcarská centrální banka nyní vlastní víc akcií Facebooku než jeho zakladatel Mark Zuckerberg. Centrální banky, tedy hráči, proti kterým je i Waren Buffet trpaslík, prostě začaly nakupovat ve velkém akcie (*MOJE POZN.: tím vytvářejí falešný zájem a brání pádu cen vybraných akcií - tím oddalují krizi, to samé dělají u dluhopisů států). Nicméně slibuje, že kdo nyní vytipuje zajímavé akcie, může v letech 2017 i 2018 očekávat několikanásobné zisky. Budou se mu hodit, protože:

"...obrovská bublina, kterou (*křivením trhu, skrytými nákupy a tím udržováním cen) nafukují i centrální banky, bude masakr."

Mluví o desítkách let finančního chaosu.

(více čtěte ZDE nebo ZDE, tyto odkazy jsou z textu článku)

Třeba takový Bill Gross, což opravdu není žádný konspirační teoretik, co píše články na obskurní blog pro stavitele bunkrů. Bill založil Pimco, jeden z největších investičních fondů na světě, který spravuje majetek za 1,5 bilionu dolarů. Má přezdívku Bond King a je jednou z hvězd amerického byznysu.

Třiasedmdesátiletý Bill Gross napsal:

"Je pro mě stále záhadou,jak bankovní systém dokáže vytvořit peníze z ničeho.

Podle hrubých odhadů ve Spojených státech (tamní) banky

z tří bilionů dolarů vkladů vytvořily 65 bilionů nekrytého úvěru."

/* V angličtině trilion = česky bilion. /

 

Mechanismus, který Bill popisuje, se nazývá "fractional reserve banking system".

- pravidlo "částečné bankovní rezervy".

...Není to "jen tak" (*z rozmaru), když někdo jako Bill Gross napíše, že centrální banky už dnes nemají ty možnosti, které měly k uhašení finanční krize v roce 2008 (hlavně proto, že úrokové míry jsou tak nízko, že je nelze už dál snížit). A že...

 onen 65bilionový dluh je 3,5krát větší než americký HDP.

"Náš vysoce zadlužený finanční systém je jako náklaďák naložený nitroglycerinem, který jede po hrbolaté cestě. Stačí jedna chyba a přijde exploze"

- píše Bill.

 

Pak všichni držitelé akcií, bondů atd. poběží do bank, jenže tam nic nebude. Pětasedmdesátník Jim Rogers, který s Georgem Sorosem založil Qantum Fund, řekl, že sice neví, kdy k tomu dojde, ale že:

"USA zasáhne 68 bilionový kolaps biblických rozměrů a zlikviduje miliony Američanů."

Na webu najdete další renomované investory a prognostiky, kteří říkají podobné věci.

 

 


 

Důvěra v média se v ČR propadá o 30%, píše ČRo o nové studii z Masarykovy university.

Krásný aktuální rozhovor o důvěře médiím Martiny Kociánové a bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného je ZDE, popisuje věrně podstatu problému.

 

 

O vzniku EU, kdo to zařídil, opět USA? A banka BIS později zařídila euro?

 

Euro-federalists financed by US spy chiefs

By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels

12:00AM BST 19 Sep 2000


DECLASSIFIED
American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement.

The documents confirm suspicions voiced at the time that
America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state.

One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services (OSS), precursor of the CIA.

The documents were found by Joshua Paul, a researcher at Georgetown University in Washington. They include files released by the US National Archives. Washington's main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe (ACUE), created in 1948. The chairman was Donovan, ostensibly a private lawyer by then.

The vice-chairman was Allen Dulles, the CIA director in the Fifties. The board included Walter Bedell Smith, the CIA's first director, and a roster of ex-OSS figures and officials who moved in and out of the CIA.
The documents show that ACUE financed the European Movement, the most important federalist organisation in the post-war years.

In 1958, for example, it provided 53.5 per cent of the movement's funds.

 

 

Jediný odkaz v hl. US médiích na první audit v historii Fed po krizi v r.2008:

FORBES, 20. sept. 2011 - The Fed's $16 Trillion Bailouts Under-Reported

 

For Sanders, one thing is clear: "The Federal Reserve must be reformed to serve the needs of working families, not just CEOs on Wall Street."

BLOOMBERG, 11.dec 2011 - Fed’s Once-Secret Data Compiled by Bloomberg Released to Public

 

Konsolidovaný státní dluh Spojených států - v bilionech dolarů (angl. trilions - tn).

Jeho růst začal po 11.9.2001, kdy G.W.Bush ml. odstartoval svou "válku proti terorismu" (ta měla být financovaná celá z výnosů z prodeje tamní ropy, což dávno neplatí).

 

Podle US odborníků má 5 největších US bank expozici finančními deriváty (krytými jen zájmem na finančních trzích a současně skrytě plnými toxických pohledávek, proto nebezpečnými) kolem 247 bil USD, při souhrnných jiných aktivech asi 8 bil USD.  

- Video je dobré sledovat už v úvodu, kde je seznam držení derivátů, ZDE.

(...co to jsou finanční deriváty, zde)

 

 

pan Jim Rickards, 30let na Wall Street, poradce vlády, říká ZDE:

Globální (světové) HDP je podle Ricardse asi 73bilionů dolarů (trilions anglicky). Ovšem na "derivátových" finančních trzích se točí 710 bilionů US dolarů, což nasvědčuje vysokému nadhodnocení různých akcií a jejich derivátů.

Tato bublina je před krachem chráněna už od r.2015 skrytými nákupy (umělým zájmem) centrálních bank, které tajně nakupují akcie a deriváty (také dluhopisy států) a tím oddalují  novou krizi - odstartování prudkého pádu cen - čímž ale ta "bublina" stále roste - nemizí. Až krize začne, bude o to horší.

 

Víc viz i text Ilony Švihlíkové z r.2014 - hra s ohněm, dnes vysoce aktuální.

 

/ Konec ilustrujících odkazů první části. /

 

 

První pravidlo, na kterém západ funguje, tak už známe, je to

ovládání tvorby peněz a dluhů států,

což okamžitě dovoluje vznik druhého hlavního pravidla,

schopnosti mocných lidí v pozadí (ovládajících tyto finance)

ovládat a řídit konflikty v mnoha zemích světa.

 

 

 

 

2. část:

Kdo to chce vše pochopit, musí vědět

"proč se vlastně dějí finanční krize"?

 

Charlie Chaplin a jeho tulák v krizi 30.let v USA.

 

Rozeznáváme tři druhy finančních krizí, řazeno vzestupně podle závažnosti:

- cyklickou (vysvětlím hned dále)

- technologicky-sociální (změna technologií změní chování celé společnosti)

- finančními elitami řízenou krizi (pro potlačení konkurence a posílení moci).

 

Cyklická krize je poměrně logickou záležitostí.

Rozvoj obchodu vyžaduje půjčky a bankéři na půjčkách rádi vydělají. Proto půjčují každému, kdo je bonitní, což logicky vede postupně k omezování zájmu klientů, kteří znají své limity.

Bankéři ale chtějí zachovat proud půjček a svých zisků, a tak snižují nároky na zajištění, rozvoj vede také k nadprodukci a tím snížení odbytu, cenovým válkám, tím se dostává víc a víc podnikatelů (klientů bank s půjčkou) do bankrotu, až krachují i banky a přichází krize - nedostatek peněz.

Půjčky následně nejsou dostupné, řada podnikatelů zkrachuje, či je pohlcena většími firmami, po období stagnace se finančně-obchodní kolotoč opět rozbíhá nanovo, peníze se opět stávají hojnými a krize mizí.

 

 

Technologicky-sociální finanční a hospodářská krize.

Nastává zřídka, při objevení nových technologií, jako například parního stroje či internetu, kdy dochází k naprosté změně chování společnosti.

Charlie Chaplin v soukolí průmyslové revoluce a její "pásové výroby", moderního postupu montáže na stále se pohybujícím pásu s výrobky, který proslavil výrobce automobilů H. Ford.

 

Prof. Zelený popisuje tři hlavní období s dvěma historickými přechody:

Od zemědělství (kde původně pracovalo přes 50% lidí) k průmyslu, lidé se stěhovali do měst a dík elektřině pracovali i na směny v továrnách, měnili své sociální a spotřební zvyky, roli žen, města se zalidnila a vznikli zde časem noví zákazníci, konzumní vrstva. Období zahrnuje průmyslovou revoluci, budování železnic, hutí, dolů a přístavů, změny zásobování měst, proměny venkova, vznik obchodních domů a veřejných záchodků (do té doby pro ženy nemyslitelných), končí zhruba v 50.letech (kdy například Eisenhower nechal v USA vybudovat mohutnou dálniční síť, US TV začala zabírat Elvise i od pasu dolů, kdy dorazily plavky bikiny a hlavně antikoncepční pilulka, čímž byla dovršena emancipace žen, svobodného sexu a "svobodného" potratu). Krize vedla k nutnosti odstranění nevolnictví, k pádu většiny monarchií a přispěla vážně k mnoha válkám v tomto období.

Od průmyslu ke službám, kdy dík automatizaci a pokroku od 50.let už dnes většina lidí nepracuje v továrnách, ale v USA, Japonsku a Německu podle profesora Zeleného až 80% lidí pracuje v nevýrobní sféře, ve službách. V průmyslu pracuje asi 15% lidí, zbytek v zemědělství.

Toto opět hluboce mění přístup lidí k životu, k čemuž přispěl vznik počítačů, kdy koncem 90.let vidíme vznik nového odvětví lidské činnosti, kdy lidé hledí na displeje a pracují s informační dálnicí a virtuální realitou (právě průnik počítačů do bank a umožnil vznik současné ohromné "derivátové bubliny", a současné zběsilé postupy masivního "tisku" peněz v centrálních bankách USA a Evropy, hlavní část této krize je stále před námi a hrozí dolaru ztrátou postavení světové rezervní měny a posílením asijských tygrů, hlavně Číny).

Chystá se další přechod - nástup umělé inteligence.

Počítače a virtuální svět, spolu s informační dálnicí a okamžitým spojením lidí dík mobilním počítačům-telefonům, opět zásadně proměňují chování lidí.

Společnost se dál atomizuje, mizí přirozené lidské vazby, vzniká nové sexuální chování (odkládání založení rodiny pro užívání si, roste vliv internetem masivně dostupné pornografie a dříve okrajových sexuálních orientací) a nová vrstva lidí v bohatých zemích, která ztrácí vazbu na národní stát a své předky. Kliknutím se spojí s člověkem na jiném kontinentu, dík rychlé dopravě často cestuje, ovšem to není bez dopadů na přírodu a živočichy. Vyspělé země vyvážejí ekologicky škodlivé výroby do zaostalých zemí a využívají místy až otrocké práce lidí v zemích třetího světa, ale to zpohodlnělá vrstva lidí v rozvinutých zemích "nevidí", nebo to považuje za problém lidí v nerozvinutých zemích, zapomínají přitom na brutální obchodní a finanční politiku západních firem a institucí vůči těmto zemím.

Rodina a žebříček hodnot se v bohatých zemích mění, lidí jsou víc sobečtí, víc myslí na své vlastní zájmy a přání, což rozvíjí lhostejnost. Nikoliv zákazy, ale lhostejnost pomáhá ovládat tyto masy, zhýčkané pohodlným životem. Také nové způsoby komunikace mezi lidmi přispívají k povrchnosti, viz dva odkazy hned níže.

Jižní polokoule Země je chudá a trpí o to víc, že i ona může sledovat na monitorech bohatství lidí na severu. Toho využívají různí nacionalisté a fanatici, kteří západ prohlašují za zvrhlý a zkažený.

 

Respekt, 29.8.2016:

Jeden rozsáhlý průzkum z USA přitom ukázal, že schopnost vcítit se do pocitů druhých
(empatie) je u dnešních mladých lidí výrazně nižší než před dvaceti třiceti lety.

 

Flowee, zde:

Konverzace ve smyslu vyměňování myšlenek a nápadů mezi dvěma lidmi, kdy oba poslouchají, co jim ten druhý říká, a podle toho také reagují, se pomalu rozpouští v záplavě tweetů, postů, zpráv a emotikonů.

Plnohodnotný dialog si zaslouží zmrtvýchvstání, protože stimuluje kritické myšlení a zvyšuje schopnost empatie. Jsme vůbec takové konverzace ještě schopni?

Samozřejmě, že jsme. První věc, která nám v tom brání, je náš telefon. Buď je přímo v naší dlani, nebo tak blízko, abychom po něm mohli pořád pomrkávat. Výzkumy potvrdily, že přítomnost telefonu je rušivá, protože část naší šedé kůry mozkové se neustále zabývá otázkou, jestli ten náš "chytrák" nepípne či nezabzučí.

Tím se dostáváme k dalšímu kroku, jímž je naslouchání. To je dovednost, se kterou se nerodíme a kterou se musíme naučit. Většinou neposloucháme všechno, co nám ten druhý říká. Jak popisuje například
Jay Sullivan ve své knize Simply Said: Communicating Better at Work and Beyond, slyšíme pár prvních slov a pak už svůj mozek zaměstnáváme tvořením té nejvhodnější odpovědi.

Tento velmi rozšířený zlozvyk je sice těžké, ale možné překonat. Pro efektivní naslouchání musíme svým myšlenkám dovolit, aby naší hlavou prostě jen tak propluly. Nesnažme se je hned pochytat a zformulovat do šiku, namísto toho pokračujme v naslouchání. Ano, není to snadné a jde téměř o buddhistické cvičení. Jestli chceme ale opravdu pochopit, co nám druzí sdělují, je to nutné.

 

 

Finančními elitami řízená záměrná finanční krize.

Je doložena mnoha příklady (viz dále), kdy bankéři záměrně způsobili krizi.

Nejvíc rozvinutý trh vzniknul samozřejmě v USA, kde různí magnáti v průběhu 19.století získali ohromný majetek - odvážnému štěstí přeje. Ovšem k úspěchu musíte být nejen odvážní, ale také poměrně tvrdí až krutí, když bojujete "na divokém západě" s konkurencí, kterou musíte pohltit. Prostředí v Evropě nedovolovalo tak rychlé zbohatnutí.

Dokud šlo pouze o výrobu a obchod, byly vztahy tvrdé, ale byla zde i obrana.

Ovšem od chvíle, kdy v USA vznikla ta ohromná obchodní a finanční impéria J. P. Morgena, Harrimana, D. Rockefellera a Carnegieho (ten se oceláren vzdal, prodal je a založil slavnou a vlivnou nadaci, kde chtěl, aby bohatí lidé rozumně řídili stát, asi něco podobně utopického, jako jakýsi "spolek civilizovaných žraloků"), až přišla doba, kdy mocní byli už tak mocní, že si začali kupovat politický vliv.

Následovaly od r.1835 různě velké záměrné krize, způsobující i války, vraždy US prezidentů, jak si evropské elity a nové US elity chtěly uchovat svůj vliv v USA.

Roku (přibližně) 1835 vznikla záměrná finanční krize, způsobená The Second Bank of America (předchůdkyně Fedu, vzniklého r.1913), kdy se banka bránila ztrátě licence na tisk měny a snažila se obvinit prezidenta USA Andrew Jacksona, že to on - a nikoliv banka - způsobil svým rozhodnutím hospodářské problémy. Proběhnul pokus o atentát, ale Andrew Jackson ho přežil, proběhl i pokus o odvolání prezidenta, málem úspěšný, protože bankéři nedávali půjčky a lidé se zlobili na prezidenta, v tisku haněného vlivnými bankéři. Nakonec se objevil důkaz, že banka a nikoliv prezident manipuluje měnou, a banka byla zakázána. Strhující příběh, dluhy byly rychle splaceny.

Další známou umělou krizí je Panika v r.1907, kdy bohatí zpočátku nezasahovali a odmítali pomoci, aby nechali krizi rozhořet a zasáhli až v jejím závěru, kdy pak sklidili mocné uznání od lidí i politiků, vznikla Měnová komise Senátu a následně podvodem banka Fed, jak dokládá Edward Griffin (zde). Fed měl zabránit dalším takovým krizím, krize r.1921-22 a velká hospodářská krize ukázaly, že se děl pravý opak.

Proč si povíme za chvíli (doporučím začít "od Adama" zde).

Ale to jsou jednotlivé příklady, princip takové krize je v tom, že dokážete skoupit slabší konkurenci - menší banky a podniky, za velmi příznivou cenu.

Za kolik že prodávalo Řecko svá aktiva, nebo nyní Ukrajinci? Za ceny velmi nevýhodné? A nepomohl jim někdo (navíc k jejich vlastnímu nepořádku), zaplést se zvlášť nevýhodným směrem, kdy si pak musí půjčit u MMF a Světové banky?

A kdo tyto instituce vlastně reálně ovládá?

 

 

 

VÍC NAPOVÍ CITACE U.S. PREZIDENTŮ, KTERÉ PROBLÉM PÁLIL NEJVÍC.

US prezidenti jsou v pátrání po této odpovědi o záměrných finančních krizích opravdu těmi nejpovolanějšími, životem za ně zaplatil Lincoln, Garfield v r.1881, Jackson málem, mnozí o tom hovořili a jistě je i dosud pár nejasných vražd ve 20.stol.

Ocitujme...

 

Andrew Jackson (1837):

Jako svůj největší úspěch na politickém poli sám Jackson ohodnotil svůj úspěšný boj s The Second Bank of America (historicky druhou soukromou centr. bank. USA, pak až FED v r.1913) a její uzavření (1832).

Během prezidentské kampaně v roce 1828 Jackson při projevu na adresu skupiny bankéřů řekl:

"Jste doupě zmijí. Mám v úmyslu vaše hnízdo vypálit a s pomocí Boží ho vypálím. Kdyby lidé jenom pochopili, do jaké míry je náš peněžní a bankovní systém nespravedlivý, do rána by byla revoluce. Kdyby centrální banka měla pokračovat v kontrole naší měny, v dostávání našich veřejných peněz a v držení tisíců našich občanů v závislosti, bylo by to strašnější a nebezpečnější než námořní a pozemní síla nepřítele..."

8. ledna 1835 Jackson zaplatil poslední splátku amerického národního dluhu a byl to jediný okamžik amerických dějin, kdy národní dluh byl redukován na nulu a Američané byli schopni nahromadit přebytek 35milionů dolarů, které byly rozděleny jednotlivým státům.

Víc a podrobně s českými titulky a širším kontextem ZDE, o atentátu přesně zde.

 

A jak Lincoln vyřešil svůj problém s penězi, tedy s bankéři?

Bankéři, napojení tehdy na Británii, chtěli Spojené státy oslabit válkou a zvrátit tak ztrátu své kolonie, kdy někdy v r.1776 vznikly USA po válce o daně a cla na čaj, uznány pak r.1783 Británií. Chtěli je rozdělit, poštváním do války Severu proti Jihu (tedy přispěli k tomu, aby se místní existující konflikt pořádně rozhořel, viz třeba dnes Ukrajina, historicky se toto povedlo Britům později v Indii v r.1880-1905 s odbojným Bengálskem, které bylo Brity rozděleno r.1905 na náboženském principu, což pomohlo rozhořet konflikt, od těch dob "bojoval Ind s Indem a nikoliv s Britem", jak to tímto rozdělením chytře zařídil lord Curzon), nebo chtěli evropští bankéři ovládnout USA dluhem - proto Lincolnovi nabídli půjčky pro válku "za sjednocení unie" s nepřijatelným úrokem 24-36%, což Lincoln odmítnul, dostal by se do dluhové pasti - závislosti.

Ústava USA tvorbu peněz vládou umožňovala a přesně to Lincoln udělal - v letech 1862-1863 vydal asi 423mil dolarů nových vládních bankovek.

Aby je odlišil, byly zezadu vytištěny zelenou barvou, proto se jim říkalo "Greenbacks". A s nimi platil své vojáky a za dodávky materiálu, s nimi vyhrál svou válku za sjednocení UNIE, proti bankéřům z Evropy. A proto byl následně - 14.dubna 1865 - zastřelen (viz 1. i 2. díl dok. Vládci peněz).

Obr.: Lincoln zde hovoří o tom, že "stát - a nikoliv soukromí nadnárodní bankéři - musí kontrolovat svou měnu, čímž daňoví poplatníci ušetří značné částky a peníze také začnou sloužit humánním (lidským) cílům".

Viz dokument "The Money Masters" (Vládci peněz), část první (zde).

 

 

James Garfield

Roku 1866 bylo v oběhu USA 1.8mld dolarů (50.46 dolarů/na hlavu), r.1867 už jen 1.3mld (44/hlavu), r.1876 to už bylo jen 0.6mld dolarů (14.60 dolarů / na hlavu). Bankéři stáhli dvě třetiny peněz..., r.1886 to bylo 0.4mld (6.67usd/hlavu).

Šlo o pokles kupní síly o 84pct, v průběhu pouhých 20let!! Od r.1876 byly odstraněny všechny stříbrné mince.

 

James Garfield, US president (inaugurace 1881, člen Bankovní a měnové komise Senátu) práci finančníků v letech 1865-1881 otevřeně okomentoval zde, následně byl zavražděn:

"Kdokoli ovládá objem peněz v dané zemi, je absolutní pán nad veškerým průmyslem a obchodem… a když si uvědomíte, že celý systém je velmi snadno ovládán, ať už jedním či druhým způsobem (*inflací či deflací aneb řízenou hojností nebo umělým nedostatkem peněz) několika málo mocnými muži na vrcholu, sami přijdete na to, odkud vznikají období inflací a krizí.

 

 

Kdo nejvíc vydělal na 1. světové válce a proč?

Vysoce důležitou odpověď najdete za asi tři minuty ZDE.

 

 

W. Wilson - jeho projevy v souhrnném archivu z r.1913 - The New Freedom (zde).

"Od doby, co jsem vstoupil do politiky," říká Wilson hned v první části po úvodu, "jsem získal soukromě informace, že někteří největší výrobci a prodejci v USA se něčeho obávají, moci tak organizované, záludné, všezahrnující a nebezpečné, že raději hovoří šeptem, když o ní mluví."

Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something.

They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.

They know that America is not a place of which it can be said, as it used to be, that a man may choose his own calling and pursue it just as far as his abilities enable him to pursue it; because to-day, if he enters certain fields,
there are organizations which will use means against him that will prevent his building up a business which they do not want to have built up; organizations that will see to it that the ground is cut from under him and the markets shut against him. For if he begins to sell to certain retail dealers, to any retail dealers, the monopoly will refuse to sell to those dealers, and those dealers, afraid, will not buy the new man's wares.

And this is the country which has lifted to the admiration of the world its
ideals of absolutely free opportunity, where no man is supposed to be under any limitation except the limitations of his character and of his mind; where there is supposed to be no distinction of class, no distinction of blood, no distinction of social status, but where men win or lose on their merits.

I lay it very close to my own conscience as a public man whether we can any longer stand at our doors and welcome all newcomers upon those terms. American industry is not free, as once it was free; American enterprise is not free;
the man with only a little capital is finding it harder to get into the field, more and more impossible to compete with the big fellow.

Why? Because the laws of this country do not prevent the strong from crushing the weak.

That is the reason, and because the strong have crushed the weak

the strong dominate the industry and the economic life of this country.

 

 

Dokument Vládci peněz (2. díl), detaily viz blog č.4.

Před svou smrtí v roce 1919 ovšem bývalý prezident Teddy Roosevelt upozornil Američany, co se chystá (NY Times, 27. března 1922).

- anglický souhrnný zdroj s mnoha citáty z USA také zde.

"Tihle mezinárodní bankéři a podílníci Rockefellerovi Standard Oil ovládají většinu novin a sloupky v těchto listech bijí do návrhů, nebo zapuzují veřejné úředníky, kteří odmítají budovat mocnou zkorumpovanou kliku, která vytváří neviditelnou vládu."

Teddy Roosevelt (1922)

 

 

 Franklin D. Roosevelt: "Praktiky bezohledných bankéřů stojí obžalovány před soudem veřejného mínění, odmítnuty srdcem a myšlenkami lidu. Bankéři utekli ze svých vysokých křesel v chrámu naší civilizace."

V době velké hospodářské krize, kterou způsobili, poskytli přes 30mld dolarů na vybudování Německa (zde).

Pro představu o těch 30mld USD (asi 130mld marek) - US prezident Warren G. Harding v druhém roce svého úřadu rychle ukončil projekt Ligy národů a snížil dluh USA o 38pct na 16mld dolarů (nejvyšší procentní snížení v historii).

Například po 2.světové válce (období 1940-1950) vzrostlo zadlužení USA o 600pct (ze 43mld na 257mld), například Japonska o 1350pct (v roce 1944 byl například národní příjem USA 183mld USD). Více a podrobněji zde (přímý odkaz na tuto pasáž). Německo ve skutečnosti ze 132mld zlatých marek reparací zaplatilo "ze svého"  jen 3mld marek.

 

 

Milton Friedman, nositel nobelovy ceny za ekonomii, prohlásil:

"FED (US soukromá centrální banka) rozhodně způsobil velkou hospodářskou krizi, snížením množství měny v oběhu o jednu třetinu, mezi lety 1929-1933. Více zde."

 

/ Konec citací US prezidentů. /

 

 

Hádejte, kdy a kým byl napsán tento následující text?

(odpověď je pod českým překladem hned níž)

By the middle of the stage of financial capitalism however, the organization of financial capitalism had evolved to a highly sophisticated level of security promotion and speculation...

(!!) ...which did not require any productive investment as a basis.  (!!!)

Corporations were built upon corporations in the form of holding companies, so that securities were issued in huge quantities, hringing profitable fees and commissions to financial capitalists without any increase in economic production whatever.

Indeed, these financial capitalists discovered that they could not only make killings ouf the issuing of such securities, they could also make killings out of the bankruptey of such corporations, through the fees and commissions of reorganization.

A very pleasant cycle of flotation, bankruptcy,

flotation, bankruptcy began to be practiced

by these financial capitalists.

The more excessive the flotation, the greater the profits, and the more imminent the bankruptcy. The more frequent the bankruptcy, the greater the profits of reorganization and the sooner the opportunity of another excessive flotation with its accompanying profits.

This excessive stage reached its highest peak

only in the United States.

In Europe it was achieved only in isolated cases.

 

The growth of financial capitalism made possible

a centralization of world economic control

and a use of this power for the direct benefit financiers

and the indirect injury of all other economic groups.

 

Česky (volný a krácený překlad):

Stabilní období se změnilo v období deflace a ekonomické deprese (krize). Finanční kapitalismus (řízený bankami) neměl narozdíl od komerčního (obchodního) kapitalismu a průmyslového kapitalismu žádný zájem na výměně nebo výrobě zboží, ale pouze na spekulaci, vrcholící v potěšujícím cyklu opakovaných flotací (emisí obligací) a bankrotů, s velkým ziskem pro bankéře.

Ti spekulovali nejen s obligacemi, ale s bankroty, s poplatky a komisemi při následných (*často i státem podporovaných) reorganizacích, které samozřejmě vedly jen k dalším velkým emisím obligací, bankrotům, atd...

Tento růst finančního kapitálu měl vrchol především v USA..., umožnil centralizaci kontroly světové ekonomiky, která byla využita pro přímý zisk finančníků a nepřímé poškození všech ostatních ekonomických skupin (*konec volné soutěže, konkurence).

/ Uvedl Carroll Quigley, vynikající a uznávaný akademik z Georgetown university, ve své "super-knize" ze 60.let Tragedy and Hope - ZDE.

Pasáž o monopolech a finančním kapitalismu (bankách) v PDF str.351-352, v knize str.336-337. /

 

 

 

Wilson v r.1912 otevřeně podporuje kapitalisty-podnikatele, inovátory a volnou soutěž, ale tvrdě se vymezuje vůči (finančním) "trustům" (dnes nadnárodním monopolům, korporacím), kteří volnou soutěž ničí "a kupují si úspěch (inovace)" krádeží či nákupem firem, bráněním úspěchu konkurence (těch, co mají zlepšující - inovativní nápady, jak něco vyrábět lépe, efektivněji či s lepšími vlastnostmi), což podle Wilsona ničí volnou soutěž v podnikání.

Jeho projevy THE NEW FREEDOM tak dodávají důležitý argument do této diskuse, jak vypadalo reálné prostředí na nejrozvinutějším trhu světa, v USA.

 

 

O bankéřích, židech, svobodných zednářích a konspiračních teoriích.

(malá vsuvka)

Součástí největších finančních trustů byli i mocní Rothschildové (vůdci britské židovské komunity), což vždy vedlo k různým spekulacím o vlivu židů na svět velkých financí, ovšem nezapomeňte, že stejně tak tu byli vůdci finančních trustů v USA, jako byl J. P. Morgen nebo D. Rockefeller (v USA kolem roku 1910 byly v podstatě pouze dvě hlavní obchodní impéria - Morgenovo a Rockefellerovo, viz knihy prof.Suttona a blogy č.3-5), ti ale stáli mimo židovskou komunitu (viz Sutton, Wall Street and The Bolshevik Revolution, Apendix II - konspirační teorie ve finančnictví, zde).

Takže tady je třeba být historicky přesní. Existují ale dohady o tom, že J. P. Morgen v závěti odhalil, že mu patřilo pouze 19% jeho obchodního impéria, zbytek prý skrytě vlastnili Rothschildové (viz dokument Vládci peněz v předchozích blozích č.3-5, zde).

Tedy nebyl to zápas (primárně) "o víru", ale zápas super-finančníků o to, kdo koho (často skrytě a zcela bez publicity v médiích) ovládne, zápas o moc.

 

Okultní dovětek k Rothschildům.

Samozřejmě, že Rothschildové uplatnili svou moc vůči britské vládě např. při podpoře sionismu, viz Balfourská deklarace vlády Jejího Veličenstva v r.1916 (tehdy s prázdnou pokladnou a velkou touhou porazit Osmany), která podporuje přesuny Židů do Palestiny (jistě výměnou za půjčky od Rothschildů), kde podle textu "nesmí dojít k porušení práv nežidovského obyvatelstva" (palestinští Arabové tvořili tehdy 90% obyvatel, označeni byli britskou vládou jako "nežidovské obyvatelstvo").

Současně byli Rothschildové zcela bez pochyb mocnými svobodnými zednáři.

 

Mou nejoblíbenější konspirační teorií

je tak zednářský plán "zničení všech náboženství a vlád v Evropě, podpořený na tajném setkání svobodných zednářů" (viz kniha Proofs of a Conspiracy - Against All The Religions and Goverments of Europe, Carried On In The Secret Meetings of Freemasons...), původně zpráva vládního (geniálně šikovného a vysoce učeného, proto neodhaleného) britského špeha u skotských zednářů v době francouzské revoluce, vydaná jako vážné varování (nyní vyšla nově v USA, kde ji lze dnes koupit).

Tuto teorii zdatně posiluje svědectví slavného profesora (vynikajícího genetika), nyní zapáleného křesťana (protestanta, ti uznávají hlavně slovo boží, před slovem katolického papeže a kněží), profesora Dr. Waltera Veitha, který studoval svobodné zednáře.

Osobně viděl (tehdy ještě veřejně vystavený) dopis v Britském muzeu, od hlavního US zednáře A. Pike italskému zednářovi Mazzinimu, kdy už v r.1871 (15. srpna) zazněl plán na tři velké světové války, jako cesty, jak dosáhnout vítězství toho "pravého" zednářského boha - tedy Světlonoše (Lucifera), navíc rozhodně s vysokou rolí sexuality a s povýšením ženského principu, který původní Římskokatolická církev tolik (a krutě) ve středověku potlačila.

Sledujeme snad jakýsi dlouhý zápas, který je mnohem delší, než si myslíme?

Přednáška prof. Veitha o revolucích, válkách a tyranech, uvádí zde informace Alberta Pika, nejznámějšího zednáře, který dlouho před třemi válkami (r.1871) předpověděl, co nastane:

První světová válka zničí moc ochránce pravoslaví - cara v Rusku, a vytvoří ateistický komunistický stát.

Druhá světová válka začne mezi Británií a Německem, posílí komunismus jako antitezi k judaisticko-křesťanské civilizaci, a dojde k vytvoření sionistického státu v Izraeli.

Třetí světová válka začne na Středním východě se zapojením judaismu a islámu, a bude se rozšiřovat dál do světa.

Citován jiný zdroj téhož.

Je doopravdy zajímavé, že si Evropská unie vystavěla sídlo ve tvaru Babylónské věže, protože právě v Babylónu se lidstvo protivilo Bohu (stavbou vysoké věže k nebesům dali v Babylónu najevo, že nevěří Božímu slibu, že na ně druhou potopu světa už nikdy víc nesešle, proto Bůh zmátl jazyky a lidi stavějící věž potrestal).

Budova EU parlamentu tuto nedostavěnou věž prostě jasně napodobuje,

což přináší jasnou otázku "proč"?

Nyní ji EU, s podporou nových multikulturních inženýrů (někdy se zdá, že velmi milujících "hermafrodity", řekněme s malou "mýtickou" nadsázkou), staví znovu?

Zajímavé, ale jak říkám, touto cestou se nelze zcela seriozně vydat, i když lze nalézt některá podpůrná tvrzení.

Mohu jen doporučit se zamyslet nad konceptem humanismu "od podlahy", co by se stalo, pokud by se lidská práva stala nástrojem pro rozbití národních států?

Viz např. přednáška prof. W. Veitha, popisující cestu OD RACIONALITY A LIDSKÝCH PRÁV K MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOSTI - kde lze vidět, že lidská práva nějak najednou zbytněla a lidská racionalita zpyšněla, takže člověk se od doby francouzské revoluce pyšně povýšil nad vše kolem - a prosadil takzvaná lidská práva a zákony, které jsou místy poněkud proti matce přírodě a otci vesmíru, bez pokory - což mnozí považují za pravou podstatu problémů moderní doby "vědeckých vynálezů". Není třeba "šplhat zpět na stromy", ale ta pokora k něčemu, co nás přesahuje, asi opravdu chybí.

Odkaz směřuje přímo na hlavní pasáž o tomto "pokřiveném humanismu", ZDE.

Od času 47:26 vydržte asi dvacet minut (lépe 35min).

 

/ Konec okultní vsuvky. /

 

 

 

 

POLITICKÝ VLIV FINANČNÍKŮ NA VLÁDY BRITÁNIE A USA.

Pro pochopení úsilí mocných šéfů finančních a obchodních trustů (korporací s až monopolními a časem i nadnárodními rysy) je ovšem klíčové znát i historii jejich vlivu na vlády USA a Británie, nejmocnější země světa počátku 20.století.

Počínaje již zmíněným projevem The New Freedom o vlivu trustů (korporací) pana Wilsona, konče vlivem těch lidí v pozadí v jejich účelově zřizovaných "spolcích" - poradních orgánech vlád, pomocníků nadnárodních korporací a běžných finančníků - typu Rady pro zahraniční vztahy CFR (USA) a britského Královského institutu pro mezinárodní záležitosti RIIA (hl. sídlo v Chatham house v Anglii, s pobočkami v hlavních oblastech - dominiích - koloniální velmoci), později Trilaterální komisi (založil ji D. Rockefeller r.1973, viz kniha US prof. Suttona: Trilaterals over Americans), Bilderberg skupině (setkávání finančníků, diplomatů, premiérů, vojáků, průmyslníků, tedy soukromých investorů s lidmi s kontakty na vlády, často přímo s politiky a představiteli armád, korupční super-zločin za podpory médií a policie).

Do "klubu" mocných institucí ovládaných nezákonně "z pozadí" patřily i centrální banky - Bank of England (ovládnuta Rothschildy už po porážce Napoleona, zde a zde) a Fed v USA (skrytě ovládaný finančníky s pomocí složitého systému nominací, zde), banka BIS v Basileji ve Švýcarsku (vyzbrojila Německo s pomocí financí z USA, na přání Britů, víc např. zde), a nakonec nyní evropská ECB v EU (byla založena s pomocí BIS, viz v závěru zde).

Wilsonovy projevy (souhrn z r.1912) The New Freedom nezestárly dodnes...

 

 

Professor Dr.Quigley explained:

This power of the Bank of England and of its governor was admitted by most qualified observers. In January, 1924, Reginald McKenna, who had been chancellor of the Exchequer in 1915-1916, as chairman of the board of the Midland Bank, told its stockholders:

'I am afraid the ordinary citizen will not like to be told that the banks can, and do, create money...

And they who control the credit of the nation direct the policy of Governments and hold in the hollow of their hands the destiny of the people.'

Although there is a great deal of evidence to support the theory that bankers are responsible for what is happening, some people contend that the central banks are the real problem. They note that every nation has a privately owned central bank, and that every central bank in the world is affiliated with the Bank for International Settlements (BIS).

Dr.Stanley Monteith:

When I was involved in a research project at Yale University, I came across a letter that President Roosevelt sent to Colonel Edward Mandell House on November 21, 1933. In those days, J.P. Morgan was one of the most powerful financiers in the world.

President Roosevelt wrote:

I had a nice talk with Jack Morgan the other day.

The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the larger centers has owned the Government ever since the days of Andrew Jackson - and I am not wholly excepting the Administration of W. W.

(The reference to W W. referred to President Woodrow Wilson.)

 

 

JAK TO UPEKLI PORADCI V r.1919, KDY SE VLIV ZAČAL PŘESOUVAT DO USA?

 

Skupina The Inquiry na pařížské mírové konferenci (klikněte pro zvětšení obrázku, foto:wikipedie).

Inquiry byla skupina expertů vytvořená v září r.1917 Woodrow Wilsonem  pro přípravu materiálů pro mírové dohody po 1. světové válce. Skládala se z asi 150 akademiků, byla řízena prezidentovým vyslancem Edwardem Housem, známým jako Colonel House - plukovník House.

Podle US akademika Carrolla Quigley byla Inquiry založena za přispění J. P. Morgena jr. už v r.1917, v Paříži r.1919 došlo také při jednáních k vytvoření jak Royal Institute for Internatinal Affairs (RIIA), tak její US verze, Rady pro zahraniční  vztahy (CFR), zájmy J. P. Morgena jr. zde zastupoval Willard Dickerman Straight, člen mocné Whitney rodiny, členů S&B z Yale - zde.

 

SPOLKY MOCNÝCH STOJÍ V POZADÍ, POČÁTEK "DEEP STATE" V USA.

Morgenova Rada pro zahraniční vztahy - CFR a britský Královský institut pro zahraniční záležitosti - RIIA, sídlo v Chatham house (mimochodem krycí organizací pro Round Table Group Cecila Rhodese a jeho následníka lorda Milnera), byly založeny na pařížské mírové konferenci r.1919 s přispěním plukovníka House, oficiálně pak r.1921.

Více ZDE, foto printscreen z videa.

 

Charlotte Iserbyt (rozhovor 2011) popisuje jejich snahy.

Iserbyt  pracovala pro vládu USA, U.S. Department of Education (ministerstvo školství) a na ministerstvu zahraničí, je tedy vysoce kvalifikovaným zdrojem.

Zabývala se také nebezpečnou reformou vzdělávacího systému, propagovanou nadacemi "filantropů" a financovanou bohatými US nadacemi (mluví o tom přesně zde), Rockefellerem, Fordem a právě Carnegiem od 30.let.

Zajímavou okolností jejího života bylo, že její otec i dědeček byli členové vlivného spolku Skull&Bones z Yale (jako později třeba G. Bush jr. nebo pan Kerry), její otec dík tomu pracoval v Africe při správě tamních US zlatých dolů. Podle prof. Suttona byl tento spolek "vnitřním skrytým jádrem" ostatních vlivných spolků, personální vazby na administrativu, šéfa Fedu - panel ředitelů, šéfy ministerstva zahraničí, náměstky, později šéfy CIA, atd., byly ohromné (viz jeho kniha "US tajná vláda - úvod do řádu Skull&Bones", vydal knihu "o kostlivcích" v r.1983 a mohu ji doporučit).

Iserbyt napsala a řekla:

"U studentů vysoké školy už není hlavním cílem intelektuální snažení, ale spíš příprava na práci ve firmě - studium je orientované nyní na výkon a dosažení cíle.

Nemají být připravovaní na samostatné kritické a analytické myšlení,

ale na problémy globalizace světa bez hranic,

s nadnárodními společnostmi a obchodními dohodami (*dnes ve stylu NAFTA, TTIP), práci ve firmách a nadacích. Nemají se známkovat, soutěžit mezi sebou (porovnávat svoje kvality - rušení známek postihuje kvalitu vzdělávacího systému), prostě konec klasického vzdělání.

To vše pro svět, kde se ruší hranice,

národní státy ztrácejí vliv,

tak to prý podle těch lidí musí být,

pro vznik Nového řádu a světové vlády, atd...

(podrobněji viz Carnegieho kniha Conclusions and Recommendations)

 

Tady poznáváme třetí pravidlo západu, po ovládnutí peněz - vzniku řízených finančních krizích, po vytváření a řízení válek, přichází třetí pravidlo:

Mocní "v pozadí" vytvářejí nadnárodní instituce, skrytě proto, aby ovládli národní státy a připravili jejich vlády o vliv na zásadní rozhodnutí.

 

 

DOBRÝM DŮKAZEM PRAVIDLA č.1 A 2 je i přístup mocných britských a US finančníků a bankéřů centrálních bank k Německu  po první světové válce a k Rusku po bolševické revoluci.

Skvěle to popisuje prof. Sutton ve svých dvou knihách o těchto událostech, kde čerpá i z vládních US a kanadských archivů.

 

US prof. A. C. Sutton (pdf str.9) o finančnících a Německu:

Between 1924 and 1931, under the Dawes Plan and the Young Plan, Germany paid out to the Allies about 86 billion marks in reparations.

At the same time Germany borrowed abroad, mainly in the U.S., about 138billion marks — thus making a net German payment of only three billion marks for reparations.

/ *anglicky billion = miliarda /

The U.S. delegations were purely and simply, as Quigley has pointed out, J. P. Morgan delegations using the authority and seal of the United States to promote financial plans for their own pecuniary advantage.
As a result, as Quigley puts it, the "international bankers sat in heaven, under a rain of fees and commissions."

Finally, the members and advisors of the Dawes and Young Commissions were not only associated with New York financial houses but, as we shall later see, were directors of firms within the German cartels which aided Hitler to power.
 

--

According to Hitler's financial genie, Hjalmar Horace Greeley Schacht, and Nazi industrialist Fritz Thyssen, it was the 1928 Young Plan (the successor to the Dawes Plan), formulated by Morgan agent Owen D. Young, that brought Hitler to power in 1933.

Fritz Thyssen claims that:
I turned to the National Socialist Party only after I became convinced that the fight against the Young Plan was unavoidable
if complete collapse of Germany was to be prevented
.

....the Young Plan required monetary payments and:

"In my judgment [wrote Thyssen] the financial debt thus created was bound to disrupt the entire economy of the Reich."

Franklin D. Roosevelt, as a budding Wall Street financier, endeavoured to take advantage of Germany's 1925 hyperinflation.

The United European venture was a vehicle to speculate and to profit upon the imposition of the Dawes Plan (*later Young Plan), and is clear evidence of private financiers (including Franklin D. Roosevelt) using the power of the state to advance their own interests by manipulating foreign policy.
 

 

Dobře tyto události s Dawes a Young plánem, a bankou BIS (plně pod vlivem USA a Britů), popisuje v obsáhlém článku z r.2010 Jan Schneider.

 

Židovské listy: "Jan Schneider - Ekonomické aspekty 2. sv. války."

Mluvě o ekonomickém pozadí druhé světové války, nutně narazíme na banku BIS, která hrála nejen v jejím průběhu extrémně významnou roli. Je to Banka pro mezinárodní vyrovnávací platby (Bank for International Settlements), která sídlí v Basileji.

Prezident BIS Thomas H. McKittrick byl - zřejmě nikoliv náhodou - velmi dobrým přítelem zpravodajského důstojníka Allena Dullese, "zakrytého" funkcí amerického velvyslance v Bernu (po válce byl ředitelem CIA).

Allen spolu se svým bratrem Johnem Fosterem Dullesem byli před válkou partnery zmíněné právnické firmy Sullivan & Cromwell, jejímž prostřednictvím byly prováděny ony masivní investice do německého průmyslu.

V době války John Foster Dulles poskytoval právní služby pro BIS v New Yorku. Po britském vyhlášení války Německu v roce 1939 vyplnili vzniklou mezeru na německém trhu američtí obchodníci. Budoucí ministr zahraničí John Foster Dulles se stal členem správní rady IG Farben, jeho bratr Allen byl ve správní radě Schroder Bank, spolu se zástupcem SS.

 

- doporučuju VELMI podrobně si přečíst celý článek, vzácně se shoduje se závěry profesora Suttona a věrně popisuje způsoby financování nacistů s pomocí US oligarchů, to hned na několika velmi důležitých příkladech.

 

 

Hjalmar Schacht (left), Hitler's finance minister, with his close friend Montagu Norman, Governor of the Bank of England from 1920 to 1944 (Photo: GETTY).

Po celou dobu války, kdy Evropané i Američané umírali na bojištích s nacistickými vojsky, se v bance BIS setkávali finančníci SS a západní finančníci, jako by válka nebyla.

Také pan Schacht, nacistický ministr financí, byl velmi rychle po válce (jako jediný nacista) osvobozen. Banka BIS po válce dík vlivu pana Dullese (šéfa OSS a později CIA, který stál za mnoha převraty v 50.letech, v r.1940 předseda mocné US rady CFR) nebyla uzavřena, Dulles měl už své plány v Evropě s Německem - navázal na záměr předválečných Dawes a Young plánů, spolupráce banky BIS s nacisty mu v tom nijak nevadila, koneckonců Schachta doporučil před válkou US finančníkům právě on, při skrytém angažmá guvernéra Bank of England, pana Montagu Normena, který jistě nemohl ignorovat nejmocnější finančníky v Anglii... Nikdo dodnes neví, proč vlastně Normena v r.1920 zvolili do čela banky, když guvernérem banky se vždy stával zástupce předchozího guvernéra - to je velký příběh, o kterém se důsledně mlčí, britští "finanční veleknězové" z Rady ředitelů slouží dobře "těm v pozadí" a volbu guvernéra provádí tajně... (*banka BIS se později angažovala také v založení ECB a eura, tedy centrální banky EU a evropské měny, ECB vznikla z monetárního institutu BIS, a ECB je dnes pomocí personálního vlivu napojena právě na ty mocné US finanční skupiny, viz Mário Draghi a Goldman Sachs).

Víc o BIS za druhé světové války viz úžasný dokument s cz titulky zde.

 

Dalším důkazem řízení konfliktů finančníky a elitami najdete v příběhu pana Forda v USA, který na jednu stranu dostal od Hitlera medaili za vybudování továren na motory v Německu a "příkladné" proti-židovské postoje (tehdy to bylo v Německu synonymum pro proti-bolševické postoje, protože bolševickou revoluci v Rusku řídili hlavně odpadlíci od židovské víry v Rusku, to je prostě doložený historický fakt, pouze Lenin byl mimo, byl "ikonou", ovšem od r.2014 víme, že silně placenou Němci, viz nález v Kodani), aby současně pomáhal vybudovat právě bolševickou Stalinovu armádu v Sovětském svazu tím, že tam v r.1932 vystavěl základ Rudé armády, továrnu na osobní a nákladní auta GAZ:

Albert Kahn - Fordův geniální architekt, navrhnul všech 521 továren 1.bolševické pětiletky (1928-32) a vyškolil 4000 sovětských inženýrů s pomocí své kanceláře v bolševickém Rusku (citace anglická wiki).

On May 8, 1929, through an agreement signed with Kahn by President of Amtorg Saul G. Bron, the Soviet government contracted the Albert Kahn firm to design the Stalingrad Tractor Plant, the first tractor plant in the USSR. On January 9, 1930, a second contract with Kahn was signed for his firm to become consulting architects for all industrial construction in the Soviet Union.[9]

Under these contracts, during 1929–1932, Kahn’s firm operated from its headquarters in Detroit and the newly established design bureau in Moscow to train and supervise Soviet architects and engineers. The bureau Gosproektstroi was headed by Albert Kahn’s younger brother, Moritz Kahn, and 25 Kahn Associatese staff were involved in Moscow in this project. They trained more than 4,000 Soviet architects and engineers; and designed 521 plants and factories[3] under the First Five-Year Plan.[9][10]

(Text je citací anglické wikipedie, odkazuje na prof. Suttona a jeho práci na Stanford universitě, kde doložil vše daty z Hooverova archivu, kde byla mise do Moskvy a další cesty, množství dokladů o první ruské pětiletce je prý ohromné.)


 

 

Existuje opravdu hodně západních seriozní listů, které popsaly spolupráci US bankéřů a podnikatelů (pouze několika, zato velmi mocných - v čele se Standard Oil pana Rockefellera) s nacistickým Německem.

Za všechny:

 

THE GUARDIAN, 2004

How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power.

Dokonce i poté, co Amerika vstoupila do války s Německem, a co už byly známy spolehlivé informace o plánech a politice nacistů, Prescott Bush pracoval a profitoval ze (zisku) společností, které byly úzce spojeny s těmi německými podniky, které financovaly vzestup Hitlera.
 

It has also been suggested that:

...the money he made from these dealings helped to establish the Bush family fortune and set up its political dynasty.

-  peníze z těchto obchodů pomohly založit rodinné jmění Bushů a etablovat jejich politickou dynastii.

Připomeňme, že Bushové byli členy S&B z Yale.

 

 

 

3. část:

A kam to dopracovali dnešní ultra-mocní finančníci?

 

Ke čtvrtému pravidlu - využívání líných mladých lidí (líných myslet) v účelově zakládaných neziskových organizacích s bohulibými cíly, které jako by náhodou vždy vedou k prosazování těch záměrů, které vyhovují těm skrytým strukturám, které je financují.

Po ovládnutí peněz, tvorbě umělých finančních krizí pro ovládnutí konkurence a mnoha států, po řízení konfliktů a válek, přichází zlatý hřeb - manipulace vzdělávacím systémem a mladými lidmi obecně, s pomocí ovlivnění kultury, filmů, počítačových her, s využitím sociálních sítí i dluhů.

Čtvrtým pravidlem, které řídí západ,

je vznik ohromné informační války proti vlastním lidem,

s velkým přeháněním hrozeb.

 

Víc o tom skvělém účinku přehánění (už od 50.let, dnes ale větším)

viz BBC třídilný obsáhlý dokument Power of Nightmaries, zde.

(zde a zde)

Informační válka a zadlužení, pohodlnost života a lhostejnost, domnělý dostatek materiálních hodnot a neochota přemýšlet (u nás například aktuálně nikdo neprotestuje proti umlčení J. Assangeho, přitom v 60.letech mladý John Lennon přijal pozvání na protestní koncert pro podporu osvobození protestujícího, zavřeného US úřady účelově na 10let za prodej dvou cigarety marihuany - viz film "USA vs. John Lennon", vysílaný nedávno i na ČT - Na Lennona se na 10let pověsila CIA, doloženě a nezákonně). Mladí lidé by se měli zamyslet, viz ten hlavní odkaz úplně nahoře o dvou nových českých zákonech, z finanční branže...

 

 

V článku Českého rozhlasu k posledním volbám v USA se píše (zde):

Tajemství úspěchu Trumpa a Sanderse? Voliči zbavení naděje na americký sen.

Příjmová nerovnost je v USA největší od 20. let 20. století

Jak dále čteme v britském Guardianu, překvapivý
úspěch Sandersovy kampaně odráží frustraci Američanů z prohlubující se nerovnosti ve společnosti. Nerovnost se zvětšuje už několik desetiletí a demokraté proti tomu zatím nedokázali nabídnout žádnou funkční politiku. Příjmová nerovnost je ve Spojených státech největší od dvacátých let 20. století.

Nejbohatší jedna desetina procenta tak dnes vlastní tolik,

co 90 % ostatních Američanů.

A když se uprostřed finanční krize stal prezidentem
Barack Obama, dosadil opět ty samé ekonomické poradce, kteří prosazovali deregulaci Wall Street za Clintonovy administrativy.

Na jejich radu tehdy
zachránil banky penězi daňových poplatníků, na oplátku ale požadoval skutečně málo. Neprosadil žádnou významnější kontrolu finančního sektoru a jen malou pomoc lidem splácejícím hypotéky za nemovitosti, jejichž cena po prasknutí investiční bubliny prudce spadla.

Nejvyšší soud Spojených států také zrušil návrhy na jakákoli omezení sponzorských příspěvků na kampaně politiků. Omezovalo by to podle něj svobodu projevu.
Velké peníze tak mohou dominovat politice bez jakýchkoli omezení.

Z analýzy listu New York Times vyplývá, že více než polovina všech peněz,

věnovaných demokratickým i republikánským kandidátům,

pocházela od pouhých 158 zámožných rodin.
 

 

 

By THE TIME OF ISRAEL staff and AP, 22 December 2017

US President Donald Trump said Friday it was time to focus funds on the US rather than foreign spending, tweeting:
“After having foolishly spent $7 trillion in the Middle East, it is time to start rebuilding our country!”

Prezidenta Trumpa čekají v r.2018 klíčové doplňovací volby do Senátu, takže poté, co přidal vojákům v rozpočtu dalších +70mld USD (na skoro 700mld za rok) a snížil daně bohatým, tak je opět čas na pár slibů:

Times od Israel píší, že v pátek prezident Trump prohlásil, že nastal čas zaměřit financování raději "dovnitř USA" (na infrastrukturu), než na utrácení v zahraničí, kde prý Spojené státy hloupě utratily přes 7 biliónů dolarů (7 trillion).

 

 

web magazín euro.cz, ZDE

Když jsem Erikovi Bestovi přeposílal video s Rickardsem (o další možné ohromné hospodářské krizi), napsal mi:

"(Finanční) Krize přijde. Jde jen o to kdy."

Svůj názor na vývoj globální ekonomiky shrnuje: "Kdysi procházel kapitalismus fází budování. Posledních dvacet let je to ale éra destrukce." Erik si všímá toho, jak perspektiva ekonomického decimování střední třídy souvisí s nástupem umělé inteligence, která během pár desítek let může nahradit lidskou práci v překvapivě mnoha oborech.

A k tomu připočítává vývoj nových zbraní, o kterém se sice občas píše, ale veřejnost to moc nevnímá. A taky hrozbu nedostatku vody, změny klimatu a imigrace. Co tohle všechno může způsobit dohromady? Erik na to má hodně suchou odpověď:

"Elita už prostě tolik lidí nebude potřebovat."

 

 

Jim Rickards (30 let poradce CIA pro ekonomiku) - Death of Money, 2014 - ZDE.

Viz i kvalitní analýza "fatální nákladnost US imperialismu" - ZDE, Bostonglobe.

 

 

 

O tom, že vnitřní důvody rozkladu států a impérií často předcházejí důvodům vnějším, je tato krátká stať z dávné české historie, z velmi pěkné a seriozní knihy:

Kniha Dějiny českých zemí - Jan Randák a kol., str.26 a 27.

Ocituji pasáž dvou událostí "o rozpadu prosperity" kvůli vnitřním - a nikoliv vnějším - příčinám.

1. "Velký třesk" v 5. stol. př.n.l., str.26:

V 5. století panovala prosperita, o čemž svědčí zavedení nových technologických vymožeností, např. hrnčířského kruhu. Rozvoj hradišť dokládá blahobyt i sociální rozvrstvení a dobrou organizaci společnosti.

... Po r.400 př.n.l. došlo k přerušení vývoje. Hradiště byla opuštěna, zanikla značná část sídlišť, vylidnily se jižní a západní Čechy. Osady, které přežily, se výrazně zmenšily. Celá společnost se hluboce pozměnila a zřejmě nivelizovala (*snížení rozdílů).

Hospodářství značně upadlo, vrátilo se k prosté zemědělské výrobě, řemesla a obchod byly rozvráceny (např. zanikla většina dílen na jemnou keramiku).

Příčiny tohoto "velkého třesku" nejsou dosud zcela objasněny, snad spočívají ve výrazné sociální nerovnosti v 5.stol. př.n.l.

Společnost překročila své možnosti, hospodářství nedokázalo uspokojovat nároky elit a pokrývat náklady na výstavbu hradišť, a výsledkem byl kolaps.

Následovaly sociální nepokoje, které knížecí vrstvu odstranily.

 

2. Zánik keltské civilizace v r. 50 př.n.l., str.27:

Dříve se soudilo, že právě období oppid*, především v I. století př.n.l., představoval vrchol keltské civilizace, která měla zaniknout v závěru letopočtu pod náporem Germánů a Římanů (*vnějšími důvody).

Dnes víme, že k zániku došlo již okolo roku 50 př.n.l., a příčinou byla vnitřní krize.

Poznání materiální kultury ukázalo, že od počátku I. století nastal úpadek kvality a rozsahu výroby. Keltská společnost se ponořila do hospodářské krize, která se odrazila i ve společenském neklidu - vojenských střetech a migracích.

(*slovo "opiddium" používal Gaius Iulius Caesar, když psal o velkých hradištích - pevnostech - které dobýval v Galii-Francii v letech 58-51 př.n.l.; Galové = Keltové.)

 

 

 

BBC, 18. dubna 2017

Jak může zkolabovat západní civilizace?

Mladí lidé u nás si myslí, že západ je jednoznačně lepším místem k životu, protože má lepší výrobky, kvalitnější infrastrukturu a víc osobní svobody obyvatel. Ano, zatím tomu tak je, ale rozhodně tomu tak nemusí být navždy, jak popisuje i analýza na BBC, kde je výhled do r.2050 a možného ohromného rizika vývoje západních zemí (ekologického a ekonomického rizika, o možném krachu západu při přílišném rozevření příjmových nůžek), víc ZDE:

BBC: That economic stratification may lead to collapse on its own, on the other hand, came as more of a surprise to Motesharrei and his colleagues. Under this scenario, elites push society toward instability and eventual collapse by hoarding huge quantities of wealth and resources, and leaving little or none for commoners who vastly outnumber them yet support them with labour.

 

 

Jak k tomu přispívají byrokraté?

Tomáš Haas (Čecho-Kanaďan, bývalý poradce prezidenta Klause),

Parlamentní listy, 23. 9. 2015

O MIGRANTECH, LISABONSKÉ SMLOUVĚ A CHYSTANÉ TTIP DOHODĚ.

U Lisabonské smlouvy to Unie řešila tak, že text smlouvy, který je téměř úplně převzat z odmítnuté "Smlouvy o Ústavě pro Evropu", EU právníci změnili z přímého textu na "špagetový kód" odvolávek na dřívější smlouvy.

(...ve stylu: v paragrafu N dokumentu X smlouvy NN, se slovo "jedna" mění na slovo "dvě", slovo "tři" se vypouští a článek se doplňuje slovem "čtyři".)

Asi dnes mají sami problém tu smlouvu číst, to je vidět z toho, jak často porušují její zásady a z toho, že smlouvu TIPP raději chtějí tajit až do okamžiku jejího přijetí (*a pět následujících let).

Její text je přístupný poslancům Evropského parlamentu jen s použitím procedury užívané v tajných spisovnách.

Nevede se o ní diskuze, nevíme co v ní je, a budeme možná překvapeni podobně, jako dnes jsme překvapeni důsledky přijetí Lisabonské smlouvy. Naši europoslanci nás neinformují, jen nám říkají, jak je ta smlouva dobrá a jak je nutné ji podepsat.

A tak opět budeme "muset" něco podepsat, aniž si budeme vědomi důsledků.

A možná se za rok či za dva dozvíme, jak ti, kdo ji dnes propagují, nám budou tvrdit, že byli vlastně proti.

 

 

Prof. Sutton na str.77 své knihy "Americká tajná vláda - úvod do řádu Skull&Bones" (1983, nyní dotištěna a je možné knihu v USA znovu zakoupit) dokládá tuto informační válku vůči vlastním lidem a hlavně studentům na školách, když vyzdvihuje a fakty v knize široce dokládá vazby mocných lidí v USA na německého filosofa Hegela a jeho učení, a jejich následný ohromný vliv od 30. po 50.léta na vzdělávací systém v USA, s cílem s pomocí vzdělávání potlačit (kritické a vybočující) individuality, a za dobré prohlásit hlavně "prospěch společnosti":

"Podle Hegela nejsou jednotlivé osobnosti (individuality) důležité, ani není cílem vzdělávání rozvíjet a pěstovat jejich individuální schopnosti a talenty. Hlavním účelem vzdělávání je rozvinout osobní charakter a společenskou morálku, učitelé mají studentům analyzovat aktivity a povinnosti člověka ve společnosti."

- Přejímá tyto techniky velkého vlivu na školách (s pomocí různých fondů a neziskových organizací) současné globalistické - multikulturní - hnutí?

 

 

By Geller Report Staff - on July 1, 2017

Evropský soud rozhodl, že státní příslušníci třetích zemí mají nárok na dávky sociálního zabezpečení, placené evropskými daňovými poplatníky.

 

 

BBC - EU should 'undermine national homogeneity' says UN migration chief

By Brian Wheeler Political reporter, BBC News, 21 June 2012

Mr Sutherland, who is non-executive chairman of Goldman Sachs International and a former chairman of oil giant BP, heads the Global Forum on Migration and Development (*později IOM pod OSN), which brings together representatives of 160 nations to share policy ideas. He told the House of Lords committee migration was a "crucial dynamic for economic growth" in some EU nations "however difficult it may be to explain this to the citizens of those states".

 

 

Jak k tomu celkovému zmaru válek, fin. krizí a ničení národních států a tím rozkladu odpovědnosti volených zástupců lidí přispívají zkorump. politici viz:

NY Times v r.2016 píší o komplikovaném vztahu Hillary Clinton a Baracka Obamy:

...she pressed for the United States to funnel arms to the rebels in Syria’s civil war (an idea Obama initially rebuffed before later, halfheartedly, coming around to it).

That fundamental tension between Clinton and the president would continue to be a defining feature of her four-year tenure as secretary of state.

In the administration’s first high-level meeting on Russia in February 2009, aides to Obama proposed that the United States make some symbolic concessions to Russia as a gesture of its good will in resetting the relationship. Clinton, the last to speak, brusquely rejected the idea, saying, “I’m not giving up anything for nothing.”

Her affinity for the armed forces is rooted in a lifelong belief that the calculated use of military power is vital to defending national interests, that American intervention does more good than harm and that the writ of the United States properly reaches, as Bush once put it, into “any dark corner of the world.” Unexpectedly, in the bombastic, testosterone-fueled presidential election of 2016, Hillary Clinton is the last true hawk left in the race.

 

A totéž viz dál, zkorumpovaní politici kryjí zločiny "těch vzadu, co nejsou vidět":

 

The Daily Currant , 20. 3. 2013 - George W. Bush Apologizes for Iraq War

Bush se omluvil r.2013 "za Irák", kdy US administrativa záměrně "přifukovala" (přeháněla) hrozby ZHN a falšovala nálezy tajných služeb. Ovšem, jak dokazuje Paul R. Pillar, vedoucí oddělení zpravodajských služeb CIA pro Blízký východ a jihovýchodní Asii v letech 2000 - 2005 v odkazu ZDE, lže přitom Bush jr., až se mu od pusy práší:

G. W. Bush jr.:

"Personally, I truly believed that Saddam Hussein had weapons of mass destruction. But when we couldn't find the evidence, we fabricated it."

"It was wrong to misover
exaggerate (je špatné lživě přehánět povahu tohoto ohrožení...) the nature of the threat. And although men like Dick Cheney, Paul Wolfowitz and Douglas Feith were the most directly involved, ultimately I was the man at the top and I accept full responsibility.

 

 

V češtině video ZDE

úryvek řeči US generála W. Clarka, 3. října 2007, o projektu PNAC a válce v Iráku,

toto vyjádření nám naše hlavní TV ve zprávách opravdu nepustí, to je jistota:

 

 Clark po 11. září: "Co je nového, pořád jdeme do války s Irákem?"

člověk v Pentagonu:"Oh, je to daleko horší."

Natáhl se na stůl a vzal kus papíru...

"Tohle mám z kanceláře ministra obrany (*Rumsfelda). Tohle je memorandum, které popisuje, jak sundáme sedm zemí za příštích pět let."

"Začneme Irákem, pak Sýrií a Libanonem. Pak zaútočíme na Libyi, Somálsko a Súdán, dokončíme to Íránem."

Clark:"Neukazujte mi to, nechci to vidět (nevěřil jsem tomu)."

"Jenže po čase jsem si uvědomil, že se to postupně všechno začalo vyplňovat."

 

 

6. 8. 2014 - Ilona Švihlíková: Hra s ohněm.

Podíváme-li se na zahraniční politiku Spojených států, můžeme najít zhruba tři vysvětlení pro kroky od Afghánistánu, Iráku, Sýrie, kontinuálního vměšování v Latinské Americe a v neposlední řadě na Ukrajině, ale i mnoho dalších:
 

1. možnost: Americká elita, která ovládá zahraniční politiku, je uvězněna ve svém liberálním uvažování, které automaticky předpokládá jako univerzální pro všechny. Je ahistorická, nechápe kulturní vlivy a dalo by se říci, že je v tomto ohledu "dětsky" naivní.

- Pokud bychom tuto hypotézu přijali, můžeme se spokojit s tím, že se opakují stále stejné (ale stále dražší?) chyby. Potom by americká elita byla nejen liberální, ale především velmi hloupá. Jistě to vyloučit nelze, ale považuji tuto možnost za méně pravděpodobnou.

 

2. Válka jako řešení.

Druhá světová válka byla opravdu oním faktorem, který umožnil následné oživení, jež překonalo Velkou depresi. Nebyl to New Deal, i když se to tak populárně traduje. Ve fázi nasyceného kapitalismu se opravdu může nabízet cesta masivní destrukce výrobních kapacit pro opětovné nastartování růstu. Přesto si myslím, že ač některé zbrojařské kruhy by takovouto alternativu zřejmě vítaly a může být v rozhodování v jednotlivých případech přítomná, není hlavním hybatelem.

Stav zbraňových potenciálů konkurentů USA je takový, že by se jednalo o celosvětovou destrukci. I když i tací šílenci se jistě vyskytnou, domnívám se, že v Pentagonu zatím nedominují.

(Musím ovšem podotknout, že někteří finanční experti jsou toho názoru, že právě Velká válka je na spadnutí. V níže uvedeném odkazu se přímo tvrdí, že válka musí být nevyhnutelným následkem globální ekonomické situace.)

 

3. Záměrné vyvolávání chaosu,

tj. zesilování nestability, podpora lokálních konfliktů mimo území USA, které zabrzdí hlavní rivaly -- geopolitického a vojenského rivala -- Rusko, a ekonomického rivala -- Čínu. Zároveň bude možné za dolary (!) financovat nákupy zbraní pro "správnou stranu." Např. podpora Izraele, či "polovojenských" ukrajinských jednotek.

Tímto opatřením USA mohou zabít hned několik much jednou ranou:

- Destabilizují Euroasii a Afriku, přičemž samy jsou dostatečně geograficky vzdáleny.

- Rusku a Číně přidělají hodně starostí tak, aby neměly síly, resp. byly oslabeny pro svůj rozvoj.

- Upevní dominanci dolaru.

- Dodají zakázky svému zbrojnímu průmyslu, neboť vojensko-průmyslový komplex je hlavní páteří americké výroby (a místem, kde se koncentruje vývoj nových technologií).

 

Zopakujme, že Spojené státy nejsou schopny (pokud vůbec někdo je) chaos řídit. Dynamika, síla nezamýšlených důsledků, atd., je příliš silná. Snaží se ale pro sebe získat výsledky těchto procesů a chaos vyvolávat/posilovat tam, kde jim to přijde výhodné pro jejich zájmy.

Tuto třetí variantu považuji v současnosti za hlavní s tím, že předchozí dvě tvoří minoritní části, které se objevují v určitých zahraničně-politických rozhodnutích, ale nejsou celkově dominantní.

Při pokračující eskalaci situace (a to nejen geopoliticky, ale i socio-ekonomicky) se ovšem druhá situace Velké války, nikoliv jen lokálních konfliktů, stává postupně stále pravděpodobnější.

- píše ekonomka.

 

 

KONEC STUDENÉ VÁLKY A "U.S. NEOKONS" PROJEKT PNAC.

 

Projekt Nového Amerického Století (PNAC).

Plán US neokons pro nové americké století (anglicky PNAC) dokládá, že po konci studené války vznikla v USA ozbrojená "klika" pro-válečně smýšlejících lidí, kteří chtěli vytvořit systém "použití vojenské US síly" jako hlavního principu udržení vedoucího postavení USA ve světě i v novém století.

Nejdříve (ještě v době studené války) ospravedlňovali tito neokonzervativci republikánské strany (současně někdy až dogmaticky věřící v Boha a odmítající v USA stále víc patrné poklesky konzumní společnosti, vliv alkoholu, drog, nevázaných vztahů, pornografie, atd.) svůj zápas "s říší zla" - démonicky přeháněnými hrozbami - jako nutnou motivaci pro morálně oslabené občany (mysleli to jako vždy dobře), pro vybudování nové říše dobra (měli opravdu velmi černobíle vidění), tím odůvodňovali prý "pro toto potřebné" ohromné investice do zbraní, prý to bylo dáno "ohromující silou Sovětského svazu" (viz vynikající třídílný dokument BBC Power of Nightmaries - o "Síle nafouknutých nočních můr US neokonzervativců", aneb dokument o tom jak se příliš neliší přehánění hrozeb neokonzervativců od přehánění kazatelů islámských fanatiků a radikálů "o hrozbě západu pro jejich víru").

Když se ukázalo, že Sovětský svaz se zhroutil sám "zevnitř" a ukázalo se, že nic z toho, co hlásali neokonští "kazatelé dobra", nebyla pravda, přišli US neokons v 90.letech s novou "můrou,"

- s vysoce přehnanou hrozbou terorismu "celosvětové sítě Al Káida" (nic z toho se později podle dokumentu BBC Power of Nightmaries neprokázalo, ani ten centrální řídící moderní bunkr v horách v Afghánistánu nikdy reálně neexistoval), a rozjeli svou válku proti mnoha zemím.

Konečně po událostech 11.září 2001 nikdo nezpochybňoval jejich plán na ovládnutí světa silou - samozřejmě šlo přece o obranu, kdo by protestoval.

Tak se zrodila válka proti teroru, a jak ukazuje dokument BBC "Power of Nightmaries", tak jak radikální džihádisté tak US neokons přeháněli hrozby o tom druhém, a obě křídla (do událostí 11. září) byla neúspěšná a na sestupné tendenci zájmu veřejnosti (jak neokoni v USA, tak džihádisté v arabském světě).

 

Ale 11. září 2001 toto vše změnilo.

 

 

 

Následují jasné citace z tohoto US (PNAC) plánu neokonzervativců, kde slovo "obrana" je eufemismem pro vytvoření preemtivních - "hrozby" jiných států předcházejících - silových vojenských zásahů.

Tedy jde o skrytě (a často i zcela zjevně) útočnou politiku.

 

REBUILDING AMERICA’S DEFENSES (PDF)

Strategy, Forces and Resources For a New Century.

DONALD KAGAN, GARY SCHMITT - Project Co-Chairmen

THOMAS DONNELLY - Principal Author

A Report of The Project for the New American Century (PNAC),

September 2000.

 

At present the United States faces no global rival.

America’s grand strategy should aim to preserve and extend this advantageous position as far into the future as possible.

(viz "introduction" - úvod v PDF, strana dvě označená "ii")

 

Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is
likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a
new Pearl Harbor.
Domestic politics and industrial policy will shape the pace and
content of transformation as much as the requirements of current missions.

(strana - page 51, v PDF i v označení  v textu)

 

While initiating the process of transformation in the near term, and while fielding new kinds of units to meet current missions, the Army must simultaneously invest and experiment vigorously to create the systems, soldiers, units and concepts to maintain American preeminence in land combat for the longer-term future.

 

- Tento text byl sepsán zhruba r.1998, před útoky 11. září. Říká, že "v současnosti nemají USA ve světě konkurenci" a že "hlavní strategií je udržet a posílit toto výhodné postavení i do budoucna, jak jen to bude možné." Dále text obsahuje velmi vážné tvrzení, že "pro udržení dominantního postavení USA ve světě (a dostatečně rychlé přebudování US vojsk pro účely preemtivních válek) je třeba katalyzující události (*urychlující události), jakýsi nový Pearl Harbor." A že je třeba modernizovat armádu pro udržení US voj. převahy i v budoucnu.

Velmi zajímavé, následovaly ty hrozné útoky 11. září 2001.

 

 

 

Hegelův systém vytváření  teze a (falešné) antiteze pro ovládání mas, vs. vzdělávací a mocenský systém ve Spojených státech:

 

- prof.Sutton (rozhovor 1980), Charlotte Iserbyt (rozhovor 2011).

Iserbyt  pracovala pro vládu USA, U.S. Department of Education (ministerstvo školství) a na ministerstvu zahraničí, prof.Sutton pracoval na Stanfordské universitě a Hooverově institutu, zabýval se oligarchickými skupinami v USA.

"U studentů vysoké školy už není hlavním cílem intelektuální snažení, ale spíš příprava na práci ve firmě. Nemají být připravovaní na samostatné kritické a analytické myšlení...

K prosazování mocensko-oligarchických zájmů (NWO, PNAC) používají tito lidé v pozadí Hegelův koncept teze a antiteze."

- Skrytě podporujete druhou stranu konfliktu, aby sílila a lidé se začali bát -  radikálního islámu, imperiálního Ruska, hejtrů, atd. - aby lidé snáz přijali omezující zákony, na které by jindy nikdy nepřistoupili, viz Patrioct Act v USA a jeho evropské obdoby zákonů "o bezpečnosti občanů", které je omezují v jejich právech, šmírují je, cenzurují a skrytě pomáhají zavádění globalismu - vlády korporací, pouze v zájmu nadnárodních boháčů a nikoliv v zájmu ochrany práv občanů.

..."kdo vybočuje z toho, co včera "říkali v TV", je obviňován z neamerického (nedemokratického) myšlení," říká prorocky v r.2011 paní Charlotte Iserbyt.

 

 

 

Ve své knize Against All Enemies si poradce čtyř US prezidentů pro otázky bezpečnosti a terorismu, pan R. A. Clark, postěžoval na vládu Bushe juniora (US neokons), že jejich snaha napadnout Irák v r.2003 je naprosto nesmyslná a neodůvodněná (tedy že jde o válečný zločin), protože neexistuje žádné spojení s Al Káidou a tajné služby i US prezident to dobře vědí (viz text zde).

Opustil na protest administrativu Bushe a jeho kniha například sdělila, že "Al Káida (báze) byl původně US seznam (databáze) "mudžahedínů" podporovaných CIA ve válce se Sověty v Afghánistánu",

...tedy že dnes s ISIS v Sýrii nejde o nic nového, stejně jako s banderovci a neo-nacisty na Ukrajině. Pořád jde o vyzbrojování radikálních skupin a zneužívání protestů místních lidí, povolávání žoldnéřů z jiných zemí - "manažerování konfliktů" a svrhávání vlád, jak o tom podle Suttona (zde a zde, zde o manažerování konfliktů, delší pasáž) hovoří lidé z US Trilaterální komise, s obrovským vlivem v US administrativě i CFR think-tanku.

Tyto instituce se podle výzkumu prof. Suttona v USA prolínají asi ze 60pct s nejvyššími posty v USA, členy jsou US prezidenti, ministři zahraničí, šéfové CIA, šéfové Fed, atd... (odkazy na videa a citace prof. Suttona viz např. blogy č.3-5).

Víc o křivení zpráv tajných služeb USA pro "odůvodnění" války v Iráku také říká bývalý šéf sekce CIA (2000-2005) pro Blízký Východ,
Paul R. Pillar - zde.

 

 

INFORMAČNÍ VÁLKA

 

Informační válka západních hlavních médií v kauze válek US neokons a předchozího neobjektivně "vyšetřeného" 11. září v USA dokládají i následující nové odkazy:

Ten první byl z YT odstraněn a tak si ho prohlédněte velmi pozorně, od časů 7:10 a také od 8:48:

- Viz například zprávy pilotů o 11. září s novými informacemi z r.2016 - ZDE.

- A také viz inženýři US university Aljaška v britském tisku o 11. září ZDE:

...The report, by a group of top engineers from the University of Alaska,

insists the flames could not have brought the tower (*WTC7) down.

 

 

S tímto souvisí obecně i manipulace médií, viz informace známého novináře, zde:

Christoph Hörstel - "Odešel jsem z veřejnoprávní ARD, protože už jsem dále nechtěl lhát."

Zajímavě o manipulaci západního zpravodajství hovoří i Jitka Obzinová, bývalá válečná reportérka ČT v Iráku, zde.

 

 

 

U.S. generál Wesley Clark v r.2007 o tomto v již zmíněném videu roku 2007 řekl (ZDE):

"V USA proběhl politický puč."

"Malá skupinka lidí (Wolfowitz, Rumsfeld, Cheney, mnohé další bych mohl jmenovat z projektu Nového Amerického Století PNAC) se rozhodla zavléct USA do mnoha válek, aniž by se zeptali Kongresu nebo Senátu, co si o tom myslí.

Víte, já jsem kdysi studoval geo-politiku, a když slyším, jak vůbec nepřemýšlejí o tom, co bude po těch válkách, proč a za jakým cílem tam jdeme válčit, tak se nedivím, že se jim války v Iráku 2003, Afghánistánu, Sýrii a v dalších zemích nedaří.

Oni říkají:"Máme tak deset let (2003-2013), než povstane nová silná velmoc (Čína, Rusko), abychom provedli změny vlád v těchto sedmi zemích."

Víte, já jsme zděšen, říká Clark.

Copak máme armádu proto, aby svrhávala vlády cizích zemí?

 

 

Všichni uznávaní váleční odborníci (například britský Královský ústav pro obranná studia) dnes vyhodnotili, že celá akce v Iráku 2003 a především její zcela diletantské provedení (např. rozpuštění irácké armády) vedlo jen ke vzestupu terorismu (zde).

Tedy že Chirac, Schröder a Putin - tehdejší oponenti Blaira a Bushe (ZDE) proti silovému řešení problému v Iráku - měli pravdu, že problém v Iráku je třeba řešit pouze diplomatickou cestou.

Ale tito lidé nezískali na svou stranu veřejnost, protože závislá média stranila válce...

A závislá západní média jsou čtvrtým pravidlem, podle kterého se dnes západ řídí,

jsou vážným problémem.

 

Protože jejich nečinnost dovoluje čachrovat mocným s penězi, provádět podvody a krize, vyrábět lživé války a zanedbávat infrastrukturu zemí doma:

 

 

 

Jeffrey D. Sachs, Bostonglobe.com, říjen 2016
The fatal expense of American imperialism

J. Sachs uvedl statistiku:

podle amerického ministerstva obrany z roku 2010, zemi patří k 4999 vojenských zařízení, z nichž 662 je umístěno na území jiných zemí. Ročně řízení těchto objektů a válečné operace Washingtonu stojí asi 900 miliard dolarů, tedy zhruba čtvrtinu všech federálních vládních výdajů.

Nicméně, Sachs poukazuje na to,

že války USA ve svém výsledku téměř nikdy neposloužily

národním zájmům země, a to se stalo téměř pravidlem.

 

 

Crumbling America - Full Documentary (video, 1hod 31min) - ZDE

Dokument o vážně zanedbané infrastruktuře v USA - rozpadající se mosty, neudržované přehrady, zanedbané silnice, rozvody energií, atd., vyžadují zcela akutně podle odborníků asi 2biliony (angl. trilions) USD, pro "pouhé obnovení bývalého stavu", tedy nikoliv pro modernizaci.

 

Spojené státy stála "válka proti terorismu" do dnes asi 5bil USD - ZDE

A report by the Cost of War Projects has claimed that the US spent $4.79 trillion on wars in the Middle East and on the ‘War on Terror’ after the September 2001 terrorist attacks.

The report which is run
by Brown University’s Watson Institute, counted the total budgetary cost of the wars America waged in Afghanistan, Iraq, Pakistan and Syria as well as on counter-terrorism and includes future obligations to spend budgetary money through 2053, estimated future spending on veterans, interest already paid for money borrowed for the war effort and other commitments.

 

 

Co bylo a je cílem těch lidí?

Zrušení národních států, pro jejich neomezenou vládu

s pomocí jimi zkorumpovaných a jimi řízených politiků.

 

- Neposloucháš nás? Pak nezískáš peníze, naše média na tebe udělají "hon" s pomocí námi připravených umělých kauz, tvá popularita rychle klesne a lidé tě nakonec rychle sami zavrhnou!

 

Takto to bohužel opravdu funguje, pocítil to prakticky každý US akademik, píšící o finančnících a jejich ohromné skryté moci.

A světová veřejnost pak odvrátí od nich hlavu, a jde na premiéru Star Treku, kde hrdina statečně bojuje za Federaci planet, jak (ne)návodné.

 

O Novém světovém řádu, naturálním právu, vlastnictví, bohatství, pokřiveném humanismu a (pokřivených) lidských právech - jako zbraně proti národním státům, o konceptu finančníky skrytě řízeného Nového řádu světa (NWO) - viz opravdu naprosto skvělá přednáška prof. Waltera Veitha - sledujte od místa z odkazu alespoň 15min, lépe ale až do úplného konce, budete velmi překvapeni, kam až mohou vést bohulibé myšlenky, pokřivené finančníky - ZDE.

 

 

 

vlevo: vyjádření globalisty Sutherlanda (bývalý šéf Goldman Sachs), že "EU musí rozbít jednolitost národních států s pomocí migrace", vpravo: nápis u vstupu do EU parlamentu "proti národním státům, které jsou prý kořenem všeho zla".

A že svět prý dokáže zachránit před tímto ďáblem pouze nadnárodní federální unie.

 

 

Nově víc o projektu EU aktuálně i zde, 28. 11. 2017, SUNDAY EXPRESS (Anglie):

We were lied to!

Secret document FCO 30/1048 kept truth about EU from British for 30 years.

A SECRET document, which remained locked away for 30 years, advised the British Government to COVER-UP the realities of EU membership so that by the time the public realised what was happening it would be too late.

Tajný 30 let starý dokument vypovídá o pravé povaze a účelu členství Británie v EU, a také o tom, že britská vláda tajila tyto informace před občany, aby - až vyjdou najevo - bylo už příliš pozdě pro opuštění EU.

 

 

Plán byl a stále je jasný:

 

US spisovatel  o Fed (jeho kniha je bestseller už 20 let od Německa po Japonsko)

G. Edward Griffin říká:

"Tento koncept moci byl stvořen v KONGRESU USA (* v r.1913)

  a tam také musí být zabit."

Griffin, jehož zásadní video s cz titulky je zde, říká (od cca 1:31:30):

TYTO PENÍZE UTRÁCEJÍ PRO ZÍSKÁNÍ VĚTŠÍ MOCI.

 

Česká pozice (LN) 5. 11. 2011 - švýcarská studie, svět kontroluje 147 společností, většinou bank.

Odkaz na pdf.

Studie tří odborníků na složité systémy, Stefanie Vitaliové, Jamese B. Glattfeldera a Stefana Battistona, ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu, potvrdila obavy newyorské iniciativy Occupy Wall Street. Dle závěrů švýcarských odborníků 147 nadnárodních společností ovládá 40 procent globální ekonomiky.

Studie švýcarského institutu je první, která se nikoli na základě ideologie, ale empirických dat snaží popsat globální mocenskou síť. Spojuje matematické modely používané pro výzkum přírodních systémů s veškerými dostupnými údaji o korporátních společnostech, aby zjistila vlastnictví nadnárodních společností. „Realita je příliš složitá, a proto je nutné se vyhnout všem dogmatům, ať už konspiračním teoriím nebo volného trhu. Naše studie vychází z reality,“ prohlásil James Glattfelder, jeden z autorů studie.

 

 

červenec 2015 - Někdejší americký prezident Jimmy Carter na Národní syndikátové rozhlasové show Toma Hartmana řekl:

"Spojené státy jsou v současné době oligarchií, ve které systém neomezeného politického podplácení vytvořil kompletní zkázu politického systému, jako odměnu těm finančním přispěvatelům, kteří tuto zkázu způsobili".

"Jak demokraté tak republikáni hledí na tyto podplácející sumy peněz jako na benefit pro ně samotné."

 

 

A vždy a všude, v každé zemi na světě, se najdou nacionalisté, co války (na vylhaných důvodech) berou pro sebe jako cestu k úspěchu a moci.

Írán podle Mossadu jaderné zbraně nevyvíjí - viz opravdu zajímavý odkaz zde:Printscreen from The Guardian - Binyamin Netanyahu’s dramatic declaration to world leaders
in 2012 that Iran was about a year away from making a nuclear bomb was contradicted by his own secret service, according to a top-secret Mossad document.

 

WikiLeaks zveřejnil (ZDE) další z dopisů H. Clintonové, datovaný 30.11.2015:

"Nejlepším způsobem, jak pomoci Izraeli vypořádat se s rostoucím íránským jaderným potenciálem, je pomoci lidem Sýrie svrhnout režim Bašára Assada", píše Clintonová.

Celý originál dopisu: ZDE:

Bringing down Assad would not only be a massive boon to Israel's security, it would also ease Israel's understandable fear of losing its nuclear monopoly. Then, Israel and the United States might be able to develop a common view of when the Iranian program is so dangerous that military action could be warranted.

With Assad gone, and Iran no longer able to threaten Israel through its proxies, it is possible that the United States and Israel can agree on red lines for when Iran's program has crossed an unacceptable threshold.

In short, the White House can ease the tension that has developed with Israel over Iran by doing the right thing in Syria.

 

 

A jak to možná jednou všechno skončí?

 

Zaprvé:

Meanwhile, a widening gap between rich and poor within those already vulnerable Western nations will push society toward further instability from the inside. “By 2050, the US and UK will have evolved into two-class societies where a small elite lives a good life and there is declining well-being for the majority,” Randers says. “What will collapse is equity.”

BBC, 18.dubna 2017, zde.

(Přečtěte si podrobně i jediný hlavní odkaz u názvu tohoto zásadního blogu, lecos vám k tomuto asi také vysvětlí, komu a proč zůstávají dluhy, a komu zisky.)

 

Zadruhé:

9. 11. 2015, Zvědavec (originální zdroj Bloomberg, zde):

Finančník George Soros otevřeně připouští plán zničení národních hranic a zaplavení Evropy migranty.

Miliardář přiznává, že národní hranice jsou "překážkou", proti které bojuje.

Sorosův plán prosazuje ochranu uprchlíků jako "objektivní nutnost", ochranu národních hranic států považuje za zastaralou překážku."

Soros said in an e-mailed statement that a six-point plan published by his foundation helps “uphold European values” while Orban’s actions “undermine those values.” “His plan treats the protection of national borders as the objective and the refugees as an obstacle,” he said in the statement. “Our plan treats the protection of refugees as the objective and national borders as the obstacle.”

 

 

- A zbytek o tom, jak to asi může se západem dopadnout,

už si jistě domyslíte snadno sami, bohužel.

 

Počínaje "zbraní hromadného ničení" finančních trhů, zvanou finanční deriváty, které hrozí finanční krizí v řádu mnoha desítek bilionů dolarů (krize v r.2008 byla o ztrátách v řádu stovek miliard dolarů, tato krize v bilionech by znamenala minimálně 20let naprostého finančního chaosu, s krizí nikoliv bank, ale už přímo států, což by mohlo vést k vážným sociálním nepokojům v mnoha zemích), konče informační válkou a snahou lidí "v pozadí" ovládnout řídící procesy národních států, i s pomocí masové migrace a smluv s "globalistickým" potenciálem - zneužitím agendy např. lidských práv, humanismu, ekologických témat, solidarity, řízením konfliktů, apod.

 

Pavel Sedlák

(s využitím citovaných materiálů, viz odkazy)

 

Osobně nevím, co víc mám dál už psát, takže považujte tento blog za poslední.

Časem doplním už pouze rejstřík obsahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYNIKAJÍCÍ DOKUMENT US DOKUMENTARISTY

J. PILGERA O VÁLCE V IRÁKU 2003

A PROBLEMATICKÉM PŮSOBENÍ HLAVNÍCH MÉDIÍ,

NEKRITICKY PŘEJÍMAJÍCÍCH VLÁDNÍ PROHLÁŠENÍ.

 

9. června 2018

bonus pod článkem - "Totalita plíživě přichází. Z LGBT je vyvolený lid" (Echo24)
 

 

motto

Mluvíme tu o fatálním selhání českých (a samozřejmě hlavně evropských) intelektuálů a médií.

Na první pohled je nyní příjemné "zavřít pusu" politickým kritikům (nyní často zavádějícím způsobem označovaných jako "pro-ruských" aktivistů), ovšem to je velmi krátkozraké.

Otevření této Pandořiny skřínky "nové cenzury", navíc vágně definované a přenášené na bedra soukromých provozovatelů ("hostinský" má na internetu nově posuzovat, jaké politické názory mají jeho hosté, a ty s "potenciálně nenávistným obsahem" má pod hrozbou vysoké pokuty až 50milionů euro  "chytit za flígr" a vyhodit ven), vzniká ohromné ohrožení svobody kritické diskuse v západních zemích.

Jde o tak vážný moment, že lze hovořit o nebezpečí "plíživého nástupu nové totality".

 

- Citace z osobního krátkého hodnocení pod volně souvisejícími odkazy níž pod článkem, navazujícího na tam uvedený text "o zákonech proti nenávisti" v listu Politico.

 

 

 

Hlavní otázka dokumentu J. Pilgera zní:

Šli bychom do té války, pokud by hlavní média a novináři dělali poctivě svou práci, pokud by byli víc skeptičtí k vládním prohlášením (o zbraních hromadného ničení), pokud by média pokládala vojákům a vládním představitelům víc jasně postavených  otázek?

Asi nikoliv, situace by se zásadně změnila, taková válka by pak nebyla možná, zazní v tomto rozsáhlém dokumentu, mapujícím jedno (podle Britů a zprávy z r.2014) z nejhorších rozhodnutí západu, rozhodnutí k válce, která posílila vzestup terorismu a bezpečnostních hrozeb po celém světě, válce s asi 700 tisíci obětí (zde).

Mnoho vládou a vojáky předkládaných "faktů" byly lži, profesionálně připravené lži, šířené mnoha spřátelenými (v dokumentu označovanými anglicky "embeded") novináři, kteří přinášejí "spíš pohled vojáků", než nezávislou žurnalistiku.

 

Vynikající dokument J. Pilgera by měl být odvysílán našimi médii v hlavním vysílacím čase, s následnou diskusí odborníků o roli a limitech hlavních médií.

Jak mají tato média informovat z kulturně odlišných zemí, kde je složité získat kvalitní místní novináře, a mají tato média stále pouze přejímat oficiální prohlášení armády a vlády, a vydávat je – bez dalšího kritického zkoumání – divákům za realitu?

 

Vynikající dokument doporučuji vaší pozornosti.

Jak v něm zazní:"Během první světové války civilisté představovali 10% obětí, během druhé světové války civilisté představovali už 50% obětí, ve válce ve Vietnamu to už bylo víc než 70% obětí a ve válce v Iráku r.2003 civilisté představovali 90% obětí té války.

Běžně používali západní vojáci mučení zajatců, sexuální násilí, hrozby smrtí, odpírání vody a jídla, vyhrožováním znásilnění manželky před očima zajatců, aniž by za tyto válečné zločiny byli souzeni.

A Hollywood produkoval vždy mnoho filmů, o válce ve Vietnamu i nyní v Iráku, kde budoval naprosto falešné mýty, jak v těch zemích západ "budoval demokracii". Pohled na utrpení místních lidí i vylhané důvody těch zásahů, a jejich brutalita, zůstaly naprosto mimo tyto snímky i zprávy "embedded žurnalistiky".

 

----

 

Volně související odkazy:

 

Lidovky, 6. 6. 2016

Britský expremiér Tony Blair ve středu v reakci na zveřejnění nebývale kritické zprávy Chilcotovy komise o válce v Iráku řekl, že na sebe bere veškerou zodpovědnost za chyby, které se před zapojením země do konfliktu staly.

 

Lidovky, 14. 4. 2015

Šéf francouzské rozvědky přišel s pozoruhodným prohlášením:

Rusko žádnou invazi na Ukrajinu nechystá ani nechystalo

a zprávy NATO jsou zkreslené.

Prohlášení se objevilo na webu francouzského parlamentu. Šéf rozvědky, generál Christophe Gomart, v něm doslovně tvrdí:

"Problém s NATO spočívá v tom, že mu dominují američtí zpravodajci, zatímco francouzská rozvědka není brána příliš vážně. NATO oznámilo, že Rusové plánují invazi na Ukrajinu, zatímco podle DRM (Direction du renseignement militaire, název francouzské rozvědky - pozn. red.) tomu nic nenasvědčovalo."

 

Gomart přítomnost ruských vojáků na Ukrajině nezpochybňuje.

Pouze varuje před bombastickými prohlášeními typu "Rusko napadlo Ukrajinu", kterými se občas nechávají unést vysocí činitelé NATO.

Minulý měsíc například generál NATO Philip Breedlove prohlásil, že na rusko-ukrajinských hranicích čeká 40 000 ruských vojáků připravených na invazi.

Jak ale psal německý Spiegel, evropské tajné služby tuto domněnku vyvrátily už začátkem března. Vojáků není 40 000, ale možná jen polovina, a
většina z nich byla na hranicích umístěna dlouhodobě a to ještě před započetím konfliktu. Podle Spiegelu je problémem to, že NATO nemá vlastní rozvědku a musí se tak spoléhat na zdroje z jednotlivých členských států aliance.

Tím pádem si jeho velitelé mohou vybírat ty zprávy, které podporují jejich náhled na věc.

A generál Breedlove je známý "jestřáb," jak se označují američtí vojenští představitelé, kteří preferují konfliktní a rázná řešení před diplomacií a opatrným přístupem.

 

 

 

Lidovky, 1. 2. 2015

Všechny strany se nyní shodují, že americká vojenská pomoc umírněným syrským bojovníkům proti režimu Bašára Asada se nevydařila, napsal americký deník The Wall Street Journal. Podle něj byl tento program zatím nejriskantnějším počinem Ústřední zpravodajské služby (CIA) v Sýrii od začátku občanské války v roce 2011.

Celé jednotky, které CIA podporovala a které prošly americkým výcvikem,

se buď přidaly na stranu Islámského státu,

přestaly bojovat anebo se pohřešují.

 

 

červenec 2015 - Někdejší americký prezident Jimmy Carter na Národní syndikátové rozhlasové show Toma Hartmana řekl:

"Spojené státy jsou v současné době oligarchií, ve které systém neomezeného politického podplácení vytvořil kompletní zkázu politického systému, jako odměnu těm finančním přispěvatelům, kteří tuto zkázu způsobili".

"Jak demokraté, tak republikáni, hledí na tyto podplácející sumy peněz jako na benefit pro ně samotné."

 

 

 

Michael Flynn, bývalý šéf US vojenské rozvědky DIA (2012-2014), tedy Obamův vrcholný představitel tajných služeb, nyní ve výslužbě,  řekl:

"Jestliže války proti terorismu nepřinesly snížení počtu

teroristických hrozeb, ale odhadem jejich zdvojnásobení,

pak je něco zcela chybného v naší strategii."

"Investujeme do více bomb, více dronů, více vojáků, ale armáda je jen malou částí celkové strategie, tedy malou (zcela represivní) částí, která má zločince přivést do vězení nebo je zabít."

"Ale pokud současně neinvestujeme do řešení množství dalších otázek, jako je chudoba v těch zemích, příčiny tamních konfliktů, tvoření stabilní ekonomiky, což je práce na léta, pak nemůže dojít ke zlepšení tamní situace. Já jsem byl odpovědný za část vojenského řešení, ale nevidím ty další součásti strategie."

 

 

Gatestone institute: Osmdesát procent iráckých křesťanů "zmizelo"

napsal Giulio Meotti -
3. června 2018

Překlad původního textu: Iraq's Christians: Eighty Percent Have "Disappeared"
Překlad: Mikuláš Hrubiško


Pronásledování křesťanů je dnes horší, než bylo "kdykoli v historii", odhalila nedávná zpráva organizace Aid for the Church in Need.
Irák se stal epicentrem "odstranění" křesťanů z historie.

Francouzský vrchní rabín Haim Korsia naléhavě vyzval Evropu a Západ k obraně nemuslimů na Středním východě, které označil za oběti holocaustu.

"Stejně jako naši rodiče nosili žlutou hvězdu,

křesťané musí nosit šarlatové písmeno nun" řekl Korsia.

Hebrejské písmeno "nun" ("N") je počátečním písmenem slova Nazareen, což je arabský termín označující lidi z Nazaretu neboli křesťany a Islámský stát jej používal k označení křesťanských příbytků v Mosulu.V nové zprávě Irácké společnosti pro lidská práva se nyní ukázalo, že irácké menšiny, jako například křesťané, Jezídové a Šabakové, jsou nyní oběťmi "pomalé genocidy", která rozbíjí tyto starověké komunity až do okamžiku jejich zmizení. Čísla jsou příznačná.

Podle této zprávy zmizelo z Iráku 81 % křesťanů. Zbývající počet Sabeánců, starobylého společenství oddaného sv. Janu Křtiteli, je ještě menší: 94 % jich z Iráku zmizelo. Zemi opustilo nebo bylo zabito také 18 % Jezídů. Organizace pro lidská práva Hammurabi uvedla, že v nedávné minulosti žilo v Bagdádu 600 000 křesťanů, dnes jich tam žije pouze 150 000.

Tato čísla mohou být důvodem, proč Charles de Meyer, prezident SOS Chrétiens d'Orient, mluvil o "zániku křesťanů". Otec Salar Kajo z Ninivehské komise pro obnovu kostelů hovořil o skutečné možnosti, že "křesťanství zmizí z Iráku".

 

 

 

The Washington Times (here and here):

Hillary Clinton’s ‘WMD’ moment: U.S. intelligence saw false narrative in Libya.

The intelligence community gathered no specific evidence of an impending genocide in Libya in spring 2011, undercutting Secretary of State Hillary Rodham Clinton’s primary argument for using the U.S. military to remove Col. Moammar Gadhafi from power, an event that has left his country in chaos, according to officials with direct knowledge of the dispute.

...The tapes, reviewed by The Washington Times and authenticated by the participants, chronicle U.S. officials’ unfiltered conversations with Col. Moammar Gadhafi’s son and a top Libyan leader, including criticisms that Mrs. Clinton had
developed tunnel vision and led the U.S. into an unnecessary war without adequately weighing the intelligence community’s concerns.

 - ...developed tunel vision...

 

"...paní Clintonová rozvinula "tunelové vidění" (reality),

ignorovala zprávy tajných služeb,

prosazovala zásah v Libyi nikoliv na základě faktů, ale domněnek."

 

 

 

KDO STŘÍLEL NA MAJDANU?

Ivan Katchanovski, Ph.D., universita Ottawa, Kanada

první akademická studie střelby snajprů na Majdanu - ZDE

- Paper prepared for presentation at the Annual Meeting of American Political Science Association in San Francisco, September 3-6, 2015.

(pro stažení se musíte registrovat; aktualizovaná studie z 2/2015)

 

 

 

CITACE Evy Filipi, české velvyslankyně v Damašku (video), r.2012:

"To už snad ani není novinařina..., každý, kdo drží v Sýrii v ruce zbraň (kromě vládních jednotek) si v případě potřeby říká FSA, i když jde o bojovníky, kteří se např. živí unášením lidí, vražděním alávitů, civilistů, atd..." - svědectví nejen o zpravodajství arabských TV.

Zpráva o (velmi) křivém mediálním obrazu událostí v Sýrii, doložená osobním svědectvím z r.2012, přímo z násilím zmítané Sýrie.

 

5. 11. 2015, The Guardian:

George Bush (Sr.) book reveals a more dangerous Dick Cheney than anyone knew.

 

 

Z článku:

How NATO-linked Think Tanks Control EU Refugee Policy,

27.04.2016 Author: F. William Engdahl

A flood of uncontrolled war refugees from Syria, Libya, Tunisia and other Islamic countries destabilized by Washington’s ‘Arab Spring’ Color Revolutions, has created the greatest social dislocation across the EU from Germany to Sweden to Croatia since the end of World War II.

Last October 8, 2015 amid the great stream of hundreds of thousands of refugees flooding into Germany from Syria, Tunisia, Libya and other lands, a newly self-confident German Chancellor Angela Merkel proclaimed on a popular German TV program, “I have a plan.”

All of those seemingly inexplicable actions from the once-pragmatic German leader appear to go back to her embrace of
a 14-page document prepared by a network of pro-NATO think-tanks, brazenly titled “The Merkel Plan.”

The “Merkel Plan” authors at the European Stability Initative (ESI), in addition to the largesse of George Soros’ foundations, list as “core” funder, the German Marshall Fund of the United States.

As I describe in my book, The Think Tanks, the German Marshall Fund is anything but German.

With its seat in Washington, as I noted in the book, “It’s an American think tank with its headquarters in Washington, D.C. In point of fact, its agenda is the deconstruction of postwar Germany and more broadly of the sovereign states of the EU to fit them better into the Wall Street globalization agenda.”

The German Marshall Fund of Washington has been involved in the post-1990 USA agenda of regime change around the world in league with the US-funded National Endowment for Democracy, Soros Foundations, and the CIA front called USAID.

As I describe it in the think tanks book, “The major focus of the German Marshall Fund according to its 2013 Annual Report was to support the US State Department agenda for so-called democracy-building operations in former communist countries in eastern and south-eastern Europe, from the Balkans to the Black Sea. Significantly their work included Ukraine. In most instances, they worked together with the USAID, widely identified as a CIA front with ties to the State Department, and the Stewart Mott Foundation which gives funds to the US Government-funded National Endowment for Democracy.”

 

 

Euro-federalists financed by US spy chiefs

By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels

12:00AM BST 19 Sep 2000


DECLASSIFIED
American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement.

The documents confirm suspicions voiced at the time that
America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state.

One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services (OSS), precursor of the CIA.

The documents were found by Joshua Paul, a researcher at Georgetown University in Washington. They include files released by the US National Archives. Washington's main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe (ACUE), created in 1948. The chairman was Donovan, ostensibly a private lawyer by then.

The vice-chairman was Allen Dulles, the CIA director in the Fifties. The board included Walter Bedell Smith, the CIA's first director, and a roster of ex-OSS figures and officials who moved in and out of the CIA.
The documents show that ACUE financed the European Movement, the most important federalist organisation in the post-war years.

In 1958, for example, it provided 53.5 per cent of the movement's funds.

The European Youth Campaign, an arm of the European Movement, was wholly funded and controlled by Washington. The Belgian director, Baron Boel, received monthly payments into a special account. When the head of the European Movement, Polish-born Joseph Retinger,
bridled at this degree of American control and tried to raise money in Europe, he was quickly reprimanded.

The leaders of the European Movement - Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak - were all treated as hired hands by their American sponsors. The US role was handled
as a covert operation. ACUE's funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government.

The head of the Ford Foundation, ex-OSS officer Paul Hoffman, doubled as head of ACUE in the late Fifties.

The State Department also played a role. A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth.

It recommends suppressing debate until the point at which "adoption of such proposals would become virtually inescapable".

 

- Moc pěkné čtení z US vládních archivů (odtajněných), výzkumníkem z Georgetown university, o tom "kdo stál za vznikem evropského federalistického hnutí".

Samé bývalé (US) CIA a OSS "struktury" (OSS byla předchůdkyně CIA, založená Donovanem r.1940, vedl ji právě Dulles, zároveň v té době šéf mocné US Rady pro zahraniční vztahy, CFR), a financovaly to Rockefellerova a Fordova nadace, píše britský The Telegraph v r.2000.

Pročpak asi ti pánové měli takový zájem na budování nadnárodních evropských institucí, respektive budování Evropské unie, tak to už si musí čtenář vydedukovat opravdu sám.

Dovolím si jen doporučit dva až tři poslední blogy nazpět, mohou v těch dedukcích významně pomoci, pokud tedy čtenář trochu zná skutečnou historii 20. století.

 

 

 

 

Startegic Culture Foundation, 5. 6. 2018

Edward LOZANSKY

As Neo-Nazis Gain Prominence in Ukraine, the West Keeps Turning a Blind Eye

No one, including the most ardent pro-Kiev advocates in the West, disputes the existence of the far-right and openly neo-nazi groups in Ukraine. However, the common western reaction to this is that the numbers of their followers are negligent and therefore their impact on the political climate and life in the country in general can be easily dismissed.

This was the position of US and EU leaders from the beginning of so-called "Maidan Revolution" to the present day.

Well,
the facts tell us a different story since those who are familiar with the real situation in Ukraine are sounding a great alarm that the influence of extremists is actually on the rise and, moreover, it can sway the results of the upcoming presidential elections, the shape of the new government and future parliament (Rada).

Indeed, what we see now are the numerous marches with torches through the streets of many cities, including Kiev, similar to those which took place in the Nazi Germany. Perhaps the best known
scene from Leni Riefenstahl’s film "Triumph of the Will" features dramatic footage of torch bearers at a 1934 Nazi Party rally in Nuremberg. Hitler himself made repeated references to torches as symbols of national and racial revolution in his book Mein Kampf.

Marches honoring SS Galichina, a Ukrainian division in Hitler’s Waffen-SS attract thousands of supporters and are often openly promoted even by the local governments, like, for example, during the recent April 28 march in the city of Lviv.

Amnesty International has also recently warned that "the Ukrainian state is rapidly losing its monopoly on violence” and US Congress sometime does express its concerns but so far it is limited only to the activities of Azov battalion while
the problem is much larger.

With the upcoming
Ukrainian presidential elections

and Poroshenko’s current unpopularity

the influence of neo-nazis is definitely on the rise

but the West is practically silent.

 

- Západ mlčí k rostoucímu vlivu neonacistů na Ukrajině, i když už dávno nejde "jen" o problém soukromého batalionu Azov.

S blížícími se prezidentskými volbami a rostoucí nepopularitou prezidenta Porošenka hrozí, že vliv neonacistů poroste a projeví se i při sestavování vlády a parlamentu (Rady).

A západ jen mlčí.


 

....

 

 

- Média se často vymlouvají, že neměla dostatečně kvalitní zdroje o poněkud "pokřivených údajích" vlád a armád.

Výše uvedené odkazy a také dokument J. Pilgera dokazují, že lžou.

Vždy mají na výběr, ale ono je tak pohodlné, lhát s vládami a armádami.

Že to vede k mnoha statisícům mrtvých civilistů, destabilizaci mnoha zemí a miliónům uprchlíkům, to už tato média jaksi přehlížejí.

Proto ani neuvedou kritický dokument ve svém programu, ač se hrdě a často hlásí k demokracii a občanské společnosti, ač jejich etické kodexy mluví jasnou řečí.

Už bohužel nelze věřit, že západní hlavní média se někdy změní.

Takže jim zbývá už jen cenzura těch nezávislých médií a zpráv.

 

 

Politico, 4. 1. 2018 - Free speech vs. censorship in Germany

New rules on online hate speech cause problems for internet giants.

By Mark Scott and Janosch Delcker.


Germany’s hate speech rules, known locally as NetzDG and which came into full force Monday, demand that
social media giants promptly remove potentially illegal material, some of it within 24 hours of being notified, or face fines of up to €50 million.

Německé zákony proti nenávistným výrokům způsobují problémy internetovým gigantům typu facebook nebo google a twitter.

Svoboda projevu vs. cenzura v Německu - článek listu Politico.

Pokud internetové "sociální sítě" neodstraní do 24hod "potenciálně ilegální" obsah, hrozí jim pokuta až 50 miliónů euro.

 

...

 

Můj krátký osobní komentář:

- Stát tímto přenáší cenzuru na soukromé firmy, vybízí je dokonce k využívání automatického třídění zpráv (investicím do analytických programů s prvky umělé inteligence), hovoří přitom ve vágním pojetí o "potenciálně ilegálním" obsahu, což podle kritiků vážně ohrožuje svobodu slova - soukromý poskytovatel raději odstraní víc názorů, než by platil pokutu.

Navíc není nikde jasně definováno, co je a co není

problematické vyjádření (viz např. diskuse

o kulturních rozdílech muslimských zemí).

Jsou cenzurovány maily s odkazy na "problematická média", cenzurovány jsou odkazy na alternativní weby, dokonce nově už i na Parlamentní listy (a to paušálně - plošně - u všech článků).

Kdo vytváří tyto "black listy"?

Porušují státy tímto ústavu ČR, kde je zakotvena svoboda názoru?

Může například soukromník - hospodský - vyhodit hosty

s politickými názory, s kterými nesouhlasí?

Nikoliv, ze zákona nesmí.

 

Mluvíme tu o fatálním selhání českých (a samozřejmě hlavně evropských) intelektuálů a médií.

Na první pohled je nyní příjemné "zavřít pusu" politickým kritikům (nyní často označovaným jako "pro-ruských aktivistů"), ovšem to je velmi krátkozraké.

Otevření této Pandořiny skřínky nové cenzury, navíc vágně definované a přenášené na bedra soukromých provozovatelů ("hostinský" má nově posuzovat, jaké politické názory mají jeho hosté, a ty s "potenciálně nenávistným obsahem" má pod hrozbou vysoké pokuty "chytit za flígr" a vyhodit ven), vzniká ohromné ohrožení svobody v západních zemích.

Jde o tak vážný moment, že lze hovořit o nebezpečí "plíživého nástupu totality".

Tohle jsme opravdu v r.1989 chtěli?

Já osobně určitě ne.

Takže tady se s EU neshodnu a budu proti cenzuře vystupovat.

 

 

BONUS

 

Echo24, 9. června 2018

"Totalita plíživě přichází. Z LGBT je vyvolený lid"

Americký konzervativec Rod Dreher (51) přijel do Prahy podpořit české vydání své
knihy Benediktova cesta.

Týdeník Echo s ním hovořil o jeho motivech, proč tuto radikální knihu napsal, kdy došel k názoru, že boj s modernitou je pro konzervativního křesťana ztracený, proč si myslí, že ideologie transgenderu je ještě nebezpečnější než práva pro homosexuály, a jak do toho všeho zapadá vítězství Donalda Trumpa.

Řeknu vám, co byl pro mě impulz začít uvažovat tímto směrem. Když v roce 2015 americký Nejvyšší soud konstatoval, že sňatky osob stejného pohlaví jsou v souladu s ústavou, telefonoval mi jeden známý, americký lékař.
Jeho matka je Češka, katolička, která si za komunistů odseděla šest let ve vězení. Dnes žije v Americe u svého syna a jeho ženy. Stará dáma. A ten lékař mi povídá:

"Mámě to, co se tady začíná dít, připomíná dobu,

kdy do Československa poprvé přišel komunismus."

I mně tehdy ta paralela taky přišla pobuřující. Hned jsem napsal jinému kamarádovi, maďarskému akademikovi, který v 60. letech emigroval z Maďarska do Anglie: Přečti si, co tvrdí jedna stará česká paní. Obratem mi mailoval zpátky:

"Ale přesně tak to je. S manželkou sledujeme zprávy,

čteme noviny – a říkáme si totéž každý den."

Ten maďarský přítel tvrdil, že
v zásadě jde o atmosféru ve společnosti, kdy můžete být zničen, pokud zastáváte špatný názor.

 

Ocitáte se v kategorii nepřítel – a oni se nezastaví před ničím, aby zničili vaši kariéru a pověst. Což se v Americe skutečně rozbíhá.

Začal jsem se sám sebe ptát, jestli se můžeme něco naučit ze zkušeností protikomunistických disidentů. A tak jsem přišel na Václava Bendu. Už předtím jsem ovšem věděl o Havlovi, četl jeho Moc bezmocných. Jistěže my dnes nejsme v kůži chartistů, ale příběh zelináře, který vyvěšuje do výlohy heslo "Proletáři všech zemí, spojte se", popisuje přesně i naši situaci.

S tím rozdílem, že místo hesla o proletářích na amerických univerzitách musíte vyvěsit cedulku "Safe space" (Bezpečný prostor – jakýsi slib univerzity studentům, že v daném kampusu nebudou vystaveni nebezpečným, reakčním názorům – pozn. red.), případně cedulku, že souhlasíte s hnutím LGBT.

Nevyvěsíte, stáváte se podezřelým.

Věci se pak pro vás mohou vyvíjet docela nebezpečně.

 

Děje se to i v konkrétních profesích, jako je psychologie nebo právničina, kde se agenda LGBT používá k odplevelení branže od křesťanů.

Pokud nepodepíšeš deklaraci o různosti, nemáš šanci dostudovat.

Je to čím dál silnější. Blíží se moment, kdy vyznavači tradičních křesťanských hodnot stanou před rozhodnutím:

Jsem ochoten trpět za víru?

Ohrozit svou kariéru?

Tak v takovém momentě mě zajímá know-how vašich disidentů.

Nechci je a jejich utrpení nijak snižovat, ale řekl bych, že když nedávno Jordan Peterson (profesor klinické psychologie v Torontu, k jeho případu viz Týdeník Echo č. 9/2018 – pozn. red.) odmítl používat ta pitomá zájmena, jak je vyžaduje transgenderové hnutí, byla to umírněná verze zelináře, který se nakonec to heslo o proletářích všech zemí odhodlá dát z výlohy pryč.

Peterson se taky de facto rozhodl, že přestává kolaborovat.

So, what does Peterson actually believe? He bills himself as “a classic British liberal” whose focus is the psychology of belief. Much of what he says is familiar: marginalised groups are infantilised by a culture of victimhood and offence-taking; political correctness threatens freedom of thought and speech; ideological orthodoxy undermines individual responsibility.

You can read this stuff any day of the week and perhaps agree with some of it. However, Peterson goes further, into its most paranoid territory. His bete noire is what he calls “postmodern neo-Marxism” or “cultural Marxism”. In a nutshell: having failed to win the economic argument, Marxists decided to infiltrate the education system and undermine western values with “vicious, untenable and anti-human ideas”, such as identity politics, that will pave the road to totalitarianism.

 

Včera večer jsem byl u vdovy po Václavu Bendovi Kamily, v bytě bylo i několik jejich dětí a vnoučat. A pár dalších akademiků. Vyprávím jim případy, které se dějí na amerických univerzitách. Oni jsou v šoku a válejí se smíchy. Na to jim povídám: To je dobře, že se smějete, je vidět, že jste si zachovali smysl pro to, co je zdravé a co už je idiocie.

Jenže pro nás to taková legrace není.

Obecně řečeno já lidi, kteří vyrůstali v komunismu, považuji za kanárky v dole. Myslím, že v sobě máte zabudovaný systém včasného varování před plíživým totalitarismem.

Jasně, v Americe totalitarismus nezavádí vláda, ale plíživě přichází i tak. Řeknete něco nevhodného, a média, sociální média, politici, v rostoucí míře i velký byznys s vámi začnou nakládat jako s nepřítelem lidu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"DUBLIN IV" JE PRÝ "MALÁ TECHNICKÁ NOVELA", HLASOVAT

PRÝ STAČÍ VĚTŠINOVĚ - JE TO, SPOLU S DALŠÍMI "NOVINKAMI",

ZAVÁNĚJÍCÍMI NAPŘ. CENZUROU NÁZORŮ, KONEC DEMOKRACIE?

A KAM SE POSUNULA ZÁPADNÍ SPOLEČNOST

OD DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, VIDÍME VŮBEC NOVÉ VÝZVY?

 

27. května 2018

aktualizováno - přidány dva vysoce aktuální bonusy v odkazech pod článkem,

a doplněny čtyři aktuální odkazy o přesunu džihádistů do Střední Asie.

 

 

motto

To, v čem aktuálně žijeme, je nový atak ideje rovnosti a nových ideologií, které budou ve svém důsledku ohrožovat nejen lidskou svobodu, ale samotnou lidskou důstojnost.

...Nevím, kdo odejde ze země. Ano, u některých povolání je to na pořadu dne. Jenže má zkušenost s mladými lidmi je rozporuplná – nejde přece jen o sociální jistoty a výdělek. Jde o to nabídnout perspektivu, tvůrčí možnosti, sebevědomou strategii. ...To sebevědomí, drajv, inovace, ochota bojovat za vlastní zemi, zájem o nové věci, třeba technologie, to je přece inspirace! Zůstat doma a něco vybojovat – není to náhodou ona pověstná výzva?

...zjišťuji, že jsem vlastně takový národní buditel. Myslím, že i zde jde především o sebevědomí, nejen o plat, jakkoli je důležitý. Být učitelem je poslání, nikoli zaměstnání.  To je klíč k budoucnosti našich dětí: probudit ve studentech zájem být nadšenými učiteli. Já vím, jde to obtížně v době, kdy musíte vyplnit deset papírů, než vejdete do třídy.

Profesor Jiří Hanuš (zde)

je historik, zabývá se dějinami 19. století, dějinami historiografie a dějinami křesťanství. Učí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, je pracovníkem jejího Historického ústavu. Zároveň působí v Centru pro studium demokracie a kultury

 


 

1. Kdo řídí naše kroky, skryté struktury nebo vláda demokracie a práva?

Řídí naše i jiné společnosti "hluboké státy" (Deep State) aneb struktury "schované" uvnitř finančních, vojenských, náboženských či politických elit různých států (víc o tomto aktuálně a historicky podrobně v docela zajímavém článku pan Joch v Lidovkách zde), nebo naše společnosti ve 20.století vybudovaly stabilní a úspěšný model společnosti dík vládě demokracie a práva, strukturám zjevným a veřejností a médii kontrolovatelným?

Jsou dnes mladí lidé vychováváni pozitivními vzory ve společnosti, jsou vychováváni jasnými hodnotami (jako v první polovině 20. století tvrdou dřinou a prací), nebo jsme jim umožnili zahálčivý život plný práv (kdy mohou dokonce žalovat u soudu své rodiče), ovšem bez dostatečně kvalitní "výchovy", aby rozuměli skutečným problémům dnešního světa a mohli se tak svobodně – ale také dík znalostem odpovědně a účinně – podílet na jejich řešení?

Dříve nebylo třeba chudé studenty tolik vychovávat, protože ti museli tvrdě pracovat (buď přímo fyzicky – dřinou, nebo kvalifikovanou prací včetně duševní námahy – studiem a následnou kvalifikovanou prací), to právě práce sama jim dávala základní hodnotový žebříček. A povinnosti (například narukovat jako voják do války za vlast) byly tvrdě vymáhány "vrchností či úřady", takže vazba na svůj stát byla pevně dána, ať už byl stát "národní" (kde dominoval jeden národ, kulturně historicky a jazykově spojená skupina), nebo kde bylo více národů (u větších států či například u  Československa v r.1918, vzniklého z rozpadlého Rakouska-Uherska).

Prostě 20.století se s nikým příliš nemazlilo a dokonce i komunistická "post-totalita" (jak nazýval V. Havel období po normalizaci po r.1968 a "přátelské pomoci" socialistických vojsk) nesla tyto znaky jasných mantinelů "svobody" - děti své rodiče u soudu opravdu žalovat nemohly, natož své učitele, v socialistické i kapitalistické společnosti.

 

Proti těmto starostem "chudých" stál svět "mocných a bohatých".

Takže v Evropě po nástupu 20.století například proběhl pád monarchií, pomalu "vládu a moc" – vliv – přejímali výrobci, obchodníci a nakonec hlavně finančníci, kteří půjčovali peníze šlechticům, a dík proměně technologií (průmyslové revoluci) i uvolnění společenských pravidel (související s potřebami průmyslu, lidé se měli stěhovat za prací, což zrušilo "staré pořádky nevolnictví", vznikla potřeba zábavy pro tyto lidi ve městech, vznikla např. první veřejná WC, což umožnilo ženám trávit víc času mimo domov, vývoj byl završen v 60.letech potratovou pilulkou a akceptací rozvodů) nakonec půjčovali i vládám nových republik - viz Wilsonův projev z r.1913 "THE NEW FREEDOM", v plném znění ZDE.

Zatímco v USA probíhal boj mezi prezidenty a finančníky od počátku – První banka Ameriky byla zrušena po pár týdnech své existence, víc zde a zde, The Second Bank of America (předchůdce Fedu) byla zrušena po ohromném souboji státní moci a bankéřů v r.1832-35 (Andrew Jackson přežil atentát a byl vystaven i odvolávání prezidenta z funkce, po ohromném zápasu s "fejk news" bankéřů situaci ustál a banku zavřel - "I kill the bank!"), zastřelen byl v r.1865 A. Lincoln (vydával vlastní měnu "greenback", zde) a r.1881 prezident J. A. Garfield (prokazatelně opět po kritice bankéřů, viz jeho nejznámější výrok zde) – tak v Evropě existoval rozdíl.

 

Evropa.

Tím rozdílem byla právě ona "původní domácí moc", která v USA nikdy nevznikla, takže v USA – jak jsem již vícekrát popsal na svých blozích č.3 až 5 – vygeneroval zápas výrobců a obchodníků finančně-průmyslové elity (kolem r.1905 například "impérium" J. P. Morgena, D. Rockefellera, Forda, Carnegieho, atd.), které se po vzniku Fed a první válce začaly r.1919-21 spojovat s evropskými elitami (viz plukovník House ve Versailles r.1919, vznik US rady pro zahraniční vztahy, navázané na J. P. Morgena, r.1921 - popis Carrolla Quigley na blozích č.3 až 5).

V Evropě byl přechod moci od šlechtických dědičných vrstev k finančníkům podpořen nástupem průmyslové revoluce, jak už jsem psal – ta tlačila na zrušení nevolnictví, samostatnost žen, rozvázání mnoha omezení danými dříve šlechtou a církvemi (sňatek se stal aktem i necírkevním, viz Josef II.) což vytvořilo "nové zákazníky" a kromě průmyslu tak po druhé válce vznikla ve 20.století i vrstva konzumentů s masovým zábavním průmyslem, kam patřila i mnohá média.

Státy v Evropě začaly být finančníky ovládány už po porážce Napolena, zhruba před 200 lety.

Je o tom doložena známá událost, jak Rothschildové podvodem (dnes bychom řekli s využitím "fejk news" o tom, že Napoleon nad Brity ve Francii zvítězil, což způsobilo s využitím dalšího podvodného chování Rothschildů na burze prudký kolaps cen) skoupili prakticky burzu aneb Bank of England, víc o tomto zde a o Rothschildech krátký ale vynikající souhrn ve videu zde (kapitola vzestup rodiny Rothschildů, kvalitní české titulky zapnete vpravo dole, doporučím i následující část, tento 1. díl končí vznikem Fed, druhý díl je zde).

 

Můžeme do toho zahrnout i porážku cara v Rusku, počínající prohranou válkou s Japonskem r.1910 (to řeší Rusové s Japonci dodnes), neschopnost modernizovat zaostalý ruský venkov (města se v období r.1905-1914 rozvíjela v Rusku velmi silně, například populace vzrostla ze cca 105mil na 135mil obyvatel; venkov ale trpěl zastaralými pravidly hospodaření, tzv. občinou, velmi komplikovanou správou malých společných pozemků, což brzdilo rozvoj) a některé nešťastné kroky v 1. světové válce (například car byl opakovaně požádán, aby ulevil západní frontě – Francii a Britům – ofenzivou na východě, tu ale neměl připravenou a Rusko zde zaznamenalo ohromné ztráty; Francii a Britům se ale ulevilo a vydávali to za svá velká vítězství, aniž by zmínili tyto podpůrné akce cara), vše zakončila podivně krutá smrt celé rodiny cara včetně dětí (tady je prostor pro spekulace, co toho bylo skutečným motivem).

 

 

Polsko.

Tuto ruskou pohnutou historii od cara k bolševismu zakončila důležitá, ale málo zmiňovaná Polsko-sovětská válka r.1919-21 (česky zde).

Polsko vedené Józefem Piłsudským naopak chtělo získat oblasti bývalé Polsko-litevské unie[3] a zároveň si zajistit co nejlepší pozici v případném boji o polskou nezávislost.

Zpočátku bránila snahám o ovládnutí širokého pásu polsko-ruského pohraničí, který se táhl od Litvy až po Rumunsko, přítomnost německých sil sdružených pod hlavičkou Oberkommanda-Ostfront, vedených generálem Maxem Hoffmannem[4]. To se však v prosinci 1918 začalo stahovat zpět do Pruska a nechalo tak oběma soupeřícím stranám volný prostor. ....Poláci, povzbuzeni úspěchem na frontě, se rozhodli před příchodem zimy využít své iniciativy a zasadit Západní armádě další úder.
Cílem této operace bylo město Minsk. ...Mezitím 8. prosince Nejvyšší spojenecká rada stanovila provizorní východní hranici Polska – tzv. Curzonovu linii[17]. Obě strany se však v této době nehodlaly řídit rozhodnutím tak vzdáleného orgánu, a proto boje pokračovaly dále.

... Francouzská vláda uvolnila Polsku půjčku 375 milionů franků a umožnila jim nakupovat vojenský materiál. Také vláda USA zajistila půjčku ve výši 56 milionů dolarů[21]. Problémy mělo Polsko hlavně s transportem zbraní do země. Existovaly jen tři trasy – přes Československo, Německo a po moři přes Gdaňsk.

...Polský strategický plán připravil v únoru generál Tadeusz Kutrzeba. Sestával z rychlého útoku na jižní části fronty (na Ukrajinu), kde dříve končila zima, a tímto úderem narušit mobilizaci ruských rezerv v oblasti a také přerušit dodávku potravin z úrodné Ukrajiny. Byl také připravován na duben, kdy měla být polská armáda uvedena do stavu pohotovosti "k umožnění definitivního rozřešení ruské otázky".

17. dubna pak polský generální štáb vydal rozkaz, aby armády zaujaly své výchozí pozice na frontě a byly připraveny rozvinout útok na Kyjev[26]. Poláci považovali za nemožné okupovat celou Ukrajinu, potřebovali tedy politického spojence, který by byl schopen nastolit v oblasti vlastní vládu a vyvázat tak polské jednotky. Tímto spojencem se stal Semjon Petljura, ukrajinský nacionalista a vůdce direktoria Ukrajinské národní republiky, jehož armáda byla v posledních letech decimována rudoarmějci, bělogvardějci a dokonce i samotnými Poláky. Politická dohoda byla podepsána 21. dubna ve Varšavě[27], vojenská pak 24. dubna. ...

26. dubna dobyli Poláci Žitomir a Korosten, 27. pak padl Berdičev a Kazatin. Poláci se po prvotních úspěších rozhodli reorganizovat a dopřáli tak Sovětům týden k provedení ústupových akcí. Kyjev byl evakuován 6. května, o den později tam triumfálně vstoupili polští vojáci[29]. Ataman Petljura se ihned dostal k moci a spolu se svými stoupenci vyhlásil Kyjev za hlavní město Ukrajinské lidové republiky. Posledním postupem polské armády bylo obsazení Brovar z 12. května. ...V říjnu padlo do polských rukou nejen Vilno, ale dokonce i Minsk a Korosteň a polské síly se po rozdrcení i sovětské jižní XVII. armády začaly připravovat k útoku na Kyjev. Mnohem větší starost než sovětský odpor jim v tu chvíli dělal nátlak Západních mocností, které požadovaly ukončení bojů a návrat k jednacímu stolu.

 /* proč si elity USA a Britů (Normen z Bank of England a jeho přítel B. Strong z Fed) nepřály pokračování této války, ani pokračování francouzské okupace německého Porúří v r.1923, se dočtete v komentářích 2016 v části první, v pasáži o naprosto zásadním bankéřovi Montagu Normenovi./

 

Polsko mělo například jako první smlouvu s Hitlerem, ještě před Brity s Francií, čímž zlikvidovali francouzsko-česko-polský pakt proti Německu (česká wikipedie):

Smlouva byla uzavřena 26. ledna 1934 v Berlíně. Jménem Německa smlouvu podepsal ministr zahraničních věcí Konstantin von Neurath a jménem Polska velvyslanec v Berlíně Józef Lipski. Smlouva byla uzavřena na 10 let a jejím základem byla deklarace Hitlera-Lipského z 15. listopadu 1933, předpokládající odmítnutí síly v polsko-německých vztazích.

Německo uzavřením smlouvy fakticky uznalo existující německo-polskou hranici a na oplátku
oslabilo pozici Francie vůči Německu, zakládající se na možnosti společného vojenského zásahu Francie, Československa a Polska proti Německu v případě vzniklé krize.

Polsko se uzavřením smlouvy snažilo zmírnit možné pro sebe nepříznivé dopady Čtyřstranné smlouvy mezi Německem, Itálií, Francií a Spojeným královstvím (tzv. "pakt čtyř" - který však nakonec nebyl uzavřen v roce 1934, ale de facto až v roce 1938 s fatálními důsledky pro ČSR).

Uzavření smlouvy též umožnilo aktivizaci polské zahraniční politiky proti Československu, vůči kterému mělo Polsko územní požadavky -
Těšínsko pak Poláci obsadili po Mnichovu společně s hitlerovskými vojsky.

Zajištěni touto smlouvou s Německem, vypověděli Poláci 13. září 1934 na shromáždění Společnosti národů v Ženevě smlouvy o ochraně národnostních menšin (což bylo nejen porušení deklarace Společnosti národů, ale i Versailleské smlouvy) - což jen zvýšilo útlak početných národnostních menšin v Polsku (Rusů, Ukrajinců, Čechů těšínských i volyňských, Litevců, Rumunů, ale i Židů a Němců).

Při odjezdu ze Ženevy 28. září 1934 ministr zahraničí Polské republiky Beck prohlásil:

"Polsko o své vůli prohlašuje, že od nynějška spojuje svůj osud s osudem Německa... Polská vláda se prohlašuje od nynějška za osvobozenou od jakýchkoliv závazků vůči Československu a připomíná svoje přání stanovit společnou hranici s Maďarskem."- Pánové v Německu, Polsku, na Ukrajině a v Rusku by se měli nyní spolu konečně domluvit,
nebo si s nimi Anglo-Američané (Francie je poskok britských Rothschildů už od r.1923, kdy je finančníci vypráskali z
Porúří, viz komentáře 2016, tam pasáž o Montagu Normenovi a jeho akcích po r.1920, kde invaze Francie do Porúří v r.1923 překážela těmto plánům - plán Schachta na využítí US peněz v Německu, Young plán a Dawes plán, lidí od J. P. Morgena, ale vymyslel to M. Normen)
opět poněkud "vytřou".

Nacionalismy je třeba mírnit a spolupráci těchto národů je třeba nově velmi podporovat, právě kvůli společné pohnuté historii (viz i polsko-ruská válka v r.1920, kdy Poláci dobyli Minsk a Kyjev, a k zajatcům se opravdu nechovali slušně, viz i Katyň, Volyň, zvěrstva banderovců proti Polákům, Rusům i Židům, atd.).

Naopak podpora US zbrojařů je tady kontraproduktivní, je pokračováním té zastaralé politiky konfliktů, na které tyto státy - dnes historicky po 100 letech všechny konečně svobodné - vždy pouze tratily, ve prospěch svých anglo-americko-francouzských rivalů.

 

Ale znalci vědí, že toto období je vhodné studovat s pruským přesahem (od r.1880), kde Prusko a Rakousko-Uhersko v tomto období zanikly.

Měl vzniknout pás malých států mezi Německem a Ruskem?

 

VIDEO - výňatek z přednášky George Friedmana (stojí vpravo) o tom proč a kde bude válka v Evropě - ZDE: "EUROPE, DESTINED FOR CONFLICT?"

Z popisu videa ocituji (jde o úryvek z projevu): "Odhaluje strategii USA cynickou, bezohlednou a nemorální, přesto fungující. Cílem USA bylo je a bude zamezit spojenectví Německa a Ruska."

Polsko zde bohužel vždy u elit "ostrouhalo", dokonce přišli o (na uhlí bohaté) Těšínsko ve Slezku, hranice stanovily USA, viz W. Wilson a jeho "čtrnáct bodů" po konci 1.sv.války, kterou ale podle mnohých záměrně vyprovokovali Britové (víc o tomto viz minulé blogy, kde je opakovaně doloženo, jak britská diplomacie postrkovala Německo a Rusko do války, pro svůj prospěch a zničení Německa).

Britové zradili Polsko i v Jaltě, kdy ho vyměnili spolu s ČSR se Stalinem za Itálii, aby kontrolovali trasu Středozemním mořem k Suezskému průplavu - svou cestu do kolonií (Britové a Francie zradili například i Araby v r.1915, kteří jim za slib jednotné Arábie pomáhali porazit Osmany v první světové válce, aby pak byli tajnou dohodu Britů a Francie zrazeni, viz Sykes-Picot dohoda a Balfourská deklarace; Britové zradili i Indy v r.1905 - účelovým dělením Bengálska pro posílení konfliktů mezi hinduisty a muslimy pro snadnější správu kolonie, taky v r.1947 - dělením Indie a vznikem státu Pákistán, opět vytvořili úspěšně dík zákonu přijatému v britském parlamentu trvalou konfliktní zónu. To vše (za)řídili Britové; zradili dokonce i Čínu, viz Opiové války a dodnes v Číně rezonující názory o jihočínském moři, zde - vynikající analytický článek P. Escobara z r.2016 - ale to už daleko odbočuji, ale pro Polsko jsou tato fakta docela návodná...)

Ztrátu Těšínska ve prospěch Československa tak pominuli Poláci trochu až po druhé sv. válce, když Československo přišlo o Zakarpatskou Ukrajinu.

Je také vhodné mít na paměti, že první smlouvu s hitlerovským Německem měli Poláci už v r.1934, Britové ji uzavřeli Mnichovskou dohodou (zradou) v r.1938, teprve poté přišel (už poměrně vynucený) pakt Ruska s Němci, uznávající i britskou Curzonovu linii (viz výše) pro hranice Polska se sovětským Ruskem.

 

 

 

Ale zpět k hlavnímu tématu, citujme US prezidenta z počátku 20.stol.:

"I had a nice talk with Jack Morgan the other day.

The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the larger centers has owned the Government ever since the days of Andrew Jackson (1837)."

president Theodore Roosevelt (*1858 - †1919, řekl počátkem 20.stol.)

publikoval Dr. Stanley Monteith (kniha Brotherwood of Darkness)

 

Před svou smrtí v roce 1919 bývalý prezident Teddy Roosevelt upozornil Američany, co se chystá (citace z dokumentu Vládci peněz, NYT, zde):

"Tihle mezinárodní bankéři a podílníci Rockefellerovy Standard Oil ovládají většinu novin a sloupky v těchto listech bijí do návrhů, nebo zapuzují veřejné úředníky, kteří odmítají budovat mocnou zkorumpovanou kliku, která vytváří neviditelnou vládu."

 

 

 

 

Looking Backward 2000–1887 is a utopian science fiction novel by Edward Bellamy, a journalist and writer from Chicopee Falls, Massachusetts; it was first published in 1888.
 

Edward Bellamy foresaw large corporations taken over by larger corporations until finally all commerce was merged into a single corporation, The Great Trust.

The nation ...organized as the one great business corporation in which all other corporations were absorbed; it became the one capitalist in the place of all other capitalists, the sole employer, the final monopoly in which all previous and lesser monopolies were swallowed up, a monopoly in the profits and economies of which all citizens shared.

The epoch of trusts had ended in The Great Trust.

[10] Edward Bellamy, Looking Backward, Dover Publications, Inc., New York, originally published in 1888, republished by Dover in 1996, p. 27.

 

- Tato vizionářská kniha o světě řízeném jedinou velkou korporací (superboháči) hluboce inspirovala v počátku 20.stol pana Carnegieho, přišel s myšlenkou společnosti, kterou řídí velmi bohatí lidé, kteří dík bohatství dělají "bohulibé filantropické projekty" (asi jako např. pan Soros a další bankéři – alá nedávno zesnulý zakladatel Organizace pro migraci (IOM) pod OSN, pan P. Sutherland – podporují dnes masovou zákonnou a pravidelnou migraci z Afriky do Evropy).

 

Milton Friedman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, prohlásil: Fed (US soukromá centrální banka) rozhodně způsobil velkou hospodářskou krizi, snížením množství měny v oběhu o jednu třetinu, mezi lety 1929-1933. Více zde.

- Velké krize jsou totiž úžasným nástrojem mocných, jak zlikvidovat rostoucí konkurenci, která finanční tlak neustojí a mocní si je skoupí "za hubičku". O tom psal již zmíněný pan Wilson, mnozí další (US prezident Garfield má tuto citaci o krizích a jejich původech dokonce na jinak často poněkud vágní české wikipedii), tuto tezi najdete i v popisu Paniky z r.1905 (možná z r.1907, viz anglická wiki), kde J. P. Morgen prokázal svou moc.

Krize jsou prostě klíčem k pochopení mocných skrytých elit.

 

Je tedy zcela nepochybné, že společnosti Evropy a USA na počátku 20.století prodělaly ohromný vzestup moci finančních elit.

Je také nepochybné, že tyto skryté finanční elity (někdo by je nazval "deep state") uskutečnily svůj první nadnárodní projekt kolem r.1910.

Velmi tajné setkání bankéřů Evropy a USA před vznikem US Fedu popisuje například E. Griffin, také zde již mnohokrát citovaný, ZDE, zmínky o setkání byly doloženě a záměrně utajeny skoro 20let, není tedy žádných pochyb o "deep" – hlubokém či skrytém – provedení akcí těchto elit, jak popsal i Wilson v onom slavném projevu r.1913, The New Freedom (Nová svoboda - proti vlivu korporací a finančních trustů), kde například popisuje, že "je jedno zda jste zvolili jednu či druhou politickou stranu, výsledky politiky zůstávaly stále stejné".

 

 

 

 

2. Vzestup voj.-průmyslového komplexu a "1% elit" po druhé sv. válce.

 

motto

Žádná jiná skupina na světě mi dnes nedělá tolik starostí, jako ta, která má zájem na konstantním válečném stavu, která je v pozadí všech válčících stran a vydělává tím obrovské peníze.

Colonel Lawrence Wilkerson, bývalý šéf úřadu Colin Powella, napsal r.2014 (zde)

 

Kdo chce pochopit, kam se posunul svět po tajném setkání bankéřů v r.1910, musí se podívat na největší US a britské podnikatele a finančníky (v USA impérium J. P. Morgena, D. Rockefellera, Forda, Carnegieho nadaci, v Británii na Rothschildy, kteří byli i ve Francii, mocné bratry Warburky, atd.).

Zásadní zlom v jejich vlivu probíhal ve dvou osách:

- v budování nadnárodních institucí (League of Nations, po druhé válce OSN, Světová banka, úvěrový Mezinárodní měnový fond, později Mezinárodní soud v Haagu, ratingové agentury, zlaté burzy v Londýně, a samozřejmě vytvořili propojenou síť Centrálních a nadnárodních bank, zbrojních firem, atd).

- a v podpoře "manažerování – řízení" konfliktů, skrze mocné skupiny typu Trilaterální komise (po druhé válce jim sloužily k uplatnění vlivů obě poražené země, Japonsko a Německo), Bilderberg skupina, Kissinger Associated, atd. (tyto vazby popisuje nejlépe US profesor Sutton, viz kniha Trilaterals over America, kde popisuje skryté vykrádání národního bohatství, čehož si US občané nikdy nevšimnuli, dokud nezačali chudnout).

Jak popisuje Sutton – 1% mocných stále bohatlo, od 70.let (kdy D. Rockefeller založil Trilaterální komisi) střední vrstva v USA stagnuje.

To vyvrcholilo po válkách US neokons po r.2000, kdy k zadlužení států přispělo i 6bil USD vydaných na války s terorem. Bohatla akorát ta vybraná skupina 1% mocných a jejich firem, viz obrázky statistik OECD dále.

 

Popišme si tuto situaci s pomocí citací a archivů:

 

Caroll Quigley je uznávaný US "učitel presidentů", napsal několik vynikajících knih o historii 20.století (Tragédie a Naděje, Anglo-Americký establišment, Evoluce civilizací), o US radě CFR a skrytých elitách řekl po dvaceti letech akademického výzkumu (prováděl ho v r.1945-65 v USA a Británii, s využitím i tajných archivů rady CFR, kde po dva roky byl oficiálním historikem tohoto uskupení, think-tanku):

In fact, this network... has no aversion to cooperating with the Communists, or any other groups, and frequently does so.

I know of the operations of this network because I have studied it for twenty years, and was permitted for two years, in the early 1960s, to examine its papers and secret records.


Ve skutečnosti tato síť... nemá žádnou averzi ke spolupráci s komunisty, nebo jakoukoliv jinou (*podobně nelidskou) skupinou, a často to také dělá.

 

 

Caroll Quigley říká (v 60.letech, po 2.sv.válce) v rozhovoru ZDE:

Cecil Rhodes se kdysi snažil vytvořit světovou vládu britského impéria (*podle původních Ruskinových myšlenek na Oxfordu). Ale tito lidé z Round Table Group – později od r.1919-21 US a britských klubů RIIA a CFR – byli spojeni s mezinárodními bankéři a budovali ve 30.letech tři centra moci, která chtěli mít pod kontrolou:

- Anglo-Americký pakt

- Sovětský svaz

- mezi nimi hitlerovské Německo

Pro Rusko pak např. budovali další konkurenci zase v Singapuru, atd., viz moje kniha "The Anglo-American Establishment".

Quigley dodává: "Záměr vytvořit Unii Atlantického Bloku byl poprvé publikován v knize Unie Now od Clarence Streit - to byl člověk, kterého si lidé z Round Table Group přímo vytvořili."

(kniha "Unie Now" vyšla v r.1938.)

 

O tomto skrytém konceptu ovládání světa a řízení konfliktů (Hegelovském schématu) "tří velmocí - tří socialismů" (*multikulturalismus je také socialismus), budovaných za účelem zisku a moci skryté vlády finančních kartelů a mocných lidí (stojících mimo volené politiky), nezískáte žádné informace na západních středních nebo vysokých školách. A to ani dnes, prostě toto téma je pro západní společnost tabu.

Pokud neprojevíte osobní zájem o toto téma, pak nemusíte celý život tušit, že existují jakési US a britské kluby (dnes bychom řekli think-tanky), které jsou propojeny s mezinárodními bankéři. Hlavní média mají tito lidé pod svým vlivem, takže ani tam se příliš nedozvíte, viz např. komický "žebříček boháčů" Forbes, který zahrnuje jen ty, na které "je vidět" - nikoliv "deep state" struktury, které vlastní své firmy a banky vždy skrytě a bez větší publicity, např. Billa Gatese by si svým majetkem (už v r.1910 značným) koupili několikrát za sebou".

Tyto peníze, jak říká E. Griffin, nezmizely, používají je ve svůj prospěch.

 

Široce se o tomto konceptu zmiňuje také profesor Anthony C. Sutton, který v 60. a 70. letech studoval na Stanfordské universitě v USA - právě vliv U.S. (a britských) oligarchů na vyzbrojování nacistického Německa a kontrolu a vyzbrojování bolševického Ruska západními technologiemi.

Viz jeho kniha "National Suicide: Military Aid to the Soviet Union (1973)", také další jeho knihy.

Byl nejprve Britem, později občanem USA, svědčil např. i před komisí US Senátu při vyšetřování těchto podnikatelských aktivit, spolupracoval se Charlotte Iserbyt, pracovala na ministerstvu školství USA, zabývala se vlivem US finančníků a jejich nadací na U.S. vzdělávací systém.

 

Prof. Sutton vydal k tomuto tématu mnoho knih - jejich seznam je ZDE, některé jsou k přečtení "online".

Takže profesor Sutton (stejně jako Quigley) píše o tomto budování třech mocností, třech typů socialismů - ale jde v úvahách dál než Quigley a hovoří o tom, že (zde s cz tit):

"Existuje záměr vybudovat nacistické Německo a bolševické Rusko a následně je poštvat proti sobě." (Hegelova "teze a antiteze" a následná syntéza...)

Na troskách těchto společností, jejichž vývoj bude válkou posunut zpět o několik desetiletí, pak vybudují Anglo-Americkou světovou dominanci příštích dekád.

Dokonce je to podle něj tak propojené, že stejná banka (z okruhu JP Morgena - Guaranty Trust Company) financovala bolševiky i nacisty.

Například šéfem devizového oddělení jediné bolševické komerční banky byl Max May, více o tomto ZDE, úryvek z knihy "Wall Street a bolševická revoluce" ...

Sutton: TEZE A ANTITEZE - HEGELOVO SCHEMA (o řízení konfliktů pro zisk v budoucích dekádách).

Klikněte pro větší náhled obrázku.

Řád (S&B) a Hegelova technika vytváření-řízení konfliktů: "Vytvoření teze a antiteze (skrytě stejným subjektem - JP Morgen Guaranty Trust Company, CFR-Round Table Group), z jejichž syntézy vznikne profit" (zisk - nadvláda v dalších dekádách).

Vlevo cesta podpory bolševiků v Rusku, vpravo podpora nacistického Německa, výsledkem (syntézou) byl řízený konflikt, na jehož konci stálo zničené Rusko a zničené Německo a následná doba vlády lidí z USA.

Zdroj - Anthony C. Sutton, Charlotte Iserbyt, grafika orig. Sutton, graficky převzato z Infowars.com, zde.

Novější odkaz o tomto je také ZDE.

 

Anthony C. Sutton o socialismech řízených korporacemi mluví zde, zde, zde

Charlotte Iserbyt zde, zde

také viz britský dokument Vládci peněz, 1. a 2.část, zde, zde

 

Tyto socialismy neměly být řízeny nějakým "marxismem", ale vládnoucím celosvětovým kartelem (tedy nezákonným spolkem mocných firem a jejich vůdců, nezákonně omezujících konkurenci), který by z pozadí s pomocí finančních a dalších vlivů (třeba se schopností ovlivnit obchodní úspěchy celých zemí, sílu jejich měny, rozvoj firem a úspěch jejich sociální, zdravotní nebo hospodářské politiky) řídil loutky - politiky, kteří by pak pro ně "řídili" jednotlivé země.

Hodně o tom hovoří také autor knihy o US FEDu, uznávaný Edward Griffin - ZDE.

 

Hodně je to také zmíněno v následující citaci pana Carnegieho, jehož nadace pracuje dodnes - bude vytvořena "vládnoucí třída" finančníků...

Andrew Carnegie (*1835 - †1919):

Andrew Carnegie didn't believe in free enterprise. He believed in monopoly capitalism which allows those of great wealth to use government to exploit others. Andrew Carnegie was a socialist, but the socialism he envisioned created a ruling class.

After selling U.S. Steel [Carnegie Steel, which he sold to J.P.Morgan who formed U.S. Steel], he funded several foundations with instructions that their grant-making power was to be used to transform society and promote world government (*viz jeho kniha Conclusion and Recommendation, 1934).

Andrew Carnegie recognized that socialism is a sincere, benevolent, idealistic theory, but it doesn't work without force:

"Everyone is controlled by the government; the government is controlled by politicians, and politicians are bought and sold by wealthy men and corporations."

publikoval Dr. Stanley Monteith (Brotherhood of darkness, CH. Iserbyt zde)

 

V TOMTO JEJICH SNAŽENÍ POMÁHALY PRŮMYSLNÍKŮM A FINANČNÍKŮM JEJICH DOBROČINNÉ NADACE - JEJICH ROLE BYLA I V OVLIVNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU.

Nejznámější jsou Carnegieho, Fordova a Rockefellerova nadace, dnes například Marshall fund, který podporuje multikulturalismus a aktivismus mladých lidí, kteří – bohužel bez potřebných znalostí – jsou snadno manipulovatelní.

 

Dr.Stanley Monteith a jeho kniha Brotherhood in Darkness:

V roce 1963 jsem četl knihu od Rene Wormser - Foundations Their Power and Influence

(nadace, jejich moc a vliv).

Byl to příběh výboru Kongresu (Committee to Investigate Tax-Exempt Foundations and Comparable Organizations, zde), který byl v r.1953 požádán, aby zjistil, co dělají "neziskové nadace" s jejich fondy. Výbor vedl kongresman B. Carroll Reece z Tennessee a přes opakované úsilí zablokovat jeho vyšetřování objevil, že:

"...Fordova nadace, Rockefellerova nadace, a Carnegieho nadace využívaly svoji moc, aby financovali nejrůznější podvratná hnutí, včetně komunistických a později socialistických."

 

To nově pokračuje po konci studené války, od podpory multikulturalismu po různé barevné revoluce, viz vynikající text zde o nové pobočce US Marshall Fund (ten masivně podporuje akce proti Trumpovi v USA, podobně jako další "think-tanky" podporují migraci a destrukci Evropy):

The German Marshall Fund of Washington has been involved in the post-1990 USA agenda of regime change around the world in league with the US-funded National Endowment for Democracy, Soros Foundations, and the CIA front called USAID.

As I describe it in the think tanks book, “The major focus of the German Marshall Fund according to its 2013 Annual Report was to support the US State Department agenda for so-called democracy-building operations in former communist countries in eastern and south-eastern Europe, from the Balkans to the Black Sea. Significantly their work included Ukraine. In most instances, they worked together with the USAID, widely identified as a CIA front with ties to the State Department, and the Stewart Mott Foundation which gives funds to the US Government-funded National Endowment for Democracy.”

Z článku:

How NATO-linked Think Tanks Control EU Refugee Policy,

27.04.2016 Author: F. William Engdahl
 

 

 

Prof. Sutton před citací z knihy poradce Brzezinského předesílá (a následně v knize o Trilaterální komisi i v dalších knihách o podobných uskupeních dokládá fakty), že:

Zatímco je Trilaterální komise (zal. 1970) veřejnosti představována jako diskusní platforma, je ve skutečnosti určena pro tvorbu nového světového uspořádání moci (*NWO).

Nejobsažnější vyjádření o tomto novém uspořádání moci pro svět lze nalézt v knize spoluzakladatele Trilaterální komise, pana Brzezinski, Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era (Na rozhraní věků - role Ameriky v "technokratické" éře), která byla vydána těsně před ustanovením Trilaterální komise (*tu založil D. Rockefeller, který byl současně šéfem nejmocnějšího "diskusního" think-tanku mocných, Rady pro zahraniční vztahy, CFR, s ohromným vlivem na vládu USA, tajné služby i prezidenty).

 Tato kniha je plánem vytvoření nového spravedlivějšího uspořádání moci (NWO).

V jednom smyslu se tento plán politické kontroly (*společnosti) neliší příliš od výsledků jiných takových plánů, jdoucích od dob starého Řecka, přes Utopii Thomase Mora, plány Marxe, Hitlera a Mao Ce-tunga, to vše byla schémata politické moci (kontroly společnosti).

Jedinou výjimkou je Ústava Spojených Států Amerických, která (naopak) omezuje moc vlády. Brzezinského kniha ovšem tuto Ústavu zamítá, píše prof. Sutton.

 

Podle Brzezinského lidstvo prošlo třemi evolučními (*vývojovými) stádii, a nyní je uprostřed čtvrtého finálního (posledního) stádia vývoje.

První stádium vývoje je popsáno jako náboženské...

(*kráceno; typicky souboj např. Římských katolíků s Pravoslavím, reformace, apod.).

Druhé stádium je popsáno jako nacionalistické...

(*nacionalismus je asi nejen v češtině pojem trochu odlišný od vlastenectví - tedy od vřelého vztahu k národnímu státu - nacionalismus je spíš pojem označující boj různých národností v jedné větší říši, případně boj menších národních států proti sobě.)

Velké místo zde zabírá také deismus - tedy souboj osvícenství s náboženskými dogmaty, deismus stál také u zrodu Spojených států, podobně jako zednářství, tyto kosmopolitní tendence propukly při Velké francouzské revoluci r.1793, také s rozvojem poznání a vědy, tyto ideje stály u založení více států, proto mají svůj částečně i nacionální prvek.

Symboliku deismu a kosmopolitních tendencí naleznete např. na bankovkách US dolarů, v Kongresu, na Soše svobody - ve věnování u základního kamene, nebo na znaku US armády, víc opět v odkazech pod článkem nebo v předchozím článku níž, v pasáži o Velké pečeti USA, kde je symbolika velmi výrazná a je v textu níž velmi podrobně popsaná).

 

Třetí stádium vývoje společnosti obsahuje materialistické Marxovo učení.

Pro Brzezinského marxismus "představuje další životně důležitou a tvůrčí fázi při nalézání univerzální vize člověka." Ani David Rockefeller ani Zbignieuw Brzezinski ale neodkazují na technologické a morální slabiny a excesy marxismu. Nahlíží na něj jako na "kreativní a významný faktor" v dospívání-zrání člověka.

Ve skutečnosti (*píše prof. Sutton) – jak nám nyní (*70-80.léta) historie dokládá a co mnozí z nás předkládají už roky – je marxismus falešné a prázdné učení, ohromná klamná práce, sloužící pouze New Yorkským kapitalismům pro kontrolu země s pomocí technologií a dluhu, zatímco zdánlivě předstírají (*vůči marxismu) opozici.

/ * Prof. Sutton tento postup falešného záměrného předstírání konfliktu názorů popisuje ve svých knihách několikrát, jako velmi účinnou metodu, jak zahltit média - a tím i občany států - jakousi "návnadou", aby se "dívali sem a nikoliv támhle, kde se děje to podstatné".

Jde o vytváření jakési "mlhy", aby zůstaly skryty ty opravdu důležité rozhodovací procesy před zraky veřejnosti - čemuž zdatně napomáhají "spřátelení redaktoři" i celá názorově s pomocí financí předem nakloněná média - to skvěle popisuje i Edward Griffin. Dnes tomu v médiích říkají informační válka a hybridní hrozby, ale nejde o nic nového, navíc je historií 20.stol. prokázáno, že tzv. "přátelé" manipulují občany států stejně intenzivně, jako tzv. "nepřátelé", zde a zde./

 

Wall Street a mnoho akademiků, kteří jistě mohli o marxismu vědět víc, pokračuje prof. Sutton, byli jeho propagátoři, spojenci a ospravedlňovali ho, zde.

Kapitalisté tak činili, protože (tyto) monopolní státy poskytovaly příležitost monopolních trhů a monopolních zisků bez nepohodlné kritiky "hlasů z ulice" (*občanů; viz např. obchody Forda, Harrimana a dalších v Sovětském svazu 20. až 30.let, dnes přesun neekologických výrob do komunistické Číny), a US akademici proto, jelikož finančníky z Wall Streetu financované university (*viz např. kariéra W. Wilsona) poskytovaly (*loajálním) akademikům příležitost k osobnímu růstu a seberealizaci.

/ * Wilson tak sice držel v r.1913 projevy The New Freedom, ale po zvolení prezidentem bez výhrad podepsal pokřivený zákon o Fed, skrytě soukromé US centrální bance. Získal totiž na Princetonu "granty" právě od těchto finančníků. Třeba zde a zde. /

 

Po marxismu, podle Brzezinského, přichází čtvrtá a poslední fáze vývoje společnosti, tzv. technokratická éra nebo myšlenka racionálního humanismu v globálním měřítku, výsledek (*skryté) americko-komunistické spolupráce (kontrolované - ovládané společnosti):

Brzezinski:

"Dnes však staré rámce mezinárodní politiky - se svými sférami vlivu, vojenskými spojenectvími mezi národními státy, fikcí svrchovanosti, doktrinálních konfliktů vyplývajících z krizí devatenáctého století - zjevně již nejsou slučitelné s realitou."

 

 

Jak později uvedl Oliver Stone ve svém dokumentárním cyklu:"Neznámé dějiny Spojených států", přecházeli finančníci od r.1949 (založení CIA, předchůdkyně OSS byla založena v r.1943) a po válce ve Vietnamu k podvratným operacím, spíš než nákladným vojenským zásahům.

Tento zvrat v taktice "svrhávání nepřátelských režimů" je velmi zásadní součástí vývoje elit ve 20. století. Například po převratu v Sýrii v r.1949 nastoupil převrat v Íránu v r.1953, a tento "převrat" byl významnou událostí v historii Spojených států, které si především z války ve Vietnamu odnesly vážné trauma...

(mnoho mrtvých vojáků, velké protesty obyvatel v US).

Postup, kdy tajné služby využijí (ovlivní) napětí nebo občanskou válku "v cílové zemi", se ukázal značně efektivní.

Někteří publicisté mluví v těchto souvislostech "o krádeži ekonomiky", kdy poukazují i na další zlepšování tohoto scénáře (ODKAZ ZDE - John Perkins), zapojením institucí MMF nebo Světové banky (a jejich tzv. "nesplatitelných půjček", které vedou k následným vážným hospodářským krizím, nucené privatizaci podniků a surovin země do rukou západních firem, které tak získají suroviny, firmy i pracovní síly "za hubičku", často s využitím místních úplatných představitelů).

John Perkins (* 28. leden 1945, Hanover, New Hampshire) je americký aktivista, spisovatel literatury faktu. Přináší  svědectví o praktikách "lovců ekonomik".

Video detailně popisuje akce r.1953 v Íránu (Mosaddek a cena ropy), r.1954 v Guatemale (Arbenz chtěl vrátit půdu místním lidem, ale operovala tam Dullesova společnost United Fruit), Ekvádor 1981 (ve volbách kandidoval J. Roldos, slíbil využívat zdroje země - ropu - především pro blaho místních občanů, vyhrál, USA se ho pokusily zmanipulovat a uplatit, ale on odmítl, zahynul při letecké nehodě, dva svědci zahynuli při autonehodě), Panama 1981 (prezident Omar Torrijos se také nedal podplatit, byl velmi charismatický a věděl, co ho čeká, ..chtěl vrátit panamský průplav a spravedlivou část zisků z něj tamním lidem - v květnu zahynul Roldos v Ekvádoru, v červnu zahynul Torrijos při pádu letadla, bez nejmenší pochyby "po akci šakalů ze CIA", v letadle byla malá bomba...), Venezuela 2002 (prezident Chávez byl zvolen r.1998, narozdíl od zkorumpovaných předchůdců, kteří zničili ekonomiku země, Chávez se podplatit nedal a žádal využití zisků z ropy též ve prospěch chudých občanů země, následoval zinscenovaný puč, manipulace TV záběrů, neznámí odstřelovači..., podle mnoha zkušených lidí šlo o práci CIA - jako v Íránu skupina rváčů táhla ulicemi...), Irák 2003, atd.

 

Ovšem tyto převraty a zásahy vedly k ohromnému nárůstu antiamerikanismu ve světě, takže dokonce US vláda tajně vyšetřovala v 60.letech, odkud se to prudké hnutí v mnoha zemích bere. Jak napsal Robert Kennedy jr. v r.2016, důvodem byly ty drastické převraty, loutkové vlády vysávající ekonomiky těch zemí, viz list  POLITICO a tam článek R. Kennedyho juniora - ZDE.

 

Situaci dobře dokreslí i skrytá podpora USA a západní Evropy Saddámu Husejnovi v 8leté válce s Íránem, kdy zlomový rok 1979 omezil vliv USA v této zemi (viz minulý blog níž), nebo zajímavý přístup USA k socialistické Číně od 70. let, kdy jak řekl prof. Sutton:"My zase vyzbrojujeme svého nepřítele, výsledkem bude po r.2000 konflikt."

Stejný scénář jako s bolševiky a Německem (Ford a spol. vyzbrojovali obě strany), tak nyní s Čínou a Japonskem, opět USA vyzbrojují obě strany? Skončí to opět válkou, na které mocní zprofitují?

 

Léta 90. pak předznamenal konflikt v Jugoslávii, je fascinující, jakým způsobem zde byly využity rezoluce OSN:

Jak západní spojenci zdůvodňují útoky na Jugoslávii - původně Guardian, BL ZDE:

Útoky NATO nemají přímý mandát Rady bezpečnosti OSN, píše Guardian, ale hlavní účastníci vojenského zásahu proti Kosovu argumentují,
že jsou útoky pevně právně zdůvodněny a že rezoluce OSN - které podpořilo i Rusko - poskytují více než dostatečné ospravedlnění pro užití síly z humanitárních důvodů.

Prezident Bill Clinton a další vedoucí představitelé členských zemí NATO
zdůrazňují humanitární rysy kosovské krize, ve snaze podtrhnout skutečnost, že mezinárodní právo dovoluje státům jednat, aniž OSN poskytne konkrétní mandát.

V Radě bezpečnosti OSN by bezpochyby Rusko a Čína, dva z pěti stálých členů, vetovaly vojenské útoky NATO na Kosovo, a tak se aliance ani nepokusila požádat Radu bezpečnosti o mandát.


Kritikové v Moskvě, stejně jako někteří kritikové na Západě varují, že:

NATO možná těmito leteckými útoky porušuje mezinárodní právo a zároveň vytváří precedent, aby v budoucnu i jiné země mohly ignorovat Radu bezpečnosti.

 

Ale NATO zdůrazňuje, že nijak neporušuje žádná ustanovení OSN a argumentuje, že pravomoc zaútočit mu poskytují dva důležité dokumenty o Kosovu:

22. října schválila
rezoluce Rady bezpečnosti č. 1203 dohodu mezi prezidentem Miloševičem a americkým vyslancem Richardem Holbrookem. Požadovala okamžitou akci od vedení Jugoslávie a od vedoucích představitelů kosovských Albánců, ve směru spolupráce s mezinárodním úsilím na zlepšení humanitární situace, aby, jak zněl významný obrat rezoluce, "došlo k odvrácení blížící se humanitárni katastrofy".

29. ledna se opakovalo toto prohlášení Rady bezpečnosti, otevřeně vyjádřilo podporu jménem styčné skupiny šesti států, jejímž členem je i Rusko,
pro politickou dohodu v Kosovu - kterou mezitím přijali Albánci, ale odmítli Srbové.

- Oba tyto dokumenty jsou podle některých odborníků na mezinárodní právo "neformálním souhlasem" Rady bezpečnosti s leteckými útoky.

/* Asi neumí číst - je zde souhlas pouze pro humanitární akce a pro politickou dohodu... /

 

Rada bezpečnosti prý nyní nemůže namítat proti realizaci politiky, kterou v podstatě už schválila.

Menzies Campbell, mluvčí britské strany Liberálních demokratů pro zahraničně politické otázky, konstatoval, že by bylo chybné domnívat se, že jen Charta OSN je jediným zdrojem mezinárodního práva.


"Nynější intervence je založena na humanitárních ohledech a jejím cílem je ukončit katastrofu, jíž jsme byli svědky na našich obrazovkách."

(konec citace odkazu BL, původně Guardian.)

 

Myslím, že tato prohlášení politiků a vojáků netřeba víc komentovat, vyrobili "mezinárodní humanitární akci na zabránění humanitární katastrofy" - ovšem nikoliv s pomocí potravinové nebo lékařské pomoci, jak je obvyklé, ale s pomocí bomb a náletů. Větší "deficity demokracie" a zneužití instituce OSN bude těžko kdokoliv a kdykoliv jinde hledat.

Tak vznikl hlavní paradox mezinárodní práva této doby, který spolu s odtržením Kosova vytvořil dva nebezpečné precedenty:

- "humanitární" bombardování a pak precedent "referenda o odtržení části země, která uzná soud OSN jako platná, i když s nimi nesouhlasí zastupitelské orgány původní země".

Zajímavá je i role Mezinárodního soudu v Haagu, který svým (řekněme jednostranným) obviněním udržel legální srbské představitele (tedy "bez souhlasu OSN" napadeného státu) mimo proces uzavírání klíčových mírových dohod.

- Jak to dopadlo dnes víme, lidé z Kosova prchají, USA tam mají druhou největší základnu v Evropě (ta první je v Německu) a země je v hledáčku teroristů - džihádistů z Iráku a Sýrie, jako ideální základna pro útoky na Evropu.

 

Jak už jsem dříve napsal, NELZE nikdy doufat v konání dobra - vyzbrojováním zla.

Albánská islámská UČK, Daeš v Sýrii, banderovci na Ukrajině, Saddám proti Íránu, mnoho diktátorů ve Střední a Jižní Americe, ta politika je vysoce zhoubná.

 

Čechokanaďan Tomáš Haas má osobní důvody pro protestování proti ukrajinským neo-nacistům. Jeho rodinu zabili nacisté během Druhé světové války (foto: z facebooku T. Haase).

Byl pak poradcem V. Klause, zakládajícím členem ODS, ze které v r.2015 na protest proti jejich názorům na ukrajinskou krizi vystoupil.

 

T. Haas píše:

27. červen 2016 (ZDE)

Ukrajinští nacisté formují novou stranu a připravují se na pochod k moci.

 

Jak potvrzují další články, finančníci jsou opravdu propojeni, a nejsou vidět. Takže hovořit o Deep state (skryté vládě státu či států) je zcela na místě:

Česká pozice (LN) 5. 11. 2011 - švýcarská studie, svět kontroluje 147 společností, většinou bank.

 

Pan Edward Griffin - kniha "The Creature from Jekyll Island" (text na E15).

Griffin, jehož zásadní video s cz titulky je zde, říká (od cca 1:31:30):

TYTO PENÍZE UTRÁCEJÍ PRO ZÍSKÁNÍ VĚTŠÍ MOCI.

 

A co o těchto lidech řekl např. "Ajk" (David Eisenhower, známý též jako Ike) později v 60.letech i Kennedy? Kuk sem. Vojensko-průmyslový komplex, Centrální výzvědná služba, jejímž ředitelem byl Dulles, a finanční oligarchové v pozadí a jimi řízený Fed (skrytě soukromá US centrální banka) převzali vládu ve Spojených státech do svých rukou už dávno (viz pasáž zde, souhrnně zde).

Víc o tomto Edward Griffin, ZDE (zásadní pasáž o finanční oligarchii a jejich nástroji Fed, doposlouchejte tuto část asi 15min - do konce videa, které mohu celé jen doporučit).

 

Tady prostě není o čem pochybovat, ale existuje cesta ven, když tito lidé ovládají vzdělávací systém, a učitelé nesmí o těchto finančních dějinách 20.století "ani ceknout"?


 

 

 

 

3. "Co se zhroutí je spravedlnost", popisují vědci možný vývoj do r.2050.

 

motto

“But we cannot wait forever to make those decisions.”

Meanwhile, a widening gap between rich and poor within those already vulnerable Western nations will push society toward further instability from the inside.

“By 2050, the US and UK will have evolved into two-class societies

where a small elite lives a good life

and there is declining well-being for the majority,”

Randers says. “What will collapse is equity.”

Tato analýza uveřejněná na BBC ukazuje vědecký výhled do r.2050 – ohromná rizika vývoje západních zemí (ekologická a ekonomická), možný "krach západu" při přílišném rozevření příjmových nůžek, víc ZDE

 

 

Zatímco 1% nejbohatších bude dál v klidu bohatnout, s Trumpem, Macronem, Sarkozym, Hillary Clinton, Putinem i dalšími, tak státům a občanům (mimo daňové ráje mocných) zůstávají hlavně dluhy. I když Rusko kupodivu má dluh pouhých 17-20% HDP, i když je ekonomicky jinak zatím nevýznamné, což se po spolupráci s Čínou může změnit.

Tato "trhlina" v příjmech byla hlavním tématem posledních voleb v USA, což se našim médiím podařilo prakticky utajit, to je dost kuriozní.

Rostoucí chudoba v USA, čtyřicet let stagnace tamní střední vrstvy, 18 let zanedbávání US infrastruktury (psal jsem o tom i s odkazy od r.2016 mnohokrát, viz minulé blogy), to vše vytváří výbušný koktejl.

 

V článku Českého rozhlasu k posledním volbám v USA se píše (zde):

Tajemství úspěchu Trumpa a Sanderse? Voliči zbavení naděje na americký sen.

Alespoň podle profesora politické filozofie na Harvardově univerzitě Michaela Sandela, který své postřehy uveřejnil v britském deníku Guardian. Úspěch obou mužů podle něj vyplývá především z toho, že:

"...americký sen je pro většinu Američanů dávno pouhou iluzí."

Nejbohatší jedna desetina procenta tak dnes vlastní tolik,

co 90 % ostatních Američanů.

A když se uprostřed finanční krize stal prezidentem
Barack Obama, dosadil opět ty samé ekonomické poradce, kteří prosazovali deregulaci Wall Street za Clintonovy administrativy.

Na jejich radu tehdy
zachránil banky penězi daňových poplatníků, na oplátku ale požadoval skutečně málo. Neprosadil žádnou významnější kontrolu finančního sektoru a jen malou pomoc lidem splácejícím hypotéky za nemovitosti, jejichž cena po prasknutí investiční bubliny prudce spadla.

Nejvyšší soud Spojených států také zrušil návrhy na jakákoli omezení sponzorských příspěvků na kampaně politiků. Omezovalo by to podle něj svobodu projevu.
Velké peníze tak mohou dominovat politice bez jakýchkoli omezení.

Z analýzy listu New York Times vyplývá, že více než polovina všech peněz, věnovaných demokratickým i republikánským kandidátům, pocházela od pouhých 158 zámožných rodin.

Rostoucí averze vůči současnému systému ale posiluje i kampaň Donalda Trumpa. Frustrace běžných Američanů hledá své vybití jak na levici, tak na pravici. Trump stejně jako mnoho populistů v Evropě vsadil na téma imigrace. Deportoval by 12 milionů lidí, kteří žijí ve Spojených státech bez legálního povolení.

 

 

FinanceTwitter.com (zde):  "Gap", tedy "díra" (vzdálenost) mezi chudými a bohatými dřívě - a nyní.

0.7% Rich Population Control 116.6 trilions USD (0.7% bohatých kontroluje majetek 116.6 bilionů US dolarů).

 

Růst příjmů od r.1917 do r.2012 - "hnědě" příjmy 1% nejbohatších, "modře" příjmy "spodních 90%" lidí v USA.

V roce 1971 Nixon zrušil zlatý standard a bohatí začali bohatnout a chudí chudnout, po roce 2000 dokonce příjmy 1% nejbohatších převážily nad příjmy "spodních 90%" a dále stoupají. Vládní dluh USA je asi 20bil USD (odhadněme 105% HDP, a rychle stoupá).

Nastalo prudké "ředění měny", tisknutím více a více peněz, které tak ztrácely na hodnotě a dál fakticky snižovaly příjem těch chudších a obíraly o úspory ty šetrné a spořivé.

/ Víc statistiky OECD - zde, příjmová nerovnost se vrátila na úroveň roku 1820... /

 

 

Vládní dluh evropských zemí je v r.2015 v průměru 90%, eurozóny 91%, zdroj eurostat.

Vede Řecko, ovšem to je malá ekonomika, mnohem horší jsou dluhy Itálie (132% k HDP a stále stoupají), protože Itálie je třetí největší ekonomikou v EU. A nepočítaje v to toxické úvěry v pěti italských bankách (odhadem jde až o 300mld euro, cca 17% jejich bilance), které mají být opět uhrazeny z peněz daň. poplatníků - ovšem to přeci EU po r.2008 zakázala a vydala vloni zákon"o vnitřním zajištění bank" (ztráty nesou nejdřív akcionáři).

Kdo získává nejvíc peněz ze záchranných plánů, tzv. "bailouts"?

Myslíte, že třeba Řekové, nebo zkrachovalí hypotékáři z USA?

Ale nikoliv, viz text J. Macháčka na Lidovkách, který převzal z USA - ZDE.

 

 

A opět zde máme tu "třaskavou ingredienci" velkých válek, technologický skok, jako ve dvacátém století. Viz například:

"Čím byl Lockheed Martin dvacátému století, tím budou technologické společnosti a společnosti, zabývající se kyber-bezpečností, ve století jedenadvacátém."

Kniha - "Nový digitální věk: Modelování budoucnosti lidu, národů, a byznysu."

In other words: Google’s ranking algorithm for search results could accidentally steal the presidency. “We estimate, based on win margins in national elections around the world,” says Robert Epstein, a psychologist at the American Institute for Behavioral Research and Technology and one of the study’s authors, “that Google could determine the outcome of upwards of 25 percent of all national elections.

 

 Google’s Search Algorithm Could Steal the Presidency
Adam Rogers - Science
Date of Publication: 08.06.15.


"Podle volebních výsledků na světové scéně a poměrů nutných k vítězství odhadujeme, že Google může určovat až 25% volebních výsledků ve všech zemích světa."

- řekl o věci Robert Epstein,

psycholog Amerického institutu pro behaviorální výzkum a autor jedné ze zmíněných studií.

 

 

Kde je cesta k řešení této situace, co dělat s "většinovým hlasováním" o Dublinu čtyři, jak přistupovat k nové generaci mladých a co je učit?

Je třeba vidět, že v USA a Británii vládne "deep state" (skryté struktury ovládající politiku a zákony, války a převraty v mnoha zemích) už od r.1913, od r.1919-21 jsou tu i nové institucionální struktury, těmto lidem sloužící.

Rozvojové země, jako např. Rusko, Brazílie či Argentina, byly dávno "zakleknuty", čímž byl zásadně zpomalen jejich vývoj.

Po čas studené války byli "světoví kosmopolitní socialisté" umlčeni, v totalitách vítězil národní socialismus, v podstatě vojenská diktatura s komunistickou rétorikou "o blahu lidu".

To se po pádu východního bloku nejvíc mění, viz nástup multikulturalismu.

 

USA uznávají, například týden starým prohlášením nového ministra zahraničí M. Pompea, že finančně je nejvíc ohrožuje do budoucna Asie, hlavně Čína.

Ale prý "je pro ně Rusko dnes největším vojenským ohrožením".

Tento naprosto nesmyslný výplod mediální fantazie – Rusko totiž nemá ani vojenské ani ekonomické síly na napadení Ukrajiny (chráněné EU a NATO), natož Evropy, což neznamená, že nechá jakési "loutky US elit" postřílet lidi s ruským pasem v Gruzii a na Ukrajině (proto ona pomoc, podobně jako USA velmi dlouho pomáhaly rebelům a Daeši v Sýrii, např. ignorovali i prodej ropy a průniky US zbraní teroristům) – je prostě lží.

Rusko se brání, a bude zajímavé sledovat, zda se jednou (po tom strašném 20.stol.) konečně obrodí, a možná jednou dojde k demokracii.

 

Je fascinující, jak západ podporoval komunisty v Číně, obchodně je využili, střední vrstva západu se stala těžkými konzumenty.

 

Mladí se dnes považují za svobodné lidi, ale oni nejsou, pokud mají vše na dluh. Na západ od nás je pracující chudoba daleko víc vidět, náklady na školné polovina lidí nesplatí, nezíská nikdy VŠ práci.

Čelíme novému problému - jak stabilizovat Afriku, ždímanou Brity už od r.1880, jak tam vystavět energetickou a dopravní (i výrobní) infrastrukturu, jak zlomit náboženské a kmenové zvyky a války, roli mužů a žen, jak modernizovat školství.

Zužovat toto na povinné kvóty do Evropy vidím jako tragickou chybu diskuse Evropy o těchto nových problémech. Stejně jako zvát Ukrajinu do evropské celní unie, ani s Afrikou ani s Ukrajinou si dnes nevíme rady - Evropu totiž neřídí politici, ale loutky.

Takový je prostě stav, naše školství, politické strany, kultura - prostě tak nekvalitní lidi generují.

Takže co pak máme od nich chtít, když jim ani média nešlapají na paty, natož naše kontrolní úřady, soudy a justice?

 

Západ chřadne na všech frontách, to je prostě jisté. Mediálně zažíváme hysterii lidských práv (jeden český politik si dokonce myslí, že se máme tak dobře, že za utýrání kočky nebo psa můžeme živit člověka až 8let ve vězení, zatímco jiný politik navrhuje novou obkružnou dálnici kolem ČR, i když nemáme ani obchvat hl. města),

také tu je politika dotací.

 

Ale dluhy nespí. A Evropa se nechala odehnat od ruského trhu, přitom Ukrajina znamená jen náklady, a Evropa podporuje i nákladnou migraci, aniž by řešila primární africký problém nutné modernizace (tedy OSN už je opravdu na nic),

Evropa podporuje agenty finančníků - ziskovky - a jejich vliv na školách, namísto zásadní reformy školství (a třeba zemědělství, převážíme vše, namísto využívání místních produktů).

Bez reformy školství to prostě nepůjde, ale tu skutečnou nám už dnes Brusel nedovolí.

Jedinou cestou tak je začít uvažovat mnohem víc samostatně, protože jinak stejně dojde k ohromným krizím a dokonce válečným turbulencím. My nemáme co ztratit.

 

Pokud západ nedá 200mld euro ročně na řešení světových i vlastních problémů, a namísto toho je dá (US a jiným) válečníkům a flákajícím se "ziskovkářkům", propagujícím socialismus (multikulturalismus), pak zničí svou poslední šanci na změnu.

A pokud se nezačneme starat o analýzu 20.století a výuku mladých, pak dojde k tomu scénáři, popsanému v úvodu této třetí části "povídání o příčinách dnešních problémů".

 

Tak se mějte dobře a něco pro to dělejte.

Protože všechny odpovědi na své otázky máte přímo před sebou

a stačí se jen trochu snažit.

Nebo se zadlužte a myslete si, že takto může Evropa žít dalších 100let.

A pak uvidíte, co se do deseti let začne dít.

 

Je nás (lidí) moc. A Země to už dlouho takhle dál nevydrží.

Čeká nás mnohem zásadnější změna, než "africká otázka", a věřte, že

půjde o změnu NAPROSTO zásadní.

 

Takže přemýšlejte, kvalitním učením mladých bych osobně začal.

 

Pavel Sedlák

 

 

--------

 

 

Volně související odkazy.

 

 

Následující aktuální příběh z Anglie ukazuje, že můžete být odsouzeni během jediné hodiny do vězení, pokud neposlechnete novodobou vrchnost.

Vypráví příběh brutálního pošlapání práv a osobních svobod v zemi, která je pro mnohé "kolébkou evropské demokracie".

Tento příběh je ve svých detailech natolik pobuřující (jde o dlouholeté znásilňování nezletilých dívek pákistánskými, indickými a podobnými gangy - za dlouholetého přehlížení tamní policie, která naopak zavírala kritiky, aby je umlčela), že ho uveřejním v prakticky skoro plné délce, jak vyšel v komentáři na ECHU24.

 

 

Když BBC mlčí a britská justice koná jak za komunistů.

Martin Gust, 28. května 2018

Já rád poslouchám rozhlasové zpravodajství BBC, zvlášť při nějaké nudnější práci, jako je sobotní ranní zalévání zahrady. Nějaký reportér se v něm chlubil, jak se mu podařilo v New Yorku konfrontovat filmového magnáta Harveyho Weinsteina, obviněného ze sexuálního násilí, když přicházel k soudnímu líčení: „Je to pro vás ponížení, pane? Máte pocit ponížení?“

O pár hodin později a o pár tisíc kilometrů jinde se o totéž v britském Leedsu pokusil jiný muž, tentokrát u členů další skupiny britských muslimů obviněných z brutálního sexuálního zneužívání nezletilých dívek: „Co si myslíte o rozsudku? Víte, že půjdete do vězení?“

Tenhle muž se už ale do zpráv BBC nedostal.

Poté, co asi hodinu pro víc než 10 000 sledujících vysílal na internetu záběry z ulice před budovou soudu, ho zatkla policie a během jediné hodiny byl ve zkráceném řízení bez přítomnosti svého právníka odsouzen na 13 měsíců nepodmíněně. Soudce navíc okamžitě vyhlásil předběžný zákaz o jeho případu informovat, protože by to prý mohlo ovlivnit ono probíhající líčení s násilníky.

Ten muž si říká Tommy Robinson.
 


Není to moc vkusné alias (přezdívka), neboť je inspirované postavou známého fotbalového chuligána a sám jeho nositel Stephen Christopher Yaxley-Lennon má za sebou dost barvitou minulost, v níž nechybí
vězení za napadení policisty mimo službu a krátké členství v extrémně pravicové a nepochybně rasistické Britské národní straně (BNP).

Ale staré anglické rčení praví: „Cometh the hour, cometh the man,“ aneb „Každá doba má své muže“.

A přes všechny rozpaky, které osoba Stephena Christophera Yaxley-Lennona může vzbuzovat, se zdá, že Tommy Robinson je právě takovým mužem pro svou dobu.
 


Jsme zpátky u zpravodajství, tentokrát obrazového.

Píše se rok 2009, britští vojáci se vracejí z Afghánistánu a v londýnských ulicích je kromě postarších rodičů a prarodičů vítá ještě jedna skupina – islámští etremisté z dnes už zakázané skupiny Al Mudžahirun s černými vlajkami islámu, které se později stanou vlajkami Islámského státu.

Policie proti nim nijak nezasahuje, naopak vytlačuje a zatýká protestující příbuzné vojáků. A jenom jeden člověk přeskočí zábrany a zkusí jim tu černou vlajku, která je dnes symbolem nejperverznějších krutostí fanatických vrahů, vyrvat a roztrhat.

Ten člověk si říká Tommy Robinson a vyslouží si za to obvinění z napadení policisty, které padne při předložení obrazového záznamu u soudu.To samé si Tommy zopakuje při další příležitosti, kdy
islámští fundamentalisté demonstrativně pálí symboly červených máků, připomínající v Británii padlé první světové války a všech válek dalších.

Kolem stojí policisté, ti ale proti pálení nezasahují.

Stojí tam i spousta slušných, tolerantních lidí, kteří by se jistě nikdy nezapletli mezi fotbalové chuligány a už vůbec ne mezi členy BNP, ale kteří neudělají naprosto nic. Jediný člověk, který se pokusí překazit veřejné pálení symbolu, k němuž se jinak ostentativně hlásí celá Británie, a to tak, že si žádný politik a žádná celebrita nedovolí bez něj objevit na veřejnosti, si opět říkal Tommy Robinson.Tommy se narodil a vyrůstal v Lutonu, v městě, které bude většina Čechů znát spíše jen z krátkého pobytu na letišti. Ve městě, kde více než čtvrtinu obyvatel tvoří muslimové
původem z Pákistánu, Bangladéše a Indie. Ve městě, kde je narůstající konflikt mezi fundamentalistickým islámem a západní společností vidět zřetelněji než jinde, možná i proto, že to je město se smutnou historií v produkci islámských teroristů.

Pocházejí odsud všichni čtyři pachatelé pumových útoků v Londýně ze 7. června 2005, které si vyžádaly 52 obětí.

Působil zde nechvalně známý kazatel Anjem Choudary, jenž si momentálně odpykává pětiletý trest za podporu Islámského státu,

na zdejší univerzitě studoval mladík, který se v roce 2010 odpálil ve Stockholmu a do bojů v řadách Islámského státu se odsud zapojily celé rodiny.

 

Po rozchodu s BNP se Tommy zapojuje do činnosti English Defence League, „Anglické obranné ligy,“ sdružení s o něco méně extrémní pověstí než BNP, ale přesto pořád uskupení založeném především na fotbalových fanoušcích a chuligánech s mírně řečeno lehce pochybnou pověstí, pokud jde o projevy násilí a rasismu.

A tady je třeba udělat další střih:

Londýn, Aylesbury, Branbury, Birmingham, Blackburn, Blackpool, Bradford, Bristol, Burton, Chesham, Derby, Ipswich, Keighly, Leeds, Leicester, Manchester, Middlesborough, Oldham, Oxford, Peterborough, Preston, Rochdale, Rotherham, Sheffield, Skipton, Slough, Telford.

Když si to zkusíte rychle odříkat, zní to skoro jako známá písnička Johnnyho Cashe, kterou u nás zpopularizoval Ladislav Vodička jako „Já tu zemi znám“. Jenže to žádná veselá píseň není.

Je to seznam britských měst, kde působily skupiny složené z naprosté většiny

z pákistánských a bangladéšských muslimů brutálně zneužívajících

a nutících k prostituci nezletilé anglické dívky.

Nejmladším obětem bylo jedenáct let, násilí kromě bití a znásilňování zahrnovalo třeba polití benzinem a vyhrožování upálením, jeden sociální pracovník vypovídal o frontě na ulici, která čekala na sex s dvanáctiletou.Celé to probíhalo ne rok, ne dva roky, ale desítky let, často v poměrně malých městech, kde o tom nepochybně musela jednak vědět celá místní muslimská komunita, ale také místní policie a státní správa.

Počty obětí jdou do tisíců.Za celou dobu žádná zmínka v médiích, sociální pracovníci, kteří se na problém pokusili poukázat, byli obviňováni z rasismu a
posíláni na kurzy tolerance, minimálně v jednom případě pak otevřeně zastrašováni policií. A tady na scénu nastupuje EDL.Tommy Robinson si kauzu predátorského zneužívání ohrožených děvčat, většinou z dělnické vrstvy, vzal za svou.

S poměrně velkým nasazením zbavil EDL největších extrémů a vyvedl ji do ulic. Někdo může namítat, že bývalí fotbaloví chuligáni demonstrující s izraelskými a duhovými vlajkami jsou jenom prázdný trik, jiný na to může namítnout, že to je samo o sobě v anglickém prostředí důležitý krok, ale podstatné je jedno – byl to právě tlak pravidelných a sílících pouličních demonstrací EDL, co přimělo britskou státní správu k činu. Téma se stalo příliš veřejným a příliš často frekventovaným a nebylo dále únosné je zametat pod koberec.

Mediální ticho nakonec jako první prolomily Sunday Times. Začalo se vyšetřovat, přišly první soudní procesy.

Procesy jako ten poslední v Leedsu….

 

Teď přicházíme k části, která je pro mne osobně nejbolestnější.

A která je vlastně pravým důvodem, proč tuhle baladu vyprávím.

Je to už mnoho let, co jsem zaslechl příhodu jednoho anglického známého.

Na dveře domu jeho velmi slušně zajištěné středostavovské rodiny v lepší čtvrti zaklepala vzdálená příbuzná, která se zapletla s jednou ze zmiňovaných pákistánských partiček. Prosila o útočiště a o ochranu. Prý jí od nich hrozí nebezpečí.

Za chvíli po ní dorazila dvě auta plná mladých pákistánských mužů. Ti stručně naznačili hlavě domácnosti, že by jim onu dívku měli vydat, protože jinak jim ten dům zapálí.

Pobouřený domácí pán v lehkém šoku zavolal na policii a dostalo se mu šoku ještě většího, protože službu konající policista mu suše poradil, že by ty mladé muže měl raději poslechnout, protože oni, tedy policie, kvůli jedné hysterické holce rozhodně nikam nepojedou.

 

Byl jsem z toho příběhu snad ve stejném šoku jako jeho aktéři. Takhle že by se mohla chovat britská policie? Policie země, kterou jsem měl za vzor v oblastech výkonu státní správy, poctivosti a odpovědnosti? Nesmysl.

Historku jsem vytěsnil z mysli, tuším, že velmi podobným způsobem, jako celou tuhle záležitost vytěsnila z mysli i většina Angličanů.Z Tommyho Robinsona, oblíbeného řečníka na čím dál tím masověji navštěvovaných demonstracích, se stal problém.

Problém, který bylo třeba vyřešit.

A britská policie a justice se do řešení vrhly způsobem, který generacím proživším dobu normalizace musí připadat až nepříjemně známý.

Vrhly se na detailní zkoumání záležitostí jeho i celé jeho rodiny, a to tak důkladně, jak to bohužel nikdy neudělaly v případech islámských extremistů a budoucích teroristů.

Nakonec ho dostali na manipulaci s přiznáním příjmů, kde si jako živnostníci v rámci širšího příbuzenstva navzájem potvrzovali fakturami vyšší příjmy, aby dosáhli na hypotéky. Všechny takhle získané hypotéky byly sice bezproblémově splácené a nikomu nenastala žádná reálná škoda, ale přestupek to byl. Na pokutu, snad na podmínku.Tommy Robinson byl potrestán odnětím svobody.

Před rozsudkem dostal nabídku na spolupráci s tajnou službou, která jeho prostřednictvím chtěla ovládnout pravicovou scénu. Nabídku, kterou před ním velmi pravděpodobně přijal již zmíněný islámský kazatel Anjem Choudary, který pak mohl bez problémů veřejně působit řadu let, během nichž vychoval dlouhou řadu dalších islámských fanatiků.

Tommy nabídku odmítl. A šel do vězení.

Tam vedení věznic opakovaně a nepochybně úmyslně ohrozilo jeho život tím, že ho vědomě umísťovali na bloky plné islámských radikálů.

V řadě případů se musel bránit fyzickým napadením, před nejhorším útokem ho varoval vězeňský dozorce, který mu prozradil, že spoluvězni se chystají polít ho vařící vodou.

Propuštěn byl podmínečně, ale pravidla pro udělení podmínky kupodivu nijak nesouvisela s činem, jehož se měl dopustit a byla nastavená tak, aby mu zabránila ve veřejném vystupování.

 

Byl pod neustálou kontrolou, často ho po celý den sledovali uniformovaní policisté v automobilech, na internetu je zaznamenán incident, při němž byl policií i se svými malými dětmi vykázán z restaurace, kam zašli po fotbalovém zápase, s tím, že jeho přítomnost v daném městě představuje veřejné ohrožení.

A po celou tu dobu vycházely na veřejnost další a další případy

dlouho potlačovaných případů zneužívání nezletilých dívek

v dalších a dalších městech.


 


Když Tommy Robinson vykličkoval z pravidel podmínky, během níž se veřejně distancoval od EDL (což byla s největší pravděpodobností snaha zbavit se největšího tlaku ze strany státu), a
chvíli spolupracoval s nadací Quilliam, založenou a vedenou umírněnými muslimy s představou usnadnění komunikace mezi většinovou britskou společností a muslimskou menšinou, prošel nakonec Tommy další reinkarnací – stal se z něj publicista.

Jeho autobiografická kniha "Nepřítel státu" si vedla velmi slušně v žebříčcích Amazonu, jeho kanál na YouTube má na 180 000 sledujících a jeho videa jdou ve sledovanosti do milionů.

Navázal spolupráci s
kanadskou mediální organizací Rebel Media, kterou založil bývalý právník a novinář Ezra Levant.

A v roli internetového reportéra se vrátil tam, kde před časem skončil s EDL – k pokračujícím procesům s organizovanými skupinami britských muslimů zneužívajících ohrožené nezletilé dívky nepocházející z jejich komunity.

 A to byla chyba, protože britská společnost se usilovně snaží na tuhle nepříjemnost zapomenout.

BBC sice natočila dobrou a věrnou třídílnou dramatizaci rotherhamského případu "Naše děvčata" (Our girls), ale tím to mělo skončit.

Pozornost hlavních médií se přesunula na „historické sexuální zločiny“ celebrit a politiků, v jejichž důsledku třeba nedávno zpěvák Cliff Richard vysoudil omluvu za nepodložené obvinění a domovní prohlídku, při níž nechyběla helikoptéra hrozivě kroužící nad střechou.

Jenže ty nešťastné případy nějak nemizí, a navíc je tu někdo, kdo o nich informuje, natáčí před budovami soudů a má poměrně velké publikum.

 

Ruka spravedlnosti tedy bleskurychle dopadla.

Během jediné hodiny chycen, odsouzen a dopraven do vězení, a to za čin, kterým – jak se může kdokoliv přesvědčit poslechem zpravodajství BBC – se v jiných případech reportéři chlubí a je běžnou součástí soudního zpravodajství.

Policie tomu údajně napomohla tím, že opakovaně ujistila advokátku, že jde jen o sepsání protokolu, žádné soudní líčení nehrozí, a není tedy důvod, aby se obtěžovala z Londýna až do Leedsu.
 


Quod licet Iovi, non licet bovi, praví nám klasika.

/* Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi. Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. /

Můžeme si snad položit otázku, zda je to ten nejlepší postup pro západní demokratickou společnost 21. století, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat.

 

Anebo ne?

Den po Robinsonově odsouzení proběhla před sídlem britské vlády demonstrace několika tisíc jeho stoupenců, petice za jeho propuštění na stránkách Change.org nabírá podpisy prakticky každou vteřinou a celkový počet se teď, v neděli večer, blíží třem stům tisícům.

Tommyho pobyt ve vězení bude sledovaný řadou lidí,

stejně jako reakce britských úřadů.

 

Příběh Tommyho Robinsona je příběhem svobody slova.

Toho, jak dalece jsme ochotni ji bránit a na čí obranu jsme přitom ochotni vystoupit. Toho, že pokud ji nezajistíme i těm, s nimiž třeba nesouhlasíme, nevyhnutelně o ni přijdeme i my sami, kousek po kousku. Třeba po drobných úředních krůčcích, se kterými slušní lidé přece musí souhlasit, protože jejich cílem je zabránit šíření nenávisti.

Že přitom mohou zabránit i šíření zpravodajství, nemusí být všem na první pohled zřejmé.

Jenže bez volného toku otevřeného, kritického a necenzurovaného zpravodajství je v ohrožení celá společnost.
 

 

 

 

Spiegel, 1. 3. 2018: War in Syria American furor

US air strikes are said to have killed hundreds of Russian soldiers in early February. Research by the SPIEGEL show: It was probably completely different.

Spiegel: Žádné stovky mrtvých ruských vojáků po leteckých útocích (zde).

Šetření Spiegelu ukázalo, že události se udály zcela odlišným způsobem.

 


8. února americká armáda uvedla, že došlo k zastavení útoku, "provládních síl Bašára Asada" na tábor demokratických sil Sýrie pod vedením Kurdů, které USA podporují.

Asadovi vojáci údajně zaútočili na kurdský tábor s těžkými vojenských vozidly a US Air Force v reakci odpověděly a zabily víc než stovku útočníků v sebeobranném aktu.

Igor Strelkov vydával prohlášení o stovkách mrtvých ruských vojácích (až 600 mrtvých) a Moskva mlčela, později potvrdila asi 5 mrtvých (*ještě později více zraněných).

 

Co se však v noci skutečně stalo v oblasti malých,

částečně opuštěných vesnic na východní straně Eufratu,

u řetězce bohatých plynových polí, obvykle známých pod společným názvem

"Conoco field"?

 

Tým pracovníků Der Spiegel se v posledních dvou týdnech snažil rekonstruovat události těchto dnů, provedl rozhovory se svědky a účastníky bojů, atd.

Novinářům se podařilo zrekonstruovat úplný obraz událostí, odlišný od údajů, které jsou šířeny v ruských i mezinárodních médiích.

...

7. února v 17 hodin se asi 250 mužů pokusilo postavit pontonový most ze západního k východnímu břehu řeky Eufrat. Jednalo se o zástupce dvou syrských kmenových milicí (Baqara and Albo Hamad), které s podporou Íránu bojují za režim Bašara Asada. Také zde byli vojáci ze 4. divize afghánských a iráckých bojovníků pod íránským velením. Podle očitých svědků tam Rusové nebyli.

Zaznamenaný pokus postavit pontonový most na východní stranu řeky tak považovali Američané za útok, provedli řadu varovných výstřelů - a jednotky se stáhly, nikdo nebyl zraněn.

Nicméně se nevzdali, dvakrát tolik lidí ze stejné ozbrojené skupiny po setmění překročilo Eufrat na jiném místě (bez světel, takže US drony je nezaznamenaly) a bez povšimnutí dosáhli vesnice Marrat na východním pobřeží.

Když se asi ve 22 hodin znovu pohnuli směrem k táboru Demokratických sil Sýrie, Američané znovu spustili palbu - a tentokrát už nikoliv "varovnou", po 20 nebo 30 dělostřeleckých granátech, koaliční síly zaútočily jak ze země, tak ze vzduchu.

Když přibližně ve stejnou dobu
další skupina syrských šíitských milicí napadla bojovníky stejného kurdského tábora u obce Tabia, Američané odpověděli všemi dostupnými prostředky ničení. Použili raketami ozbrojené bezpilotní letouny, úderné vrtulníky a letouny AC-130 k útokům na pozemní cíle, rakety a dělostřelectvo.

Udeřili dokonce i později ráno, kdy skupina syrských milic přišla jen proto, aby vyzvedla mrtvá těla.


 

A soukromá vojenská skupina Wagner?

V blízkosti osady Tabia na východním břehu Eufratu bylo přítomno také malé množství ruských bojovníků soukromé skupiny Wagner.

Nicméně se podle Syřanů na boji nepodíleli.

Přesto až 20 z nich zemřelo.

Celkem bylo více než 200 útočníků zabito: 80 syrských vojáků 4. divize, asi 100 Iráčanů a Afghánců, stejně jako asi 70 členů kmenových milicí, zvlášť z Al-Baker milice.

Jak poznamenal syrský novinář původem z Tabie, který emigroval do Turecka a založil zpravodajský portál Euphates Post, ale dál udržovat kontakty v Sýrii, operace na začátku února nebyla ruským útokem s velkým počtem obětí z řad Rusů:

"Rusové v Tabii prostě měli tu smůlu, že byli na nesprávném místě v nesprávném čase ."

A Spiegel dodal, že "o působení skupiny Wagner existuje málo věrohodných zdrojů, jen pár fotografií a videí, z nichž část se ukázala být z bojů na Ukrajině, nikoliv v Sýrii".

 

- Lidovky dnes píší "o stovkách útočících Rusů (kontraktorů - žoldáků) s tanky",

tak kde je asi pravda - ve Spiegel nebo v Lidovkách?

 

 

 

Islamisté ve Střední Ásii:

 

Jan Petránek už v r.2017 přesně předpověděl, co dnes bude řešit Putin

v souvislosti s pronikáním radikálních islamistů přes Afghánistán a Pákistán

do Střední Ásie, tedy Uzbekistánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu, atd.

Sledujte jeho unikátní zasvěcený popis oblastí ve videu, nově opět plně

aktuálním, viz čas 1hod 07min až do času 1hod 44min - ZDE.

 

Lukáš Visingr na ECHU24 doplnil čínský pohled na tuto oblast,

která sousedí s Tádžikistánem i Pákistánem, píše 26. 3. 2017:

"Na Západě není příliš známým faktem, že Afghánistán má asi 90 km dlouhou hranici s Čínou, a to v úzkém pásu, jemuž se přezdívá „Malý Pamír“ a který je „sevřen“ mezi Tádžikistánem a Pákistánem.

Právě toto nepřehledné území nejspíše slouží jako úkryt pro islamistické radikály z řad čínských Ujgurů, jimž určitě poskytují podporu afghánští islamisté. Síly NATO nevěnují tomuto pásu příliš velkou pozornost, kdežto Peking opakovaně vyjadřuje znepokojení, a proto asi příliš nepřekvapuje, že se snaží přijímat i aktivní opatření."

 

Paul Craig Roberts si opravdu nebere servítky, ale je zajímavé,

že se shoduje s oběma pány (výše) v hodnocení posunů ve Střední Ásii,

česká verze jeho textu vyšla na Zvědavci, 28. 5. 2018, ZDE:

Nyní, kdy Washington a Izrael sabotovaly Putinovu diplomacii (*v Sýrii a Íránu, viz úvod článku v odkazu), Putinovou nadějí je, že výsledek (*odstoupení od dohody s Íránem, US tlak na NordStream II, kontroverzní zásahy Netanjahua v Gaze, atd.) bude izolovat Washington od evropských a britských vazalských států Washingtonu, místo aby bylo izolováno Rusko, Sýrie, Írán a Severní Korea od zbytku světa.

Existuje spousta důkazů o tom, že evropští vůdci mají plné zuby toho, že s nimi Washington zachází jako s otroky.

Možná odvrhnou být řízeni Washingtonem.

Na druhou stranu, vyjma Francie za de Gaulla, neměla v posledních 75 letech nezávislou zahraniční nebo ekonomickou politiku ani jedna evropská země.

Evropští vůdci jsou navíc uvyklí spoléhat se na Washington, který jim poskytuje jejich pohodlné penze, jako 50 milionů dolarů v případě Tony Blaira, a evropské obchodní zájmy by utrpěly, pokud by je Trump odřízl od amerického trhu.

Nakolik skutečnou evropská vzpoura je se tedy teprve uvidí.

Pro Rusko představuje obrovské riziko spoléhat se na vzpouru Evropy, neboť Washington využívá času k opětovnému získání toho, co ztratil v Sýrii kvůli Putinově iniciativě. Vlastně by Rusko mohlo být připraveno o vítězství v Sýrii.

Zatímco ruská vláda čeká, jestli se anglo-sionistická říše rozpadne, Washington organizuje džihádisty, které použil proti Kaddáfímu a Assadovi, a připravuje je na útok proti Rusku a Číně, prostřednictvím bývalých sovětských republik ve střední Asii, jako Tádžikistán a Uzbekistán.

Zde je zpráva Andreje Afanasjeva (*o tomto).

 

Prověřil jsem si to u ruských zdrojů...

Ruská vláda, státní televize a oficiální tisk na informacích sedí. Ruská vláda evidentně nechce, aby se tyto informace dostaly ven, protože by to mohlo podkopat podporu veřejnosti mírové agendě, kterou vláda upřednostňuje. Nicméně jisté věci byly uveřejněny v Tsargradu, NewsFront a Fergana.

Zájmem Izraele na Středním východě je expanze, která je s mírem neslučitelná.

Izrael potřebuje konflikt a destabilizaci Sýrie a Íránu, dodavatelů Hizballahu, aby se Izrael mohl zmocnit jižního Libanonu. Američtí neokonzervativci, kteří jsou pevně uhnízdění v Trumpově režimu, jsou de facto izraelskými agenty. Navíc jsou oddáni americké nadvládě, což si vyžaduje svržení nezávislých vlád.

Putin sází na to, že úsilí Washingtonu o nadvládu na Středním východě bude stát Washington nadvládu v Evropě. Pokud Putin tuto sázku nevyhraje, měl by se raději připravit na válku, kterou Washington a Izrael chystají přímo proti Rusku.

 

 

A nakonec již zmíněná zpráva Andreje Afanasjeva, z 20. 5. 2018, ZDE:

... the head of the Tajik Foreign Ministry Sirodzhiddin Aslov openly announced

the activation of terrorists in the region:

The activation of terrorist groups, their advancement to the northern regions of Afghanistan, especially in the territories bordering Tajikistan,
the increase in the number of ISIS supporters, as well as the participation of a certain number of citizens of the post-Soviet republics in the terrorist groups and movements present in Afghanistan … causes our serious concern.

This problem was also voiced at the Seventh Conference on International Security, held recently in Moscow.

According to Russian intelligence agencies, at the moment the combat potential of the Islamic State ranges from 2500 to 4000 people.

This is also confirmed by sources from the Ministry of Defense of China.

The Chinese military claims at least 3,800 militants operating in 160 terrorist cells.

 

Their greatest concentration is in the province of Nangarhar,

in which the Islamic State increases the production and smuggling of drugs,

as well as creates an infrastructure for the training of terrorists

and recruits local people.The plan

According to Russian and Chinese law enforcement agencies, militants fleeing the sea from Syria and Iraq follow a route from the Qasim port in
the Pakistani city of Karachi to Peshawar, and are then distributed along the Nangarhar province in the east of the country. Representatives of the top leadership of the radicals are located in the Achin district.

In addition, it is noted that since late 2017 the leaders of the Islamic State managed to transfer from Syria and Iraq to Afghanistan an additional 500 foreign fighters, including more than two dozen women. A source in one of the Russian law enforcement agencies says:

All of them are also in the province of Nangarhar. They are citizens of Sudan, Kazakhstan, Czech Republic, Uzbekistan, France and so on.

 

Movement of militants to the north is planned to be organized in two directions.

In Tajikistan, the radicals will penetrate the provinces of Nuristan and Badakhshan, and to Turkmenistan — through the provinces of Farah, Ghor, Sari-Pul and Faryab.

 

The executor

Governor of Nangarhar Province,
Gulab Mangal, personally oversees militant activities in the region, which plans to expand its influence over other regions of the country at the expense of the radicals.

In addition, he actively participates in the financial activities of the Islamic State, receiving significant profits. The network informs that any protest actions of the population dissatisfied with the activities of the Islamic State are “severely suppressed by the provincial authorities, including through punitive operations against whole settlements.”Mangal has a long-standing relationship with the US intelligence services.

In particular, he fought against the Soviet forces during the Afghan campaign of the USSR. Immediately after the US invasion in 2001, he was appointed as the head of the local government of the Pashtuns, the people to which he belongs.

Also, Mangal is loved by the Western press.

Most of the publications in the major American and British media contain exceptionally positive information about him, and the BBC called him “the hope of Helmand province,” which Mangal previously headed.

 

According to the Ministry of Defense of Afghanistan, in the near future the leadership of the Islamic State plans to expand the grouping by another 1,200 militants. Most of them will also be located in the province, under the control of Gulab Mangal and his people.

It is worth noting that the
two largest US bases in Afghanistan are in the immediate vicinity of the Nangarhar province, which is hardly worth considering as a coincidence.

At the same time, the expert community points out that the pressure on Tajikistan and Turkmenistan will be only one of the vectors of the new hybrid attack on Russia. Director of the Center for Geopolitical Expertise Valery Korovin is confident that Moscow should prepare for a large-scale offensive of geopolitical opponents on all fronts: in Ukraine, possibly through Armenia, as well as a number of other post-Soviet countries:

The probability of an exacerbation in Central Asia

 

Why do Americans do this?

Destabilizing the situation in Central Asia, the US and its allies will achieve several goals at once.

First, in this way, Washington can distract Moscow and Tehran from Syria.

Secondly, if the operation succeeds, a focus of instability will be created along the path of the One-Belt-One-Road project, which is designed to strengthen the economic and logistical integration of Eurasia.

Afghanistan also borders Iran in the west, which opens a new front against Tehran if necessary.

It will happen synchronously with the exacerbation in several directions.

Starting with economic pressure through new sanctions, ending with “color revolutions” that will continue in the post-Soviet space, and direct aggression from American networks. Obviously, the United States did not seize Afghanistan, by rigging its military dictatorship there, in order to build democracy and civil society there. This is a springboard for the creation of terrorist networks, with the help of which the US is preparing an aggression against Iran and Russia.

/ Vaska - Academic. lives in North America,

This article was originally published by "OffGuardian" /

 

- Je opravdu náhoda, ptá se autor článku výše, že guvernér provincie Nangarhar, Gulab Mangal, je miláčkem západních médií, a že dvě největší US základny v Afghánistánu jsou v bezprostřední blízkosti této provincie, která silně podporuje džihádisty utíkající ze Sýrie a Iráku?

Článek popisuje, že podle ruských i čínských zdrojů (Čína má 90km dlouhou hranici s Afghánistánem a řeší aktuálně odbojné radikální islamisty, Ujgury, viz Lukáš Visingr výše) sem aktuálně proudí i zahraniční (západní) bojovníci na straně džihádu (dík Rusku poraženého "Islámského státu v Iráku a Sýrii" - ISIS), dvě stovky žen, atd.

Turkmenistán má podle pana Petránka docela hluboké vztahy se Saúdskou Arábií, která zde financovala šíření islámu, přeloženým (sic) Koránem, Tádžikistán Petránek barvitě popisuje jako součást trasy pašující drogy z Afghánistánu do Evropy, a jedním z hlavních velitelů ISIS byl Tádžik.

Článek výš popisuje dva hlavní směry pronikání islamistického hutí - přes Turkmenistán a Tádžikistán, protestní akce místních lidí jsou umlčovány přímo místní samosprávou. Hnutí podporují i směr k Číně, odbojnou provincii sousedící s Afghánistánem.

 

V závěru se analytik ptá, proč toto USA podporují, proč to dělají?

Destabilizací Střední Asie sledují podle něj několik cílů:

Zaprvé může tato akce odvrátit pozornost Ruska a Íránu (Moskvy a Teheránu) od Sýrie.

Zadruhé, pokud by akce destabilizace uspěla, pak by došlo k oslabení čínského projektu nové hedvábné stezky, která je projektem rozšiřujícím ekonomický vliv Euroasie.

Afghánistán také hraničí s Íránem, což otevírá možnost druhé fronty proti Teheránu, pokud by to bylo nutné.

 

Toto navíc probíhá synchronizovaně s dalšími obtížemi ve více směrech.

Počínaje novými ekonomickými sankcemi, konče "barevnými revolucemi" v post-sovětském prostoru (*Gruzie, Ukrajina, nyní nově Arménie), a přímou agresí z US sítí (direct aggression from American networks).

Spojené státy (podle autora) nezahájily operace v Afghánistánu, aby zde šířily demokracii a občanskou společnost, ale aby zde vybudovaly odrazový můstek pro vytvoření teroristických sítí, pro přípravu agrese proti Íránu a Rusku.

 

....

 

- No, vzácná shoda čtyř různých analytiků dokládá, kam směřuje džihád poražený v Iráku a Sýrii, kromě Pákistánu a Afghánistánu (a postupu na Rusko, Írán a Čínu) také do Kosova (viz Petránek), odtud do Evropy.

Za posledních 2000 let se zdá nic zásadního nezměnilo, platí právo silnějšího, politici před volbami slibují peníze pro lidi a na rekonstrukce států (viz Trump), aby pak přidávali vojákům a (tím) lidem, kteří na válkách vždy vydělávají.

USA mají ohromné dluhy, ale Trump a Netanjahu plánují další války, i když rozklad Iráku a Libye řeší Evropa dodnes.

Fascinujícím detailem je, že evropské země opravdu nemají vlastní politiku, jak doložila nejen slepá poslušnost r.2003 pro válku s Irákem, což dík selhání strategie (žádná nebyla) zásahu v té zemi pouze celosvětově posílilo teror a radikální džihád, také to dál dokládá slepá poslušnost Evropy při řešení otázek kolem Ukrajiny a vystoupení z ruské celní unie.

Ten obchod s Ukrajinou má jen záporné výnosy, země je plná korupce a nacionalistů, instituce jsou horší než v Rusku, počet obyvatel ohromný (45mil).

 

 

Ring je prostě opět volný, a v USA a Evropě rostou ohromné dluhy.

Kam tohle "kašlání na i ty nejmenší zbytky mezinárodního práva"

ze strany USA a Britů asi tak může vést, co?

 

A o čem asi tak přemýšlejí Němci - že když padne Itálie, nebude už dál žádné euro,

na kterém by Němci jako jediní profitovali?

Francouzi se bojí o ztrátu svého socialismu - jsou impériem dotací?

 

A mají Němci vůbec nějakou vizi Evropy?

A proč tu dávno není "Marshall plán Evropy a Ruska" pro velké investice

do Afriky, budování elektráren, závlah, škol - namísto toho jen Dublin4?

 

Zbrojaři a lidé v pozadí takto neuvažují, válka a zabíjení namísto spolupráce,

to je jejich cesta. A loajální patolízalové si stejně nezaslouží v jejich očích nic víc,

než aby je pak použili jako potravu pro děla, a pak je zradili.

Saddám pro ně válčil 8let s Íránem, vděčnosti se nedočkal, jen smrti.

 

Čeho se dočkají "slouhové zbrojařů" u nás?

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US PREZIDENT DONALD TRUMP

ODSTOUPIL OD NUKLEÁRNÍ DOHODY S ÍRÁNEM.

DŮVODY TOHOTO ROZHODNUTÍ JSOU ZJEVNÉ,

I KDYŽ ÍRÁN DOHODU PLNÍ A EU SE POKUSÍ

DOHODU ZACHOVAT.

10. května 2018

 

motto

Trump says that he wants new negotiations with the Iranians for a totally new deal. I don’t think that’s in the cards at all. We’re going to see very tough sanctions on Iran. And I don’t think the Europeans will be able to protect their companies from the effects of U.S. sanctions, so they will have to quit trading with Iran.

And if the Iranians move to restart their nuclear enrichment program, the next step is war.

Michael Klare is The Nation’s defense correspondent, and also professor of peace and world security studies at Hampshire College.

 

Europe, Russia and China must now make an offer to Iran. That is the only way to help reformers in Tehran stand up to hardliners in the country who would like to continue building a bomb. Thus far, Iran has adhered to the agreement even though many of the economic benefits the country had hoped to reap from the deal have failed to materialize.

Now, it will be important to prevent European companies from pulling out of Iran.

Spiegel online

 

 

 

zdroj: Ivan Katchanovski, Ph. D.

School of Political Studies University of Ottawa

zde, publikováno ve španělštině zde.

 

(Kráceno)

The Trump decision to withdraw from the Iran nuclear deal has significant consequences.

The US exit of this agreement means that the world, and specifically the Middle East, faces a resumption of another major conflict. This conflict can potentially escalate into a war of the US and its allies in the region with Iran.

The US exit also implies that the Trump administration abandoned diplomacy in favor of a confrontational approach to Iran.

 

But Iran cannot simply ignore the US withdrawal and its significant implications.

Iran might even attempt to resume its covert nuclear weapons program. This, in turn, could prompt the US or Israel to attack the nuclear installations. The US sanctions announced by Trump would hurt the Iranian economy, but they are unlikely to change the Iranian policy on key issues.

 

This decision is in part motivated by domestic politics, since the Iran deal was one of the major foreign policy achievements of the Obama administration.

The attempt to contain the Iranian influence in the Middle East, in particular in Syria, Iraq, Yemen, and Lebanon, and the Trump backing for Israel, which opposes the deal and regards Iran as its main adversary, are no less important reasons for the US decision.
 


The Trump decision is humiliating to leaders of these Western European countries, which tried to persuade Trump to maintain the current deal and negotiate another.

The question remains whether these countries would be willing to continue openly oppose the US on this issue.

They backed the US policy in Syria and Ukraine.

France and the UK joined the US in launching a missile attack on Syria even though their claims of use of chemical weapons by the Syrian government forces is still unproven.

The US decision would also have a negative impact on the US relations with Russia and China, which also were cosignatories of the Iran nuclear agreement.

 

....

 

Zkrácený volný český překlad:

Ivan Katchanovski vydal v r.2015 dosud jedinou souhrnnou a "akademickým způsobem práce s důkazy" podloženou studii o masakru na Majdanu 20. 2. 2014.

Je střízlivým a nestranným pozorovatelem, jeho práce mám ve vysoké oblibě.

 

Trumpovo rozhodnutí odstoupit od nukleární dohody s Íránem má významné důsledky.

Odstoupení USA od této dohody znamená, že svět, a zejména Střední východ, čelí možné eskalaci dalšího velkého konfliktu.

Tento konflikt může vést až k válce USA a jejich spojenců s Íránem.

Toto odstoupení od smlouvy ze strany USA také znamená, že vláda Trumpa opustila diplomacii ve prospěch konfrontačního přístupu k Íránu.

 


Irán ale nemůže jednoduše ignorovat odstoupení USA od této dohody, protože to má významné důsledky.

Pokud by se například Irán pokusil obnovit svůj program jaderných zbraní, mohl by tím podnítit USA nebo Izrael k útoku na íránská jaderná zařízení (* ta jsou ale ukryta hluboko v horských masivech a jsou dobře zabezpečená proti útokům).

Sankce USA, které oznámil Trump, poškodí íránské hospodářství, ale je nepravděpodobné, že by změnily klíčové momenty iránské politiky v oblasti Středního východu.Toto Trumpovo rozhodnutí je částečně motivováno domácí politikou, protože dohoda s Íránem byla jedním z hlavních zahraničně-politických úspěchů Obamovy administrativy.

Dalším motivem je pokus zbavit se iránského vlivu na Středním východě, zejména v Sýrii, Iráku, Jemenu a Libanonu, a podpora Trumpa pro Izrael, který se staví proti dohodě s Íránem a považuje Írán za svého hlavního protivníka.


Rozhodnutí Trumpa je také poněkud ponižující pro vůdce těch západoevropských zemí, kteří se ho snažili přesvědčit, aby zachoval současnou dohodu, při souběžné snaze vyjednat postupně další její rozšíření.

 

Zůstává otázkou, zda budou tyto země ochotné se v této otázce otevřeně postavit proti tomuto rozhodnutí USA.

Podporovaly politiku USA v Sýrii a na Ukrajině.

Francie a Spojené království podpořily raketový útok Spojených států na Sýrii, přestože jejich tvrzení o použití chemických zbraní syrskými vládními silami je stále neprokázané.

Rozhodnutí Spojených států může také mít negativní dopad na vztahy USA s Ruskem a Čínou, tyto země také byly symbolem jaderné dohody Íránu.

 

---

 

- Jak píše výš Ivan Katchanovski (a jinde další), tak toto rozhodnutí také oslabí "modernistické křídlo" v Íránu, v čele s premiérem Rúháním, kterému neúspěch dohody podkopává pozici, zatímco konzervativní náboženští vůdci tímto naopak posilují, takže tady je efekt odstoupení kontraproduktivní.

Ovšem Trump je k Obamovi velmi kritický a jeho pochopení pro nacionalistu Netanjahua je také veliké, zatímco ochota Trumpa "chápat vysoce poškozenou pověst USA a Británie" po kontroverzních zásazích v Iráku a Libyi je naopak nízká.

Osobně se domnívám, že role USA a Británie na Středním východě vyvrcholila tragickou válkou v Iráku, za kterou tehdy také horoval pan Netanjahu, ukázalo se ale, že jak samotné rozhodnutí (viz US neokons a motivy PNAC) tak výsledky byly "pokaženy" silnými postranními motivy:

Například snahou o zachování dominantního vlivu USA i v novém století (PNAC), tedy unilaterálním přístupem, zatímco Čína a Rusko se snaží o multilaterální přístup.

Tento spor považuji za hlavní (skrytou) příčinu rozvratu Středního východu,

zásahu Gruzie proti Osetii v r.2008 (za silné podpory USA)

i rozvratu Ukrajiny.

 

O historii Íránu ve 20.stol. viz skvělý dokument v slovenském znění zde.

 

V dezinterpretaci těchto důvodů pak z pro mě neznámých důvodů "pomáhají" hlavní média, která odmítají reflektovat skutečnou podstatu tohoto sporu.

To se promítá i do otázek masové migrace (Dublin 4, Globální pakt pro pravidelnou a legální klimatickou a ekonomickou migraci), také zde hrají roli různé problémy "byrokratických přístupů" vedení EU, podporovaného podivnými think-tanky, Bilderberg skupinami a podobnými vlivy (viz aktuáně V. Orbán vs. G. Soros v Maďarsku).

A jak jsem tady už mnohokrát odkazoval, Britové válku v Iráku vyhodnotili jako zásadní strategickou chybu, která vedla k vzestupu terorismu a k vzniku Islámského státu.

Divím se tak našim "loajálním médiím" a našim až příliš loajálním politikům (vyjádření pana Stropnického jsou pro mne v poslední době utrpením), že naprosto ignorují tyto "příklady", kam mohou tato nerozumná rozhodnutí vést.

Opět jen ke zvýšení vlivu Saúdské Arábie a Turecka, podporovatelů Islámského státu, což může opět jen posílit náboženské dogmatiky a radikály, kteří opravdu západ nemilují, přes svá falešná tvrzení (Saúdi minulý měsíc), že oni "existenci Izraele tolerují".

Tito teokraté západ opravdu nemilují, a naše vztahy k ženám

a náboženskou svobodu vnímají jako slabost

a zkaženost západu, to je prostě fakt.

 

Absolutní neochota médií (nejen českých) dávat tyto problémy do správných souvislostí a kontextu a také různé jednostranné kampaně neziskových (ale vládami a nyní i přímo EU komisí placených) organizací pro podporu multikulturalismu, také proti "ruské propagandě" - stylem "Rusko je ďáběl, USA jsou svaté" - jsou pro mě naprosto nepochopitelné.

Za hlavní chybu "evropské diskuse o Rusku, Číně, USA, Izraeli, Saúdech a Turecku" tak považuji právě tuto neschopnost médií reflektovat pravé příčiny těchto problémů, které destabilizují náš svět, a které - spolu s dluhy západních zemí, což je podle mnohých další skrytý motiv pro válku - mohou vést k ohromné krizi.

Nacionalistický přístup Netanjahua k Íránu považuji pro Izrael za ohromnou chybu,

a Trumpovu podporu (i Saúdům a Turecku) považuji za "smlouvu s ďáblem", která

jak víme nikdy nemůže dopadnout dobře.

 

Obyčejní lidé mohou sice protestovat, ale nastoupený kurs nevěští nic dobrého.

A Babišův ministr v Africe podepsal deklaraci-rezoluci o podpoře migrace

Afričanů do Evropy,

a destabilizace Středního východu povede k velkému konfliktu,

protože opět (jako v Iráku) jen posiluje radikály.

 

A média o těch chybách spíš mlčí, a naopak se trefují do Zemana, že nepodporuje vyhošťování diplomatů a raketové zásahy bez dokončeného vyšetřování, na základě naprosto vágního tvrzení paní Mayové, že "novičoky" může vyrobit pouze Rusko, což dementoval na ČT i Kamil Kuča, rektor Hradecké university.

Jiný důvod pro vyhoštění diplomatů - v čase ruských prezidentských voleb, čili šlo o diplomaticky vysoce nepřátelský akt, bylo vyhoštěno celkem 120 ruských diplomatů - zatím stále neexistuje.

Takto to vypadá, že média zdůrazňují "malichernosti", zatímco zásadní problémy přehlížejí.

Otázka zní, zda to je záměr?

Protože od kampaně Hillary Clinton se dosud nepotvrdilo, že by Rusko ovlivňovalo US volby jakkoliv jinak, než s pomocí novinářů a nějakých aktivit na sociálních sítích, přitom například USA zasáhnuly do dění na Ukrajině  v r.2013-2014 doloženě přímo, na vládní úrovni (lidé z vlády přímo podporovali v tamních ulicích protestující).

Média tak naprosto selhávají v objektivitě, což může mít fatální důsledky.

 

 

-----

 

 

 

Volně i úzce související odkazy:

 

 

Novinky, 9. 5. 2018: Na Sýrii dopadly další izraelské rakety.

Izrael podle syrské agentury SANA v úterý opět zaútočil raketami na syrské území.

Oznámila, že dvě střely se podařilo zneškodnit. Podle exilové organizace SOHR bylo při útoku jižně od Damašku zabito devět příslušníků provládních sil.

Izrael od loňska opakovaně útočil na základny íránských Revolučních gard v Sýrii, kde pomáhají režimu prezidenta Bašára Asada.

 

 

ECHO24, 10. 5. 2018 - Íránské jednotky na syrské straně Golanských výšin vypálily v noci na dnešek zhruba 20 střel a raket na izraelské cíle v Golanských výšinách.

Izrael na palbu reagoval a brzy ráno zasáhl desítky íránských cílů v sousední zemi, mimo jiné sklady zbraní, odpalovací rampy či zpravodajská centra využívaná elitními íránskými jednotkami v Sýrii.

Jak poznamenala agentura Reuters, jde o dosud nejvážnější střet mezi dvěma úhlavními nepřáteli v regionu.

 

- akce Izraele 9. 5., reakce Íránu 10. 5.

Kdo porušil (opakovaně - zde) mez. právo jako první je tu naprosto jasné.

 

 

 

 

Švýcarská diplomatka Heidi Tagliavini spravedlivě vyšetřovala válku v Jižní Osetii (Gruzii) v r.2008, a účastnila se Minských dohod na Ukrajině, odkud bohužel pod tlakem okolností odstoupila.

Její text o multilaterálním světě, nikoliv unipolárním, je dodnes ukázkou té nejskvělejší diplomacie - Lessons of the Georgia Conflict, NY Times, 2009.

"In the case of Georgia, the involvement of outside powers unfortunately served to harden positions rather than to build common ground. There was no attempt to recognize the genuine concerns of each party to the conflict.

In the end,
unilateralism — indifference to the implications of one’s actions on the other side’s perceptions — became the guiding principle.

The international community can do better, and it does not have to reinvent the wheel to do so. It need only to go back to the charter of the United Nations and to principles it agreed at Helsinki in 1975."

Our report shows that the forces of unilateralism and violence are still very much a part of Europe’s political landscape. A stable European order has to be based on the rule of law and a genuine commitment to multilateralism.

- Heidi Tagliavini, a Swiss diplomat, led the E.U. investigation into the 2008 conflict between Russia and Georgia.

 

 

ČT, 8. 8. 2008

Tbilisi - Jižní Osetie vyhlásila na počátku 90. let 20. století nezávislost na Gruzii a po krátké válce se dostala mimo vliv Tbilisi.
Od té doby usiluje o nezávislost, oficiálně však dál zůstává autonomní oblastí Gruzie. Gruzínský prezident Michail Saakašvili po nástupu k moci v roce 2004 slíbil, že zemi znovu sjednotí. Rusko, které oficiálně svrchovanost regionu neuznává, ale významně ho podporuje, postoj Tbilisi kritizuje jako přípravu na krveprolití. Ve dvou referendech, leden 1992 a listopad 2006, se většina hlasujících vyslovila pro nezávislost na Gruzii.

 

ČT, 30. 9. 2009:

Brusel – Expertní komise Evropské unie dnes zveřejnila závěry zprávy o loňském pětidenním rusko-gruzínském konfliktu. Dokument označil za viníka rozpoutání války Gruzii. Její jednotky loni 7. srpna pronikly (*eufemismus ČT - jednotky pronikly a začaly v noci střílet na spící lidi hlavního správního města oblasti, Tchinvali) na území separatistického regionu Jižní Osetie, následně do konfliktu vstoupilo i Rusko, které vyslalo do regionu svou armádu.

 

 

Válka v Jugoslávii byla důkazem, že US politika bombardování nic dobrého nikdy nezaloží.

Přes Gruzii jsme se dostali až k projektu Ukrajina - tu nazval šéf US nadace NED (financované přímo US Kongresem) v r.2013 "největší výhrou, neboť může vést až k pádu Putina" (zde). Opět jde o zcela typický přístup USA a západu k složitým problémům po rozpadu bývalého sovětského bloku.

Cílem tohoto nepřátelství má zdá se být - kromě udržení US světové dominance v novém století, viz US neokons projekt PNAC - i udržení silného proudu dolarů na navyšování zbrojních rozpočtů v USA a tím zisků vybraných lidí. /zde /

 

 

 

Inscenovaný útok chemickými zbraněmi byl v zájmu jiných lidí, nikoliv Asada, dokládá bývalý zkušený zbrojní inspektor.

 

- Hillary Clinton si podle U.S. novin z ledna 2015 zcela vymyslela(!) genocidu v Benghází, aby mohla nezákonně napadnout Libyi a nezákonně svrhnou tamního vládce Kaddáfího (ZDE).

- za útokem chemickými zbraněmi v Damašku v Sýrii bylo Turecko, zjistil respektovaný U.S. novinář ZDE.

- USA využívají a podporují ISIS už od r. 2012, aby nezákonně svrhnuly Assada v Sýrii, prozrazují nově získané dokumenty z Pentagonu, ZDE.

Válka proti teroru - červený nápis s šipkou říká:"Jste tady".

 

 

ZDE  - 26. ledna 2015 6:00 Lidovky: Za Islámský stát může absurdní invaze
USA do Iráku, shodují se experti.

 

Analýza Daniela Veselého o Íránu, Saudské Arábii, Izraeli a USA.

Izrael dnes vidí nebezpečí v ose Teherán-Damašek-Bejrút (ZDE)

 

ZDE - VICE NEWS: Islamist Militants on Israel's Doorstep: The War Next Door (Full Length).

 

 

 

US a NATO jsou plně odpovědné za ukrajinskou krizi. Proč?

(celý článek najdete ZDE)

John Matlock - bývalý velvyslanec USA v Rusku (1987-1991):

 Bylo to vše totálně předvídatelné. Důvod, proč mnozí z nás (já osobně, George Kennan, mnozí z nás...) argumentovali v 90.letech proti rozšiřování NATO na východ /*stejný názor měl v těchto letech i V. Havel/  byl ten, abychom předešli právě takové situaci, která nastala dnes.

Jakmile se NATO rozšiřuje na východ, nastane chvíle, kdy se dostane příliš blízko k ruským hranicím, a Rusové v tomto postupu rozpoznají nepřátelský akt. V tu chvíli stanoví hranice (rozšiřování NATO) a budou dalšímu rozšiřování bránit veškerou silou, kterou mají. To se stalo právě teď s Ukrajinou. 

"Do not expand NATO eastward. Find a different way to protect eastern Europe, a way that includes Russia.

Otherwise, eventually there’s going to be a confrontation, because there is a red line, as far as any Russian government is concerned, when it comes to Ukraine and Georgia and other former republics of the Soviet Union."

 

 

A pak je tu bývalý francouzský ministerský předseda Francois Fillon, který řekl RT, že "US v rozporu s našimi zájmy zavlékají Evropu do křížové výpravy proti Rusku."

"Dnes už Evropa není nezávislá… US nás (EU) zavlékají do křížové výpravy proti Rusku, která je v rozporu se zájmy Evropy."

- řekl Fillon televiznímu kanálu BFMTV.

Tento bývalý francouzský ministerský předseda, který sloužil ve vládě Nicolase Sarkozyho od roku 2007 do roku 2012, se pustil do Washingtonu a jeho politiky:

Washington, jak řekl Fillon, prosazuje "extrémně nebezpečnou" politiku i na Středním východě, se kterou musí EU a evropské státy souhlasit.

Obvinil i německé zpravodajské služby ze špehování Francie, "nikoliv však v zájmu Německa, nýbrž v zájmu Spojených států."

Fillon také poukázal, že Washington tlačí na Německo, aby ustoupilo Řecku a našlo kompromis.

Uvedl, že:

"Americký justiční systém se často vměšuje do práce evropských justičních systémů."

"Evropa už není nezávislá," řekl tento bývalý premiér s výzvou k "široké debatě o tom, jak by mohla Evropa opět svou nezávislost získat."


"Jsem rozhodně proti podepsání této dohody TTIP v té formě, ve které je teď," dodal.

 

 

26. června 2015 - OSN žádá, aby saúdská koalice pouštěla lodě do Jemenu. Zemi hrozí hladomor

Saúdy vedená koalice bojující proti šíitským Húsiům uvalila na Jemen námořní blokádu, kterou diplomati OSN označují za opatření bránící veškerému dovozu.

Patnáctičlenná Rada Bezpečnosti OSN jednohlasně prohlásila, že existuje "naléhavá potřeba, aby přijíždějící komerční zásoby vstupovaly do Jemenu".

Import proti období před krizí klesl o 15 %, přičemž země je silně závislá na importu z hlediska prostého přežití.

80 % obyvatel, přes 21 milionů osob, je závislých na nějaké formě pomoci, zatímco milion jich byl vysídlen kvůli probíhajícím bojům.

 

 

21. května 2015: Iran warns Israel of Hezbollah rockets if attacked

Tehran (AFP) - A senior Iranian military official warned on Thursday that any Israeli attack would unleash a firestorm of missiles on its cities fired by the Islamic republic's Hezbollah allies in Lebanon.

The Shiite militia has more than 80,000 rockets ready to fire at Tel Aviv and Haifa, said General Yahya Rahim Safavi, military adviser to Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei.

"Iran, with the help of Hezbollah and its friends, is capable of destroying Tel Aviv and Haifa in case of military aggression on the part of the Zionists," he said, quoted on state television.

"I don't think the Zionists would be so unintelligent as to create a military problem with Iran," the general said. "They know the strength of Iran and Hezbollah."

 

Volný překlad:

Vysoký íránský armádní představitel varoval v úterý, že jakýkoliv izraelský útok na Hizballáh v Libanonu bude znamenat velký raketový útok na izraelská města.

"Šíitská milice má více než 80.000 raket připravených k odpálení na izraelská města Haifu a Tel Aviv", řekl generál Yahya Rahim Safavi, vojenský poradce íránského vůdce Ajatolláha Chomeneí.

"Írán, s pomocí Hizballáhu a jeho přátel, je schopen zničit Tel Aviv a Haifu, v případě vojenské agrese ze strany sionistů", prohlásil dle citace státní televize.

"Nemyslím si, že by sionisté byli tak neinteligentní, aby se pokusili vytvořit vojenský konflikt s Íránem", řekl generál.

"Oni znají sílu Íránu a Hizballáhu."

Chlapec drží prapor Hizballáhu, v únoru ve městě Jibchit v Libanonu, běží kolem portrétů (zleva): íránského vůdce Ajatolláha Chomeneí, vůdce íránské islámské revoluce Ajatolláha Ruhollah Chomeneí a kolem Hassana Nasrallah, vůdce Hizballáhu. Foto: Mahmoud Zayyat/agence France-Presse - Getty Images.

 

 

Izraelský deník Maariv nicméně spekulace o blížící se izraelské agresi proti Libanonu odmítá.

Podle něj zpravodajská služba odhaduje, že je Hizballáh s to zasypat Izrael 1200 raketami denně, což je kapacita, která prý musí i politiky přimět k tomu, aby pečlivě vážili své kroky.

A rakety navíc nemá jen Hizballáh. "Írán s pomocí Hizballáhu a dalších přátel je v případě sionistické agrese s to zničit Tel Aviv a Haifu," varoval izraelskou vládu generál Jahjá Rahím Safáví, vojenský poradce íránského duchovního vůdce.

Military Intelligence regularly publishes Hezbollah's operational capabilities, including weapons. It is estimated that there are 1,200 rockets and missiles per day. The publication is meant to make it clear to the public what the next war entails and to make politicians think twice, although it is hard to say that most of them are capable of carrying out this action even once.

 

 

7. května 2015: Turkey, Saudi Arabia form pact to help anti-Assad rebels
 

By DESMOND BUTLER, Associated Press

ISTANBUL

 

Volně přeloženo:

Přes obavy Spojených států ohledně pomoci extremistickým skupinám, Turci a Saudská Arábie vytvořili novou agresivní strategii, která má svrhnout syrského prezidenta Bašára Assada.

Demokratické Turecko a královská (ortodoxní-salafí) muslimská dynastie Saudská Arábie se již dlouho rozcházejí v představě, jak naložit se svým odvěkým nepřítelem Bašárem Assadem.

Ale vzájemná frustrace z váhavých postojů Spojených států s odstraněním Bašára Asada svedla tyto země (*spolu s Izraelem, viz citace výše) do společné strategické aliance, která umožnila "rebelům" získat nové území v severní části Sýrie, což vedlo k posílení jejich postavení, řekli turečtí představitelé.

* ovšem USA na oplátku podpořily leteckými údery Kurdy, kteří zahnali částečně Daeš zpět, zde:

17. června 2015: Kurdové vítězí nad Islámským státem a Turci se bojí jejich ambicí.

Toto vzbuzuje obavy ve Spojených státech, které si nepřejí, aby vznikly "rebelské" skupiny v Sýrii, zahrnující Al Kajdu spojenou s frontou al Nusra, společně se snažící svrhnout Bašára Assada.

Obamova administrativa se obává, že pád Bašára Assada by umožnil vznik nebezpečného režimu Islámského státu v Sýrii, s kterým USA oficiálně bojují.

Zdroj z U.S. administrativy pod slibem anonymity sdělil, že USA se obávají, že nová koalice Turecka a Saudské Arábie pomáhá frontě Nusra k územním ziskům v Sýrii.

 

6. června 2015, Reuters:

ISIS is using chlorine as a weapon, Australia’s Foreign Minister says.

By Morag MacKinnon

Australský ministr zahraničí obvinil ISIS, že používá chlór jako chemickou zbraň, nabírá odborníky a snaží se vyrobit chemické zbraně.

Bojovníci ISIS používali chlór jako zbraň a provádějí nábor vysoce kvalifikovaných techniků ve vážné snaze vyvíjet chemické zbraně, varoval australský ministr zahraničí Julie Bishop.

V projevu na mezinárodním fóru národů, které bojuje proti šíření těchto zbraní, Bishop řekl, že vzestup militantních skupin, jako je ISIS, který je také známý jako Daish, představuje "jednu z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb, které dnes čelíme."


"Využití chloru a nábor vysoce technicky vyškolených profesionálů, včetně těch ze Západu, odhalil mnohem vážnější úsilí ve vývoji chemických zbraní u Daeš/ISIS," řekl.

"Je pravděpodobné, že Daeš má desítky tisíc nových specialistů, nezbytných pro  technické zpracování a úpravy nebezpečných materiálů, pro tvorbu chemických zbraní," řekl Bishop.

 

 

16. června 2015: V Íránu si největší zakázky rozeberou velké firmy, my se těšíme jen na drobky, říká šéf Unisu.

Zažili jsme to už v Iráku a Kuvajtu, nevím, proč by to v Íránu mělo být jiné, říká v rozhovoru pro HN šéf a majitel brněnské firmy Unis Jiří Kovář, když popisuje plánované "porcování medvěda" v Íránu.

Na mysli má rozdělování velkých zakázek, na které si brousí zuby průmyslové firmy z celého světa, jež zatím čekají na zrušení mezinárodních sankcí.

"České firmy budou až těmi druhými vzadu. Ty největší obchody si již nyní rozdělily velké americké společnosti," dodává Kovář.

"Všechny už tam mají otevřené kanceláře, existuje již seznam velkých investičních projektů, které mají tyto firmy rozdělené. Až to bude dostatečně rozebrané, zatlačí na své zákonodárce a vše se rozjede," říká ke konci sankcí.

Na české firmy tak podle něj zbudou jen "drobky", ale i těch by mohlo být dost. Může za to prý i to, že Češi jsou v otázce sankcí papežštější než papež. "Kam se podíváte, všude jsou zařízení Siemens. Mercedes si tam také koupíte bez problémů," říká Kovář s tím, že když letí do Teheránu, letadlo je vždy plné západních byznysmenů, kteří se chlubí, co všechno již mají domluvené.

 

 

19. června 2015

Analytik Jan Schneider: Globální zločinci mají Ukrajinu v hrsti, až se lidé proberou, bude pozdě.

(Pro Ukrajince) ...jsou asi jen dvě varianty – buď jich bude v té opotřebovací válce čím dál méně, nebo se tak zadluží, že až se proberou, nebude jim patřit ani ta půda pod nohama. Výslednice bude asi kombinací obou těchto neutěšených variant.

K té finanční pomoci znovu a znovu je třeba připomínat, že finanční toky musí nabýt na transparentnosti.

Ve Spojených státech platí od roku 1938 zákon FARA, o povinné registraci všech neziskových subjektů, ať již působí v politice, humanitární oblasti či jinde, které přijímají finance ze zahraničí.

V Rusku nedávno přijali zákon i pojmově totožný, který vzbudil slastné nářky pologramotných lidskoprávníků, jak je ten Putin ohavný.

A já znovu a znovu budu navrhovat, abychom podobný zákon přijali i u nás.

A měli by ho přijmout i na Ukrajině! Mnoho věcí by se tím vyjasnilo a mnoho věcí by se v budoucnu mohlo odehrát jinak, pro Ukrajinu příznivěji.

 

 

 

17. června 2015 / přeložil Jan Čulík:

Jon Snow: Supervelmoci necitlivým prosazováním vlastních sobeckých zájmů zadělaly světu na obrovské problémy

Máme povinnost vůči svým dětem, vytrhnout se ze své sebestředné letargie a angažovat se - ne tak, jako v minulosti, kdy jsme prostě jen vyplenili, co bylo k dispozici - ale tak, abychom umožnili všem podílet se na tom, co je produktivní a obohacující pro všechny z nás.

Jestliže to neuděláme, rozhněvaní chudí na nás budou útočit se stále větší zuřivostí.

Jon Snow

Jeden z nejrespektovanějších britských novinářů (rok narození 1947) vydal před pár lety knihu, kde komentuje neuvěřitelnou sobeckost západu, která vedla až k dnešnímu chaosu ve světě.

Vyrabovat přírodní bohatství, svrhnout mnoho demokratických vlád (*od druhé sv. války), podporovat násilí a konflikty dodávkami zbraní, znepřátelit si světské arabské režimy, to vše podle něj dovedlo západ až tam, kde je dnes.

Obrovské dluhy, obrovské náklady na zbrojení, nulové výsledky a čím dál větší chaos ve světě a nenávist chudých lidí z třetích zemí, kteří jsou po desetiletí ožebračování západem, jsou výsledkem sobeckých postojů západních velmocí, píše tento muž, pocházející z vyšších kruhů anglické společnosti.

 

Ocitujme:

Západní sdělovací prostředky šíří směrem na Jih stále více severních postojů a informací o Severu, zatímco nám na Severu se dostává stále méně informací o realitě, v níž žijí lidé na Jihu. V určitém smyslu to byl Jih, který tak silně 11. září 2001 zaútočil na Sever.

Sami sobě uškodíme, pokud své vysvětlení tohoto nevysvětlitelného jevu omezíme na tvrzení, že šlo jen o skupinku vzdělaných vzbouřenců ze Saúdské Arábie.

Tito lidé dostávají emocionální i hmotnou podporu od velkého množství lidí na světě, kteří nevidí žádnou naději, nemají co ztratit a kteří zastávají názor, že "Americe to patří".

Kdo se vážně zabývá tím, jak Sever způsobuje likvidaci stromů na Jihu?

Kdo vážně uvažuje o tom, co na Jihu způsobují emise z našich luxusních automobilů?

Sdělovací prostředy na Severu nás udržují v naprosté nevědomosti ohledně toho, co se na světě děje mimo komerční zábavné televizní pořady.

Jak naše technologické schopnosti dosahovat do jiných částí světa a informovat rostou, náš horizont se zmenšuje a zabývá se jen bulvární zábavou, sportem a skandály.

Náš severní svět se zužuje, zatímco jejich jižní svět se rozšiřuje.

Tento koktejl je opravdu výbušný.

 

Kdysi jsme mohli spoléhat na represivní sílu komunismu, který udržoval zoufalství chudých lidí pod kontrolou, dnes už nemůžeme.

Nastal čas k tomu, aby se národy a lidi dali dohromady, nastal čas k tomu oživit Spojené národy a umožnit, aby lépe zastupovaly nový světový pořádek.

Avšak politikové z jednotlivých států o tom nechtějí mluvit a sdělovací prostředky na to reagují s ulehčením - je to nudné.

Avšak my máme povinnost vůči svým dětem, vytrhnout se ze své sebestředné letargie a angažovat se - ne tak, jako v minulosti, kdy jsme prostě jen vyplenili, co bylo k dispozici - ale tak, abychom umožnili všem podílet se na tom, co je produktivní a obohacující pro všechny z nás.

Jestliže to neuděláme, rozhněvaní chudí na nás budou útočit se stále větší zuřivostí."

 

 

Macháček - kdo vydělává na finanční pomoci bankám?

 

 

Státy EU prokázaly, že NECHTĚLY Ukrajinu - nabídku prezidenta Janukovyče:

Ten jim nabídl v listopadu 2013 - za zemi už tehdy na pokraji v bankrotu - že pokud uhradí potřebné peníze, spojené s náklady vystoupení země z ruské celní unie, pak podpoří přidružení země k EU. Rusko jim tehdy nabízelo slevy na plyn a ropu, splátkový kalendář na půjčky a 15mld USD, pokud z celní unie nevystoupí.

EU to ale odmítla (šlo o částku 15mld USD), nabídla 600mil EURO s tím, že Ukrajina bude jistě prosperovat, pokud přistoupí k EU, prý už samotný tento signál přiláká potřebné investory (prohlásila baronka Ashtonová).

A následně EU podpořila namísto dohod, garantovaných vysokými EU diplomaty (21.2.2014) násilné svržení prezidenta, což přímo a logicky vedlo k posílení ukrajinských ultranacionalistů a tím k odtržení východních regionů a válce -  také logicky k zapojení Ruska (viz vývoj od konfliktu v Gruzii 2008) a následným sankcím proti Rusku.

- I laickým pohledem je ZCELA zřejmé, že EU vůbec nestála o Ukrajinu, cíle byly jiné. Jinak by EU nikdy nedopustila tak konfrontační politiku vůči tamním ukrajinským -ale rusky mluvícím - menšinám.

 

 

Evropská unie vyšetřovala válku v Gruzii

(časový harmonogram války je dole v článku, viz odkaz, podrobnosti také zde)

a podle její komise, kterou vedla švýcarská uznávaná diplomatka Heidi Tagliavini, začala "velkou fázi konfliktu" ničím neodůvodnitelná agrese Gruzie, která napadla těžkými zbraněmi hlavní správní město Jižní Osetie - Tchinvali (město velikosti Brna).

Zemřelo 12 mírových pozorovatelů a asi 400-1000 civilních obyvatel, v prvním týdnu uteklo z oblasti 30.000 lidí, celkově asi 200.000 obyvatel se nikdy nevrátilo do svých domovů. Byly způsobeny značné škody na infrastruktuře města, přes 10pct domů bylo zcela zničeno, mnoho dalších bylo poškozeno.

V den zahájení útoku skončilo v Gruzii štábní cvičení NATO, s cca tisícem vojenských poradců z USA, s názvem "Okamžitá reakce".

(zdroj: velvyslanec Ruska v OSN Čurkin, ZDE ).

 

 

(citace z odkazů, viz odkaz, také zde)

30. 8. 2008, SPIEGEL

Podle informací získaných redakcí německého týdeníku Spiegel Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) před pondělním summitem EU upozorňuje, že gruzínské vedení samo zavinilo válku s Ruskem.

Zprávy získané od vojenských pozorovatelů OBSE na Kavkaze a několika vládních zdrojů v Berlíně tvrdí, že vojenský útok proti Jižní Osetii byl intenzívně připravován a že začal dříve, než ruské tankové jednotky vstoupily Rokským tunelem na území separatistické republiky.

Zprávy také hovoří o možných gruzínských válečných zločinech.

Pozorovatelé OBSE tvrdí, že gruzínské vedení nařídilo útok v době, kdy jihoosetští civilisté spali.

 

29. 8. 2008, Britské listy (podle zahraničních zdrojů)

7. srpna večer oznámil v TV vystoupení T. Jakobašvili, že:

"...gruzínská strana na určitou dobu jednostranně přerušuje palbu v zóně konfliktu. Podle jeho slov si gruzínská strana přeje ukázat cchinvalskému vedení 'naprostou nesmyslnost ozbrojeného střetnutí'."

T. Jakobašvili oznámil, že je ochoten společně s velvyslancem MZV RF se zvláštním posláním M. J. Popovem se vypravit do zóny konfliktu a zahájit rozhovory.

19:40 hod. vystoupil v TV prezident M. Saakašvili, s proslovem k lidu Gruzie. Řekl, že:

"...ve čtvrtek večer vydal rozkaz všem gruzínským vojenským jednotkám neodpovídat na palbu v zóně konfliktu v regionu Cchinvali."

22:35 hod.

tj. za tři hodiny po prohlášení M. Saakašviliho, Gruzie zahájila útok proti Jižní Osetii, následně proti spícím obyvatelům města Cchinvali.

 

 

George Soros a jeho Středoevropská univerzita byli pěkně zostra vypakováni z Maďarska jen před několika dny, ale už se otřepali a začali znovu škodit, a to rovnou na úrovni bruselského kolchozu, rozuměj Evropské komise. Právě tato komise dnes oznámila [1], že se pustí do boje s dezinformacemi na úrovni nově vybudované evropské sítě ověřovatelů informací, která bude do značné míry vycházet z projektu IFCN – International Fact-Checking Network.

Tuto organizaci přitom založil americký Poynter Institute [2], který je od roku 2015 financovaný takovými nebezpečnými organizacemi, jako je Open Society Fund George Sorose nebo neoconský National Endowment for Democracy (NED), ale sponzorem je i Google a také Bill & Melinda Gates Foundation, nadace rodiny zakladatele Microsoftu. Nejde tak v podstatě o nic jiného, než že tzv. boj proti dezinformacím, rozuměj boj proti nezávislým a svobodným médiím v Evropě, budou pro evropskou komisi zajišťovat organizace napojené na americký systém Pax Americana a na zájmy domu Rothschild, přičemž tyto zájmy sdílí společný cíl, udržení protiruského mediálního éthosu v Evropě a zabránění politického a ekonomického spojení Berlína a Moskvy. Další firmou má být německý Correctiv, který má také pro EU ověřovat informace, ale i on je sponzorován Sorosem, viz. zde. Informaci přinesl americký Breitbart News [3].

 

 

LeMonde - When our "friend" Saddam was gassing the Kurds.

- Když náš přítel Saddám Husajn zplynovával Kurdy"

At that time the regime was not worried about international reaction. In the recording of the meeting of 26 May 1987, Proconsul Al Majid declares: “I will kill them all with chemical weapons. Who is going to say anything? The international community? Fuck them! (6)” His language may be coarse, but the cynicism of the butcher of Kurdistan, later promoted governor of Kuwait and subsequently minister of defence, was fully justified.

Protected by the West

Iraq was then seen as a secular bulwark against the Islamic regime in Teheran.

It had the support of East and West and of the whole Arab world except Syria.

All the Western countries were supplying it with arms and funds.

France was particularly zealous in this respect. Not content with selling Mirages and helicopters to Iraq, it even lent the regime Super Etendard aircraft in the middle of its war with Iran.

Germany supplied Baghdad with a large part of the technology required for the production of chemical weapons.

And in an unusual display of East-West military cooperation, German engineers enhanced the performance of the Scud aircraft which Iraq had obtained from the Soviet Union, increasing their range so that they could strike at Teheran and other distant Iranian cities.

The UN Secretary-General stated that, with respect to both the weapons themselves and those who were using them, it was difficult to determine the nationalities involved.

Clearly, Iraq’s powerful allies did not want Baghdad condemned.

 

 

SPIEGEL - Perský paradox: Írán je mnohem modernější stát, než si myslíte.

"Který vládní kabinet je domovem více ministrů s doktorátem z amerických universit, než má Obamova administrativa?

Správnou odpovědí je: Islámská Republika Írán.

A ne, tento seznam nezahrnuje prezidenta Íránu Hassana Rouhaniho, ten získal doktorát na Glasgow universitě v Anglii."

 

 

USA v únoru r.2015 potvrdily, že Izrael je jadernou velmocí - budou na něj aplikovat stejně přísné postoje, jako na Írán?

Originál ZDE, 25. 3. 2015:

US Declassifies Document Revealing Israel's Nuclear Program

"...by publishing the declassified document from 1987, the US reportedly breached the silent agreement to keep quiet on Israel's nuclear powers for the first time ever, detailing the nuclear program in great depth.

The timing of the revelation is highly suspect, given that it came as tensions spiraled out of control between Prime Minister Binyamin Netanyahu and US President Barack Obama ahead of Netanyahu's March 3 address in Congress, in which he warned against the dangers of Iran's nuclear program and how the deal being formed on that program leaves the Islamic regime with nuclear breakout capabilities.
"

 

 

 

Kmoníček v iDNES o Íránu:

Omezme se na konstatování, že dohoda Íránu, USA, Ruska, Francie , Číny, Německa a Velké Británie je prostě přiznáním faktu, že válčit s Íránem nechceme.

K uplatnění celého textu dohody dojde mezi lety 2015 až 2025.

V roce 2020 zrušíme embargo OSN na prodej zbraní Íránu a v roce 2023 jim bude možno prodat i balistické rakety. Ty jim dodá Rusko, které by jinak smlouvu nepodepsalo.

Což vysvětluje zuřivý odpor Izraele a Trumpovu velkou motivaci splnit další ze svých předvolebních slibů z mnohostranné dohody odstoupit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPICKÝ PŘÍBĚH Z VÝCHODNÍ GHÚTY:

LIDÉ VYDÍRÁNÍ OD an-NUSRA (al-KÁIDA), STRACH O RODINU,

SAÚDŠTÍ, JORDÁNŠTÍ A JINÍ "VOJ. INSTRUKTOŘI", PODPORA TURECKA (A PODIVNÁ ROLE IZRAELE, KTERÝ ISIS TOLERUJE), ZÁPADNÍ A JINÉ ZBRANĚ, MNOHO MEDIÁLNÍCH "FEJK NEWS"

A NAKONEC MILOST OD ASADA A NORMÁLNÍ ŽIVOT.

29. dubna 2018

 

motto

Holmes říká: "Je to falešná vize, svět není rozdělen na dobré a zlé, dobro a zlo. Boj, v němž se ocitli, nebyl bojem dobra se zlem. Spojené státy, což zjistí každý pozorovatel, dělaly a dělají dobré i špatné věci, jako každá velmoc, tak to prostě v dějinách chodí. Ale neokonzervativci chtěli vytvořit svět morálních jistot, proto vymysleli mytologii, pohádky, v nichž jakoukoliv sílu, která oponovala USA, vykreslovali jako satana, představitele zla."

z práce Jany Ridvanové z r.2007 o vzestupu neokonzervativců, zde (pasáž "Power of Nightmares"), detaily o práci "B-týmu" v USA (prof. Pipes), zmíněném v úvodu její práce, jsou v autentickém US videu zde.

Série BBC The Power of Nightmares porovnává vzestup amerického neokonzervativního hnutí s radikálním Islámismem a zdůrazňuje jejich společné prvky. Navíc namítá, že hrozba radikálního islámismu jakožto masová, zlověstná síla zkázy ve formě Al-Káidy je ve skutečnosti mýtus páchaný politiky v mnoha zemích - zejména americkými neokonzervatisty republikánské strany - ve snaze sjednotit a podnítit své lidi, plnící jejich utopické ideologie.

 

 

 

zdroj: "a2larm cz", článek M. Kutilové z 27. 4. 2018 - zde.

 

(kráceno)

Damašek, duben 2017. Přijíždíme s naším tlumočníkem na východní předměstí syrského hlavního města. Už druhý den čekáme na nejpodivnějším místě, jaké si člověk umí představit, na dva bývalé bojovníky džihádistické organizace an-Nusrá, kteří se uvolili dát nám rozhovor. Naše schůzka se odehrává v utajení – ve stísněné a špinavé půjčovně svatebních šatů.

Jednomu je třicet, druhému dvacet pět let. Jsou z východní Ghúty.
Bojovali za Svobodnou syrskou armádu a pak i za an-Nusru, tedy skupinu napojenou na al-Káidu.

Z východní Ghúty utekli, ještě než zde začalo masivní bombardování a boje na počátku letošního roku. V absurdních kulisách mezi figurínami a plesovými šaty začnou vyprávět. Jejich výpovědi přinášíme bez dalšího komentáře.
 


První muž se představuje jako Ahmed:

"... V té době se v Ghútě objevili bojovníci z an-Nusry. Přišli za naší skupinou a nabízeli nám 250–300 dolarů měsíčně. Taky nám dávali lepší jídlo, ne jen brambory. Oni měli rýži i maso. Mluvili s námi hodně o náboženství. Přidal jsem se k nim, potřeboval jsem peníze. Ale nelíbilo se mi, jak mluví o ženách. Říkali, že ženy nesmí do stejné mešity, nesmí samy chodit ven. V té době hodně lidí z Ghúty uteklo. Tenkrát ještě an-Nusrá nechávala jít hlavě ženy a děti, ale nechtěli pouštět muže, takže hodně rodin zůstalo, nechtěli se rozdělit. An-Nusrá na důležitých místech zřídila checkpointy a všude byli odstřelovači.

Pak nás začali cvičit v pouliční válce. Ty techniky jsme nikdo neznali.
Cvičil nás člověk z Jemenu a člověk ze Saúdské Arábie.

V an-Nusře jsme byli rozděleni ve skupinách po čtyřiceti, každá měla svého velitele. Ten nám dával peníze a další věci.

Ale ti, kdo to řídili, byli emírové a rozhodně to nebyli Syřané.

Emírové ze Saúdské Arábie a Kataru.

Měli auta s tmavými skly. K emírům se dostali jen ti, kdo se rozhodli, že se stanou sebevražednými atentátníky. Ti pak dostávali speciální náboženské lekce přímo od emírů. O to jsem já nestál, bojoval jsem hlavně kvůli penězům, aby moje rodina mohla dobře žít. Ale oni si vždy vytipovali toho, kdo byl hodně nábožensky založen, a pak mu to nabídli. Říkali nám, že musíme zabít všechny nemuslimy a šíity. To se mi příčilo. Jsem sunnitský muslim, ale nikdy jsem to nijak neprožíval.

Pamatuju si i na chemický útok v Ghútě. Mezi námi bojovníky se říkalo, že to udělala an-Nusrá jako propagandu, ale nikdo neví, jak to skutečně bylo. Mohl to být i Asad, nevím. Ale bylo to hrozný.

An-Nusrá často bojovala i se Svobodnou syrskou armádou, někdy to byly velké bitvy.
Jindy se spojily a bojovaly proti jiným. Vloni už to pak byl hrozný zmatek.

To byla doba, kdy mi bratranec řekl o speciálním programu Asadovy vlády. Prý ten, kdo dobrovolně složí zbraně, dostane milost.

Když to pak bylo možné, kontaktovali jsme syrskou armádu, řekli jsme jim, že chceme utéct. Bylo nás hodně, celá skupina, měli jsme s sebou i rodiny. Ty jsme tam nemohli nechat. Slibovali nám, že všechno proběhne dobře, pokud přijdeme z určitého směru, budou o nás vědět a nebudou střílet. Utíkali jsme v noci, musel jsme tam nechat zbraně. Bojovníci an-Nusry po nás stříleli, několik z nás to nepřežilo.

Vrátil jsem se do školy, mám dítě, manželku. Nechci bojovat. Zatím nemusím narukovat do Asadovy armády, protože studuji. Chci prostě jen normálně žít."
 
Druhý bývalý bojovník an-Nusry se představuje jako Hasan:

"Žili jsme ve východní Ghútě, byli jsme obyčejní civilisti. Pak nad Ghútou převzala kontrolu Svobodná syrská armáda (SSA). Začali nás, mladé muže, vyzývat, abychom se k nim připojili.
Řekli nám, že pokud se nepřipojíme, naše rodiny a přátelé prostě zmizí. Také jsem se k nim přidal.

Časem se situace začala měnit. Začali přicházet noví, zahraniční bojovníci.

Začala tam dominovat an-Nusrá.

Přišli do Ghúty a začali nás vyzývat, abychom se k nim přidali. Viděli jsme, že nějací lidé byli zavražděni přímo na ulici. Báli jsme se. A pak začalo docházet jídlo, nebyla práce a do toho na nás neustále tlačili, abychom se k nim připojili. Já řekl ne, že jsem ze Svobodné syrské armády. Ale pak, když jsem viděl, co můžou udělat, jsem se k nim přidal. Stejně jako většina bojovníků ze SSA. Prostě z materiálních důvodů, ale také ze strachu. An-Nusrá totiž začala popravovat ty, kteří se k nim odmítli přidat.

Když jsem ještě bojoval pod SSA, neměli jsme moc jídla a dostávali jsme málo peněz. Ale když jsem se přidal k an-Nusře, všechno se zlepšilo. Měli jsme peníze. Byl to obrovský rozdíl – SSA nám dávali 30 000 syrských liber měsíčně (přibližně 60dolarů). Jako bojovník an-Nusry jsem ale dostával za měsíc 200–260dolarů a dobré jídlo.

... Občas jsme bojovali i s jinými skupinami ve východní Ghútě, pak ale hlavně proti Syrské arabské armádě. V naší oblasti jsme měli i tři tanky, které an-Nusrá ukořistila Asadově armádě.

Připojil jsem se k an-Nusře, abych chránil svou rodinu. Mám dvě děti. A taky jsem potřeboval peníze, musel jsme rodinu zajistit. Kdybych se k nim nepřidal, zabili by moji rodinu a mě taky. Měli jsme povolený nějaký čas na odpočinek, ten jsem vždy trávil s rodinou. A pak jsem šel zpět do služby.

Měl jsem americkou zbraň M16, tu jsme dostal už od SSA a pak jsem si ji přinesl k an-Nusře. Se zbraněmi jsem se naučil zacházet už v armádě Bašára Asada, jako mladík jsem podstoupil povinnou vojenskou službu. Od an-Nusry jsem dostal speciální výcvik zaměřený na to, jak bojovat ve městě, mezi domy a jejich ruinami.

Učili nás to instruktoři ze Saúdské Arábie a Jordánska.

 

Část mé rodiny žila venku, mimo Ghútu, žili v Damašku pod kontrolou Asada. Dali mi vědět, že tu existuje program pro bojovníky, kteří se chtějí vzdát. Pokud složím zbraně a odejdu z Ghúty, nic se mi nestane.

Řekl jsem jim, ať mě zapíšou na seznam. Nejdřív jsem poslal pryč z Ghúty svoji rodinu. Pak jsem se vydal na útěk i já. Bylo to hrozně nebezpečné, protože an-Nusrá má všude snajpry, kteří stříleli po těch, kdo se snažili z Ghúty utéct. Někteří moji kamarádi na útěku zemřeli. An-Nusře jde hlavně o mladé muže, nechtějí jim dovolit odejít a rodiny tam pak zůstávají kvůli nim.

Když jsme z Ghúty utekli, nic se nám nestalo a
začali jsme žít normálně. Mám teď svůj obchod. Nemusel jsem ani nastoupit do Asadovy armády.

Nechali mi možnost volby."

 

-----

 

Děkuji M. Kutilové za tento článek, který opravdu nepotřebuje komentář.

Východní Ghúta byla osvobozena, nikoliv dobyta, a radikální islamisté byli vyhnáni, zatímco "běžným lidem" byla dána možnost žít normální život.

 

Turecko likviduje Afrín, a celý západ "šoupe nohama" a dívá se do země, zde.

A Izrael 50 let okupuje Východní Jeruzalém, a podporuje potichu Káidisty, opět celý západ "tiše šoupe nohama" a mlčí, zde a zde.

Osobně považuji US kampaň proti Sýrii za naprosto nehoráznou, Asad a Rusko dělají v Sýrii to samé, co my a USA v Iráku - nabídnou radikálům odchod, když odmítnou, tak jim házejí bomby na hlavu. To dělají i naše Albatrosy v Iráku, jak se chlubil nedávno pan Stropnický. Aleppo bylo ohromným centrem křesťanů, ISIS tam prováděl prakticky etnické čistky (viz blog níže, tam citace o tomto). Západní bomby v Rakká snad padaly na hlavu jen "džihádu", ruské a syrské bomby v Aleppu jen civilistům?

Roli Kataru, Saúdské Arábie, Turecka, Jordánska a Izraele považuji v té válce proti radikálním, násilným a k západu silně nepřátelským "džihádistům" za zločinnou.

Inscenovaný útok chemickými zbraněmi byl v zájmu jiných lidí, nikoliv Asada.

 

A US jestřábové v tažení proti Íránu rozhodně mojí podporu taky nemají, protože každý stát má právo na obranu (například vývojem balistických střel krátkého až středního doletu, podle geopolitické situace) a Írán jaderné zbraně nemá, nevyvíjí, a umožnil všechny požadované kontroly jaderných zařízení.

Žádat po Íránu, aby se vzdal "jakékoliv obrany", to nemůže nikdo objektivní považovat za možné, to je snaha dotlačit Írán k naprosté kapitulaci, na což žádný stát dobrovolně nikdy nepřistoupí - cílem není lepší mírová dohoda, ale KONFLIKT.

Ambice pana Netanjahua, aby US vojáci (v Sýrii) bojovali na Středním Východě za zájmy Izraele, je tak třeba odmítnout, a naopak dosáhnout dohody s Palestinci.

Snaha rozdrobit Sýrii je podle mezinárodního práva jasně zločinná, musí tam proběhnout po základní stabilizaci volby, následně ekonomická stabilizace, nikoliv válka a pak "US a spol." sankce proti (ve volbách zvolenému) prezidentovi.

Asad jistě má na rukou krev, to ale Turecko, Jordánsko, Katar a Saúdi také, takže čekám spíš fejk news hlavních médií o tomto (silně nevyvážené informace o zločinech jedné strany, za snižování zločinů té druhé strany).

Nemluvě o Rusku (zde novinky z G7), kde US jestřábové mají jasné touhy - viz starší video šéfa US Pentagonu Ashton Cartera, který za Obamy a Hillary Clinton horoval za válku.

Jakou roli v té "silové hře" hraje stav ekonomiky Ruska, USA a EU?

Pěkný článek o tomto pohledem z "druhé strany" zde.

 

Důvěra v média se propadá o 30%, píše ČRo o nové studii z Masarykovy university.

 

Mladí i staří, růst nedůvěry je zhruba stejný, poslední "kapkou" byla masová migrace.

 

Čím to asi může být, ten pokles důvěry, že?

Zkuste se zamyslet - od "WTC7" (US neokons to v PNAC nazývali "New Pearl Harbor"), přes Irák 2003 a Libyi, otázku "kdo střílel na Majdanu v r.2014", až po migraci a multikulturní utopii, prosazovanou nyní dokonce s vyhrožováním finančními sankcemi a soudy v EU, po mediální "masáže" proti politikům, tuto koncepci odmítajícím (od V. Orbána přes proti-migrační strany a prezidenty v mnoha dalších zemích).

A o tom "již neudržitelném světovém US impériu" píše Pat Buchanan v opravdu rozumně napsaném aktuálním článku zde, on rozhodně není "ruský agent", psával projevy Carterovi a Reaganovi a kandidoval dokonce i na US prezidenta.

Dluhy západních zemí (a jejich pokrytectví) nikomu nevadí (viz blog hned níže, a taky zde), ale novodobých "politruků" a placených ziskovek (nově nejen státem, ale i z EU, zde) máme nadbytek. Propagují novou utopii, o životě mnoha lidí bez práce, bez respektu k našim tradicím a hodnotám, to vše na náklady Evropanů.

Pravda a "střízlivý pohled" na naše i jiné (syrské, ukrajinské) problémy ale scházejí.

 

 

------

 

 

Volně související odkazy:

 

 

Pan historik Vondruška o migraci, z facebooku Tomáše Haase, zde.

 

- Velmi přesné, i solidarita má své podmínky.

Naši předci nebyli žádní blázni!!

I křesťanství mělo svou "násilnou" fázi, kdy vědci či "kacíři" byli tvrdě pronásledováni a zabíjeni. Není chybou islámu, že touto fází ještě neprošel, teprve vědecký pokrok, tlak na práva žen a modernizace posunou jednou toto náboženství k modernímu pojetí - žádná jiná rozumná cesta vpřed pro islám neexistuje, radikálové prohrají.

To ale neznamená, že budeme v Evropě tolerovat západní "sociální inženýry", kteří sem budou vozit ve velkém "příslušníky kmenů" se středověkými zvyky a mentalitou, viz Eritrea, Čad a spol., a budou tuto svou snahu "ničit naše evropské národní kultury a tradice" vydávat za rádoby solidaritu.

Takovou "toleranci" nemám v plánu uskutečňovat, pomáhat jim můžeme i jinak.

Je třeba se zamyslet, kam projekt EU vlastně směřuje a kdo ho reálně ovládá.

 

 

 

Euro-federalists financed by US spy chiefs

By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels

12:00AM BST 19 Sep 2000


DECLASSIFIED
American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement.

The documents confirm suspicions voiced at the time that
America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state.

One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services (OSS), precursor of the CIA.

The documents were found by Joshua Paul, a researcher at Georgetown University in Washington. They include files released by the US National Archives. Washington's main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe (ACUE), created in 1948. The chairman was Donovan, ostensibly a private lawyer by then.

The vice-chairman was Allen Dulles, the CIA director in the Fifties. The board included Walter Bedell Smith, the CIA's first director, and a roster of ex-OSS figures and officials who moved in and out of the CIA.
The documents show that ACUE financed the European Movement, the most important federalist organisation in the post-war years.

In 1958, for example, it provided 53.5 per cent of the movement's funds.

The European Youth Campaign, an arm of the European Movement, was wholly funded and controlled by Washington. The Belgian director, Baron Boel, received monthly payments into a special account. When the head of the European Movement, Polish-born Joseph Retinger,
bridled at this degree of American control and tried to raise money in Europe, he was quickly reprimanded.

The leaders of the European Movement - Retinger, the visionary Robert Schuman and the former Belgian prime minister Paul-Henri Spaak - were all treated as hired hands by their American sponsors. The US role was handled
as a covert operation. ACUE's funding came from the Ford and Rockefeller foundations as well as business groups with close ties to the US government.

The head of the Ford Foundation, ex-OSS officer Paul Hoffman, doubled as head of ACUE in the late Fifties.

The State Department also played a role. A memo from the European section, dated June 11, 1965, advises the vice-president of the European Economic Community, Robert Marjolin, to pursue monetary union by stealth.

It recommends suppressing debate until the point at which "adoption of such proposals would become virtually inescapable".

 

 

 

The European Union always was a CIA project, as Brexiteers discover

Ambrose Evans-Pritchard

27 April 2016 • 8:18pmBrexiteers should have been prepared for the shattering intervention of the US. The European Union always was an American project.

It was Washington that drove European integration in the late 1940s, and funded it covertly under the Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, and Nixon administrations.

While irritated at times, the US has relied on the EU ever since as the anchor to American regional interests alongside NATO.

 

... The Schuman Declaration that set the tone of Franco-German reconciliation - and would lead by stages to the European Community - was cooked up by the US Secretary of State Dean Acheson at a meeting in Foggy Bottom. "It all began in Washington," said Robert Schuman's chief of staff.

It was
the Truman administration that browbeat the French to reach a modus vivendi with Germany in the early post-War years, even threatening to cut off US Marshall aid at a furious meeting with recalcitrant French leaders they resisted in September 1950.

 

General Charles de Gaulle thought him an American agent, as indeed he was in a loose sense. Eric Roussel's biography of Monnet reveals how he worked hand in glove with successive administrations.It is odd that this magisterial 1000-page study has never been translated into English since
it is the best work ever written about the origins of the EU.

 

It is true that America had second thoughts about the EU once Europe's ideological fanatics gained ascendancy in the late 1980s, recasting the union as a rival superpower with ambitions to challenge and surpass the US.

John Kornblum, the State Department's chief of European affairs in the 1990s, says
it was a nightmare trying deal with Brussels.

"I ended up totally frustrated. In the areas of military, security and defence, it is totally dysfunctional."

Mr Kornblum argues that the EU "left NATO psychologically"
when it tried to set up its own military command structure, and did so with its usual posturing and incompetence.

"Both Britain and the West would be in much better shape if Britain was not in the EU," he said.

This is interesting but it is a minority view in US policy circles.

 

The frustration with the EU passed when Poland and the first wave of East European states joined the EU in 2004, bringing in a troupe of Atlanticist governments.

We know it is hardly a love-affair. A top US official was caught two years ago on a telephone intercept dismissing Brussels during the Ukraine crisis with the lapidary words,
"fuck the EU".

Yet the all-pervading view is that the Western liberal order is under triple assault, and the EU must be propped up - much as Britain and France propped up the tottering Ottoman Empire in the 19th, and wisely so given that its slow collapse led directly to the First World War.

 

 

 

 

Pár inspirativních otázek v souvislosti s těmi dvěma texty výše:

 

- Chtějí USA pouze Evropu podléhající jimi řízenému NATO?

- Bude mít NATO brzo dvě velitelství, US a Evropské, tedy US velitelství bude řešit "Pacifik" (Čínu a spol.), zatímco Evropské velitelství Rusko?

- Jakou roli měly evropské státy ve vztahu k Británii, profitovali na nich Britové? Kdo nejvíc vydělal na první a druhé světové válce - americké finanční elity?

 

Francie a Británie jsou spolehlivě "podchyceny" finanční nadnárodní elitou:

Francie se například nechtěla stáhnout v r.1923 z Porúří, ale byla tu hrozba neposkytnutí půjček, tak byla nucena se stáhnout. Nechtěla po válce spolupracovat s Brity v EU, ale byla tu hrozba ztráty "Marshall fondů" (Dullesových fondů) z USA.

Role Francie je tedy jasná, nerozhoduje o ničem, ale slaví "kosmopolitní ideály" volnosti (od pravidel předků?), rovnosti (všichni mají práva, i když nás nenávidí?) a bratrství (rušení hranic států?), spolu se Švédskem je spíš "socialistickou dílnou" kosmopolitů (globalistů "světové socialistické multikulturní revoluce"), kde se zkouší, co společnost unese od "sociálních inženýrů".

Británie se postupně od 1. sv. války vzdávala svého postavení, protože neměla finance. Jako by její účel byl splněn, když r.1947-8 vznikl stát Pákistán a stát Izrael. Od r.2000 vidíme naprostou ztrátu strategického myšlení (viz Blair a válka v Iráku 2003), kdy T. Blair slepě následoval G. W. Bushe jr., aniž by se zajímal o názor odborníků (to je citace z britské zprávy o té válce, nazvali ji strategickou chybou, odstranění Saddáma Husajna podle nich spustilo nárůst terorismu po celém světě, hlavně pro vznik ISI - Islámského Státu v Iráku, později i v Sýrii - ISIS, což spolu s nárůstem moci byrokratů v EU vedlo k brexitu).

 

Jaká je ale role Německa v Evropě?

Je rolí Německa (a proto US po válce vytvořené EU), aby vždy zamezilo růstu "kontinentální Evropy" tím, že bude nepřátelské vůči Rusku?

Změnilo se na tom něco po pádu totalitního režimu v Rusku, po r.1991?

Proč mají USA stále tak velké voj. jednotky v Německu?

A co by znamenal vznik "EU armády"?

Zamezí tomu spolehlivě Francie, jako vždy bezchybný US a britský "lokaj"?

Chápou Němci, že všechny jižní státy EU mají s eurem ohromné problémy?

 

Přinesla by Němcům spolupráce s Ruskem ohromnou prosperitu?

Kdo jim brání v té spolupráci?

 

Kdo bude těžit ze strádající Evropy, oslabované sankcemi proti Rusku a migrací?

Stojí Německu a Francii ti Ukrajinci za to?

A proč vlastně EU stála o Ukrajinu? Aby byly USA a Britové spokojení (viz "fuck EU" v druhém článku, citace US neokonů z průběhu ukrajinské krize, začaté ovšem "plánem přidružení Ukrajiny - toho času prakticky už v bankrotu - k EU")?

Proč stála EU o tak problémovou zemi, co tím vlastně strategicky sledovala - sledovala hlavně US zájmy (způsobit problémy Rusku) nebo skutečné zájmy evropských daň. poplatníků?

Tady je snad odpověď snadná, rozhodně jim nešlo o prosperitu, dokonce si přáli konflikt, všechny "finanční páky" na Ukrajinu měly Německo, Francie a USA v ruce, bylo snadné donutit je k předčasným volbám, garantovaným EU diplomaty.

Ale někdo si to nepřál, jako si dnes nepřeje mír v Sýrii.

 

Kdo řídí a platí migraci a proč?

Jakou roli má Pařížská klimatická dohoda z r.2015 a chystaný Globální pakt o (klimatické a ekonomické) "legální a pravidelné" migraci pod OSN?

Jde o plány racionální, nebo skrytě působící proti národním státům,

ve prospěch konsolidace moci globální finanční elity?

Kde má tato elita své centrum a kdo doopravdy řídí EU?

 

 

 

BL, 29. 5. 2017:

Německá kancléřka v neděli řekla, že Evropa musí najít vlastní cestu, protože USA a Británie už nejsou spolehlivými partnery.

"Časy kdy jsme mohli spoléhat na jiné nás pomalu opouštějí, to jsem zakusila v nedávných dnech," prohlásila Merkelová na kampaňovém shromáždění v Mnichově.

Odkazovala na neuspokojivý summit G7 na Sicílii, který v sobotu skončil rozdělením demokratických mocností.
Nejzřejmější byl spor "šest proti jednomu" ohledně lidské hrozby globálnímu klimatu.

I když Británie souhlasí s evropskými spojenci ohledně potřeby boje s klimatickou změnou, její rozhodnutí opustit EU také znamená, že v řadě témat půjde vlastní cestou.

Americký prezident Donald Trump, který vedl kampaň ve znamení popírání globální změny klimatu - označuje ji za hoax spáchaný Číňany - odmítl spolu s šesti partnery znova zdůraznit podporu Pařížské dohodě z roku 2015, která směřuje k omezení emisí skleníkových plynů kvůli snížení nárůstu teplot.

"Z toho důvodu," pokračovala Merkelová, "mohu jen říci:

My Evropané opravdu musíme vzít naše osudy do vlastních rukou."

(viz i DW zde)

 

 

Nová iniciativa Německa má přesměrovat peníze (fondy EU) ze střední a východní Evropy k jižním státům EU, ale bude tato "kamufláž" stačit? V Itálii uspěly "nesystémové strany", v Maďarsku také, atd.

 

Dodám k tomu:

Nenastal čas na zásadnější rozhodnutí, pro vyřešení Ukrajinské krize a obnovení vztahů s Ruskem?

Příkopy někdo hluboce vykopal, to je jisté. Nejdřív vznikl zcela zbytečný konflikt (EU a USA měly páky na jeho rychlé uklidnění), pak z něj vznikly různé "komplikace" (MH17), vždy "jako na zavolanou" pro zabránění smíru. Pak další osočování po vstupu Ruska do Sýrie v r.2015, dnes to vrcholí vyhoštěním mnoha diplomatů na naprosto vágních důvodech, "divadelními" útoky v Sýrii, ten tlak je ohromný a jistě někam směřuje - podle mě k vypovězení dohody s Íránem a "k provokaci investic" do US zbraní v Evropě.

Pochybuji, že paní Merkelová má politickou i lidskou kuráž se těmto silám postavit.

Pak se totiž objevují obvinění vůči německým automobilkám, bankám, projektu Nord Stream II, atd. To jsou jistě jen náhody.

A Němci bohužel opakovaně nevynikají v strategickém uvažování, i když mají sami o sobě velmi vysoké mínění.

No, na národ, který prohrál dvě ohromné války, se jim daří skutečně velmi dobře - co za to asi museli Němci poskytnout?

"Ticho", když US banka (Goldman Sachs) falšovala statistiky Řecka nebo "ticho", když US špionážní agentura NSA odposlouchává německou kancléřku?

Ne, bohužel, Německo zdá se nemá žádnou kuráž ty problémy seriózněji řešit.

 

A Rusko (aktuální ruský článek k Sýrii je v češtině zde, jistě jde "o propagandu", ale suďte raději sami) dluhy u MMF a Světové banky už žádné nemá, vláda dluží asi jen 20% k HDP, na druhou stranu je Rusko ekonomicky a vojensky (kromě jaderných zbraní) poměrně malé - rozhodovat se tak asi bude (i o Evropě) na asijských ekonomických fórech, než přispěním chytré politiky Německa a Francie, o Britech nemluvě.

"Bože, jak hluboce lze klesnout", pánové a dámy (nejen) v Británii, musím říct o dění po roce 2013.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSKO JE POPISOVÁNO ZÁPADEM JAKO "BARBARSKÁ ZEMĚ,

KTERÁ CHCE UCHVÁTIT OKOLNÍ STÁTY".

JENŽE INFORMACÍ OD ROKU 2001 JE DOSTUPNÝCH UŽ TOLIK,

ŽE SE MUSÍME PTÁT, CO STOJÍ V KOŘENECH TÉTO PŘEHNANÉ

ZÁPADNÍ PROPAGANDY?

JDE O SUROVINY, BYZNYS, NEBO JEŠTĚ NĚCO VÍC?

 

18. dubna 2018

(22. 4. obsáhle aktualizováno)

 

doplněn hlavní zdroj - Foreign Affairs, 20. 4. 2018:

How Reflexive Hostility to Russia Harms U.S. Interests

Washington Needs a More Realistic Approach

By Emma Ashford

 

 

 

 

motto

Bez diskuse a kritiky nemůže uspět žádná správa země, žádná republika nemůže přežít.

To je důvod, proč athénský zákonodárce Solon prohlásil za zločin, pokud se odstoupí od diskuse, pro všechny občany.

To nemám v úmyslu dopustit, v rámci mých pravomocí. Ale v této době studené, nevyhlášené války, vás (tisk a média) chci požádat, abyste vážili "co je zpráva", a "co je zveřejňování informací, které mohou ohrozit národní bezpečnost".

Nechci zavést žádný nový cenzorský úřad, žádné nové stupně utajení, nežádám vás ani o podporu administrativy, vůči jejím možným omylům. Omyl se stává chybou teprve tehdy, pokud ho odmítneme napravit. V naší společnosti smí být utajována jen velmi malá část věcí, souvisejících s národní bezpečností.

Toto vážné dilema nemá žádné snadné řešení. Novináři jsou svobodní, podle prvního a zásadního dodatku ústavy, nikoliv aby zdůrazňovali  především různé malichernosti, dávali veřejnosti "co chce slyšet", ale abyste informovali, poskytovali informace a prostor pro úvahy o našem světě a vztazích v něm.

S vaší pomocí tak i v této nesnadné době zůstaneme tím, pro co jsme byli zrozeni,

tedy svobodnými lidmi.

 

J. F. Kennedy, 27. dubna 1961, Waldorf-Astoria hotel, NY City

promluva k zástupcům médií (významně kráceno, plně zde)

 

 

 

1. PROPAGANDA OR NOT?

(Propaganda nebo ne?)

 

"Příklady z r.2016 (viz dále) dávají nahlédnout na současné události v Ghútě lepší optikou, vše se totiž neustále - až absurdně - opakuje."

Tehdy to byl prý letecký útok na humanitární konvoj, nyní prý útok chem. zbraněmi. Stále vypjatější osočování Ruska je ale už vysoce problematické.

Jak píše hlavní zdroj - osočování Ruska plyne z konfliktu na Ukrajině a domnělého ovlivnění US voleb, což vedlo k sankcím, dodávkám smrtících zbraní na Ukrajinu a mediálním vyjádřením o tom, že "Rusko ohrožuje demokratické procesy v USA". To vše ale významně zhoršuje vztahy obou velmocí (USA a Ruska), často ale kvůli zemím, kde USA nemají své strategické zájmy (např. viz Ukrajina).

Toto stupňující se nepřátelství hrozí větším konfliktem, který přitom není v zájmu USA, píše autorka, a doporučuje realističtější přístup k Rusku, pro zlepšení vztahů.

 

Ono se na tu"pro-ruskou propagandu" zdá se v Evropě svede i to, co s ní nesouvisí.

Tedy například neschopnost Bruselu chránit hranice EU, dodržovat vlastní závazky včetně těch ekonomických, respektovat oprávněné výhrady občanů.

Viz aktuální článek na Neviditelném psu - O boji o svobodu slova.

"Válcování názorů" občanů i v otázkách migrace podle mě významně poškodilo pověst hlavních médií, stejně jako hrubě zavádějící informování o tom, kdo přesně spustil problémy na Ukrajině, kdo je ten agresivní.

Rusko by prý "stále mohlo přepadnout pobaltské státy a Moldávii",

zaznělo například 11.11. 2016 na čt24, pořad "interview" (čas videa 22:20-22:50).

Moderátorka se ovšem ani nezeptala - máte důkazy pro toto tvrzení?

 

Neboť například francouzské zdroje (tajných služeb) vloni potvrdily, že Rusko o invazi na Ukrajinu nikdy ani neuvažovalo a nepřisouvá k hranicím armádní invazní jednotky (což lze velmi dobře rozpoznat ze struktury těch vojsk, zázemí, atd.), ale pouze obranné (cílem není "invaze a okupace území", ale pouze pomoc rebelům, aby nemohli být postříleni ukrajinskými vojsky).

Tato země - Ukrajina - zbude navíc na krku EU, to je bohužel zcela jisté, a právě významné omezování práv menšin tamními radikálními nacionalisty vedlo k separatistickým akcím východních regionů. 

 

Takže na co že si hlavní média stěžují?

A na co že si stěžují občané Česka a EU zemí?

A na co si stěžují občané USA?

 

 

Ač jsem Rusko opravdu nikdy nijak zvlášť neobdivoval,

je mi z té EU proti-ruské propagandy už opravdu poněkud blivno.

Právě zcela nestoudná podpora násilného puče na Ukrajině (den po uzavření a garantování dohod EU a Ukrajiny o předčasných volbách) a neochota vyšetřit, kdo střílel těm lidem do zad, spustily tento blog a můj vážný zájem využívat svobodu projevu zcela seriózně, ale také nově zcela na maximum, neboť považuji situaci v EU a její současnou politiku za zcela neúnosnou.

Přitom diplomaté EU garantovali předčasné volby (mírové řešení) a měli v ruce, spolu s USA, dominujícími v MMF, všechny "finanční páky" na nacionalistické vzbouřence - snadno je mohli donutit akceptovat volby (nikoliv US neokony připravený konflikt, vnucený Evropě a hlavně Ukrajincům, pro vytvoření potíží pro Rusko, což mělo oslabit pozici Putina v Rusku).

Tato "hra" není zcela černobílá, samozřejmě že i Rusko v ní má svůj podíl a zájmy, ale média a někteří politici se rozhodli, že "ty hlupáky" (vlastní občany) zválcují "natvrdo". Snad ve stylu podobném práci (nejen) ukrajinských nadnárodních oligarchů, a také s křivením faktů?

 

Citace z US povolební diskuze v médiích:

iDNES

Profesor historie Allan Lichtman jako jeden z mála předpověděl vítězství D. Trumpa

v amerických prezidentských volbách. Lichtman také dodal, že:

"...za Trumpovo vítězství nemůže být viněna Hillary Clintonová a její kampaň.

Bylo rozhodnuto většími silami, které utvářejí americkou politiku."

 

Facebook Tomáše Haase (Čecho-Kanaďan, bývalý poradce V. Klause), EuroZpravy

"Neprolijeme ani kapku krve a neutratíme ani jeden dolar, pokud nevíme proč, za co a pokud nevíme s alespoň minimální jistotou, jak to dopadne. Žádná vojenská dobrodružství, žádné nebezpečné provokace s neurčitým výsledkem a
žádné zneužívání amerických ozbrojených sil pro politické hrátky evropských spojenců."

Řekl Samuel H. Clovis , vysokoškolský profesor, republikán z Iowy, penzionovaný plukovník letectva, na jednání s evropskými lídry a diplomaty.

Jeden z mála Trumpových asistentů a poradců, který má Trumpovo zmocnění za něho hovořit o otázkách obrany a bezpečnosti, vysvětlil německému velvyslanci Petru Wittigovi, že americká zahraniční politika bude
striktně sledovat americké zájmy a obranné zájmy po válce založených aliancí, jakou je NATO, ne pro žádné jiné zájmy - připomíná Tomáš Haas.

 

 

Příměří nebo útok, kdo za tím stál?

Když bylo v r.2016 u Aleppa dohadováno příměří v Sýrii, bylo představováno (dokonce v českých hlavních médiích) jako něco, co je myšleno naprosto vážně.

Následoval ale v září r.2016 útok Američanů na jim jistě velmi dobře známé pozice Syrské (vládní) armády na strategickém vrchu, obklopeném útočníky Daeše a spol, to celé bylo prý způsobeno domnělým útokem Asada na humanitární konvoj, vezoucí zásoby do Aleppa (klíčového města, jehož dobytí vládními vojsky se považuje za bod obratu války v Sýrii).

iDNES, 22. září 2016:

Víkendové americké nálety na syrské vojáky, při kterých zahynulo přes šedesát lidí, byly podle syrského prezidenta Bašára Asada úmyslné a trvaly hodinu. Prezident v rozhovoru s agenturou AP rovněž obvinil Spojené státy ze zhroucení příměří, které Američané předtím vyjednali s Rusy.

Asad rovněž uvedl, že válka, která vstoupila do šestého roku, se pravděpodobně "bude protahovat" kvůli pokračující podpoře, kterou jeho odpůrci získávají ze zahraničí.

Spojené státy "nemají vůli připojit se" k Rusku a bojovat společně proti islamistům v Sýrii, prohlásil rovněž syrský prezident v interview, které bylo natočeno ve středu v Damašku. Asad rovněž odmítl, že by syrská či ruská letadla v pondělí zasáhla konvoj s humanitární pomocí u Aleppa. Při útoku tehdy zahynulo přes 20 lidí.

Spojené státy vyjádřily o víkendu politování nad smrtí desítek syrských vojáků a incident označily za "neúmyslný". Američané tvrdí, že se domnívali, že bombardují pozice teroristické organizace Islámský stát (IS).
Na útoku se podílela i Británie. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) přišlo ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur o život dokonce nejméně 90 syrských vojáků.
 

 

Bílé přilby.

Podle ruských a syrských zdrojů - oproti původním prvním zprávám - nešlo při útoku na humanitární konvoj o útok letecký, nenašly se žádné krátery po pumách, žádná typická rozlomení aut, nic, jen stopy po požáru - na záběrech US vládou podporované organizace Bílé přilby, která dlouhodobě působí v oblastech tzv. "umírněných" rebelů.

Novinky, 20. září 2016: Rusko popřelo, že by jeho letadla nebo stroje syrské armády zaútočily na kolonu nákladních automobilů s pomocí OSN jihozápadně od Aleppa. Podle mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenka videa aktivistů jasně prokazují, že konvoj nebyl napaden ze vzduchu. Podle něj začal náklad na vozech hořet. Naznačil, že byl záměrně zapálen. USA večer oznámily, že konvoj zasáhla ruská letadla
 

Zlé jazyky tvrdí, že Bílé přilby jsou krycí organizací pro tajné CIA poradce, zde , až příliš spolupracující s frontou Nusra aneb Al Káidou (a prý s několika "umírněnými" vzbouřenci).

Nechtěně to v dubnu 2016 potvrdily bezpečnostní složky USA, které zařadily šéfa Bílých přileb na seznam lidí podporujících terorismus a nevpustily ho do USA, kde měl převzít cenu "za humanitární práci".

Chaos různých služeb v USA (kdy jedna Bílé přilby podporuje, zatímco jiná je považuje za lidi spolupracující s teroristy) komentovaly NYTimes (zde) i mluvčí ministerstva zahraničí USA.

Kuriozní vysvětlení Marka Tonera, tiskového mluvčího amerického ministerstva zahraničí, k celé kauze deportace šéfa Bílých přileb z USA - ZDE:

"Na jakoukoliv osobu podezřelou ze vztahů nebo vazeb s extrémistickými skupinami, o které máme důvod se domnívat, že může být bezpečnostní hrozbou pro USA, bychom reagovali odpovídajícím způsobem. Ale to neznamená, že odsuzujeme, nebo že bychom odřízli vazby se skupinou, pro kterou osoba pracuje."

 

"Chybný" úder mezinárodní koalice na pozice syrské armády může přijít Ameriku velmi draho, píše publicista časopisu The American Conservative, Daniel Larison - here:

Had the administration acted as Boot wanted, Syria and Russia would have had to conclude that the strike was intentional, and that would have sharply raised tensions and absolutely doomed any chance of reaching a diplomatic settlement.

 

 

CO TEDY STÁLO ZA TÍMTO ZMAŘENÍM VÁŽNĚ ZAMÝŠLENÉHO PŘÍMĚŘÍ,

CO DNES STOJÍ ZA SOUČASNÝM ÚTOKEM USA, BRITŮ A FRANCIE?

Podle mnohých jde o konflikt lidí v USA, mezi křídlem, které se snažilo o jisté prvky rozumné politiky (např. dohodu s Íránem, proti dravcům Izraele), křídlem, které podle dnes již legendární zprávy investigativního novináře Hershe zabránilo v r.2013 zničení Sýrie útokem USA, který měl proběhnout na základě zfalšovaných důkazů o použití chemických zbraní poblíž Damašku (za útokem bylo tehdy Turecko, které chtělo zatáhnout USA do konfliktu, ve prospěch svých zájmů - ovládnutí částí území Sýrie, viz minulý blog a citace listu DW),

...a mezi křídlem (nově obsazeného velení) Pentagonu, které si přeje pokračování války a horuje za tvrdou linii - kde Rusko je nepřítel, stejně jako Asad v Sýrii a také samozřejmě smlouva s Íránem je pro ně nepřijatelná. Viz zdroj NY Times:

NY Times - zde, české zdroje zde:

Zatímco oficiálně je pokračující utajování smlouvy vysvětlováno snahou "soustředit se na plnění dohody", důvěryhodněji znějí poukazy na hluboký rozkol mezi americkým ministerstvem zahraničí a Pentagonem – zatímco John Kerry s Barackem Obamou by rádi kariéru v této administrativě završili mírovou dohodou, ministr obrany Ashton Carter vnímá Rusko jako jasného nepřítele, díky jehož "hrozbě" dostává Pentagon další a další miliardy dolarů ze státního rozpočtu, a možná by rád navíc ve funkci pokračoval i za Hillary Clintonové v Bílém domě, k čemuž se mu mír s Ruskem pranic nehodí, neboť Hillary válku v Sýrii oznámila už koncem července. Odtajněná dohoda (*USA a Ruska o Sýrii) by tak jen ještě více zkomplikovala předvolební chaos v USA a roztříštila řady obou politických stran.

Rusko si v každém případě stěžuje, že americká strana ani týden po podpisu dohody nezačala plnit žádný z dojednaných bodů, což je prý také hlavní důvod, proč Rusko prodloužením příměří o další tři dny zkouší dát Spojeným státům víc času. Syrská armáda se ve čtvrtek mezitím podle dohody stáhla od dálnice Castello, která je hlavní zásobovací tepnou pro Aleppo, nicméně o den později znovu zaujala své pozice, protože "umírnění" džihádisté pokračovali v útocích, a tak OSN pomoc do Aleppa stále odkládá – má sice záruky bezpečnosti ze syrské strany, ale nikoli od rebelů, kteří humanitární pomoc dál blokují.

 

MOSCOW, September 13. /TASS/. Moscow is for the publication of its agreement with the United States on Syria and for seeking its approval by the UN Security Council without any amendments, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said.

 

... a zde, souhrn z 29. 9. 2016 - zde:

...třeba propagandistická hra kolem Aleppa je fakt už silná káva: Západ – to je ta demokratická část světa, co tak bojuje proti tomu terorismu, víte? až hystericky brání oddíly džihádu ve východní části města, kde je značná část obyvatel fakticky držena jako živé štíty, a zcela přehlíží rakety a dělostřelecké útoky džihádu, které zabíjejí ve "zbytku" města, v němž žije přes milion lidí včetně normálních sunnitů, alávitů nebo třeba křesťanů a Kurdů.

 

/* Situace v Ghútě u Damašku v dubnu r.2018 je až absurdně zcela identická. /

 

 

Rusko asi musí být nepřítel - to je v zájmu jistých lidí v USA.

Proč?

Tání Arktidy spouští závody o suroviny v severním moři, kde má Rusko dlouhou hranici a tudíž velké nároky (zde).

Také se Rusko po Jelcinově krachu v r.1998 zvedlo a od roku 2004 se stabilizovalo, nyní dokončuje svůj obrat. Namísto "laciného zdroje zisku západu" se stalo až příliš sebevědomým státem, pro jisté obchodníky západu.

Západ přehlížel problémy rozpadu velmoci a vzestupy nacionalismu v bývalých sovětských republikách, zohledňoval zde především svoje zájmy.

Narozdíl od zemí bývalého východního bloku, např. Slováků, kterým bylo umožněno pokojně založit vlastní stát, tak Jižním Osetincům to povoleno nebylo, byť zde bylo referendum - viz ČT v r.2008 ZDE, a válku v Gruzii v r.2008 začali podle vyšetřovatelů EU Gruzínci - viz ČT v r.2009 ZDE, podle zástupce Ruska v OSN Čurkina navíc ve spolupráci s US poradci, kteří odjeli ze země den před útokem (8. 8. 2008 ve tři ráno začal útok Gruzie, viz blog č.1, odkazy Spiegel a další zde).

 

ČT, 8. 8. 2008

Tbilisi - Jižní Osetie vyhlásila na počátku 90. let 20. století nezávislost na Gruzii a po krátké válce se dostala mimo vliv Tbilisi.
Od té doby usiluje o nezávislost, oficiálně však dál zůstává autonomní oblastí Gruzie. Gruzínský prezident Michail Saakašvili po nástupu k moci v roce 2004 slíbil, že zemi znovu sjednotí. Rusko, které oficiálně svrchovanost regionu neuznává, ale významně ho podporuje, postoj Tbilisi kritizuje jako přípravu na krveprolití. Ve dvou referendech, leden 1992 a listopad 2006, se většina hlasujících vyslovila pro nezávislost na Gruzii.

 

ČT, 30. 9. 2009:

Brusel – Expertní komise Evropské unie dnes zveřejnila závěry zprávy o loňském pětidenním rusko-gruzínském konfliktu. Dokument označil za viníka rozpoutání války Gruzii. Její jednotky loni 7. srpna pronikly (*eufemismus ČT - jednotky pronikly a začaly v noci střílet na spící lidi hlavního správního města oblasti, Tchinvali) na území separatistického regionu Jižní Osetie, následně do konfliktu vstoupilo i Rusko, které vyslalo do regionu svou armádu.

 

 

Válka v Jugoslávii byla důkazem, že US politika bombardování nic dobrého nikdy nezaloží (zde).

Přes Gruzii jsme se dostali až k projektu Ukrajina - tu nazval šéf US nadace NED (financované přímo US Kongresem) v r.2013 "největší výhrou, neboť může vést až k pádu Putina" (zde). Opět jde o zcela typický přístup USA a západu k složitým problémům po rozpadu bývalého sovětského bloku.

Cílem tohoto nepřátelství má zdá se být - kromě udržení US světové dominance v novém století, viz US neokons projekt PNAC - i udržení silného proudu dolarů na navyšování zbrojních rozpočtů v USA a tím zisků vybraných lidí. /zde /

 

 

 

2. PŘÍČINY VÁLEK

Jenže když tedy reálně nejde o akci "rozpínavého Ruska" (jak se nám snaží velmi primitivně namluvit u nás například pan Gabal, ale rozhodně je spektrum těchto "mluvčích" mnohem širší), co vede Euro-Atlantickou civilizaci k tolika válkám, od roku 2001? Kde je tedy ta chyba v pochopení podstaty problému?

Pokud vynechám první válku v Iráku (1991) a válku v Bosně a Hercegovině (Kosovo, 1999), pak od roku 2001 tu máme války:

- v Afghánistánu (2002, kde měl být bin Ládin, většina útočníků z 11. září 2001 pocházela ale ze Saúdské Arábie)

- v Iráku (2003, kdy G. W. Bush jr. prosadil zcela falešnou tezi o hrozícím použití ZHN, zde, zde)

- v Gruzii (2008, vyšetřovala to EU, Heidi Tagliavini prokázala, že válku začala násilná akce Gruzie, zde a zde, zde)

- v Libyi (vrchol v r. 2011, kdy Hillary Clinton prosadila falešnou tezi o hrozící genocidě v Benghází)

- v Sýrii (vrchol v r.2013, kdy hrozilo bombardování syrských vládních jednotek US armádou, po falešném útoku chemickými zbraněmi - dnes už víme, že u Damašku útočilo Turecko, ne Bašár Asad)

- v Gaze (r.2014, akce usmrtí na 1600 civilistů, z toho 428 dětí, prakticky zničí infrastrukturu státu, viz 32.min odkazu a jasné vyjádření místního zástupce OSN)

- na Ukrajině (2015, kde se jednání o přistoupení země k EU proměnilo v ozbrojený puč, více zde)

- v Jemenu (2015, kde koalice Saúdské Arábie a US výrobců zbraní podle OSN týrá hladem a hlavně kazetovými bombami - tedy vyhlazovací válkou - místní obyvatelstvo, jde o proxy válku Saúdů a Íránu).

 

Vidíme, že VŠECHNY TYTO VÁLKY jsou velmi problematické, to jak z hlediska odůvodnění - kde jednoznačně a opakovaně došlo k vážnému porušení mezinárodního práva, tak z hlediska provedení a především výsledků (jejich cílů).

Je jedno, zda shlédnete britský dokument Ross Kemp in Gaza, nebo zda si přečtete článek o tom, jak Izrael vyzýval k bojkotu financování Mezinárodního soudu v Haagu, když se na něj chtěli obrátit Palestinci..., nebo zda budete do hloubky studovat lži Bushe mladšího o zbraních hromadného ničení v Iráku, lži Turecka o tom, kdo útočil chemickými zbraněmi u Damašku v Sýrii nebo lži Hillary Clinton o tom, zda hrozila genocida v Libyi (kde potenciálně byla ohrožena pouze skupina wahhábisty financovaných rebelů, počet obětí zásahu vládních jednotek proti jejich ozbrojené akci byl 400, což se prostě nedá ani při nejlepší vůli označit za počátek "hrozící genocidy", lživé zprávy Hillary v odkazech výše vyvrátili dokonce přímo zástupci Pentagonu).

 

Je dokonce jedno, že Michael Flynn, bývalý šéf

US vojenské rozvědky DIA (2012-2014),  řekl:

"Jestliže války proti terorismu nepřinesly snížení počtu teroristických hrozeb, ale odhadem jejich zdvojnásobení, pak je něco zcela chybného v naší strategii."

"Investujeme do více bomb, více dronů, více vojáků, ale armáda je jen malou částí celkové strategie, tedy malou (zcela represivní) částí, která má zločince přivést do vězení nebo je zabít."

"Ale pokud současně neinvestujeme do řešení množství dalších otázek, jako je chudoba v těch zemích, příčiny tamních konfliktů, tvoření stabilní ekonomiky, což je práce na léta, pak nemůže dojít ke zlepšení tamní situace. Já jsem byl odpovědný za část vojenského řešení, ale nevidím ty další součásti strategie."

 

- Stále jde o zcela chybný pohled na příčiny současného problému.

 

 

 

3.  MY SAMI jsme příčinou našich problémů, které jsou vyjádřeny především úpadkem schopností našich institucí, neuvěřitelnou výší stále rostoucích dluhů, korupcí státní správy (a justice) a současně tendenčností našich "nezávislých" médií.

 

Začneme-li zjišťovat, proč se vedou tyto války, dojdeme k celému komplexu dlouhodobě neřešených (a mediálně skrývaných) problémů.

Od utajování informací státní správou před občany - viz třeba způsob projednávání TTIP dohody nebo přístup k těm, co oznámili velkou korupci, spojenou s financováním stran, dojdeme k oligarchizaci demokracie v USA i Británii - ztrátě soudnosti elit, jejich pohodlnému životu na stále větší dluh,

k nezvládnuté proměně koloniálního světa v moderní civilizovanou společnost.

 

Tak například v r. 2015 o tom píše německý SPIEGEL ONLINE, 10. září 2015:

America's Oligarch Problem: How the Super-Rich Threaten US Democracy.

Jak super-bohatí američtí oligarchové ohrožují US demokracii.

Spiegel vidí také problém v (nadnárodních) super-boháčích a jejich vlivu. Podle SPIEGEL buď významně ovlivňují, kdo bude zvolen US prezidentem, nebo dokonce přímo na prezidenta USA nyní kandidují. Problematické je podle nich i rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z r.2010, které odstranilo jakékoliv limity tohoto podplácení.

 

 

DLUHY

Nejhorším projevem začínajícího úpadku "vyspělé západní civilizace" - bývalé západní koloniální říše - jsou ovšem zcela nezvládnuté dluhy (zde).

FORBES, 20. sept. 2011 - The Fed's $16 Trillion Bailouts Under-Reported

For Sanders, one thing is clear: "The Federal Reserve must be reformed to serve the needs of working families, not just CEOs on Wall Street."

BLOOMBERG, 11.dec 2011 - Fed’s Once-Secret Data Compiled by Bloomberg Released to Public

 

Konsolidovaný státní dluh Spojených států - v bilionech dolarů (angl. trilions - tn).

Jeho růst začal po 11.9.2001, kdy G.W.Bush ml. odstartoval svou "válku proti terorismu" (ta měla být financovaná celá z výnosů z prodeje tamní ropy, což dávno neplatí).

 

pan Jim Rickards, 30let na Wall Street, poradce vlády, říká ZDE:

"skutečná výše nekrytých závazků je 127 bilionů USD, nikoliv 18 bil USD"

(anglicky "127 trilions USD").

Unfunded Liabilities - další nekryté závazky vlády mimo oficiální vládní dluh, jako jsou různé programy pro válečné veterány, závazky zdravotních fondů, sociálního pojištění státních US zaměstnanců, programy výzkumu a vědy, atd., viz přehled v US debt clock, zde.

Globální (světové) HDP je podle Ricardse asi 73bilionů dolarů (trilions anglicky). Ovšem na "derivátových" finančních trzích se točí 710 bilionů US dolarů, což nasvědčuje vysokému nadhodnocení různých akcií a jejich derivátů, tato bublina je před krachem chráněna už od r.2015 skrytými nákupy (umělým zájmem) centrálních bank, které tajně nakupují akcie a deriváty (také dluhopisy států) a tím oddalují  novou krizi - odstartování prudkého pádu cen - čímž ale ta "bublina" stále roste - nemizí, až krize začne, bude o to horší.

Další důvod k válce?

Víc viz minulý blog a tam text Ilony Švihlíkové z r.2014 - hra s ohněm, dnes vysoce aktuální.

 

 

Například tady v Evropě média jen velmi tiše informují o tom, že šest největších italských bank mělo v lednu 2016 obrovské problémy s toxickými úvěry. Běžná výše je kolem 2-4 procent, ovšem tyto banky měly 17procent toxických úvěrů, což odpovídá asi 200mld eur deficitu, to vše při státním dluhu Itálie přes 135 procent HDP !!!

Banky byly v lednu z malé části (17mld euro) potichu oddluženy (což prý provedli soukromí investoři, rok poté už natvrdo stát z peněz daň. poplatníků - ta první milosrdná lež vzbuzuje pachuť daňových poplatníků - asi ne nadarmo je šéfem Evropské centrální banky ECB Ital Mario Draghi, bývalý šéf Goldman Sachs, z éry falšovaní řeckého dluhu), a dokonce Itálie si na orgánech EU vymohla, že se může dále zadlužovat (výměnou za tichý souhlas s 3mld dotací Turecku na řešení imigrantské krize, což Itálie blokovala, aby získala páku na EU).

 

USA mají dnes přes 105 procent HDP dluhu (celkově nesplatitelných 19bil USD), k tomu další nepokryté závazky v bankách a vládních programech ve výši 96bil USD - jako je mnoho fondů pro veterány z válek, státní zaměstnance, politiky zdraví, vědy a školství (financování programů), dluhy za hypoteční krizí (banky Fennie Mae a Fraddie Mac), celý seznam najdete na internetu (US debt clock, také zde) nebo v článcích Jim Rickardse, poradce CIA a Pentagonu v ekonomických otázkách (specialista z Wall Street s 35lety praxe, viz jeho kniha Smrt peněz).

 

Státu a občanům zůstávají dluhy a oblasti po válkách v chaosu,

zatímco malá skupina lidí v každé hospodářské krizi a válce bohatne.

 

Že se demokracie proměňuje v oligarchický systém, kde úzká vrstva vydělává obrovské peníze na neutichajícím válčení, potvrzuje i bývalý šéf úřadu Colin Powella (ministr zahraničí v době války v Iráku, US neo-konzervativec republikánské strany), plukovník Lawrence Wilkerson,

který měl dík svému úřadu dokonalou pozorovací pozici v samém srdci U.S. administrativy.

 

V článku z roku 2014 Lawrence Wilkerson píše:

The Real News - Who Makes US Foreign Policy?

"Žádná jiná skupina na světě mi dnes nedělá tolik starostí, jako ta, která má zájem na konstantním válečném stavu, která je v pozadí všech válčících stran a vydělává tím obrovské peníze."

Vaše otázka směřuje k tomu, kdo je v současnosti za zahraniční politikou Bílého Domu (za prezidentem a administrativou USA). Jsou to oligarchové, z oblastí velkého podnikání...

Citace:

We made a ton of money off of World War I, and we really didn't contribute a whole lot, if you'll remember. We were only really there substantially for a very short period of time, roughly April 1917 to Armistice Day.

So there is a group that's interested in this kind of thing--and this group alarms me probably more than any other in the world,

...and particularly my own country--that is interested in a constant state of war, or as near a constant state as possible, because they sit behind all the belligerents and make money.

 

 

Český generál - Rusko hrozí, měli bychom zvýšit výdaje na zbrojení - ZDE, ZDE

To, že Rusko je velmocí, snad všichni vědí. A že by bylo schopné obsadit sousedící území? Samozřejmě. Ale toho je schopna i jiná velmoc a bohužel tak činí, a to docela často.

Otázka nezní, jestli je toho Rusko fyzicky schopné, ale především jestli má motivaci něco takového udělat. Co by jim to přineslo? Komu by to prospělo?

A možná provokativní otázka: Co komu přináší toto neustálé strašení Ruskem a další a další hledání nepřátel pro nás a naše spojence? Začněme řešit skutečný bordel, který jsme i my jako Západ a NATO způsobili například v Libyi, uvedl místopředseda poslaneckého klubu Úsvitu Petr Adam.

 

Consortiumnews, 21. 4. 2018:

The May government was able to convince 29 other states, including the United States, to take action against Russia by expelling its diplomats, representing a deliberate step toward higher tensions with Moscow.

But the intelligence dossier it deployed in that effort, as reflected in the Sedwill letter and media reporting, was far from being the kind of information one might expect to provoke such a major diplomatic move. It was instead, like the original 2003 “dodgy dossier” on WMD in Saddam’s Iraq, essentially

a collection of misleading claims based on politically-skewed logic.

Gareth Porter is an independent investigative journalist and historian on U.S. national security policy and the recipient of the 2012 Gellhorn Prize for journalism. His most recent book is Manufactured Crisis: the Untold Story of the Iran Nuclear Scare, published in 2014.

 

 

 

 

4. Od ztráty soudnosti k výměně osobních svobod

za (falešný) pocit bezpečí.

 

Imigranti existovali vždy.

Vždy byly situace, kde prchalo množství lidí z nějakého místa (třeba z Evropy počátkem století do USA), problémem je samozřejmě kombinace velmi odlišných kultur, které jsou nekompatibilní.

Tam vždy nakonec dojde k boji, k vítězství jedné kultury nad druhou, která je pak v úpadku, viz třeba Indiáni v US rezervacích, domorodí obyvatelé v Austrálii, křesťané v Saúdské Arábii, apod., viz například:

MSNBC oznámila v roce 2015, že počet křesťanů v Iráku od roku 2003 klesl z 1milionu na 400 tisíc, a poznamenala, že mohou zmizet úplně, zde.

Víc aktuálně Gatestone institut v češtině zde:

"Během celé krvavé historie regionu - včetně křesťanské genocidy v letech 1914-1923, masakru v Simele v roce 1933, irácko-kurdské války v roce 1963, diktátorského režimu Saddáma Husajna a genocidy způsobené ISIS v roce 2014 - Asyřané ztratili důvěru ve vlády, které jim vládly, a dokonce ztratili důvěru i ve své sousedy, kteří asyrské křesťany unášeli, nebo dokonce i zabíjeli, a znásilňovali jejich ženy."

"Dokonce i dnes asyrští křesťané stále čelí genocidě a diskriminaci, v Iráku a na Středním východě obecně." Při invazi ISIS na planině Ninive například teroristé obsadili naše území a zničili naše kostely a historické památky. Výsledkem tohoto pronásledování byla
demografická změna obyvatelstva v neprospěch asyrských křesťanů."

 

Děje se toto nyní organizovaně v Evropě?

Podle mnohých ano,

ale znovu - toto bohužel není ten hlavní problém.

 

Potlačit masovou migraci není pro bohatý západ vůbec složité (byť samozřejmě nikdo nechce, aby v médiích byly obrázky vojáků, jak střílí nad hlavy běženců, kteří se agresivně tlačí na naše území - to je problém formy, ale řešení existuje, byť se nikdo nevyhne použití donucovacích metod, ale nemusí to být střelba).

Problém je v tom, že západní instituce NECHTĚJÍ potlačit nebo řešit tuto vlnu masové migrace.

Jak je to možné?

Podle mě se západní instituce a média definitivně dostala pod vliv zájmových soukromých struktur, stojících MIMO demokratické struktury státu.

Tito lidé mají své vlastní zájmy a představy o světě, jak by měl fungovat a kým by měl být řízen.

Tak bývalí bankéři a další oligarchové manipulují vlády s pomocí Bildelberg setkání, prosakují do OSN instituce (viz pan Peter Sutherland, bývalý šéf Goldman Sachs), korumpují velení NATO (které klidně jezdí na oligarchické mejdany, což panu Gabalovi a spol. nijak nevadí...), podporují masovou migraci do Evropy a financují bohulibé nadace, které jim v tom pomáhají.

Soros said in an e-mailed statement that a six-point plan published by his foundation helps “uphold European values” while Orban’s actions “undermine those values.” “His plan treats the protection of national borders as the objective and the refugees as an obstacle,” he said in the statement. “Our plan treats the protection of refugees as the objective and national borders as the obstacle.”

 

Cituji LN, 21. 4. 2018 - Rozhovor s tvůrci sw Avast

"Lidé jsou ochotní vzdát se velké části svých svobod za hrozně málo. To bylo vidět třeba v USA po 11. září.

Po celém světě se dnes lidé vzdávají svého soukromí, čímž se vlastně vzdávají své svobody. Když se dnes bavím s mladými start-up-isty, zdá se mi, že jim to vyhovuje," stěžuje si Kučera, který zároveň varuje, že jakmile se vzdáme dobrovolně jen kousíčku svobody, okamžitě se jí zmocní stát a vlády. Člověk by proto podle něj nikdy neměl obětovat svou svobodu výměnou za větší bezpečí.

"Člověk má mít možnost stát se kriminálníkem, protože když tu volbu nemá, nemá ani svobodu. Jak ukazuje film Lid versus Larry Flynt,
musíme mít svobodu tisknout prasárny, aby nám příště nezakázali tisknout básně," říká Kučera.

Podle Baudiše nás tak nakonec nečeká budoucnost podle v současnosti tolik citovaných vizí George Orwella, ale spíše podle neméně trudných předpovědí Aldouse Huxleyho.

 

Aldous Huxley (wikipedie):

K nejznámějším dílům jeho prvního období patří dystopie Brave New World, česky vyšlo pod názvem Konec civilizace (1970). Tento román napsal pod vlivem zpráv z fašistické Itálie a stalinistického Sovětského svazu, je ovlivněn Zamjatinovým románem My a ovlivňuje Orwellův román 1984, nejslavnější dystopii vůbec. Popisuje v něm společnost složenou z vyšlechtěných jedinců, kteří jsou rozděleni na kasty.
Vědecký pokrok umožnil dokonale ovládnout jednotlivce, který se dobrovolně vzdává své svobody výměnou za neustálé smyslové radovánky a opájení se "zdravotně neškodnou" drogou zvanou symbolicky "soma".

Název "brave new world" - překrásný nový svět - je inspirován podobným obratem v básni Rudyarda Kiplinga z roku 1919, The Gods of the Copybook Headings:

"And that after this is accomplished, and the brave new world begins
When all men are paid for existing and no man must pay for his sins ..."

"A poté, až toto bude dosaženo, a nový krásný svět začne,

všichni lidé jsou placeni za to, že jsou, a žádný člověk nemusí platit za své hříchy..."

 

O humanismu a nové lidské morálce, rostoucí z vědeckého učení o vývoji světa aneb z teorie evoluce (viz nádherná čistě vědecká přednáška o genetice a evoluci v Praze, zde) - jako "protiváze" k místy prý tmářské víře v Boha - velmi zajímavě hovoří prof.Dr.Walter Veith v Praze v r.2008, zde.

Je důsledkem této "vědecké víry", že se lidé považují "za bohy", nad něž není?

 

 

 

5. NASTUPUJÍCÍ CENZURA

 

- poslední fáze počínajícího úpadku vyspělé civilizace.

 

Například ZDE:

"Až 80pct Francouzů je ochotno se vzdát některých osobních svobod,

výměnou za (domnělou) vyšší bezpečnost".

 

Způsob, jakým zacházíme s přírodními zdroji, jak se chováme k bývalým koloniím, jak měníme orgány EU a jak selektivně a účelově využíváme mezinárodní právo (dle našich zájmů a loajálnosti zemí k těmto zájmům) a způsob, jak ovlivňujeme média, předurčuje, kam směřuje naše civilizace.

Jak zacházíme s dluhy a svobodou, jak měníme Ústavy států (viz Patriot Act a evropské protiteroristické zákony, které skrytě omezují právo občanů demonstrovat, posilují možnosti policie bez rozhodnutí soudů občany lustrovat, zařazovat na jakési seznamy a vysoce pokutovat za sdílení "nevhodných informací a fotografií - viz Španělsko, Francie, Británie), jak omezujeme jiné názory

- to vše snižuje "imunitu společnosti"

proti všem těmto hnilobným (oligarchickým) projevům.

 

Ve spojení se smrtící výší dluhů západních zemí jde o definitivní nasměrování civilizace k jejímu konci, v podobě jak ji dnes známe.

Dokonce noviny New York Times napsaly (zde) v souvislosti s mučením zajatců, že:

"...nelze "žádným způsobem jít smysluplně vpřed, pokud nebudou morálně i právně potrestáni ti, kteří se podíleli na porušování dohod o nepřípustnosti mučení válečných zajatců" (Spojené státy ji podepsaly v r.1994 a zavázaly se stíhat ty, kteří dohodu budou porušovat)."

N.Y.Times: "Mr. Obama has said multiple times that “we need to look forward as opposed to looking backwards,” as though the two were incompatible. They are not. The nation cannot move forward in any meaningful way without coming to terms, legally and morally, with the abhorrent acts that were authorized, given a false patina of legality, and committed by American men and women from the highest levels of government on down."

 

Dokonce Bush starší sepsal nyní knihu (zde), kde líčí Dicka Cheney jako mnohem nebezpečnějšího muže, než jsme si kdy dokázali představit.

 

A podle dlouholetého spolupracovníka veřejnoprávní ARD TV byly například útoky v metru v Anglii (video níže, čas 14:12) a útoky na vlak ve Španělsku činěny za přímého dohledu policie a tajných služeb (v obou případech, v metru v Anglii probíhalo současně v místě útoků proti-teroristické cvičení, a například předávání výbušnin pro útoky ve Španělsku bylo podle jeho poznatků "živě přenášeno odposlechy s pomocí agentů policie, přesto útokům nebylo zabráněno", tedy policie o tom věděla).

Tento teror-managment slouží podle jeho mínění jako záminka pro omezení lidských práv a svobod - samozřejmě v zájmu bezpečnosti občanů, jak jinak.

Christoph Hörstel: "...už jsem dál nechtěl lhát" - hlavní část od 10.min zde.

prisonplanet.com - London Underground Bombing 'Exercises' Took Place at Same Time as Real Attack - zde.

 

 

 

 

6. FINANČNÍ A OKULTNÍ SOUVISLOSTI

 

V lednu 1918, prezident Wilson uveřejnil svých slavných “čtrnáct bodů”, určujících právo národů na sebeurčení a kolektivní bezpečnost.

Poslední z těchto bodů doporučoval “vytvoření všeobecné společnosti národů, za účelem zajištění vzájemných záruk politické nezávislosti a územní integrity států.”

Na tomto základě byla pak v r. 1920 založena Společnost národů (LaSociété des Nations, The League of Nations), USA ale tuto myšlenku nakonec odmítnuly.

Po druhé světové válce byla obnovena pod novým jménem: Organizace spojených národů.

/ *Na základě Wilsonových čtrnácti bodů byla též v r.1918 vytvořena nezávislá Československá republika./

 

 

Je Evropská unie "babylónským projektem" mocných?

Co to je hnutí New Age?

 

Písmeno "M" - jako masonry, zednářství - výzdoba známé zednářské lóže.

Zde je i znak s textem "IHS" (stejným jako na hostii), tady ovšem s významem Isis, Horus, Seth, více zde (že znak IHS má právě tento význam, plyne podle prof.Waltera Veitha z faktu, že zednářství neuznávalo Ježíše Krista, takže nemělo žádný důvod ho oslavovat, detaily zde a zde).

Morals and Dogma (A. Pike, zednář): The Holy Kabalah, or tradition of the children of Seth, was carried from Chaldcea by Abraham, taught to the Egyptian priesthood by Joseph, recovered and purified by Moses, concealed under symbols in the Bible, revealed by the Saviour to Saint John...

 

Kdyby si dal někdo práci a podíval se do knihy "Dva Babylony" od Alexandra Hisopa, potom by poznal, že:

...bez Nimroda by nebyl býval Babylón, ale, a to hlavně, by nebyly

veškeré ty obskurní "tajemné" kulty od spiritismu, přes gnosticismus,

satanismus a nakonec i "New Ageism"!

(hnutí New Age je významnou součástí nedávné západní globalistické snahy)

 

Ty dostaly svůj základ v původním Babylónu.

Jméno Nimrod se pouze měnilo na jména jako: Tamůz, Bakchus, Ninus, Osiris, Assur, Hermes, Bel (Baal). Je jich mnohem více (podle Hisopa).

- Ti všichni mají počátek v třetím synovi Noéma - Chámovi.

...v kapitole deset je zaznamenáno 70 národů:

14 z Jafeta, 30 z Cháma a 26 národů ze Šéma.

Dohromady sedmdesát.

 

Faktem ale zůstává, že první impérium  vyšlo od synů Cháma!

 

 

Babylón zažíval svůj vrchol za Nebukadnesara II., byl nejvýznamnějším z novobabylonských králů, vládl v letech 624 až 562 př. n. l. Je také známý jako postava z Bible a židovských dějin, která nechala zbořit jeruzalémský Šalomounův chrám a vypudit Židy do exilu (babylonské zajetí).

Vedl boje s Judským královstvím, nad kterým roku 587 př. n. l. zvítězil a zbořil celý Jeruzalém, včetně slavného prvního Jeruzalémského chrámu. Dále opanoval Sýrii a Egypt. Roku 567 př. n. l. znovu bojoval s Egyptem a více než polovinu jej vyplenil. K tomuto všemu se ještě snažil válčit s Arábií pro navázání snazších obchodních styků.

Babylón neboli Brána boží a též Bábel (znamená "zmatek"), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii (Meziříčí mezi Eufratem a Tigrisem). Pozůstatky města leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu, poblíž města al-Hillah u Eufratu, na území dnešního Iráku. Po většinu času byl Babylón pod asyrskou nadvládou.

V roce 539 př. n. l. město dobyl Peršan Kýros II. Veliký (Kuruš, 559 – 530), čímž vyvrátil novobabylónskou říši. Svou obratnou politikou, kombinující sílu s mírností, se stal Kýros předobrazem ideálního vládce, a to jak pro starověké Peršany, tak pro Řeky a jiná etnika.

Izraelcům, násilně přesídleným za Nabukadnezara II. do Mezopotámie, bylo povoleno vrátit se do vlasti, čímž skončilo babylónské zajetí. Babylón se stal hlavním městem nejbohatší satrapie perské říše.

V roce 331 př. n. l. Babylón dobyl Alexandr Veliký.

 

Daniel napsal, že v době zničení Babylónu kraloval v tomto městě Belšazar, Nebukadnesarův syn. (Daniel 5:1,11,18) ... V roce 1850 Ferdinand Hitzig, kritik Bible, proto prohlásil, že Belšazar je výplodem pisatelovy fantazie. V roce 1854 byly v rozvalinách starověkého babylónského města Ur ležícího na území dnešního Iráku vykopány hliněné válečky. Tyto klínopisné záznamy od krále Nabonida obsahovaly modlitbu za Belšazara, jeho nejstaršího syna.

Daniel znal i podrobnosti o starověkém Babylóně. Historik John C. Whitcomb píše: „Dějiny starověku dokazují tento rozdíl mezi Babylónem, kde byl zákon podřízen králi, a Médo-Persií, kde král byl podřízen zákonu.“

Věrohodnost knihy Daniel potvrzuje například známý židovský historik Josephus. Říká, že ve 4. století př. n. l., během války proti Persii, se Alexandr Veliký dostal do Jeruzaléma, kde mu kněží ukázali opis knihy Daniel. Alexandr dospěl k názoru, že slova z Danielova proroctví, na které byl upozorněn, poukazovala na jeho vojenské tažení proti Persii. Někteří historikové tvrdí, že by se tím mohlo vysvětlit, proč k Židům, kteří byli dlouhou dobu přáteli Peršanů, byl Alexandr tak laskavý, když tehdy vytáhl, aby všechny přátelé Peršanů zničil.

To bylo asi jeden a půl století před tím, než údajně vznikla kniha Daniel v makabejském období. Kritikové Josepha kvůli této pasáži napadají. Napadají ho také za zmínky o tom, že se některá proroctví v knize Daniel splnila. Jak ale uvedl historik Joseph D. Wilson, „(Josephus) o celé záležitosti věděl pravděpodobně víc než všichni kritikové na světě“.

Věrohodnost knihy Daniel byla podpořena i tehdy, když se v jeskyních izraelského Kumránu našly svitky od Mrtvého moře. Je překvapující, že řadu nálezů tvoří svitky a zlomky knihy Daniel. Nejstarší z nich pochází z konce 2. století př. n. l.

Z toho vyplývá, že už tehdy byla kniha Daniel dobře známa a všeobecně uznávána.
 

 

 

Evropská unie má jasnou "babylónskou symboliku".

 

Srovnání věže zmatku a věže EU parlamentu - sjednocení "pro něco" nebo "proti něčemu"? Bůh první takové úsilí zmařil, věděl přesně proč. Víte to i vy?

A mimochodem, Peršan Kýros II. Veliký byl "z dnešního pohledu" Íránec. A když se například pro-americký šáh Réza Pahlavi rozhodnul budovat v Íránu jaderné elektrárny pro rozvoj po "peak oil", s vydatnou pomocí Francie, vodní díla apod., klaněl se (čas 43:30) při tom hrobu Kýrose II. Velikého, viz vynikající dokument o Íránu ZDE.

Skvostná přednáška "Víno Babylonu" (video 1:50min) prof. Veitha vám řekne víc.

 

Zjevení Janovo (Apokalypsa) - poslední kniha Nového zákona, sepsaná řecky kolem roku 95. Zjevení je asi nejobtížnější a nejkontroverznější kniha Nového zákona a během asi 1900 let své existence byla také velmi rozdílně vykládána.

Hrála velmi významnou úlohu v dobách zvratů a přelomů...

Známými obrazy ze Zjevení jsou např. čtyři apokalyptičtí jezdci (kap. 6), 144.000 spravedlivých vykoupených (kap. 7), dva svědkové, kteří jsou zabiti a pak vstanou z mrtvých (kap. 11), žena oděná sluncem a ohrožená drakem, který chce pohltit dítě, které má porodit (kap. 12), dravé šelmy vládnoucí světu a číslo, kterým jsou označeni jejich uctívači (kap. 13, "číslo Antikrista" je 666), rozhodující bitva u Armageddonu (Zj 16,16), odsouzení nevěstky opilé krví mučedníků a pád Velkého Babylónu (kap. 17–18), beránkova svatba (kap. 19), tisíciletá říše Kristova (kap. 20), nebeský Jeruzalém (kap.21–22).


 


Kniha Daniel (zde) - kapitoly 7.-11. původně hebrejského biblického spisu patrně z poloviny 2. stol. př. n. l.

Danielovy apokalyptické předpovědi nejsou podle tradičního výkladu předobrazem pronásledování Antiocha IV., ale...

...jsou obrazem příchodu Mesiáše na zem,

či jeho druhého příchodu na konci věků.

Daniel, skutečná postava, byl zajatcem (byl žid), který se vypracoval na jedno z vedoucích míst v babylonské říši. Byl prorokem a od Boha dostal dar vykládat sny (proroctví; kap. 7 - celé je i s vysvětlením v češtině zde a zajímavý detail z našeho pohledu zde*).

Více zde.

 

 

Přednáška prof. Veitha o revolucích, válkách a tyranech, uvádí zde informace Alberta Pika, nejznámějšího zednáře, který dlouho před třemi válkami (r.1871) předpověděl, co nastane - hnutí usilovalo o tři války:

- první válku pro odstranění cara (ochránce pravoslaví) v Rusku a vytvoření ateistického komunistického státu v Rusku,

- druhou válku, měla vzniknout mezi Británií a Německem a posílit komunismus jako "protiklad" k židovsko-křesťanské kultuře a vytvořit sionistický stát v Izraeli,

- třetí válku na Středním Východě, měla vzniknout mezi judaismem a islámem, měla se rozšiřovat do světa.

Tento dopis pro Mazziniho v Itálii z r.1871 byl podle prof.W. Veitha vystavený dokonce v britském muzeu, kde ho on osobně viděl - plán se daří, víc viz odkaz.

 

 

Dvě šelmy.

 

Dny apokalypsy - lámání pečetí - více zde.

Jan popisuje znamení a pohromy, jimiž je dovršen Boží hněv a provázen Boží soud nad člověkem. Beránek postupně rozlamuje čtyři pečeti knihy a uvolňuje jezdce apokalypsy. Ti hubí čtvrtinu země mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

Ti, co přežili se však nepoučili, neodvrátili se od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra... neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

Znějí další nebeské polnice, nebeské bytosti se utkávají s drakem (ďáblem) a ten je svržen na zem.

Slouží mu dravá šelma, která získává moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; budou před ní klekat všichni obyvatelé země... a jí slouží další šelma:

Zjevení 13:14-18

Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že
zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy.

To číslo označuje člověka, a je to číslo šestset šedesát šest.

Zjevení 14:8-18

 

Podle prof. Dr. Waltera Veitha je tou první šelmou Řím alias Vatikán

(katolíci - papež), a tou druhou šelmou mají být Spojené státy.

 

Aktuální video prof. Veitha k D. Trumpovi a k těmto náboženským pohledům (snaze D.Trumpa podporovat křesťanství v USA zdánlivě proti "multikulturnímu ateistickému globalistickému hnutí" New Age aneb "New World Order") najdete s vynikajícím slovenským překladem ZDE.

 

Mohu doporučit, je to velmi zajímavé, protestanti vs. katolíci, biblická sobota vs. katolická neděle, Trump vs. Hillary Clinton (jsou to bratranci, po svých vzdálených předcích?), muslimský Obama jako záměrná "antiteze" ("strašák" pro lidi), aby si pak lidé proti němu nakonec zvolili "tu šelmu - katolicicismus", která ale jde skrytě proti písmu a Bohu?

Zajímavé, "katolicismus rozvrácený zevnitř", jako skrytá zbraň hnutí New Age?

Trump jako "trojský kůň" této skryté snahy "draka"?

Stejně jako další videa prof. W. Veitha, i toto nabízí opravdu jiný pohled.

 

Sledujte i "buřičské" video od prof. Dr. Walter Veitha (cz titulky) o islámu:

Kdo ho založil, co má společného s katolicismem, jezuité a svobodné zednářství,

atd. - ZDE

 

A naprosto mistrovská přednáška "Víno Babylonu" (video 1:50min)

prof. Dr. Waltera Veitha vám napoví "kruciální podstatu" problému.

 

 

 

 

7. SOUVISLOSTI

 

Základní otázka zní - proč potřebuje vláda USA takovou instituci,

jakou je (soukromý kartel) FED?

(Proč je toto výhodné pro vlastníky FEDu je zřejmé, tady není pochyb, víc zde).

 

Základní odpověď zní:

Protože vláda nemůže zvedat daně do nekonečna.

Co se stane, když si potřebuje půjčit, ale daně již jsou na maximu a dál zvýšit nejdou? Buď musí rozšířit své zdroje (válkou o kolonie) nebo nastoupí "tvorba peněz z ničeho" a skrytá daň jménem inflace, která dále sníží kupní sílu dolarů, které lidé získají za svou práci či obchodní výměnou. Peníze "tvořené z ničeho" ředí měnu a úspory lidí i států ztrácejí hodnotu mnohem rychleji.

Akcie na úvěr? Dluh Wall Street nebyl nikdy vyšší - Václav Pech, 17. dubna 2018 , zde.

(levá svislá osa - anglicky bilions = miliardy usd)

Pozornější pohled na graf ukazuje, jak je index z pohledu marginu citlivý. Hodnota dluhu byla před minulými burzovními propady vždy varovným signálem. Několik měsíců před prasknutím internetové bubliny (r.2000), a také před vypuknutím světové finanční krize (r.2008) se začaly hodnoty dluhu rychle snižovat, když "chytré peníze" pomalu a potichu opouštěly své pozice.

Motor růstu pozvolna ztrácel svůj benzín a po nějaké době se zastavil.

 

Existence Fed umožňuje vládě USA skrývat před občany rozsah této "půjčovací" katastrofy (kdyby za nimi šli, že chtějí dalších 3000usd ročně od každé rodiny v USA navíc, protože vláda špatně hospodaří, byli by tito politici rychle odvoláni).

Nechce to, nebo nemůže to ale dělat přímo (sama tisknout peníze).

Čím ručí stát soukromým vlastníkům FEDu

za jeho "peníze vytvořené z ničeho"?

Daněmi občanů, což dále oslabuje schopnost státu dluhy věřitelům splatit - dále to snižuje příjmy státu. Tak vzniká otroctví (trvalého) dluhu, vztah hostitele a cizopasníka, který saje vaši energii (kuk do odkazů v textu na přesná čísla, na každý dolar vydaný lidem připadnou přibližně dva vydané bankéřům, je to neuvěřitelná "řeka peněz").

Proto se vznikem FED (1913) vznikl také v USA současně "Berní úřad", zadlužování se roztočilo na plné obrátky...

...a lidem se to líbí, konzumní západní společnost má pocit, že toto letadlo poletí do nekonečna a dluhy se platit nemusí - ale tak tomu není.

 

 

Víc k tomu říká US prezident Woodrow Wilson, r.1913:

"Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something.

They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."

Někteří z nejdůležitějších mužů ve Spojených státech v oblasti průmyslu a obchodu se něčeho obávají. Vědí, že existuje moc tak organizovaná, tak záludná, tak ostražitá, tak všezahrnující a tak pronikavá, že je lepší nemluvit nahlas, když ji kritizujete.

 

(The New Freedom, 1913 - zdroj zde)

 

 

Prezident USA Eisenhower v r.1961 hovoří o velké a nové moci finančně-zbrojního komplexu v USA, varuje před prosazováním "obrovských spektakulárních akcí, které mají 'zázračně' řešit problémy doby", volá po rovnováze, silné obraně ale také moudrosti při používání této obrovské síly.

"Bezpečnost a svoboda mohou prosperovat ve vzájemné rovnováze."

Více ZDE (v angličtině, možno zapnout letmý překlad), hlavní část 4:30 až 8:45.

 

Je naprosto jasné, před čím varuje:

"Varuje před snahou problémy řešit silou,

na základě (falešného) pocitu vojenské převahy nad druhými."

 

 

Tyto souvislosti významně doplňuje i kvalitní dokument o práci médií - víc než dvouhodinové dílo Noama Chomsky (jeho zajímavé rozhovory také zde) se zabývá na mnoha příkladech US zahraniční politiky tím, proč média neumožňují občanům získat celý a pravdivý obraz událostí. Vynikající a nadčasové dílo ozřejmuje, jak se daří vládám "potichu" omezovat publicitu nežádoucích událostí.

Média, výroba souhlasu.

(slovenský komentář, dokument uvedla v r.2004 i ČT) - zde.

 

Viz také aktuální článek na Neviditelném psu - O boji o svobodu slova.

 

To vše jsou kořeny této současné krize po konci studené války.

 

 

A je zajímavé, že:

- Bolševická revoluce ničila křesťansko-judaistickou kulturu.

 

- Multikulturní ateistická současná revoluce hnutí New Age

  ničí křesťansko-judaistickou kulturu.

 

- Radikální islám v současné válce na Středním Východě

  ničí křesťansko-judaistickou kulturu (zde).

 

z odkazu, rozhovor s Rick Wiles v US TV True News (letmý přepis, úryvky, ale jasné):

Today is the Remembrance Day for the Armenian Genocide and President Assad and his wife the first lady of Syria met with a number of Christian leaders from Aleppo in remembrance of the Armenian Genocide. Right now here's why this is important so the Turks conquered a big chunk of Armenia, they slaughtered 1.5 million Christians.

According to YouTube the reason we (True News) was deleted from YouTube was because of a show that we did last year on the Armenian Genocide. For some reason YouTube found that program to be offensive, ...that's another issue.

But 1.5 million Christians were slaughtered by the Turks at the turn of the 20th century, (they) fled to Aleppo and they stayed there...

That's why Aleppo was 8th a large population of Christians,

so when ISIS went into Aleppo several years ago, those were christians who were slaughtered, lauded by... the jihadists that the Pentagon in the CIA armed....we ought to be furious that the United States government
gave weapons to ISIS and those weapons were used to persecute and slaughter Christians. I don't know why that doesn't make Christians mad.

And you know the whole portrayal of President Assad has been that he's this evil dictator that he boils puppies and all sorts of things ...you know all these terrible things...

Syria has been protecting Christians for generations.

 

The Christians in Syria are praying against the United States,

begging us and begging God to stop America.

Think about that doc, think about it.

... we're on the wrong side... our nation's on the wrong side.... the Christians in Syria are pleading with God to stop America because America is destroying their country.

 

I don't care about propaganda. I want to go with truth and I'm on the side of the Christians. And the Christians in Syria have been slaughtered... they've been persecuted ...they've been driven out of their homes and it's a shame, and that churches in America are silent about it.

 

 

Zamyslete se, jaké jsou skutečné ideály těch "hnutí"

a kdo je na západě skrytě podporuje - opravdu jde jen o peníze?

Nejsou zde i hlubší kořeny, historicky fakticky doložené?

 

Írán, Sýrie a Libye patřily k nejrozvinutějším zemím,

Saúdi nikdy neměli tak rozvinutý stát, ani tak tolerantní k jiným.

Rusko se po 100 letech diktatury zvedá

a chtělo by spolupracovat s Evropou, stejně jako Evropa s ním.

 

Turecko - stejně jako Saúdi - jde cestou k náboženským dogmatům.

 

Komu vadily ty kvalitní a rozvíjející se (nábožensky tolerantní) země?

Kdo tomu rozvoji a spolupráci brání a proč?

 

 

Carroll Quigley byl dva roky oficiálním historikem US Rady CFR, obdivoval ho i Bill Clinton.

Od r.1945 do r.1965 psal svou slavnou knihu "Tragédie a naděje" (Tragedy and Hope), kde popsal svět a jeho vývoj asi od r.1890 do r.1950. Výše citovaná pasáž se týká US politického systému dvou politických stran.

Konkurují si, nebo jsou jen "divadlem pro masy", aby měli lidé pocit, že něco mohou změnit? Pokud se vám to zdá "až příliš divoké", pak si přečtěte ten projev The New Freedom Wilsona, mluví tam o tom samém.

Víc o tom v té v přednášce prof. Walter Veitha ZDE, starší přednáška, vše víc osvětlující, ZDE.

Vynikající souhrnné (renomovaných autorů) dokumenty s cz titulky najdete pak ZDE a ZDE.

 

 

A pak už to dál známe:

 

V r.1998 vznikl Projekt nového amerického století (PNAC),

projekt světové dominance USA (a Britů) pro nové století,

a s ním plán přepadnout "sedm zemí za pět let" (viz Wesley Clark, r.2007),

počínaje Irákem a Libyí, konče Sýrií a Íránem.

 

Čtyřhězdičkový US generál W. Clark r.2007 říká (ZDE):

"A ono se to všechno děje!"

 

 

 

Do hry na Středním Východě v r.2015 vstupuje i Rusko:

 

Fox News, september 11, 2015

Russian build-up in Syria part of secret deal with Iran’s Quds Force leader.

Russian President Vladimir Putin and Iranian Quds Force commander Gen. Qasem Soleimani, foto:printscreen from video Foxnews.

Íránský generál Kásim Sulajmaní byl (íránskou) hlavou boje iráckých gard s ISIL u Tikrítu.

 

Podle FoxNews a jejich kontaktů na zpravodajské služby proběhlo v Moskvě v červenci tajné setkání V. Putina a íránského generála Kásima Sulajmaního, o jejich spolupráci ve válce v Sýrii.

Rusové už nadále nebudou v roli vojenských poradců, ale přímo se zapojí do války v Sýrii,

řekl dle Fox News jeden z představitelů tajných služeb USA.

 

...a do hry na Středním Východě vstupuje i Evropa:

 

ŠVÝCARSKO - JEDNÁNÍ S ÍRÁNEM - ZÁSADNÍ MOMENT HISTORIE

1. 4. 2015

Ve švýcarském Lausanne finišují rozhovory o íránském jaderném programu, jednání se účastní USA, Francie, Británie, Rusko, Čína, Německo.

Jde o zásadní moment historie, o předání moci západu směrem k Asii, o počátek konce 500let trvající západní koloniální dominance?

DRUHÝ SYKES-PICOT?

Tato konference řeší problémy, jejichž zárodek vznikl v r.1914, kdy Západ rozdělil Střední a Blízký východ do několika zemí (tzv. Sykes-Picot dohoda).

Západní koloniální velmoci (Británie, Francie, později od r.1948 USA) nerespektovaly oprávněné zájmy Peršanů (Íránců), Arabů, palestinských Arabů,  Egypťanů a dalších obyvatel, jejich národního sebeurčení, oblast byla díky ropě vždy předmětem obrovských tlaků západu. FOTO: Coffrini-Agence France-Presse — Getty Images

 

 

 A Izrael na to vše reaguje:

 

HAARETZ, Sep 06, 2015:

Putin's Military Build-up in Syria Could Be a Game-changer for Israel.

 

TIMES OF IZRAEL, Sep 10, 2015:

'Dramatic' escalation of Iran's role in Syrian civil war.

 

 

Z izraelského zdroje - postoj k Sýrii a Daeši (ISIS):

Postoj Izraele k Sýrii.

Izrael dnes vidí nebezpečí v ose Teherán-Damašek-Bejrút (zdroj ZDE, ZDE a ZDE):

Někdejší izraelský velvyslanec v USA (a blízký poradce premiéra Netanjahua) Michael Oren před dvěma lety vysvětlil pozici Izraele následovně:

"Největší nebezpečí pro Izrael spočívá ve strategické ose od Teheránu přes Damašek až po Bejrút. A Asadův režim považujeme za úhelný kámen této osy. Vždy jsme chtěli, aby Bašár Asad padl, vždy jsme dávali přednost špatným hochům, kteří nejsou podporováni Íránem, před špatnými hochy, kteří Íránem podporováni jsou."

A loni v létě Oren upřesnil, že Izrael by v Sýrii viděl raději vítězství ISIS než Asada:

"Z izraelského pohledu platí, že pokud už tu má být

nějaké trvalé zlo, pak ať je to zlo sunnitské.

(*wahhábisti podporující ISIS)."

Více ZDE.

 

 

V půli května 2015 New York Times (výhradně s odkazem na nejmenované "vysoké izraelské zdroje") otiskl analýzu, z níž vyplývají izraelské plány: "tvrdě zasáhnout Hizballáh".  Izraelský deník Maariv nicméně spekulace o blížící se izraelské agresi proti Libanonu odmítá.

Podle něj zpravodajská služba odhaduje, že je Hizballáh s to zasypat Izrael 1200 raketami denně, což je kapacita, která prý musí i politiky přimět k tomu, aby pečlivě vážili své kroky.

Izrael přitom podle všeho koordinuje své kroky "s osou Turecko-Saúdská Arábie".

S Rijádem už vytvořil faktickou koalici s cílem zablokovat jadernou dohodu USA, Ruska, Číny, Británie, Francie a Německa s Íránem, podporuje saúdskou agresi proti Jemenu a stejně jako Turecko a Saúdská Arábie podporuje džihádisty bojující proti Asadovu režimu v Sýrii.

Zajišťuje lékařskou péči kajdistům, kteří proti syrským vládním jednotkám bojují na Golanech, v několika případech syrské jednotky přímo bombardoval a k tomu už i zabil několik příslušníků Hizballáhu a s nimi i íránského generála, který působil jako poradce syrské armády.

 

 

17. 10. 2015, Týden.cz - SPOR O CHRÁMOVOU HORU:

Izrael v OSN odmítl vyslání mezinárodních sil do Jeruzaléma

Izraelský zástupce v OSN se na páteční mimořádné schůzce Rady bezpečnosti OSN postavil proti eventuální přítomnosti mezinárodních sil na jeruzalémské Chrámové hoře. Palestinská delegace žádala naléhavě svět o ochranu Palestinců před izraelskými útoky.

Schůzka byla svolána kvůli násilí, které se mezi Izraelci a Palestinci rozpoutalo kvůli posvátným místům na Chrámové hoře.

Zemřelo při něm na čtyřicet lidí, z nichž tři desítky byli Palestinci.

Velvyslanec Izraele při OSN Danny Danon řekl, že jeho země nesouhlasí s vysláním mezinárodních sil na Chrámovou horu.

Ujistil ale zároveň, že Izrael nehodlá měnit současný režim na tomto místě, kde jsou významné muslimské mešity a které Židé uctívají jako místo, kde stával jejich chrám. Podle dosavadního ujednání tam mohou Židé chodit, ale ne se tam modlit.

Hlavní slovo ve správě prostoru, v němž se nacházejí mešity, má Jordánsko.

Jeho velvyslankyně při OSN Díná Kavarová řekla, že Jordánsko se nedomáhá vyslání mezinárodních sil. Izraelské bezpečnostní složky ale podle ní musejí udržovat odstup od mešity al-Aksá.

Tajemník pro politické záležitosti OSN Tayé-Brook Zerihoun řekl, že:

"...odpovědnost za současné násilí nese Izrael, protože dlouhodobě okupuje palestinská území a oddaluje dohodu o palestinském státě. Dlouho dušená zloba se proměnila v otevřené běsnění."

...řekl k palestinským útokům.

 

 

 

Novinky, 13. října 2016:

Zeď nářků není židovská, odhlasovalo UNESCO

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) ve čtvrtek schválila rezoluci, ve které pomíjí židovské vazby na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě.

V Izraeli vyvolal tento krok obrovskou vlnu pobouření. Podle židovského státu jde o antisemitské a absurdní rozhodnutí, napsal list The Times of Israel. Palestinské ministerstvo zahraničí krok UNESCO uvítalo.

Jak nicméně poznamenala agentura AP, jde zatím o návrh dokumentu, který se bude řešit příští týden na plenárním zasedání organizace.

Chrámová hora je předmětem sporů mezi Izraelci a Palestinci.

Nacházejí se tam dvě významné mešity, v minulosti tam ale býval i židovský chrám. Právě kvůli posvátným místům v této části Jeruzaléma se před rokem rozhořela vlna násilností mezi Izraelci a Palestinci, která má již přes 250 obětí.

 

 

 

Více o této historii (a souvislostech s Daešem a Sýrií) např. ZDE a ZDE.

/ také viz souhrnné blogy č.7 a oba komentáře 2016 - obsahují velké historické analýzy /

Poslední ODKAZY směřují na dvě videa:

1. Arabista Hynek Kmoníček - o historických postojích Arabů vůči Evropě (Británii, Francii, Itálii...) a USA, o teologických a politických cílech Daeše.

- vydržte až do konce úseku (času): 22:18 - 30:00, stojí to za poslechnutí, jde o zcela ojedinělý a vynikající výklad celé problematiky, navíc velmi stručný.

2. Odkaz směřuje na vynikající britský dokument s cz titulky o podrazu jménem Sykes-Picot.

 

 

Pokud navíc máte pocit, že v těchto otázkách hraje velkou roli i náboženství (města jako Mekka, Jeruzalém, Damašek, Káhira, atd.), pak si dovolím obrátit vaši pozornost na vědecky pečlivé zpracování "teologicko-mocenské" roviny tohoto problému, z nejlepších úst evolucionisty vyznamenaného Královskou Londýnskou společností, jehož teologický cyklus přednášek je ojediněle přesný, až vědecky analytický a aktuální - jedna z nejlepších je ZDE

(odkaz s cz titulky; začal se tímto tématem "Babylónu a jeho následovníků", zevnitř prováděnému rozkladu církve a hnutí New Age, zabývat po ukončení své vědecké dráhy evolucionisty-genetika; body, kde se tyto dva zdánlivě nesouvisející směry "víry a vědy" přímo a zásadně PROTÍNAJÍ najdete v jeho přednáškách ZDE a ZDE).

Ozřejmí vám, že mezi tato města patří kromě Istanbulu - později ortodoxního Kyjeva a Moskvy - především i Řím (viz i další přednáška prof. Dr. Waltera Veitha zde).

Je "novým světovým pořádkem", tak vehementně prosazovaným globalisty, vlastně "nový Babylon"?

A byl tento Babylon předobrazem vzniku Evropské unie po Druhé sv. válce?

Čelí vlastně Evropa nyní jakémusi pečlivě naplánovanému kulturnímu útoku?

 

 

6. října 2016

Washington – Není otázkou zda dojde ke třetí světové válce, ale kdy se tak stane.

Právě to si myslí vysocí představitelé americké armády, kteří se sešli na konferenci ve Washingtonu. Kromě toho také poukazují, že v budoucím konfliktu budou hrát velkou roli technologie, proto je třeba vytvořit jednotné rozhraní, aby mohl voják bez velkého učení přecházet z ovládání vrtulníků do tanku či k ovládání dalších zbraní.

- "Oni už tolik lidí nebudou potřebovat", píše Eric Best skepticky v r.2017.

 

Nejen na práci, ale ani pro války, napříště mají válčit stroje a nikoliv lidé, dodávám skepticky i já.

Mnoho lidí varuje před rozvojem umělé inteligence, od zesnulého Stevena Hawkinga až po mnoho dalších lidí.

Ale skrytou podstatou dnešních problémů jsou hluboké "kulturní" otázky, také ohromné dluhy západních zemí a ohromné bohatství - chamtivost a moc - jejich dlouhodobě mediálně zcela skrytých elit.
 

 

Je čas se zamyslet, jde o klíčové otázky dneška.

"Zítra" už může být na odpověď pozdě,

není už žádný důvod dál něco skrývat.

 

Stojíme na křižovatce, ze které nemusí existovat možnost návratu.

Multikulturní utopie, válka na Středním Východě, dohoda s Íránem...

 

Hodiny začínají odpočítávat čas..., v půlce května chce D. Trump a Netanjahu

dosáhnout zrušení nukleární dohody s Íránem,

nechá se Evropa (jako na Ukrajině) zatáhnout s pomocí USA a Britů

do tragického plánu konfrontace, tentokrát na Středním Východě?

 

Zbývá již velmi málo času a média o tomto mlčí.

 

Naše současná špatná rozhodnutí mohou zahájit

definitivní sestup kontinentální Evropy z civilizačního výsluní.

 

"Europe, destined for conflict?"

George Friedman

 

 

 

 

 

-------

 

 

Volně související odkazy:

 

Podívejte se také na zajímavý esoterický monument v Georgii - který hlásá v šesti jazycích světa mnohé pravdy hnutí New world order (sjednocení lidstva novým jazykem, světovým soudem, rušením hranic...), odkazuje se ale i na esoterii starého Babylónu - víc ZDE.

 

Také skvělá přednáška o genetice, evoluci, výběru druhů, Darwinovi - od nikoho jiného, než od profesora Dr. Walter Veitha, který za biologii dostal cenu Královské společnosti v Londýně (jako jeden z mála zahraničních vědců a jako jediný biolog - genetik).

Přednáška byla navíc i v Praze - je úžasná, doporučuji, ZDE.

 

 

Arabista Hynek Kmoníček - o historických postojích Arabů vůči Evropě (Británii, Francii, Itálii...) a USA, o teologických a politických cílech Daeše.

- vydržte až do konce úseku (času): 22:18 - 30:00, stojí to za poslechnutí, jde o zcela ojedinělý a vynikající výklad celé problematiky, navíc velmi stručný.

 

 

O masové migraci:

Kalergiho plán a evropská cena Coudenhova-Kalergiho, udílí se od r.2010

Kalergi, neznámý veřejnému mínění, je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu.

Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a československým občanstvím (1894-1972), více zde.

Na počest Kalergiho byla ustanovena
 evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí.

Na fotografii za ním je vidět symbol panevropské unie: červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu rozekruciánů.

Symbol panevropské unie: červený kříž přes zlaté slunce, symbol řádu rozekruciánů (rosae crucis), víc zde.

 

 

Pan-Evropská unie a cena Kalergiho.

18. 7. 2016

Kalergi byl iniciátorem Evropské parlamentní unie, která poprvé zasedala v Haagu v roce 1947.

Později dal podnět ke vzniku Rady Evropy a Evropského parlamentu.

Obě tyto kampaně už pomáhala sponzorovat CIA. Potvrzují to odtajněné dokumenty a spisy amerického Národního archivu. Hlavním nástrojem Washingtonu pro plánování a uskutečňování jeho evropské politiky se stal Americký výbor pro sjednocenou Evropu. Byl založen v roce 1948. Jeho předsedou byl generál William J. Donovan, který za války řídil vojenskou špionážní službu, a místopředsedou ředitel CIA Allen Dulles.

V memorandu z června roku 1950 Donovan dal pokyn a návod ke kampani podporující vznik Evropského parlamentu. CIA považovala za „hired hands“, najmuté síly, nejen Shumana a Moneta, ale i Paul-Henriho Spaaka a řadu dalších horlivých zastánců jednotné Evropy.

Když se tehdejší vůdce panevropského hnutí Josef Rettinger pokusil najít víc evropských finančních zdrojů, Dulles ho okamžitě ukáznil. V roce 1958 Washington financoval 53,5 procent všech výdajů hnutí. Celkově na ně vynaložil padesát milionů dolarů, což tenkrát byly velké peníze.

Hlavními sponzory byly Rockefellerova a Fordova nadace spolu s průmyslovými a finančními magnáty, úzce napojenými na vládu USA.

Americké ministerstvo zahraničních věcí usměrňovalo vývoj v Evropě.

Například v memorandu z června 1965 nabádá vice-prezidenta Evropského společenství Roberta Marjolina, aby nepřipustil jakoukoli věcnější debatu o společné měně až do chvíle, kdy jejímu zavedení nebude už možno zabránit.

...„Follow the money track,“ kladl mi na srdce můj mentor. Aby člověk mohl o něco lépe porozumět často záměrně zamotaným záležitostem a vztahům, musí se pokusit vystopovat cestu peněz: od koho jdou, komu a proč.

Neboť kdo platí muziku, tomu hrají.

...

Krátce poté, co Kalergi přijal československé občanství, založil s pomocí Otty von Habsburka v roce 1922 Panevropskou unii a stal se jejím prezidentem.

O rok později uveřejnil manifest Panevropa. U nás také napsal své hlavní dílo nazvané Praktický idealismus, v němž podrobně vyložil svůj ideologický a organizační plán na vznik jednotné Evropy.

Marně pátrám po národních a kulturních rozdílech. Zmizely beze stopy.

Vidím jen bezbřehé moře Kalergiho míšenců. Jsou polovzdělaní a hédonističtí, ...nemají charakter, vůli ani páteř. Tvoří snadno manipulovatelnou masu, ovládanou novou mezinárodní elitou, která má ve svých rukách veškerou moc.

...

Demokracie v Kalergiho pojetí je pouhá mezihra. Jakmile se nadnárodní elita zmocní nástrojů společenské moci, to jest armády, policie, bank a sdělovacích prostředků, demokracie sama zmizí v propadlišti dějin, neboť je "pouhou zástěrkou diktátu oligarchie."

Jak nesmírně jasnozřivé! Uvaž, že napsal téměř před sto lety, co lidé stále nechápou...

 

 

 

Solženicyn, 2006 (Spiegel Online).

Byl nejznámějším vězněm Stalinových gulagů, od r. 1974 byl v emigraci v Kanadě, nakonec se vrátil do Ruska, zemřel v r.2007. Rok před smrtí poskytl velký rozhovor Spiegelu.

Vláda Gorbačova byla politicky neuvěřitelně naivní, nezkušená a nezodpovědná vůči vlastní zemi. Nebylo to vládnutí, ale bezmyšlenkovité vzdání se moci. Obdiv Západu jen posílil jeho přesvědčení, že jeho přístup je v pořádku. Ale řekněme jasně, že to byl Gorbačov, kdo vrátil svobodu slova a možnost cestovat ruskému lidu.

Období Jelcina bylo charakteristické neméně nezodpovědným přístupem, ovšem v jiných ohledech. Ve spěchu co nejdříve získat soukromé a nikoliv státní vlastnictví (tak rychle, jak je to jen možné), zahájil Jelcin masové, multi-miliardové a bleskurychlé prodeje národního dědictví (*více zde).

 

Skupina moudrých politiků se snažila prosadit nenásilné řešení Irácké krize, dnešní závěry britských odborníků jim dávají plně za pravdu (zde). Foto: DPA, stránky G. Schrödera, zde.

 

SPIEGEL: Rusko se ale často ocitá osamoceno. V poslední době (r.2003) se vztahy mezi západem a Ruskem opět ochlazují, to včetně vztahů rusko-evropských.

Co je toho důvodem? Jaké potíže má západ při chápání moderního Ruska?

 Solženicyj:

Mohl bych vyjmenovat mnoho důvodů, ale ty nejzajímavější jsou ty psychologické příčiny, tedy střet iluzorních nadějí s realitou.

To se stalo v Rusku i na západě.

Když jsem se v r.1994 vrátil do Ruska, byly západní země a jejich vlády prakticky uctívány, byť je pravda, že to často bylo způsobeno nikoliv znalostí a vědomým rozhodnutím, jako spíš znechucením z minulého bolševického režimu a jeho proti-západní propagandy.

Tato nálada se ale začala podstatně měnit po krutém bombardování Srbska.

Je poctivé říct, že toto bombardování hluboce zasáhlo a šokovalo pocity všech vrstev ruské společnosti. Situace se pak stala ještě horší, když NATO začalo rozšiřovat svůj vliv na východ, do bývalých zemí východního bloku.

Toto bylo obzvláště bolestné v případě Ukrajiny, země, jejíž blízkost Rusku je definována doslova miliony rodinných vazeb mezi našimi národy, příbuznými žijícími na různých stranách státní hranice. Tyto rodiny mohly být roztrženy novou dělící čarou, hranicí vojenských bloků.

/ Pozn.: O vstupu Gruzie, Ukrajiny a dalších zemí do NATO mluvil G. W. Bush ml., v r. 2006 ho ale odmítlo Německo, pro možnou konfrontaci se zájmy Ruska, jako příliš agresivní postup. /

Takže vnímání západu jako většinou "rytíře demokracie" bylo nahrazeno zklamáním, že pragmatismus, často cynický a sobecký, tvoří skutečné jádro politiky západních zemí.

Pro mnoho Rusů bylo toto obrovskou deziluzí, přímo drcením ideálů.

Ve stejné době se západ těšil z vítězství ve studené válce a z trvání 15 let dlouhé anarchie v Rusku, za vlád Gorbačova a Jelcina. Bylo snadné si zvyknout na myšlenku, že Rusko, které se v tomto čase stalo téměř zemí třetího světa, tak zůstane navždy.

Když pak Rusko začalo získávat svou někdejší hospodářskou i státní sílu částečně zpět, reagoval západ na tuto změnu - možná podvědomě, dle někdejších obav - panikou.

- řekl Solženicyn.

 

 

 

26. června 2015 - OSN žádá, aby saúdská koalice pouštěla lodě do Jemenu. Zemi hrozí hladomor

Saúdy vedená koalice bojující proti šíitským Húsiům uvalila na Jemen námořní blokádu, kterou diplomati OSN označují za opatření bránící veškerému dovozu. Jemen dováží až 90% všech potravin.

 

iDNES, 5. října 2016 - statisíce dětí trpí hladomorem v Jemenu

Nedostatek jídla pociťují Jemenci už dlouho, v posledních měsících se však situace výrazně zhoršila. Koalice pod vedením Saúdské Arábie /* s podporou USA /, která podporuje jemenskou "exilovou" vládu, vytvořila námořní blokádu u povstaleckých oblastí.

Lodě se zásobami se přes ni nemůžou dostat k většině přístavů.

Jemenci také přišli o poslední způsob obživy - rybaření. Arabská wahhábistická koalice měla podezření, že povstalečtí šíité využívají rybáře k pašování íránských zbraní. Zaměřila se tak na jejich lodě a většinu z nich zničila stejně jako tržiště, silnice, rybárny a mosty. Mnoho rybářů zemřelo a ceny potravin nepřestaly růst.

Podle OSN nemá dostatek jídla polovina z téměř 28 milionů Jemenců.

Nejpatrněji jsou následky vidět na dětech. V nemocnici v přístavu Hudajdá leží desítky schoulených dětí, které jsou už jen kost a kůže. Na jedné z postelí je i šestiletý Sálim Issa, který je už natolik podvyživený, že nedokáže jíst. „Krmila jsem ho sušenkami, ale je nemocný, nemůže jíst,“ řekla agentuře Reuters jeho matka. I když se stav dětí v nemocnici zlepší, potíže se rychle vrátí, protože rodina není schopna zajistit dost jídla.

V zemi je podle dětského fondu OSN UNICEF na 370 tisíc vážně podvyživených dětí a další 1,5 milionu trpí hladem, cituje agenturu Reuters web The Guardian.

 

 

Aktuální dokument: Ross Kemp in GAZA

Britský dokument obsahuje pasáž o brutálních následcích války na tamních dětech: "Těžko očekávat, že budou toužit po míru s Izraelem", zazní ve videu, kde velmi kriticky vystupuje i vysoký komisař OSN:"Byla záměrně ničena infrastruktura státu."

(citace cca 31.min dokumentu)

 

 

ČT, 13. 3. 2016 - občan Snowden - ZDE.

Dokument o totalitních praktikách vlád západního světa a jejich tajných služeb.

O kontrole soukromí občanů, o ztrátě soukromí a o důsledcích této ztráty, v důsledku prolomení ústavních práv občanů - především z pohledu státního ovlivňování odvahy občanů kritizovat své vlády, za nelegální-protiprávní kroky.

 

 

BLOOMBERG: Goldman Sachs Group Inc. managed $15 billion of bond sales for Greece after arranging a currency swap that allowed the government to hide the extent of its deficit.

German Chancellor Angela Merkel said it would be a “scandal” if banks helped Greece massage its budget. The country “falsified statistics for years,” she said in her speech to a party rally.

Podrobnosti o tomto falšování statistik Řecka US bankou - za mlčení Merkelové (opravdu k popukání) - např. zde.

 

 

 

Hillary Clinton o Libyi a Muammarovi Kaddáfím:"Přišli jsme, viděli jsme, on zemřel..."

Odkaz na svědectví o skutečné podobě US zásahu v Libyi zde.

 

DAILY NEWS, 18. června 2015:

Soudní dvůr v USA rozhodl, že představitelé administrativy z éry G.W.BUSHE mohou být soudně stíháni

za zločiny spáchané při válce proti terorismu - např. zadržování lidí bez důkazů, jejich mučení, dlouhodobé týrání, nelegální omezování jejich občanských svobod a práv - např. uvěznění bez rozhodnutí soudu a možnosti obhajoby.

 

7. 11. 2015, PressTV:

The leader of the largest Jewish group in North America has criticized Israel’s policies toward Palestinians as “misguided.”
 

 

 

 

MEGA-NÁHUBKOVÝ ZÁKON PRO EVROPU SE UŽ CHYSTÁ

23. dubna 2016

český zdroj zde (částečně také zde).

Reflex (zde) - (Občané) sklapněte, nebo půjdete sedět!

 

Náhubkový zákon pro EU se už chystá, bez protestů občanů bude v ČR na přání EU schválen potichu v prvním čtení, tedy bez rozpravy.

Citace Lenky Procházkové (Parlamentní listy):

Nový evropský zákon, který můžeme nazvat "více než náhubkový", je "o hanobení tříd". Myslím, že si to náš Parlament nedovolí," uvedla k jeho ratifikaci v Poslanecké sněmovně. Unie nás nutí, abychom jej přijali v prvním čtení bez rozpravy. To znamená – ráno to přečtou a za dvě hodiny to odhlasují. Oni na to spěchají. A proč?

 

/ Ale občané jsou médii odváděni od podstaty dnešních problémů - kecama o Zemanovi a Tibetu prohrávají svoji svobodu, aniž to tuší (kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to k popukání).

Je to holt každého volba, kterému tématu dá přednost.

Během "boje planoucích aktivistů za svobodu Tibetu" mohou prohrát tu svoji, jak obrovský to je PARADOX...

A nebude to Policie ČR (ani Čína nebo Rusko, natož prezident Zeman),

kdo je o ni připraví. /

 

 

NY Times (a také zde): O sledování sítí, teroristech a mobilních telefonech...

v EU se aktuálně probírá zde.

Aktuální souboj US vlády se společností Apple - o šifrování dat telefonů (zde, zde).

Sledování sítí (internetu) nebylo v případě útoků v Paříži k ničemu, protože útočníci byli velmi disciplinovaní a používali ke komunikaci pouze mobilní telefony - vždy nové a jen velmi zřídka, které ihned zničili, píší The New York Times. Nemísto snahy o používání šifrování zpráv na internetu se ukázalo, jak silná je tato komunikační strategie teroristů (která se uplatňuje především v období bezprostředně před útoky).

 

 

BL, 5.5. 2015 - Francouzský parlament schválil "zákon Velkého bratra"

 

BL, 9. 5. 2015 - První krok britské vlády po volbách:
Ministryně vnitra Mayová zintenzivní špehování občanů.

(více a podrobněji také zde a velmi kvalitně zde)

 


 

Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion

Masová migrace jako zbraň, jako nástroj nátlaku.

Kelly M. Greenhill (pdf zde)

Kelly M. Greenhill (born 1970) is an Associate Professor at Tufts University and a Research Fellow at the Harvard Kennedy School of Government Belfer Center for Science and International Affairs. She has an S.M. and a Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology and a B.A. in Political Economy and in Scandinavian Studies from the University of California at Berkeley. She also earned a C.S.S. from Harvard University.

Zajímavý odkaz o plánech OSN s migrací také zde.

 

 

SPIEGEL, duben 2016 -

Failed State: Can a Unity Government Succeed in Divided Libya?

By SPIEGEL Staff - The UN is trying to establish a unity government in Libya. But with competing governments, an expanding Islamic State and migrant smuggling as a primary source of income in the country, finding success will not be easy.

/ Situace v Libyi s rostoucím ISIS (Daeš) a s pašováním migrantů jako hlavním zdrojem příjmů je velmi složitá, píše Spiegel. /

 

 

DW (komentář a video), 26. 11. 2014

"Přes tureckou hranici proudí každý den mnoho kamionů s oblečením, potravinami, naftou a zbraněmi pro bojovníky ISIL.

Kurdští bojovníci nyní oblast monitorují."

 

 

SPIEGEL ONLINE, 26. srpna 2016:

Turecká invaze na severu Sýrie je zásadním obratem této války.

The invasion in the north is a turning point in the Syrian war, marking the first time that Turkey has become directly involved in the conflict. At the same time, many of the complicated alliances in the region are suddenly shifting, with some allies becoming estranged and some enemies discovering common interests.

- co předcházelo této akci?

Viz například odkazy:

Pumový útok na svatbu v Turecku si vyžádal 50 mrtvých, útočil zřejmě ISIS.

Atentát ve městě Cizre - Turecký premiér Binali Yildirim slíbil tvrdé represe vůči osobám zodpovědným za atentát ve městě Cizre. K zodpovědnosti se sice nikdo nepřihlásil, turecké úřady však útok připisují radikálům ze zakázané Strany kurdských pradujících (PKK).

Spiegel pokračuje o změnách v aliancích:

The ice age between Erdogan and the West, which has only become colder since the recent putsch attempt in Turkey, has once again made Russia a potential ally for the Turks.

Turkish Prime Minister Binali Yildirim said last weekend that Turkey would tolerate an Assad-led transition government. The deal would involve concessions for Turkey in exchange for Ankara's agreement that Assad could remain in power for the time being.

Russia, meanwhile, would then drop the Kurds as an ally, a partnership that only came into being last autumn.

In the tactical shifting of alliances in Syria, the Kurds had hoped to be the cleverest player. Now, however, it looks as though they may have risked too much.

Syrian rebels are rejoicing over the successful invasion. But a rude awakening could be on the horizon when Turkey turns its back on them so it can join Assad in the battle against the Kurds.

And the US now has the problem of having two allies in Syria who actually would like to shoot at each other.

 

 

 

 

INTERVIEW Pope Francis - La Croix, 17. 5. 2016:
 

Papež František řekl (výběr několika citací):

Počátkem (dnešních) problémů jsou války na Středním východě a v Africe, jakož i zaostalost afrického kontinentu, což způsobuje hlad. Pokud existují války, je to proto, že existují výrobci zbraní - což je zdůvodněno obrannými účely, a především překupníci zbraní.

Pokud v těch (chudých) zemích existuje tak velká nezaměstnanost, je to kvůli nedostatečným investicím, schopnosti poskytovat zaměstnání, které Afrika tolik potřebuje.

Obecněji řečeno to vznáší otázku pro světový hospodářský systém,

který klesl k modlářství peněz (zisku).

Velká většina bohatství lidstva klesla do rukou menšiny obyvatelstva.

Zcela volný trh nefunguje. Trhy samy o sobě jsou dobré, ale potřebují také opěrný bod, třetí stranu, sledování a vyvažování stavu. Jinými slovy, je potřeba sociálně-tržního hospodářství.

/ *realita je zde /

OTÁZKA: Strach z přijímání přistěhovalců je částečně založen na strachu z islámu. Je podle vašeho názoru tato obava oprávněná?

František: Nemyslím si, že dnes existuje strach z islámu jako takového, ale z ISIS a jeho dobyvačné války, která je částečně odůvodněna z (učení) islámu.

Je pravda, že idea dobývání je vlastní duši islámu. Je však také možné interpretovat (podobné) cíle v Matoušově evangeliu, kde Ježíš posílá své učedníky ke všem národům, což lze přirovnat ke stejné myšlence.

Tváří v tvář islámskému terorismu by bylo lepší ptát sami sebe, na příčinu šíření příliš západního "modelu demokracie" do zemí jako je Irák, kde předtím byla silná vláda. Nebo do Libye, kde existují kmenové struktury.

Nemůžeme takto postupovat, aniž bychom brali tyto kultury v úvahu. Jeden Libyjec nedávno řekl:"Mívali jsme jednoho Kaddáfího, teď jich máme padesát."
 

 

 

Z blogu z r.2016, první část:

A pokud by ISIS zaútočil v EU masivně chemickými a jinými zbraněmi (viz prohlášení Dicka Cheney; viz třeba plukovník Skácel), mohlo by zmatené obyvatelstvo podlehnout účelové mystifikaci, že za tím stojí Rusko? Nadnárodní oligarchové by se rádi domohli ruských zdrojů, jako za Jelcina, nepřejí si mírovou a efektivní spolupráci Ruska a EU (Německa).

A právě Turecko a lidé ze CIA (v Jordánsku i jinde, viz Bucca v Iráku) učili "rebely" vyrábět chemické zbraně - nebo je alespoň nechali si klidně vyměňovat zkušenosti. Zopakujme, že to vše během tvrzení Izraele, že oni raději ISIS, než lidi pod vlivem Íránu.

Začíná také bitva o zdroje Arktidy, kde Rusko "také vadí" (zde), viz současné iniciativy NATO a USA v severských zemích (zde postoj tamních politiků, zemědělců zde).

 

 

"Investujeme stále a pořád mnohem více do konfliktů (zbraní a vojáků),

než do jejich řešení."

řekl Michael Flinn, šéf US armádní rozvědky (DIA, 2012-2014).

 

/ Více také zde - Edward Griffin o zemích třetího světa a "humanitární pomoci"... /

 

 

CITACE Z REUTERS, článek z 13.3.2016:

The al Qaeda-linked Nusra Front seized bases and weapons from a Western-backed rebel group in overnight fighting in northwestern Syria, the Syrian Observatory for Human Rights said on Sunday.

Al Kajda (Fronta NUSRA) na severu Sýrie od svých někdejších spojenců, Svobodné syrské armády, dostala americké nejmodernější protitankové rakety…

 

 

CITACE Z NEW YORK TIMES, článek z 12.10.2015:

Vyzbrojení syrské opozice, provedené Spojenými státy, mění konflikt v Sýrii v proxy válku s Ruskem.

Článek o tom, jak tzv. Free Syrian Army - Svobodná syrská armáda - nemůže bojovat bez v regionu mnohem silnější teroristické organizace An-Nusra. US zbraně tak dávají podle NYT výhodu teroristům, což je prý problematické...

 

 

CITACE Evy Filipi, české velvyslankyně v Damašku (video), r.2012:

"To už snad ani není novinařina..., každý, kdo drží v Sýrii v ruce zbraň (kromě vládních jednotek) si v případě potřeby říká FSA, i když jde o bojovníky, kteří se např. živí unášením lidí, vražděním alávitů, civilistů, atd..." - svědectví nejen o zpravodajství arabských TV.

Zpráva o (velmi) křivém mediálním obrazu událostí v Sýrii, doložená osobním svědectvím z r.2012, přímo z násilím zmítané Sýrie.

 

 

CITACE NY TIMES, r. 2013 (zde):

160 letů s dodávkami zbraní s podporou CIA koreluje podle New York Times se vzestupem násilí ve válce v Sýrii v r.2013.

Zapojení CIA v dodávkách zbraní syrským rebelům (2012-13) ukazuje, že:

Spojené státy jsou (ve válce s B. Assadem) více ochotnější pomáhat svým arabským zástupcům s podporou "smrtící podoby" této občanské války.

(the United States is more willing to help its Arab allies support the lethal side of the civil war.)

 

 

8. 10. 2015, Novinky - V Sýrii žádní "dobří hoši" neexistují, píše The Independent

Ruské letectvo v Sýrii vlétlo přímo "do vzdušného prostoru západní fantazie".

 

 

A co chystá CIA, ve své dlouhé tradici (zde)?

Má svůj "plán B": chce posílat víc zbraní, samozřejmě umírněným rebelům.... (zde)

The Wall Street Journal, April 12, 2016: U.S. Readies ‘Plan B’ to Arm Syria Rebels - Moderate groups could get antiaircraft weapons if cease-fire collapses, officials say. The Central Intelligence Agency and its regional partners have drawn up plans to supply more-powerful weapons to moderate rebels in Syria...

 

 

11. 10. 2015 - Novinky:

Hlavním úkolem ruských operací v Sýrii je upevnění vlády v Damašku tak, aby bylo možné jednat o politickém ukončení vleklého konfliktu.

Uvedl to ruský prezident Vladimír Putin.

 

 

The Telegraph, 24 aug 2015 - 'I believe in Iran’s desire for better ties with the West,' says Philip Hammond after Tehran trip.

- britský ministr zahraničí podporuje užší vazby Íránu se západem, tedy jde proti izraelskému postoji tamních jestřábů, v čele s Netanjahuem.

 

 

16. června 2015: V Íránu si největší zakázky rozeberou velké firmy, my se těšíme jen na drobky, říká šéf Unisu.

Zažili jsme to už v Iráku a Kuvajtu, nevím, proč by to v Íránu mělo být jiné, říká v rozhovoru pro HN šéf a majitel brněnské firmy Unis Jiří Kovář, když popisuje plánované "porcování medvěda" v Íránu.

Na mysli má rozdělování velkých zakázek, na které si brousí zuby průmyslové firmy z celého světa, jež zatím čekají na zrušení mezinárodních sankcí.

"České firmy budou až těmi druhými vzadu. Ty největší obchody si již nyní rozdělily velké americké společnosti," dodává Kovář.

"Všechny už tam mají otevřené kanceláře, existuje již seznam velkých investičních projektů, které mají tyto firmy rozdělené. Až to bude dostatečně rozebrané, zatlačí na své zákonodárce a vše se rozjede," říká ke konci sankcí.

Na české firmy tak podle něj zbudou jen "drobky", ale i těch by mohlo být dost. Může za to prý i to, že Češi jsou v otázce sankcí papežštější než papež. "Kam se podíváte, všude jsou zařízení Siemens. Mercedes si tam také koupíte bez problémů," říká Kovář s tím, že když letí do Teheránu, letadlo je vždy plné západních byznysmenů, kteří se chlubí, co všechno již mají domluvené.

 

 

SPIEGEL - Perský paradox: Írán je mnohem modernější stát, než si myslíte.

"Který vládní kabinet je domovem více ministrů s doktorátem z amerických universit, než má Obamova administrativa?

Správnou odpovědí je: Islámská Republika Írán.

A ne, tento seznam nezahrnuje prezidenta Íránu Hassana Rouhaniho, ten získal doktorát na Glasgow universitě v Anglii."

 

 

Novinky, 18. 4. 2018: Brexit

Sněmovna lordů schválila dodatek k zákonu o odchodu z Evropské unie, který nechává otevřenou možnost, aby země po brexitu zůstala s EU v celní unii. ...Informovala o tom agentura Reuters.

Jak poznamenala agentura AP, dolní komora britského parlamentu totiž může zvrátit změny, které učinila nevolená Sněmovna lordů. Členové Sněmovny lordů dodatek schválili poměrem 348 ku 225 hlasům. Dokument po ministrech požaduje, aby do konce října podali zprávu o tom, jaké úsilí vyvinuli pro setrvání země v celní unii s EU.

O prosazení dodatku se zasloužil
zejména bývalý britský diplomat lord Kerr, který dlouhodobě vystupuje proti brexitu. Jeho návrh podle něj „jednoduše požaduje po ministrech, aby nevyloučili možnost, že země zůstane v celní unii.”

/* Stará "dobrá" Round Table Group - předchozí lord Kerr (markýz z Lothianu) byl taky proti národním státům..., tento lord Kerr (Baron Kerr of Kinlochard) jde stejným směrem. /

 

 

 

Dick Cheney, 4. září 2015, CNN:

Teroristé z Islámského státu mohou použít proti USA jakékoliv zbraně.

Bývalý viceprezident Dick Cheney nevylučuje možnost, že USA mohou být předmětem dalšího teroristického útoku, připomínající 11. září 2001, ale "se smrtelnějšími zbraněmi", uvedl v rozhovoru pro CNN.

Včetně chemických, biologických nebo jaderných,

a vnitřní bezpečnost Spojených států je prý v ohrožení.

 

 

BL, 27. 11. 2014 / Guardian

Zveřejněna hrozivá statistika - 28 nevinných životů za úmrtí jednoho podezřelého teroristy (1147 lidí zabito, jen 4pct z nich byli teroristé).

Zahynuly tisíce nevinných lidí, z toho potvrzeně stovky dětí - roztrháním a spálením na uhel střelami Hellfire, americké drony jsou přitom řízeny z německého Ramsteinu.

Hledáček světových sdělovacích prostředků, natožpak pak tuzemských, se sotva kdy zaměří na okolnosti a především následky americké bezpilotní kampaně v Pákistánu, Jemenu, Somálsku, Keni a jinde. A to bohužel i v případech, kdy dochází na lámání chleba a odhalí se namnoze znepokojující skutečnosti, s nimiž by měla být veřejnost seznámena.

Britský deník Guardian v těchto dnech zveřejnil novou analýzu humanitární organizace Reprieve, vycházející z konkrétních případů, v níž stojí, že
střely typu Hellfire odpalované na dálku řízenými americkými drony kromě každého z 41 podezřelých teroristů k 24. listopadu 2014 usmrtily 1147 pravděpodobně zcela nevinných osob!

 

 

Lékaři proti jaderné válce (IPPNW) - ZDE

 

K tomuto napsal časopis TÝDEN článek ZDE, z kterého vybírám:

"S vpravdě děsivými údaji (že v souvislosti se třemi válkami NATO zemřelo až 1.3mil lidí) seznámily souběžně veřejnost tři sekce IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ve druhé polovině března v Berlíně, Washingtonu a Ottawě.

Příslušnou studii s názvem - Počítání těl. Čísla obětí po 10 letech "války s terorem" (Body Count. Casuality Figures after 10 Yers of the "War on Terror") - vypracovali aktivisté IPPNW spolu s dalšími podobně zaměřenými skupinami.

IPPNW je celosvětové uskupení národních lékařských organizací, které se snaží pomáhat zabránit jaderné válce a jež podporuje jaderné odzbrojení. Aktuálně má kolem 150 tisíc členů ve více než 50 zemích. Roku 1985 organizace získala Nobelovu cenu za mír.

 

 

... z britského tisku, 26.11.2016 (zde):

The report, by a group of top engineers from the University of Alaska, insists the flames could not have brought the WTC7 tower down.

Dr J Leroy Hulsey revealed the team's boss findings at the Justice In Focus Symposium in New York. He said:

“It is our preliminary conclusions based upon our work to date that fire did not produce the failure at this particular building.”

The findings will add fuel to conspiracy theories which suggest the twin towers and WTC 7 were blown up. Some have even blamed the US Government which they say wanted to provide the grounds for military strikes in the Middle East.

 

 

Euronews, 26.11. 2016, zde:

President of the European Commission – Jean-Claude Juncker: We are not dependent on US foreign policy.
The US will do what it wants to do and Europeans will have their own interests within their own scope to manage.

 

euronews – Isabelle Kumar: Do you support sanctions being maintained?

President of the European Commission –
Jean-Claude Juncker:

Up
until now, I have seen no argument for the sanctions against Russia being immediately lifted.

I would like to have an agreement with Russia that goes beyond the ordinary framework, bearing in mind that without Russia, there is no security architecture in Europe. The EU occupies 5.5 million square kilometres, Russia takes up 17.5 million.

Russia must be treated as one big entity, as a proud nation.

We have a lot to learn about the depths of Russia, we are very ignorant about it at the moment. I would like to have discussions on a level footing with Russia.

Russia is not, as President Obama said, “a regional power”. This was a big error in assessment.

 

Tento týden Evropský parlament ve Štrasburku odhlasoval těsnou většinou finanční injekci určenou k rozšíření činnosti mediálních hlídacích psů "odhalujících ruskou propagandu".

Zpráva uvádí: "Ruská vláda používá širokou škálu nástrojů, jako mozkové trusty (…), mnohojazyčné televizní stanice (např. Russia Today), pseudo-zpravodajské agentury a multimediální služby (např. Sputnik), sociální média a internetové trolly, aby zpochybňovala demokratické hodnoty, rozdělila Evropu, získala domácí podporu a vytvořila dojem zkrachovalých států ve východních částech EU".

 

Opravdu? Viz britský tisk:

Podle britského deníku Daily Mail byl nedávný článek ve Washington Postu o médiích, které údajně šíří ruskou propagandu a "ruské zpravodajské fejky", sám padělkem.

Navíc i celá řada publikací otevřeně zpochybnila metodiku této skupiny. Napřiklad Eliot Higgins z Bellingcatu, který již několik let studoval ruskou propagandu, nazval studii PropOrNot "amatérským pokusem". Novinář Alexej Kovaljov, také odborník na ruskou propagandu, dokonce předpokládá, že skupina může pracovat ve prospěch Ukrajiny v propagandistické válce Kyjeva s Moskvou, píše Daily Mail.

 

 

Literární noviny, 12. 12. 2016 - Lepší je lhát "s USA", než mluvit pravdu "s Ruskem"?

Zbrusu nová webová stránka PropagandaOrNot (PropOrNot), sestavila seznam webů, poskytujících skutečné zpravodajství a nezávislé analýzy, a mir nichts, dir nichts, je označila za "ruské agenty". Čili: Jestliže říkáte pravdu, sloužíte Rusku – a ne Spojeným státům. Abyste totiž sloužili Spojeným státům, musíte lhát. Nu a protože já říkám pravdu, vhodila mě PropOrNot bez zaváhání do kbelíku s pomyjemi, označeného "ruští agenti".

PropOrNot sídlí v Santa Fe v Novém Mexiku. Její adresa však slouží jen jako adresa virtuální pro tvorbu společností, které chtějí své skutečné zásady a zájmy udržet mimo oči a uši veřejnosti.

A zde je tedy seznam oněch společností, které za PropOrNot stojí:

- Miliardářští bratři Kochovi, Nadace Lyndy a Harryho Bradleyových, Nadace Sarah Scaifeové, ExxonMobil, senátoři Chris Murphy a Portman napojení na Citigroup a Goldman Sachs,

...dvě obludy Wall Streetu, které by moc rády odvedly národní debatu k čemukoliv, jen aby to bylo co nejdál od moci a korupce Wall Streetu.

 

 

 

O tom, že za "nafukováním hrozby imperiálního Ruska" stojí také snaha lidí v Pentagonu získat pro sebe více peněz daň. poplatníků, píše italský list Politico.

Perry představil výsledky nedávných odhadů, podle kterého USA vydávají na obranu 7x více než Rusko (598miliard dolarů oproti 84 miliardám), v americké armádě slouží téměř dvakrát více vojáků než ruské (1.400.000 vs. 766tisíc). V arzenálu Američanů téměř šestkrát více vrtulníků (6 tisíc ve srovnání s 1,2 tisíci). A třikrát více stíhaček. Nicméně, uvedl autor, je také pravda, že ve službě ruské armády je dvakrát tolik tanků (15 tisíc proti 8,8 tisícům),ale starších. Reformátoři poukazují, že je absurdní tvrdit, že je americká armáda v potížích, při pohledu na tato čísla.

- Připomeňme ještě, že vládní dluh USA je asi 105%, ruský vládní dluh odhadem 24% HDP.

 

 

Guardian, 1. 11. 2016
Why is MI5 making such a fuss about Russia?

Je obtížné pochopit, proč se britské bezpečnostní služby snaží představovat hrozbu z Ruska děsivější, než hrozby džihádistů – možná, že má MI5 své tajné úvahy. Nicméně
je možné, že hlavním tajemstvím je, že "démonizovat Rusko je stále obtížnější".

Nyní se v britské společnosti zaznamenává stále zřejmější skepse vůči obviněním proti Moskvě, a to není práce jen "kremelských trolů". Možná, že už brzy nebudou moci britské úřady Ruskem (jako všestranným obětním beránkem) občany strašit, dodala Dejevská.

 

 

 

Reflex, 28. dubna 2016:

GEORGE FRIEDMAN - Co se týče migrace, je třeba si uvědomit, že multikulturalismus je traumatický problém, který si Evropa způsobila sama.

Jak to myslíte?

"Multikulturalismus je levicový pokus, jak ignorovat skutečnost, že stále větší počet obyvatel se stále hůře integruje do společnosti."

Koncept multikulturalismu předpokládal, že cizinci si ponechají vlastní kulturu a společnost si za to koupí jejich loajalitu. Nevěřím, že Němci od začátku měli v úmyslu asimilovat nově příchozí v kulturním, jazykovém, náboženském a morálním smyslu slova. Multikulturalismus ve skutečnosti neznamená nějaký zvláštní respekt vůči různorodosti, je to spíše projev lhostejnosti a snaha vyhnout se odpovědi na otázku, co vlastně znamená být Němcem a co musí podniknout cizinec, aby se Němcem stal.

V podstatě nabídka multikulturalismu je něco na způsob "kravského handlu", v němž:

"...loajalita migrantů byla cenou za možnost zachovat si svou kulturu – a zároveň ochránit evropskou kulturu před cizími vlivy tím, že imigranti budou separováni od většiny."

Němci si chtěli zachovat svou identitu a zároveň mít pracovní síly. To ale ve skutečnosti nefunguje. Výsledkem multikulturalismu je permanentní odcizení migrantů. Mají zájem podržet si svou identitu, ale osud Německa je jim z hloubi duše lhostejný. Víceméně stejný je obrázek i v jiných zemích.

 

George Friedman (67) je geopolitický myslitel, nejlépe prodávaný autor politických knih podle New York Times. Zakládal největší soukromou zpravodajskou agenturu Stratfor, přezdívanou stínová CIA. Nyní řídí portál geopoliticalfutures.com, zabývající se předvídáním globálních událostí.

 

 

 

George Friedman, jeden z nejprestižnějších analytiků (Stratfor), před sedmi lety napsal, že: "ruské akce se v budoucnu budou jevit jako agresivní, i když budou vlastně obranné" - ZDE.

Friedman postuluje, že po rozpadu SSSR se všechno točí okolo USA a už to tak zůstane. Celé 21. století bude poznamenáno základním sporem mezi USA a "zbytkem světa". Ten se bude snažit z druhotných velmocí slepit koalici, která by "zkrotila a kontrolovala USA". Ty budou jednat preventivně, aby tomuto úsilí zabránily.

USA hodlají zaměstnávat potenciální nepřátele pozemními konflikty (budou vyzbrojovat obě strany konfliktů), aby museli vydávat prostředky na budování pozemních vojsk, takže na námořnictvo jim už nezbude (což prý zaručí nadvládu USA nad oceány). Za tímto účelem budou USA podnikat i jemnější preventivní kroky vůči všem eurasijským mocnostem (včetně takzvaných spojenců).


Dle Friedmana Rusko bude neustále ve zmatku a vlastně prý ani nebude důležité. Alespoň zpočátku století. Velmi brzy však prý USA začnou být Ruskem posedlé. Ruské akce se podle něj v budoucnu budou jevit jako agresivní, i když budou vlastně obranné.

Z ruského hlediska je totiž rozšiřování NATO směrem k Ukrajině ohrožením jeho bezpečnosti a národních zájmů.

USA podnikly invazi do islámského světa.

Jejich cílem však podle Friedmana nebylo vítězství. Ono by prý ani nebylo jasné, co by takové vítězství znamenalo. Skutečným cílem prý bylo pouze rozložit islámský svět a postavit jej proti sobě, aby nemohla vzniknout islámská říše.

"Spojené státy nepotřebují vyhrávat války. Stačí jim jednoduše rozložit řád věcí, aby druhá strana nemohla vybudovat dost velkou sílu, která by jim mohla oponovat."

 

 

THE GUARDIAN, 14.3.2016 (česky zde) - Snaha Západu obvinit ze všech problémů Rusko hraje do rukou Kremlu a Západ si tak prokazuje medvědí službu.

Jak poznamenal Mark Galeotti, profesor Newyorské univerzity (a hostující člen evropské CFR, Rady pro zahraniční vztahy), aktuální vztahy mezi Ruskem a Západem nejsou ani zdaleka ideální. Obě strany tvrdošíjně odmítají naslouchat jeden druhému ve svých argumentech.

Rusko s oblibou nazývá rusofobií každé nepřátelské prohlášení západních politiků na svoji adresu. Někdy se to týká nepřátelských prohlášení, jako je například pravidelné naléhání ze strany vrchního velitele NATO v Evropě, generála Phillipa Breedlove, varujícího před existenciální hrozbou ruského medvěda. V posledních letech pod chápání takové koncepce spadají i divadlo nebo dětské knihy. Například v loňském roce ruské ministerstvo kultury obvinilo divadelní festival "Zlatá maska" z podpory "produkce s prvky rusofobie".

Co se týče západního přístupu, Galeotti píše:

...je jemnější, ale zároveň o to problematičtější. K dispozici je například velmi málo důkazů o tom, že Rusko touží podporovat evropské ultranacionalisty a mělo nějaký skutečný dopad na jejich vzestupu. Spíše se v tom odráží zneklidnění v rámci Evropy, tedy pochybnosti o legitimitě Evropské unie, obavy o kulturní homogenizaci a nekontrolované migraci, nostalgickém mýtu o "starých dobrých časech", které nikdy nebyly.


Pro Západ je snadnější tvrdit, že je na vině ruské spiknutí, protože nás zbavuje nutnosti přijmout ostřejší, tvrdší a sebekritičtější pohled na to, kde jsme selhali.

Znehodnocením veřejné diskuse o Rusku si děláme medvědí službu - kontraproduktivní a agresivní politikou, které chybí nuace, usuzuje Galeotti.

Ve skutečnosti se ukazuje, že mnohá z obvinění proti Rusku jsou neopodstatněná. Například migrační krize vypukla dlouho předtím, než se zahájily ruské vojenské operace v Sýrii, a nestala se jejím důsledkem, jako někteří politici tvrdí.

V závěru uvádí, že Západ nemusí nutně souhlasit s ruským vidění světa, ale prostě musí akceptovat, že také má svou vlastní logiku, a měl by si uvědomit, že démonizováním Ruska a používáním útočné politiky vůči Rusku jen ubližuje sám sobě a dodává materiál k posílení propagandy.

 

 

Robert Aumann - To západ rozhoupal loď. Loď se pak může potopit - ZDE

Jeden z největších západních expertů na války, nositel Nobelovy ceny, pracující na Hebrejské universitě v Jeruzalému, říká:

"Pokud hledáme spravedlnost, svět, který by byl lepší, kde by všichni měli zajištěna svá práva a platily tam takovéto pěkné myšlenky, pak měli Ukrajinci pravdu a mohli si vybrat." /*vstup do západní voj. aliance NATO /

"Pokud ale chceme mít svět, kde je mír a který je stabilní, pak to byl Západ, který rozhoupal loď. Loď se pak může potopit."

"Nijak zvlášť nemiluji Vladimíra Putina, ale mám pocit, že Západ tlačil trochu moc a šel do ruské sféry vlivu."

"Pokud jde o Krym, nechápu, proč má být kolem toho takový rozruch."

"Krym je většinově ruský, obyvatelstvo je většinově ruské. Západ provokoval Rusko. Kdyby Rusové přišli do Mexika nebo na Kubu, jako to udělali kdysi Sověti, byla by to provokace a tak by se to také bralo. Mexiko a Kuba jsou americká sféra vlivu a Krym zase ruská."

 

 

Jicchak Rabin (zde):

Je nám souzeno žít společně na stejné půdě, ve stejné zemi. My, vojáci, kteří jsme se vrátili z bitev poskvrnění krví; my, kteří jsme viděli, jak byli před našima očima zabiti naši příbuzní a přátelé; my kteří jsme přišli ze země, kde rodiče pohřbívali své děti; my kteří jsme bojovali proti vám, Palestincům, vám dnes říkáme hlasitě a jasně:

Už dost bylo krve a slz. Dost!

Řekl izraelský ministerský předseda ve svém mírovém projevu.

Byl ale následně zastřelený radikálním Židem, který nesouhlasil s jeho mírovými snahami.

 

 

zerohedge.com, 9. 12. 2016:

Snowden Leak: British Intelligence Calls Israel "True Threat" To Middle East

“The Israelis constitute a true threat to regional security, notably because of the country’s position on the Iran issue,” the file said.

 

 

John Matlock - bývalý velvyslanec USA v Rusku (1987-1991), ZDE:

"Do not expand NATO eastward. Find a different way to protect eastern Europe, a way that includes Russia."

"Otherwise, eventually there’s going to be a confrontation, because there is a red line, as far as any Russian government is concerned, when it comes to Ukraine and Georgia and other former republics of the Soviet Union."

 

 

 

 

Spálíme se o kamna popáté? Po válce v Iráku, Libyi a Sýrii, Gruzii a na Ukrajině? Po následující migrantské krizi a finančních problémech jižních států Evropy? Může to být ještě náhoda (12.min zde) a kdo vede svět do zkázy - jsou tyto země dnes stabilní?

A opět pak přijdou analytici, aby nám řekli, že i ta další válka "byla nejhorší chybou"?

 

Má-li se naplnit vize Stratforu (o budoucím úpadku Evropy - viz odkaz a mapka dělení výše) stačí dál postupovat v EU stylem:

"Rusko je náš nepřítel, zatímco Turecko (sunnité) a Saúdská Arábie (sunnité - wahhábisté) a různí další ultra-nacionalisté (např. ukrajinští banderovci) jsou naši nejlepší přátelé".

Cesty do pekel jsou skutečně lemované dobrými úmysly.

 

 

Vtípky?

 

 

vlevo: umírnění rebelové, podporovaní Saúdy a Katarem? vpravo: ... a Tureckem?

 

 

...příčina ... a následek .-) ?

 

  

vlevo: ocenění "poslušného hlupáka" za tragickou válku v Iráku (2003), neskutečný humor..., vpravo: začátek hypoteční krize ("existuje americký sen, mít vlastní dům" - na dluh nad poměry)

 

šéf Fedu Ben Bernanke (těsně před vypuknutím hypoteční-bankovní krize v USA):

"...očekává mírné oživení ekonomiky v USA",

jak prorocké.

 

  

vlevo: vyjádření globalisty Sutherlanda, že "EU musí rozbít jednolitost národních států s pomocí migrace", vpravo: nápis u vstupu do EU parlamentu "proti národním státům, které jsou prý kořenem všeho zla".

A že svět prý dokáže zachránit před tímto ďáblem pouze nadnárodní federální unie.

 

 

Nepřemýšlejte!

Jste osobnosti (říkají TV reklamy),

potřebujete proto mnoho věcí, ideálně na dluh, a nikoliv kriticky přemýšlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPAD JE NA ŠIKMÉ PLOŠE

UŽ OD NE-SLAVNÉHO STŘÍLENÍ NA MAJDANU,

DOSUD NEVYŠETŘENÉHO (KROMĚ ZPRÁVY Z UNIVERSITY OTTAWA,

KTEROU ZÁPADNÍ MÉDIA NAPROSTO IGNORUJÍ).

 

MIGRACE NEUSTÁVÁ, DUBLIN IV. SE BLÍŽÍ,

A SITUACE V SÝRII "FAKTA ZDÁ SE NEVYŽADUJE".

 

12. 4. 2018

hlavní zdroje: ČT24 - zde, tyden.cz - zde

statistiky zločinnosti cizinců - zde, o migraci - zde.

 

14. 4. aktualizace - bylo napadeno dodržování mezinárodního práva, útokem na Sýrii bez doložení důkazů a dokončení vyšetřování? (viz závěr volných odkazů).

A koho přesně zabíjel Asad (nikoliv chemií, ale útokem normální armády) ve Východní Ghútě ve dnech 5. až 7. 4. 2018 (viz SOHR)- "vlastní lidi", jak tvrdí Stropnický, nebo Armádu islámu (Džaíš al-Islám), podle wikipedie náboženské fanatiky s napojením na Saúdy a Al Káidu/Al Nusru (viz 11. 9. 2001), kteří popravují ostatní kvůli šaríi, a chtěli zotročit Syřany a pravidelně zabíjeli střelami lidi v Damašku?

 

 

 

1. Syrské "Trumpovo dobrodružství" chladne, naštěstí.

Tyden cz včera napsal (viz hl. odkazy):

Americký ministr obrany Jim Mattis není jednoznačně pro vojenskou operaci proti Sýrii, kterou plánuje prezident Donald Trump. Podle serveru Politico je Mattis proti vojenské akci bez řádné úvahy, jaký bude její důsledek.

Mattisův spolupracovník a bývalý velvyslanec v Iráku James Jeffrey řekl, že šéf Pentagonu není pro odvetnou akci, pokud nebude promyšlena celková strategie USA v Sýrii (viz i BBC zde).

Americká administrativa nyní podle něj takovou strategii nemá.

Jeffrey také poukázal na to, že se Mattis snaží chránit vojenské zdroje kvůli Severní Koreji a chce, aby se pozornost soustředila na ni.

"Dokud je tu nebezpečí severokorejských raket, nebude Mattis chtít rozptylovat pozornost kvůli něčemu na Blízkém východě, co může skončit širším konfliktem s Íránem."

 

Prezident USA D. Trump málem spustil ohromný konflikt jaderných velmocí svým vyjádřením na twitteru (spodní část obrázku), i když ho vzápětí prakticky "dementoval" (horní část obrázku).

Jeho celková názorová nevyrovnanost, kdy nejdřív chtěl ze Sýrie okamžitě odejít, aby vzápětí málem spustil ohromný konflikt s Ruskou Federací, se ukazuje být vážným diplomatickým problémem pro komunikaci hlavních jaderných velmocí.

To platí dvakrát, pokud je v současnosti na Středním Východě "tak málo rozvážných hlav", komentuje tuto situaci bývalý blízkovýchodní zpravodaj listu Guardian, zde:

Israel has misjudged Russia in Syria. The consequences could be grave

Peter Beaumont is a Guardian reporter and former Jerusalem correspondent

(překlad článku v závěru "volných odkazů" hned pod tímto textem)

(

- Možná by světovému míru pomohlo, kdyby někdo v USA zakázal Trumpovi twitter?

Zatím vzniklo "brzdící prohlášení", že se vláda ještě poradí s Kongresem, zde.

 

 

2. K podstatě té syrské události s chemickými zbraněmi.

 

Jedny hlasy - například Lenky Klicperové na ČT24 (viz hl. odkazy) říkají, proč by to Bašár Asad dělal, když "poslední rebelové se ve Východní Ghútě prakticky vzdávali a byla dojednávána jejich evakuace"? Opravdu těžko chápat nějakou logiku v tomto, to souhlasím.

Druhá strana tvrdí, že tu jsou ale známé precedenty používání chemických zbraní vládními vojsky v r.2013.

Takže kam se přiklonit?

Podle Lenky Klicperové a Markéty Kutilové, které region dobře znají z osobních cest, jsou v oblasti Středního Východu velké zásoby chemických látek typu "chlór", vojensky ho historicky nedávno využívaly obě strany konfliktu, takže podle ní:

Pokud byl ten útok spáchaný chlorem, tak není vůbec žádný problém, aby tento chlor měla a mohla použít jako bojovou zbraň jakákoliv organizace, která v té oblasti působí. Chlor není nic složitého na skladování a na výrobu. Sama jsem mnohokrát na místě viděla v Sýrii nebo v Iráku obrovské chemické sklady, které používal třeba Islámský stát a vzhledem k tomu, jak se s těmito zbraněmi obchoduje na Blízkém východě, tak nevidím vůbec žádný problém, aby si tuto zbraň mohla opatřit jakákoliv jiná islamistická organizace.

Jde o to, aby bylo nejprve vyšetřeno, kdo ten útok spáchal. Pokud byl spáchán.

Protože zatím veškeré důkazy přinesla pouze jedna strana konfliktu, což jsou záchranáři napojení na džihádisty, kteří ovládají enklávy, jako byla východní Ghúta a Dúmá nebo Idlíb. A to není žádná nestranná organizace.

Do města Dúmá se nedostal nikdo, kdo by mohl nezávisle ověřit, co se tam vlastně stalo a jak vypadá ta situace nyní.

 

- Víc k tomu asi dnes nikdo nedokáže říct, takže bych její (zdá se nestranná a moudrá) slova nechal bez dalšího komentáře - názor si udělejte sami.

Jen připomenu, že zajímavou okolností toho útoku je fakt, že přišel po tom prohlášení Trumpa o stažení ze Sýrie, a po podivném vyznění kauzy Skripal britské premiérky, která také "až příliš rychle" ze všeho obvinila Rusko, aniž by vyčkala výsledků vyšetřování. Navíc "smrtelný jed" se ukázal ne tak smrtelným, oba napadení jedinci útok přežili bez následků, prý "díky kvalitní britské lékařské péči".

Zdá se také, že vždy, když jedná Rusko o mírovém řešení v Sýrii s Tureckem a Íránem (když "džihádu" hrozí jasná úplná porážka), tak nastane podobná destabilizace (viz poslední Trumpův "divadelní úder" 59 Tomahawky vloni), současně chybí řádné vyšetření incidentů, kolem kterých se jakoby náhodou vždy motají "Bílé přilby".

Nedivím se tedy ani Lavrovovi a Rusku, že říká "takto už dál ne".

 

 

3. Proč vlastně Obama zrušil masivní útok raketami na Sýrii v r.2013?

 

V r.2013 byla obdobná kauza použití chemických zbraní v Ghútě poblíž Damašku, vznikla podobná situace, kdy hrozil vážný útok na vládní vojska Bašára Asada.

Proč vlastně prezident Obama zrušil ten útok, podle zpráv na poslední chvíli, pouhé dva dny před jeho zahájením?

Asi nejkomplexnější článek k tomuto tématu nabízí německý DW:

Obamův poradce (Obama's Director of National Intelligence) James Clapper

byl schopen ho od zásahu odradit, protože britská vojenská chemická laboratoř

prokázala, že vzorky té chemické bojové látky v Ghútě

neodpovídaly vzorkům syrské vládní armády.

 

Útok ze strany Bašára Asada zpochybnili i další US odborníci (viz článek) a Obama se po akci v Libyi, kterou vnímal velmi problematicky, a jejíž velkou zastánkyní byla jeho ministryně zahraničí Hillary Clintonová, rozhodnul neriskovat další vysoce problematický zásah. O problematickém vztahu Baracka Obamy a Hillary Clinton je moc pěkný článek z NY Times ve "volných odkazech" níž pod tímto textem.

Podtrhnu i fakt, že ministr zahraničí austrálie Bishop na zasedání států proti chem. zbraním v r.2015 poukazoval na fakt, že:

"Islámský stát rekrutuje tisíce odborníků na vývoj a výrobu chem. zbraní a prekurzorů (látek, z nichž se vyrábějí), a že to úsilí je velmi vážné a pomáhají jim s vysokou pravděpodobností i odborníci ze západu."

 

- Opět, názor si udělejte sami, ale i podle aktuálního vyjádření analytičky a znalkyně místních reálií, paní T. Spencerové, o skutečných důkazech té současné kauzy, tak (cituji zkráceně a volně):

"Světová zdravotnická organizace, která měla jako jediná potvrdit oněch 500 zraněných po zasažení chemickou látkou v tamních nemocnicích (oblast zasažené Východní Ghúty není zas tak veliká), nemá žádné vlastní lidi na místě, a spoléhá se tak opět na vyjádření dobrovolníků, financovaných USA a Brity, kteří pracovali do poslední chvíle na straně džihádistické opozice."

 

Pro ilustraci to myslím stačí, panuje o tom tedy naprostá důkazní nouze, a navíc celá Východní Ghúta už prý je osvobozená a džihádisté jsou odváženi i s rodinami, takže by nic nemělo bránit vyšetřování.

A Spojené státy za války v Iráku použily i fosforovou munici zakázaným způsobem, nemluvě o dědičných následcích ve Falúdži po použití munice s ochuzeným uranem.

Odkazy se ptají - vyšetřil to někdo? A proč ne?

Nejsou západní země náhodou jen "bandou pokrytců", kterým vůbec nejde o těch asi 40 mrtvých lidí (prý zahynuli po pádu stropu bunkru, sdělil SOHR), ale mnohem víc o vlastní prospěch z oslabení rivalských zemí?

To je velkou otázkou.

 

A neměl by být prezident Trump prohlédnut nějakými psychiatry?

Je úplně normální, vykecávat se na twitteru s rukou na jaderném tlačítku?

Cože to Trump dosud maximálně řídil - hotel ?!?

 

 

 

4. Vítězství V. Orbána dál problematizuje postoje EU jádra k migraci

a Babiš nakročuje k Okamurovi. Je Okamura populista nebo extremista?

 

Lidovky - Vyjednávání o sestavení vlády dnes bude pokračovat zasedáním vedení hnutí ANO, za prezidentem Milošem Zemanem přijede předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. Na zámku v Lánech budou hovořit o případném vzniku menšinového kabinetu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše za podpory SPD a KSČM.

- Máme se bát o "ústavnost" české demokracie, pokud by Babiš sestavil na přání prezidenta Zemana vládu s podporou "post-totalitních komunistů" a proti-migrantské strany pana Okamury?

A co znamená vítězství Viktora Orbána a také proti-integračních stran v Itálii, má EU vážný problém?

 

Ano, Evropská unie má vážný problém.

Začal už (dones nevyšetřeným) střílením na Majdanu na Ukrajině, 20. 2. 2014, a naprostým ignorováním západních médií dosud jediné komplexní (nezávislé) vyšetřující zprávy Ivana Katchanovského z university Ottawa v Kanadě.

The Snipers Massacre on the Maidan in Ukraine (Revised and Updated Version)

Nezávislá akademická studie akademika Katchanovski z university Ottawa se dočkala nové verze (z 20. února 2015), která zahrnuje další nové skutečnosti o tom, kdo přesně střílel na Majdanu 20.2.2014, kdy někteří demonstranti a současně někteří členové policejních jednotek Berkut byli dle všeho zastřeleni stejnými zbraněmi. Vystupovala snad v konfliktu dosud neznámá třetí strana, která se snažila vytvořit chaos a následný puč? Asi 70 osobních svědectví, stovky videonahrávek, záznamy rádiových komunikací, časová osa jednotlivých úmrtí a směrů střelby, co naznačují závěry akademického typu zkoumání této události?

Byla to "operace pod falešnou vlajkou" a kdo střílel z hotelu Ukrajina lidem do zad?

Jaké bylo zapojení vnějších sil, USA a EU, zatímco končila olympiáda v Soči?

 

Ten problém EU pokračoval následně také ignorováním ukrajinského radikálního nacionalismu "banderovského typu", ignorováním jeho tvrdých zákonů proti menšinám, jejich jazykům, zvykům a svátkům.

Nutili jsme snad my Čechoslováci před Mnichovem Němce, aby děti vyučovali pouze v češtině, odmítali jsme snad povolit slavení jejich svátků? Nikoliv.

Stříleli jsme snad na Slováky, když se rozhodli v r.1992 opustit náš společný stát?

Tak proč tento zásadní problém Ukrajiny ignoruje EU?

 

- Přitom Ukrajina je rozdělena na východní "pro-Ruskou" část a západní "pro-Unijní" část podobně, jako bylo Československo rozděleno na Česko a Slovensko.

Mohou se ty dvě oblasti tolerovat? A pokud ne, jaké může nastat řešení, kromě války jednoho proti druhému? Civilizovaný rozchod?

EU zde fatálně selhává.

 

Ovšem západní země, oddávající se nové levicové utopii - humanistickému multikulturalismu - jako by chtěly vyhrotit i další spor, a to západních zemí EU se zeměmi "bývalého Rakouska-Uherska", kvůli postojům k migraci.

To je druhý zásadní problém EU, po dluzích jižních států a Ukrajině.

 

Je po tomto ignorování problémů a po snaze o jejich řešení spíš příkazy (a sankcemi) divné, že mnoho lidí dává hlas proti-migračním stranám, když vidí rostoucí statistiky zločinnosti cizinců v západních zemích (viz hlavní odkazy, nový přehled zločinnosti cizinců)?

Když vidí neschopnost EU lídrů - Německa a Francie - řešit nefungující měnu eurozóny pro jižní státy, které jsou do jednoho předlužené, od 100% do 138% HDP? Kde mladí lidé jezdí stovky kilometrů na konkursy na volná místa, práci ale nemohou sehnat?

 

Při volbě prezidenta ČR jsme volili mezi stále více patrnou cenzurou názorů občanů, podporovanou různými "ideology evropských hodnot" (novými politruky), financovanými z různých nadnárodních think-tanků a pracujících často i přímo za peníze státu, a mezi malou šancí zachovat si možnost svobodného myšlení, kritický pohled na "nové multikulturní utopické náboženství humanismu", kdy mají lidé získávat blahobyt, aniž by pracovali, aniž by ctili naše tradice a zvyky.

Stojíme proti těm, kteří tuto zkázu podporují - vydávajíce ji za "solidaritu", stojíme proti jejich konceptu rozvracení států, který činí podle všech indícií proto, aby dosáhli přesunu pravomocí na globální úroveň a ovládli z pozadí politické i ekonomické procesy v mnoha zemích ve svůj prospěch - jak píše např. Carroll Quigley už v 60.letech, po hluboké analýze období po první i druhé světové válce (viz minulé blogy).

Máme se připojit k zastáncům falešných "donucovacích a silových řešení",

lidí co se bojí spolupracovat, a snaží se jiné země oslabovat řízenými konflikty?

 

A máme se vnitro-politicky víc bát prospěchářů z KSČ,

prospěchářů z hnutí ANO, nebo prospěchářů z ODS, ČSSD,

Lidovců a STAN či TOP09?

 

Já osobně nevím.

Morálně jsou mi komunisté naprosto protivní, ale dnes už návrat bolševiků nehrozí (dál na východ zbohatli a jsou z nich ruští oligarchové-kapitalisté).

A komunistům v Číně nadbíhá celý svět, a oni půjčují "svému nepříteli USA" 1.5bil USD na jeho dluhy (ty činí celkově v USA asi 20bil USD vládního dluhu).

Chápete, že dnes má "čínský komunista" seznam svých dolarových miliardářů?

Prostě svět se posunul, zbývá tak jen úcta k památce obětí minulého režimu, ale jak ukázala nedávná minulost, s českými "post-totalitními" komunisty spolupracují občas všechny české politické strany, i ODS. Tady zásadní principiální důvod k odmítnutí tiché podpory vládě asi nenajdeme, jde spíš o věc morálky.

 

Daleko hůř dnes osobně vidím roli hnutí "podobných ANO", kde chybí kultivace dlouhodobých programů, jsou to vlastně populisté, pracující pro osobní profit (pro ten ale pracujeme v jistém smyslu naprosto všichni, v politice to platí dvakrát).

 

Může populista pracovat dobře?

Asi ano, může, ale vidím budoucnost takových politik vysoce problematicky,

protože oni chtějí s EU vycházet a nedokáží se

podle mě JASNĚ POSTAVIT za důležité hodnoty.

 

Prodají naši zemi za dotace?

Osobně se bojím, že ano, ale lidé si je zvolili a já to musím respektovat, protože to byla protestní volba proti marasmu stávajících stran. Asi jako když si Američané zvolili Trumpa namísto Hillary, nebo když jsme si zvolili M. Zemana prezidentem namísto poněkud "prázdného", zato o to víc "multikulturního" pana Drahoše.

 

Paradoxně nejméně nebezpečné (i když jistě nejvíc populistické) mi přijde hnutí SPD Čecho-asiata Tomio Okamury:

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) si přeje, aby co nejrychleji vznikla vláda. Novinářům to před schůzkou s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech řekl šéf SPD Tomio Okamura. Za přijatelný označil kabinet, který by podporoval program jeho hnutí. Za priority označil mimo jiné podporu pracujících, podmínění dávek či zvýšení důchodů včetně invalidních.

- Xenofob a extremista rozhodně není, to ho pouze zdatně pomlouvá "multikulturně utopistické" a globalisticky-politrukovské politické křídlo.

Ale jako ostatním i jemu chybí kvalitní lidé, delší soustavná práce a stabilizace strany i programu. Je to typická protestní strana - jakási "kometa", která může rychle zhasnout, až témata pominou. Ale získal víc než 10% hlasů a to opravdu není málo.

 

Takže abych řekl pravdu, za mě osobně, je mi asi úplně jedno, kteří "prospěcháři" či populisté zde budou vládnout, pokud nebudou velmi masivně krást, pokud naopak budou čistit zaplevelený právní řád a hájit naše národní zájmy v novém vyjednávání s EU, v tom jakémsi novém "Mnichovu" (*chtějí nás přehlasovat) o Dublinu IV.

 

Stojíme na křižovatce a lidé ve vedení státu by neměli říkat,

že "není jiné cesty", než podepsat (jako v Mnichově) rozklad státu.

 

Podepsat Dublin IV a další podobné pakty, viz chystaný globální pakt o migraci pod OSN, zfalšovaný bankéři - šéfem IOM byl totiž  P. Sutherland z WTO, Bilderbergu a Goldman Sachs, vidím v jejich stávající podobě jako konec české státnosti.

Smutné, při stém výročí založení ČSR.

Měli by se tak co nejdřív všichni jasně vyslovit, jako Viktor Orbán, za jakých podmínek podpoříme dál projekt Evropské unie, a kde je hranice naší suverenity, kterou už nechceme ztratit, i za cenu ztráty části dotací, které i tak stejně brzo skončí.

Jsem pro spolupráci i pro Evropskou unii, ale pouze na základě spravedlivých pravidel.

 

 

 

5. Závěr.

 

Zdůrazňuji, nezapomeňte:

 

Internet se stal "mlhou zapomnění", nikdo se už příliš nezajímá o nepříjemná fakta (typu kdo střílel na Majdanu, co všechno už Ukrajinci prodali ve svém nacionálním běsnění podporovaném těmi, kteří jejich aktiva tak lacino a ve velkém s radostí skupují za hubičku, víc zde, sledujte asi 18min).

Myslete na fakta a zdravý rozum, neděste se "falešných mediálních bubáků" - domnělých "xenofobů a extremistů", žijte, radujte se, a hlavně něco dělejte nejen pro sebe, ale občas i pro druhé.

Lidem na útěku z války musíme pomáhat, ale nikoliv zničením vlastních zemí tím, že ustoupíme z našich hodnot, zvyků a kultury. Tudy cesta nevede.

A tady je i jistý potenciál pro naší velkou podporu Izraelcům, s výjimkou jejich snahy destabilizovat Sýrii (opravdu existuje velká možnost, že "Skripal i Ghúta" jsou prací Mosadu). Jeruzalém bude hlavním městem dvou států, a Izrael ztratí právo "volně střílet" na pozice Íránu a Hizballáhu v Sýrii, samozřejmě Rusko musí garantovat, že severní hranice Izraele bude bezpečná, tady je klíč k řešení problémů Středního východu a (zachování) nukleární dohody s Íránem.

Islám bohužel není tak tolerantním náboženstvím, které by mohlo patřit v nějaké velké míře do našich kulturních prostor, aniž by přitom docházelo k vážným a neutuchajícím problémům. To není naše chyba, ani chyba islámu, který půjde cestou vývoje, jako dříve násilné křesťanství s jeho "monstr-procesy" proti kacířům a čarodějnictví.

Je to chyba nových "sociálních inženýrů", kteří spolupracují s těmi, kteří rozvracejí mnohé dříve klidné země, viz dnes Sýrie a Libye.

Podle mě je migrace dokonce přímo globalizační projekt proti národním státům, proti národním svébytným kulturám v nich, má to změnit náš životní styl, abychom zapomněli na své kulturní vazby k národním státům.

Nikoliv násilný nacionalismus,

ale mírumilovné vlastenectví a naše kulturní tradice

někomu zdá se velmi vadí.

 

Tak se braňte!

Protože zločinci se často vydávají za ty, co vám chtějí pomáhat,

prý proti "nacionalistům a xenofobům".

 

Kdepak, na tohle jim nesmíme skočit, u nás žije mnoho cizinců a své svátky slavit mohou, my je nijak neomezujeme, pokud se ovšem chovají slušně a živí se poctivou prací.

 

My nemáme kam už jinam ustupovat, musíme naše hodnoty bránit.

Sami o sobě to ale nedokážeme, proto spolupracujme s každým poctivým národem,

který nás v našich cílech podpoří, a nebude nám bránit v našem způsobu života

ani dokonce snad vyhrožovat sankcemi.

 

Rusko je na tom vlastně podobně, takže jak řekl Juncker (viz volné odkazy níže),

"bez dohody s Ruskem nebude nikdy bezpečno v Evropě".

 

Mír se neudržuje silou, ale spoluprací.

 

 

Napsal Pavel Sedlák

 

 

---------

 

 

Volně související odkazy:

 

 

REBUILDING AMERICA’S DEFENSES (PDF)

Strategy, Forces and Resources For a New Century.

DONALD KAGAN, GARY SCHMITT - Project Co-Chairmen

THOMAS DONNELLY - Principal Author

A Report of The Project for the New American Century, September 2000.

 

At present the United States faces no global rival.

America’s grand strategy should aim to preserve and extend this advantageous position as far into the future as possible.

(viz "introduction" - úvod v PDF, strana dvě označená "ii")

 

Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor. Domestic politics and industrial policy will shape the pace and content of transformation as much as the requirements of current missions.

(strana - page 51, v PDF i v označení  v textu)

 

While initiating the process of transformation in the near term, and while fielding new kinds of units to meet current missions, the Army must simultaneously invest and experiment vigorously to create the systems, soldiers, units and concepts to maintain American preeminence in land combat for the longer-term future.

 

- Tento text byl sepsán zhruba r.1998, před útoky 11. září. Říká, že "v současnosti nemají USA ve světě konkurenci" a že "hlavní strategií je udržet a posílit toto výhodné postavení i do budoucna, jak jen to bude možné." Dále text obsahuje velmi vážné tvrzení, že "pro udržení dominantního postavení USA ve světě (a dostatečně rychlé přebudování US vojsk pro účely preemtivních válek) je třeba katalyzující události (*urychlující události), jakýsi nový Pearl Harbor." A že je třeba modernizovat armádu pro udržení US voj. převahy i v budoucnu.

Velmi zajímavé, následovaly ty hrozné útoky 11. září 2001.

 

 

Diskuse ukazuje, že problém Minských dohod "o Donbasu a Luhansku" není jediným problémem Ukrajiny, odkud podle znalců utíkají miliony lidí (cca 9mil obyvatel), z nichž dvě třetiny nikoliv kvůli "Donbasu", ale kvůli tragické situaci na Ukrajině jako takové.

Kmoníček (nikoliv jako velvyslanec ČR) v osobním komentáři dodává, že Ukrajincům velmi dlouho nedocházelo, že USA se opravdu a nijak nezajímají o Ukrajinu, ale o tradičního rivala - Rusko. Dnes jim to prý při jednáních se západními představiteli konečně pomalu začíná docházet.

Sami Ukrajinci se k tomu, kdo jediný na tom všem vydělává, vyjádřili obdivuhodně věrně, viz čas 1:22:35 až 1:38:38, přímý odkaz na tento čas ZDE.

Těch asi 15min vašeho času, abyste si vyslechli celou tuto klíčovou pasáž, si tito Ukrajinci jistě zaslouží. Protože nás může čekat velmi podobný osud - této nesmyslné války v zájmu zisku jiných lidí.

 

 

Radim Valenčík, akademik, VŠ pedagog.

V r.1994 ve své knize "Lidé, ještě máte rozum", předpověděl vlny milionů a desítek milionů běženců proudících z padlých států do vyspělých zemí, pro "vytvoření sil destrukce (států) na přelidněné planetě" - toto nazval "hrou na Titanic (s malým počtem záchranných člunů)".

"Počítá se s vyvoláním globální destability, s vyvoláním globálního střetu, v němž by měly být nasazeny migrační zbraně.

Jde o řízené procesy MASOVÉ MIGRACE z "odepsaných" zemí do zemí tzv. vyspělých, přičemž statisíce, miliony a možná i desetimiliony migrantů by byly využívány k vytváření mafiánských struktur, prostřednictvím nichž by byla uplatňována stínová moc destrukce (*států)."

Citace z knihy akademika Radima Valenčíka, vydané před 20 lety,v říjnu r.1994.

Globální "DESTABILIZACE" jako "hra na Titanik".

 

 

 

6. 8. 2014 - Ilona Švihlíková: Hra s ohněm.

Podíváme-li se na zahraniční politiku Spojených států,
můžeme najít zhruba tři vysvětlení pro kroky od Afghánistánu, Iráku, Sýrie, kontinuálního vměšování v Latinské Americe a v neposlední řadě na Ukrajině, ale i mnoho dalších:

1.
Americká elita, která ovládá zahraniční politiku, je uvězněna ve svém liberálním uvažování, které automaticky předpokládá jako univerzální pro všechny. Je ahistorická, nechápe kulturní vlivy a dalo by se říci, že je v tomto ohledu dětsky naivní. Pokud bychom tuto hypotézu přijali, můžeme se spokojit s tím, že se opakují stále stejné (ale stále dražší?) chyby. Potom by americká elita byla nejen liberální, ale především velmi hloupá. Jistě to vyloučit nelze, ale považuji tuto možnost za méně pravděpodobnou.

2. Válka jako řešení. Druhá světová válka byla opravdu oním faktorem, který umožnil následné oživení, jež překonalo Velkou depresi. Nebyl to New Deal, i když se to tak populárně traduje.
Ve fázi nasyceného kapitalismu se opravdu může nabízet cesta masivní destrukce výrobních kapacit pro opětovné nastartování růstu. Přesto si myslím, že ač některé zbrojařské kruhy by takovouto alternativu zřejmě vítaly a může být v rozhodování v jednotlivých případech přítomná, není hlavním hybatelem. Stav zbraňových potenciálů konkurentů USA je takový, že by se jednalo o celosvětovou destrukci. I když i tací šílenci se jistě vyskytnou, domnívám se, že v Pentagonu zatím nedominují. (Musím ovšem podotknout, že někteří finanční experti jsou toho názoru, že právě Velká válka je na spadnutí. V níže uvedeném odkazu se přímo tvrdí, že válka musí být nevyhnutelným následkem globální ekonomické situace.)

3. Záměrné
vyvolávání chaosu, tj. zesilování nestability, podpora lokálních konfliktů mimo území USA, které zabrzdí hlavní rivaly -- geopolitického a vojenského rivala -- Rusko, ekonomického rivala -- Čínu. Zároveň bude možné za dolary (!) financovat nákupy zbraní pro "správnou stranu." Např. podpora Izraele, či "polovojenských" ukrajinských jednotek.

 

Tímto opatřením USA zabijí hned několik much jednou ranou:

Destabilizují Euroasii a Afriku, přičemž samy jsou dostatečně geograficky vzdáleny.

Rusku a Číně přidělají hodně starostí tak, aby neměly síly, resp. byly oslabeny pro svůj rozvoj.

Upevní dominanci dolaru.

Dodají zakázky svému zbrojnímu průmyslu, neboť vojensko-průmyslový komplex je hlavní páteří americké výroby (a místem, kde se koncentruje vývoj nových technologií).

 

Zopakujme, že Spojené státy nejsou schopny (pokud vůbec někdo je) chaos řídit.

Dynamika, síla nezamýšlených důsledků atd., je příliš silná. Snaží se ale pro sebe získat výsledky těchto procesů a chaos vyvolávat/posilovat tam, kde jim to přijde výhodné pro jejich zájmy.

Tuto třetí variantu považuji v současnosti za hlavní s tím, že předchozí dvě tvoří minoritní části, které se objevují v určitých zahraničně-politických rozhodnutích, ale nejsou celkově dominantní.

Při pokračující eskalaci situace (a to nejen geopoliticky, ale i socio-ekonomicky) se ovšem druhá situace Velké války, nikoliv jen lokálních konfliktů, stává postupně stále pravděpodobnější.

 

 

 

Česká pozice (Lidové noviny), 29.12.2017 - Sto let vytěsňování Arabů v Palestině

Břetislav Tureček. 

Balfourova deklarace z 2. listopadu 1917 vyjadřuje postoj britské vlády k vytvoření židovské domoviny na území, jež po první světové válce ztratila Osmanská říše.

Oxfordský profesor historie Avi Shlaim v rozhovoru připomíná kořeny dnešní nestability Blízkého východu a kritizuje dokument, jímž Britové slíbili arabskou Palestinu Židům.

 

 

FREE OPINION of General DELAWARDE.

Posted on Tuesday March 20th, 2018

What state sponsor could today have reason to blame Russia and the ability to act both on the ground and on the political and media spheres in the UK to achieve the results we see today?

The first is undeniably
Israel:

In the Syrian theater, the strong alliance that currently binds Russia to Syria with
Bashar El Assad, Iran and Hezbollah is increasingly badly perceived in Israel.

Just read the Israeli press to convince yourself.

It is because of this alliance of which Russia is the strongest link that the Israeli-US plan of dismemberment of Syria, prelude to the remodeling of the Middle East has not yet been able to succeed after 7 years of war.

Netanyahu's repeated visits to Putin to convince him to let go of Iran and Syria have never succeeded in bowing the latter. It would be advisable to act and increase the pressure on him to compel him to release the ballast.

 

Israel, through a rich and powerful diaspora and many sayanims, has considerable influence and capacity for action around the world, but particularly in the United States, the United Kingdom and France.

Countries in which he controls the most influential media, foreign policy and even, to a certain degree, heads of state. Israel facilitated the election of some heads of state through diaspora campaign funding and / or media support. Its intelligence service, the Mossad, does not stop at nothing as it knows today supported in the country where it operates, both at the political level and the media.

If one considers the extent of the dispute between Russia today and Israel, a country turned towards action and having a great capacity to execute or to sponsor any type of secret operation on any territory, one can not exclude an Israeli runway.

 

 

Does Theresa May need MPs to approve UK action in Syria?
 

By Ben Wright Political correspondent, BBC News

As Theresa May weighs up what role - if any - the UK should have in military action against Syria, the question of parliamentary approval will need addressing. So far this week the prime minister has side-stepped it.

Much will depend on the scale and timing of the missile strike the United States seems poised to launch in response to the apparent chemical weapons attack last week.

Theresa May certainly could agree to launch UK missiles from a Royal Navy submarine or RAF jets without MPs giving the green light first. Because, while the recent practice has been for governments to win the backing of parliament before UK military action it is only a convention to do so and a recent one at that.

 

Of most relevance today is the Commons vote David Cameron held in August 2013 on a motion agreeing to potential UK military action against President Assad in Syria following the use of chemical weapons.

MPs were recalled from their summer recess, a debate was held and the government lost the division by 13 votes. Labour opposed the motion but so did 30 Tory MPs and 9 Lib Dems - who were then part of the coalition.

The vote was a political and diplomatic disaster for David Cameron and the US had to shelve its plans for military action. Five years on, there is no chance Theresa May will risk a re-run of that.
If she does seek parliamentary approval she will only do so if she knows she can get it.

 

Mrs May might find other votes more encouraging.

For instance, in 2011 the Commons voted overwhelmingly in favour of military action in Libya by 557 to 13.

Crucially, that vote came soon after UK, US and France carried out air strikes against the Libyan forces to enforce a UN-mandated no-fly zone. MPs are currently away on recess and there is no sign a parliamentary recall is brewing.

So if the UK does decide to take part in US-led action in Syria it is possible MPs are asked to vote after the missiles have been launched.
 So how might House of Commons arithmetic add up if Theresa May took a new motion to MPs asking them to approve military action against President Assad now?

Remember, Parliament has never given its backing to military action against the Syrian government, only to air strikes against Islamic State forces based in the country.

Clearly a lot would depend on the wording and scope of the motion.

While there is cross-party revulsion at the apparent use of chemical weapons in Syria
many MPs are likely to have concerns about the ramifications that could follow military action, not least a possible confrontation with Russia.

Unlike David Cameron, Theresa May is running a minority government with a working majority of just 13. All votes are potentially dicey. Of those 30 Tory MPs who voted against military action in 2013, 23 are still in the Commons.The ability for a prime minister to take military action is one of their royal prerogatives. A government is allowed to use that power on behalf of the Crown.

Over the last decade or so ministers have thought about introducing legislation that would enshrine that convention in law but
the idea of a War Powers Act has always been abandoned.

Governments do not want to surrender their power to deploy Britain's armed forces and they don't want their hands tied by parliament.In the end, Theresa May will have to make a political judgement.

One of the hardest a prime minister can face. 

 

 

7. dubna 2014: Advanced Placement BMD Systems Encircle Russia/China

- Světová strategická rovnováha nukleárních zbraní, která byla dosud zajištěna odstrašujícím systémem "vzájemně zaručeného zničení" (MAD), je nyní narušena novým protiraketovým obraným systémem USA, které tímto systémem "obkličují" Rusko a Čínu (detaily viz odkaz).

 

 

Marek Obrtel, bývalý šéf vojenské polní nemocnice,

o NATO a jeho válkách a roli České republiky v nich.

Když chtějí Spojené státy ve světě udělat nějaké svinstvo, tak si na to pozvou takové Litvy, Česka a Slovenska a další, my podepíšeme Memorandum of Understanding, což znamená, že se plně hlásíme k myšlence té operace, pošleme tam čtyři letecké návodčí, oni pověsí na stožár naši vlajku a my jsme spoluodpovědní za tu akci.

Tak přesně to je smysl NATO.

No a pak už se vesele páchají mezinárodní zločiny, protože to není agrese Spojených států, ale agrese NATO a Partnership for peace, kteří nejsou v NATO, ale jsou tam pozorovatelskými zeměmi. Řekne se, to ne my, to je koalice 23 zemí, takže my nic, to je koalice.

 

 

 

Významný US generál Wesley Clark, který mluví v roce 2007 o politickém puči v USA,

HOVOŘÍ O PLÁNU US POLITIKŮ ROZVRÁTIT SEDM ZEMÍ STŘEDNÍHO VÝCHODU

A SEVERNÍ AFRIKY, po 11. září 2001.

 - v češtině video ZDE

úryvek řeči W. Clarka, 3. října 2007 (překlad v psané podobě ZDE):

 

Clark: "Co je nového, pořád jdeme do války s Irákem?"

 

člověk v Pentagonu:

"Oh, je to daleko horší."

Natáhl se na stůl a vzal kus papíru.

"Tohle mám z kanceláře ministra obrany (*Rumsfelda). Tohle je memorandum, které popisuje, jak sundáme sedm zemí za příštích pět let."

"Začneme Irákem, pak Sýrií a Libanonem. Pak zaútočíme na Libyi, Somálsko a Súdán, dokončíme to Íránem."

Clark:"Neukazujte mi to, nechci to vidět (nevěřil jsem tomu)."

Jenže po čase jsem si uvědomil, že se to postupně všechno začalo vyplňovat.

 

 

NBCNEWS, 2016:

The CIA in 2012 proposed a detailed covert action plan designed
to remove Syrian President Bashar Assad from power, but President Obama declined to approve it, current and former U.S. officials tell NBC News.

It’s long been known that then CIA Director David Petraeus recommended a program to
secretly arm and train moderate Syrian rebels in 2012 to pressure Assad. But a book to be published Tuesday by a former CIA operative goes further, revealing that senior CIA officials were pushing a multi-tiered plan to engineer the dictator’s ouster. Former American officials involved in the discussions confirmed that to NBC News.

( *declined to approve it = odmítl jej schválit )

 

 

NY Times v r.2016 píší o komplikovaném vztahu Hillary Clinton a Baracka Obamy:

...she pressed for the United States to funnel arms to the rebels in Syria’s civil war (an idea Obama initially rebuffed before later, halfheartedly, coming around to it).

That fundamental tension between Clinton and the president would continue to be a defining feature of her four-year tenure as secretary of state.

In the administration’s first high-level meeting on Russia in February 2009, aides to Obama proposed that the United States make some symbolic concessions to Russia as a gesture of its good will in resetting the relationship. Clinton, the last to speak, brusquely rejected the idea, saying, “I’m not giving up anything for nothing.”

Her affinity for the armed forces is rooted in a lifelong belief that the calculated use of military power is vital to defending national interests, that American intervention does more good than harm and that the writ of the United States properly reaches, as Bush once put it, into “any dark corner of the world.” Unexpectedly, in the bombastic, testosterone-fueled presidential election of 2016, Hillary Clinton is the last true hawk left in the race.

 

 

Who’s Telling the ‘Big Lie’ on Ukraine?
September 2, 2014

Když šéf US nadace pro demokracii (NED), financované přímo US kongresem, v r.2013 otevřeně prohlásil (zde), že "nejvyšší cenou je teď Ukrajina" (*její odtržení od Ruska a tamní celní unie), protože to bude facka Rusku a možná to povede k pádu pro západ až příliš úspěšného Putina", tak netušil, že od počátku z USA řízený puč na Ukrajině (jak se dnes už ukazuje, viz článek - a video zde - v Itálii o Majdanu a střelbě do vlastních lidí gruzínskými odstřelovači s US poradcem - zde, zde) povede k rozpadu východu Ukrajiny a hlavně referendu na Krymu, který se znovu přidruží k Rusku.

 

 

30. 4. 2015 - Řecko uvažuje o další privatizaci, chce prodat podíl v přístavech v Pireu a Soluni

Řecko uvažuje o prodeji většinového podílu v hlavních řeckých přístavech v Pireu a Soluni. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na zdroje z řecké vlády.

K další privatizaci zemi tlačí podmínky mezinárodních věřitelů, jejichž splnění by vedlo k uvolnění finanční pomoci.

 

 

Tomáš Haas (bývalý analytik ODS, bývalý poradce premiéra Klause a Topolánka), cituje na svém facebooku ukrajinské zdroje (PolitNavigator, Kyiev):

"Rychlý prodej všech ukrajinských přístavů - vláda v Kyjevě je jak mladý narkoman, co nosí všechno z domu do zastavárny, aby měl na další drogu - válku. A rodičové pak budou muset chodit po sousedech, a snažit se některé zvlášť cenné věci dostat zpět."

 

 

 

 

9. 11. 2015, Zvědavec (originální zdroj Bloomberg, zde):

Finančník George Soros otevřeně připouští plán zničení národních hranic a zaplavení Evropy přivandrovalci.

Miliardář přiznává, že národní hranice jsou "překážkou", proti které bojuje.

Sorosův plán prosazuje ochranu uprchlíků jako "objektivní nutnost", ochranu národních hranic států považuje za zastaralou překážku."

Soros said in an e-mailed statement that a six-point plan published by his foundation helps “uphold European values” while Orban’s actions “undermine those values.” “His plan treats the protection of national borders as the objective and the refugees as an obstacle,” he said in the statement. “Our plan treats the protection of refugees as the objective and national borders as the obstacle.”

 

 

Reflex, 29. 12. 2017:

 ...mě opravdu mrzí, že se o tom vyúčtování nepíše více.

Pravda je taková, že v Německu je dnes asi šest set tisíc imigrantů na plných sociálních dávkách, systému zvaném Hartz IV.

Oproti loňskému roku takových přibylo o čtvrt milionu. Naopak - pracuje pouhých dvě stě tisíc imigrantů, to jest třikrát méně než těch, kteří berou dávky vydělané německými občany. Informovala o tom řada německých medií, já cituji Welt.

Vítací politika prostě selhala, čísla z reality ukazují, že
jsme si sem nepustili milion lidí zajímajících se o práci, ale že přišel skoro milion líných flákačů, které musí živit Evropané. Nás "xenofoby" to nepřekvapuje, čekali jsme to. Ale dočkáme se nějaké reakce na ta otřesná čísla i od někoho ze "sluníčkového" tábora?

 

 

"Nezávisíme na zahraniční politice USA,

oni si dělají co chtějí a my máme svoje vlastní cíle."

"Chtěl bych mít dohodu s Ruskem, která by šla nad rámec takových běžných dohod, protože bez Ruska neexistuje bezpečnostní architektura Evropy. ...Rusko musí být vnímáno jako velký a hrdý národ, musíme se hodně učit o hluboké povaze Ruska, jsme v tomto velmi ignoranští v této chvíli.

Rád bych začal diskusi o míře podpory Ruska (a EU)."

"Rusko není 'regionální mocností', jak řekl Obama, to je velkou chybou úsudku."

Jean-Claude Juncker, President of the European Commission

26. 11. 2016, Euronews (link)

 

 

Mnohem horší je ale situace v Itálii, kdy tamních pět velkých bank má podle listu DW ohromné množství toxických úvěrů (hovoří se o 17% z bilance bank, normální jsou přitom asi 4% z bilance). A i když EU po krizi v r.2008 zakázala sanovat banky přednostně penězi daňových poplatníků, v Itálii vláda dostala před několika měsíci povolení nejhorší úvěry bank vykoupit, za cca až 17mld eur (tedy z daní). Problémových bank je v EU ale víc (zde).

 

 

By THE TIME OF ISRAEL staff and AP, 22 December 2017

US President Donald Trump said Friday it was time to focus funds on the US rather than foreign spending, tweeting:
“After having foolishly spent $7 trillion in the Middle East, it is time to start rebuilding our country!”

Prezidenta Trumpa čekají v r.2018 klíčové doplňovací volby do Senátu, takže poté, co přidal vojákům v rozpočtu dalších +70mld USD (na skoro 700mld za rok) a snížil daně bohatým, tak je opět čas na pár slibů:

Time od Israel píší, že v pátek prezident Trump prohlásil, že nastal čas zaměřit financování raději "dovnitř USA" (na infrastrukturu), než na utrácení v zahraničí, kde prý Spojené státy hloupě utratily přes 7 biliónů dolarů (7 trillion) v intervencích na Středním Východě.

- Akorát zapomněl dodat, kdo z toho měl největší prospěch, kdo na těch válkách od r.2001 vydělává v USA i jinde nejvíc finančně (globální malá elita prudce bohatne) a kdo geopoliticky (podle mnohých pouze Izrael, Evropa rozhodně ne). Takže se zdá, že by v USA neměli vyšetřovat "russia gate", ale spíš "israel gate", zde.

 

 

 

The Guardian, 10. 4. 2018, Peter Beaumont

Izrael nesprávně posoudil záměry Ruska v Sýrii.

Důsledky mohou být vážné.

Netanjahu postavil svou kariéru na slibu, že bude hrází proti Íránu, ale namísto toho jeho selhání přispívají k eskalaci na Středním východě.

Jednání mezi Vladimirem Putinem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem nejprve vypadalo jako důkaz diplomatických schopností Izraele -
vzniklo uspořádání, které umožnilo Izraeli mít prakticky volnou ruku při zásazích proti transferům zbraní z Íránu pro Hizballáh, při možnosti udržet i izraelské zastrašování na jeho severní hranici.

Toto uspořádání dlouhodobě vypadalo nejistě, ale reakce Ruska a Íránu na izraelské útoky na leteckou základnu T4 v Sýrii, které zabily sedm íránských poradců, brutálně odhalila
předpoklady této dohody a tolerance Moskvy, vůči těm izraelským "volným zásahům".

Skutečnost spočívá v tom, že Izrael - a zvláště Netanjahu - špatně pochopil trajektorii opětovné angažovanosti Ruska na Středním východě, která vytvořila kontext
pro představy Íránu o svém rozšiřujícím se vlivu stále více na západ,  stále bliž k izraelské hranici.

Proč je toto vše důležité v současných horečnatých souvislostech

s posledním údajným používáním chemických zbraní v Sýrii?

 

Protože tyto nesprávné izraelské soudy se ocitly v jednom rohu této (současné) nebezpečné "matice nepředvídatelnosti", možná nezahlédnuty - jak argumentoval James Hohmann ve Washington Post - podobně jako když ministr zahraničí Dean Acheson navrhnul v roce 1950, že Korea má být mimo hlavní obranný perimetr USA.

Na americké straně této "neurčitosti záměrů" jsou změny postojů Donalda Trumpa tak dramatické, že během několika dní nejprve přesvědčivě naznačil, že jeho země odejde ze Sýrie, aby následně vznikla situace, kdy se zdá, že vojenské údery v Sýrii jsou vysoce pravděpodobné.

V Izraeli pak oslabený Netanjahu - který vybudoval celou svou politickou kariéru na slibu, že bude ochranou proti Íránu - nyní čelí Trumpově rétorice a důsledkům jeho činů, v neposlední řadě jeho "krvavého veřejného probodnutí" Íránu způsobem, vzhledem k němuž Teherán nyní těžko může (ze svých postojů) slevit.

V posledním rohu (* této matice nepředvídatelnosti) je Putin, jehož kalkulace jsou záměrně neprůhledné - v neposlední řadě i jeho ambice a červené čáry.

 

Výsledkem je vysoce vznětlivá situace, kde si žádná strana konfliktu - přímá nebo jiná - nemůže být jistá předpoklady, s kterými operují ostatní.

Toto vše, co také popsal Stephen Pinker ve své osvětlující knize o násilí a válce "Lepší andělé naší povahy" ("The Better Angels of Our Nature"), je klasickým "bezpečnostním" nebo "hobbesovským" dilematem.

Je to situací, kde akce jednoho státu, které zdánlivě posilují jeho bezpečnost, mohou popohnat ostatní státy, aby se snažily tyto akce předcházet svými akcemi, a riskovaly tím rostoucí eskalaci vztahů.

Vzhledem k velké pravděpodobnosti zvyšování úrovně násilí v této situaci je znepokojující, že klíčový mechanismus předcházení takové eskalace - Rada bezpečnosti OSN - se zdá být výrazně oslaben, používáním amerických i ruských vet "jako zbraní", jak Trumpa tak Putina.

Historie nás učí, že války - od první světové války po Koreu, šestidenní válku a Falklandy - jsou často rozhořeny neúspěchem vzájemné komunikace či jejího výkladu.

Když se podíváme na Střední východ dnes, nikdy to nebylo tak pravdivé.

A nikdy zde nebylo méně "rozvážných hlav".

 

 

Peter Beaumont is a Guardian reporter and former Jerusalem correspondent.

 

....

 

Aktualizace 14.4. 2018

USA, Británie a Francie napadnuly armádní (vládní) objekty v Sýrii.

- aniž by vyčkali závěrů vyšetřování mezinárodních specialistů, kteří v pátek (13.4.) dorazili do Damašku. Podle všeho se odehrál "předem domluvený zásah", 71 raket zasáhla starší syrská PVO, doletělo asi 30 raket, nikdo nebyl zabit, hlavní technika byla vyklizena. USA tvrdí, že všechny rakety dosáhly cíle.

Ruské základny byly vynechány, moderní ruská proti-vzdušná obrana (PVO) tak nezasahovala.

První komentář z facebooku T. Spencerové zní (nový zde):

...tři západní státy v rozporu s mezinárodním právem "legitimně" (tvrdí třebas Francie) zaútočily na Sýrii. A přitom své rakety:

-- nezamířily "politicky", tedy vyhnuly se útoku na Bašára Asada, prezidentský palác atd.
-- nezamířily ani proti Íránu a jeho objektům v Sýrii.
-- nezamířily ani na objekty libanonského Hizballáhu.
-- nezpůsobily žádné citelné škody ani syrské armádě.
-- a velkou oklikou se vyhnuly základnám ruským.

Takže "hora porodila myš", jak praví arabské přísloví.

Útoky sice byly, ale jen symbolické, větší škody nenapáchaly a situaci v reálu nijak ani neeskalovaly.

Lze to vnímat i tak, že ty tři útočící státy -- bez ohledu na tuny všech těch macho blábolů, co se teď valí prostorem -- ve skutečnosti projevily slabost a uznaly meze svých skutečných možností.

Nebo se jen jejich lídři pokusili rohlíkem opít své skutečné "jestřáby"? Nebo už jen nemohli ztratit tvář, když už toho tolik nažvanili o "chemickém útoku" a jeho nutném potrestání?

Čert ví.

Pokud chtěl "kdosi" filmíky a fotografiemi z "chemického útoku v Dúmě" rozpoutat třetí světovou, nepochodil.

A k tomu bylo zapotřebí shody všech zúčastněných, především ale Trumpa i Putina... a to je vlastně vynikající zpráva.

 

 

SOHR - The Syrian Observatory for Human Rights managed to monitored interception by the regime forces to tens of missiles which targeted their positions and military bases in the Syrian territory, where several intersected sources confirmed to the Syrian Observatory, that the number missiles that were downed, exceeded 65 missiles, of the total number of missiles fired by the Trio Coalition, while the air and rocket strikes, caused great material damage, while no information about casualties was reported yet.

 

 

- Poněkud horší zpráva to je pro dodržování mezinárodního práva, dodávám já.

Pokud bylo západem inscenované "referendum" v Kosovu (za asistence vojsk NATO a muslimských radikálů z UČK) precedentem pro Krym, pro co bude precedentem toto?

Zásah bez jasných důkazů na stole odporuje mezinárodnímu právu, druhá strana toho může brzo velmi dobře využít. Prohlásí, že "má důkazy o zapojení jistých skupin do útoku chem. zbraněmi", a může je podle "západního vzoru" vybombardovat i bez mandátu OSN. S džihádisty spolupracující Bílé přilby opravdu nejsou věrohodným zdrojem informací.

 

Anketa na novinkách